Παρασκευή, 23 Ιουλίου 2021

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΕΔΕΣΣΗΣ

“ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ”

58200 Φλωρίνης 4 Τηλ.:6988307774

e-mail: triteknoi_edessa@yahoo.gr , http://triteknoi-edessa.blogspot.com

Έδεσσα 23 Ιουλίου 2021

Το Γραφείο του Συλλόγου θα παραμείνει κλειστό από 26 Ιουλίου 2021 έως 31 Αυγούστου 2021

ΤΟ ΔΣ

Πέμπτη, 17 Ιουνίου 2021

ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΤΕΛ ΑΕ ΠΕΛΛΑΣ

 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΕΔΕΣΣΗΣ

“ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ”

58200 Φλωρίνης 4 Τηλ.:6944161115 & 6988307774

e-mail: triteknoi_edessa@yahoo.gr , http://triteknoi-edessa.blogspot.com

                                                                Έδεσσα 17 Ιουνίου 2021

Αγαπητά μέλη του Συλλόγου, φαίνεται από την άρση ορισμένων περιοριστικών μέτρων μετακίνησης, ότι σιγά-σιγά επανέρχεται η κανονικότητα στην καθημερινή μας ζωή.

Μεταξύ αυτών των μέτρων περιλαμβάνεται και η δυνατότητα μετακινήσεων εντός και εκτός περιφερειακών ενοτήτων. Αυτό συνεπάγεται την αύξηση της χρησιμοποίησης των Μαζικών Μέσων Μεταφοράς στα οποία περιλαμβάνονται και τα λεωφορεία των ΚΤΕΛ.

Γνωρίζετε, ότι την περίοδο της οικονομικής κρίσης αλλά και μετά την εμφάνιση του COVID-19, το ΚΤΕΛ ΑΕ Πέλλας στήριζε και συνεχίζει να στηρίζειι τις τρίτεκνες οικογένειες, μέλη των Συλλόγων τριτέκνων Περιφερειακής Ενότητος Πέλλας.

Για τους λόγους αυτούς, ο Σύλλογός μας, σας προτρέπει και ενθαρρύνει να κάνετε ευρεία χρήση των μέσων του ΚΤΕΛ ΑΕ Πέλλας στις πάσης φύσεως μετακινήσεις σας εντός και εκτός Περιφερειακής Ενότητος Πέλλας.

Επίσης, σημαντική είναι και η προτίμηση σας, στους επαγγελματίες, καταστήματα και φορείς που παρέχουν στα μέλη του Συλλόγου μας έκπτωση στα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους.

Το ΔΣ

Πέμπτη, 6 Μαΐου 2021

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΩΝ ΙΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ

 

ΑΔΑ:Ω0Ω7ΩΡΠ-ΟΥΤ

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ


                 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 7ης ΔΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021

 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 45/2021

  ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

4. ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΩΝ ΦΙΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ

  Σήμερα Παρασκευή 8 Απριλίου 2021 και ώρα 18.00 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 4.679/1.4.2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Φίλιππου Γκιούρου, η οποία δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος και επιδόθηκε νόμιμα, όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, σε συνδυασμό με το άρθρο 10 της από 11.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ τ.Α΄ αρ. 55/11.03.2020).

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι συμμετείχαν τα 25 από τα 27 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

……………..

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

………………

 Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν νόμιμα οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Κοινοτήτων για τα θέματα που περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη και αφορούν τις κοινότητές τους και παραβρέθηκαν οι εξής:

………………….

Ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου άρχισαν να συζητούν τα θέματα.

Ο Πρόεδρος θέτοντας προς συζήτηση το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, ηλεκτρονικά, τη με αριθμ. πρωτ. 4.687/1.4.2021 εισήγησή του, η οποία έχει ως εξής: «Η Πολιτεία, είτε σε κεντρικό επίπεδο, είτε μέσω της τοπικής αυτοδιοίκησης, οφείλει να σέβεται και να εκτελεί τη Συνταγματική επιταγή για τη σχεδίαση δημογραφικής πολιτικής που θα περιλαμβάνει αξιόπιστα, υλοποιήσιμα και με προοπτική μέτρα για τη στήριξη των οικογενειών και του δημογραφικού θέματος.

Με γνώμονα αυτό το πλαίσιο, αλλά και την προβολή του τόπου μας, τόσο σε εθνικό επίπεδο, όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, προτείνεται η στήριξη φιλικών μέτρων και μεθόδων, τα οποία θα συνδράμουν σε πολιτικές φιλικές προς τις οικογένειες και ιδιαιτέρως με πολλά τέκνα, που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη.

Ο Δήμος Έδεσσας συνεχίζει να στηρίζει έμπρακτα με κατάλληλα μέτρα το θεσμό της οικογένειας υιοθετώντας πρακτικές που βοηθούν σ’ αυτήν την κατεύθυνση, όπως η μείωση δημοτικών τελών, τελών ύδρευσης, ενίσχυση σωματείων που εξυπηρετούν αντίστοιχους σκοπούς κ.α.

Προς ενίσχυση των παραπάνω ενεργειών, προτείνεται ακόμα μία δραστηριότητα, η οποία θα μεταφέρει καλές πρακτικές και θα συμβάλλει περαιτέρω στην προβολή του Δήμου Έδεσσας, με την ένταξή μας Ευρωπαϊκό Δίκτυο Δήμων Φιλικών προς τις Οικογένειες (European Network of Family-Friendly Municipalities). Το δίκτυο αυτό έχει κύριο στόχο την στήριξη των οικογενειών με παιδιά, ιδιαιτέρως με πολλά παιδιά, μέσω καταλλήλων μέτρων και πολιτικών σε επίπεδο δήμων, αλλά και τη δημιουργία περιβάλλοντος/παραδόσεως φιλικής προς τις οικογένειες.

Η πρωτοβουλία αυτή αρχικά ξεκίνησε από την Ιταλική Ομοσπονδία Μεγάλων Οικογενειών (Italian large Families Association) και στη συνέχεια υιοθετήθηκε από την ευρωπαϊκή συνομοσπονδία ELFAC (European Large Families Confederation), που πρότεινε την δημιουργία του παραπάνω Δικτύου.

Οι στόχοι του δικτύου, τα οφέλη από την ένταξη μας, η διακήρυξη φιλικών προς τις οικογένειες Δήμων, καθώς και οι διαδικασίες ένταξης περιγράφονται στην ιστοσελίδα https://www.elfac.org/the-network/.

Μετά από τα παραπάνω, προτείνεται η ένταξη του Δήμου Έδεσσας στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Δήμων Φιλικών προς τις Οικογένειες (European Network of Family-Friendly Municipalities)».

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω καθώς και τις διατάξεις των άρθρων 93 του Ν.3463/2006 και 65 του Ν. 3852/2010

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την ένταξη του Δήμου Έδεσσας στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Δήμων Φιλικών προς τις Οικογένειες (European Network of Family-Friendly Municipalities).

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 45/2021

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.      ΤΑ ΜΕΛΗ

……                                        ………………

 Ακριβές απόσπασμα

Έδεσσα 5.5.2021

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 Αποδέκτες προς ενέργεια:

……….

Αποδέκτες προς κοινοποίηση (ηλεκτρονικά):

- Πρόεδρο Συλλόγου Γονέων τριών τέκνων «Οι τρεις Ιεράρχες» Σταύρο Πουρτουλίδη

Κυριακή, 18 Απριλίου 2021

ΔΤ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 17 ΑΠΡ 2021Αρ. πρωτ.: 012/2021     Έδεσσα 17 Απριλίου 2021

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ17-4-2021

Ενημερώνουμε τα μέλη του Συλλόγου ότι έγιναν αποδεκτές οι ακόλουθες σημαντικές προτάσεις μας προς τον Δήμο Εδέσσης:

1. Δυνατότητα ενίσχυσης/στήριξης των τρίτεκνων οικογενειών. Ήταν μια πάγια πρόταση του Συλλόγου, την οποία ο Δήμος την ασπάσθηκε από την αρχή και προώθησε σχετική πρόταση προς το Υπουργείο Εσωτερικών  για να έχει την νομοθετική κάλυψη της στήριξης και των τρίτεκνων οικογενειών. Ρυθμίσθηκε νομοθετικά η δυνατότητα των δήμων να ενισχύουν και τις τρίτεκνες οικογένειες, όπως και τις πολύτεκνες, σύμφωνα με την ψήφιση της τροποποίησης του άρθρου 202 του ν. 3463/2006(Κώδικας Δήμων & Κοινοτήτων).

Στην επιτυχία της προσπάθειας αυτής μεγάλη ήταν η συμβολή της ΚΕΔΕ και της Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Τριτέκνων.

2. Ένταξη του Δήμου Εδέσσης στο Δίκτυο Ευρωπαϊκών Δήμων Φιλικών προς τις οικογένειες με παιδιά(ιδιαιτέρως με πολλά παιδιά).

Προτάθηκε από τον Σύλλογό μας και έγινε αποδεκτή, ομόφωνα, από το Δημοτικό Συμβούλιο η ένταξη του Δήμου Εδέσσης στο Δίκτυο. Συνοπτικά ο στόχος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Δήμων Φιλικών προς την Οικογένεια είναι:

- να επιτύχει κοινωνική, ανθρώπινη και οικονομική ανάπτυξη εστιασμένα προς την

ευημερία των οικογενειών και των μελών τους, το μέλλον της Ευρώπης,

- να διαδώσει στην Ευρώπη μια παράδοση προσανατολισμένη προς την παραδοσιακή οικογένεια με παιδιά,

- να ενδυναμώσει τις οικογένειες σε μια σχέση επικουρικότητας με την τοπική διοίκηση και την κοινωνία των πολιτών,

- να δίδονται στις οικογένειες με παιδιά οι ευκαιρίες να ζήσουν τα προγράμματα ζωής τους και να έχουν τον αριθμό των παιδιών που επιθυμούν στο πλέον φιλόξενο περιβάλλον,

- να παρακολουθεί και να μελετά τις δημογραφικές τάσεις και δυναμικές που επηρεάζουν τις οικογένειες.

Η1Η Διακήρυξη του Δικτύου στις 19-11-2019,περιελάμβανε μεταξύ των άλλων:

-η οικογένεια είναι η θεμελιώδης μονάδα της κοινωνίας και δικαιούται προστασίας από την κοινωνία και το κράτος, όπως αναφέρεται στο άρθρο(16.3) της Οικουμενικής Διακήρυξης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, και θεμελιώδους πόρου οικονομικής, ανθρώπινης και κοινωνικής ανάπτυξης,

-Να δίδεται μεγαλύτερη προσοχή στην επένδυση στις οικογένειες με παιδιά, ιδίως για τις μεγάλες οικογένειες, μέσω κινήτρων προς δήμους, που γίνονται με ειδικά επιδόματα/ παροχές,

-Να λαμβάνονται καλύτερα μέτρα για ένα καθαρότερο, ασφαλέστερο και πιο βιώσιμο περιβάλλον,

-Να δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στα Εθνικά και Ευρωπαϊκά δίκτυα προκειμένου να δίδεται προτεραιότητα στα παιδιά και τις οικογένειες, ως οι θεμελιώδεις μέτοχοι ενός δήμου.

Εκφράζουμε τις ευχαριστίες μας προς την Δημοτική Αρχή και το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Εδέσσης για τις σημαντικές αποφάσεις τους, που στηρίζουν τις οικογένειες και συμβάλλουν, στα πλαίσια των δυνατοτήτων τους, στην αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος της πατρίδος μας και ειδικότερα στον δήμο Εδέσσης. Ελπίζουμε τέτοιες σημαντικές και αποτελεσματικές δράσεις να βρούν μιμητές πανελλαδικά.

Ο Σύλλογος, παρά την πανδημία δεν έχει σταματήσει να αγωνίζεται και να προωθεί υλοποιήσιμες προτάσεις είτε προς την κεντρική Κυβέρνηση σε συνεργασία με την Πανελλαδική Ομοσπονδία Τριτέκνων είτε σε τοπικό επίπεδο προς την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Το μόνο που ζητά το Διοικητικό Συμβούλιο είναι: τα μέλη να είναι κοντά στον Σύλλογο και να τον στηρίζουν. Κανείς δεν περισσεύει.

Είναι αγώνας για τα παιδιά μας που είναι  το μέλλον της πατρίδος μας.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο


Τρίτη, 9 Μαρτίου 2021

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠ. ΑΡΙΘ.02/2021

 

58200 Φλωρίνης 4 Τηλ.:6988307774

e-mail: triteknoi_edessa@yahoo.gr , http://triteknoi-edessa.blogspot.com

Αρ. πρωτ.:007/2021                  Έδεσσα 7 Μαρτίου 2021

 Αγαπητά μέλη του Συλλόγου,

 Λόγω των εκτάκτων μέτρων υγειονομικού χαρακτήρα που ισχύουν εδώ και ένα έτος, δυστυχώς, δεν κατέστη δυνατόν να πραγματοποιηθούν οι προβλεπόμενες αρχαιρεσίες για την νέα σύνθεση των ΔΣ, ΕΕ και Αντιπροσώπων.

Παρ΄ όλα αυτά, προσπαθούμε να σας ενημερώνουμε μέσω ηλεκτρονικών επιστολών(e-mail) αλλά και των κοινωνικών δικτύων: http://triteknoi-edessa. blogspot.com/ και https://www.facebook.com/profile.php?id=100010346130266 .

Όπως σας είχαμε γνωρίσει με προηγούμενη ενημέρωσή μας, ΄΄στους αγώνες των συλλογικών φορέων και ειδικά αυτών που αγωνίζονται για την παραδοσιακή οικογένεια και το μέλλον της πατρίδος μας δεν υπάρχει αυτοματισμός΄΄. Απαιτείται να είσθε κοντά στον Σύλλογο και να τον στηρίζετε.

Από την αρχή του έτους(2021) έχουν  αρχίσει ανανεώσεις κάρτας μέλους και κάρτας για το ΚΤΕΛ ΑΕ Πέλλης, συνδρομές αλλά και νέες εγγραφές.

Επίσης, μία σημαντική ενημέρωση, ο Σύλλογός μας έχει δεχθεί μια ενδιαφέρουσα πρόταση/προσφορά από εταιρεία παροχής ηλεκτρικού ρεύματος προς τις τρίτεκνες οικογένειες. Όποιος ενδιαφέρεται για την προσφορά μπορεί να επικοινωνήσει με τον Σύλλογο προκειμένου να  ενημερωθεί αναλυτικότερα. Τηλέφωνο επικοινωνίας του Συλλόγου 6988307774.

 Το Διοικητικό Συμβούλιο

 

 Τρίτη, 2 Μαρτίου 2021

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΑΡΟΧΟΥ ΗΛΕΚΤΡ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΚΝΩΝ επ ΕΔΕΣΣΗΣ

΄΄ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ΄΄

58200 Φλωρίνης 4 Τηλ.:6988307774

e-mail: triteknoi_edessa@yahoo.gr , http://triteknoi-edessa.blogspot.com

Αρ. πρωτ.:003/2021                  Έδεσσα 2 Μαρτίου 2021

 

Αγαπητά μέλη του Συλλόγου,

 Σας γνωρίζουμε ότι ο Σύλλογός μας έχει δεχθεί μια ενδιαφέρουσα πρόταση/προσφορά προς

 τις τρίτεκνες οικογένειες από εταιρεία παροχής ηλεκτρικού ρεύματος. Όποιος ενδιαφέρεται για

 την προσφορά μπορεί να επικοινωνήσει με τον Σύλλογο προκειμένου να  ενημερωθεί

 αναλυτικότερα. Τηλέφωνο επικοινωνίας του Συλλόγου 6988307774.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο

 

 

.
Δευτέρα, 4 Ιανουαρίου 2021

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΕΔΕΣΣΗΣ

“ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ”

58200 Φλωρίνης 4 Τηλ.:6988307774

e-mail: triteknoi_edessa@yahoo.gr , http://triteknoi-edessa.blogspot.com

Έδεσσα 4 Ιανουαρίου 2020

ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΒΑΣΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ:
ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΕ ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΜΕ ΠΡΩΤΗ ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ την κα ΣΥΡΕΓΓΕΛΑ ΜΑΡΙΑ(Ήταν μέχρι σήμερα Γενική Γραμματέας Οικογενειακής Πολιτικής & Ισότητας των Φύλων).
ΤΗΣ ΕΥΧΟΜΑΣΘΕ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ Η ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΙΜΗΣ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΠΟΛΤΙΚΗΣ.
ΕΜΕΙΣ ΤΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΩΝ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ) ΕΙΜΑΣΘΕΙ ΕΤΟΙΜΑ ΝΑ ΣΥΝΔΡΑΜΟΥΝ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΑΥΤΟ ΕΡΓΟ.
ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΓΚΑΛΙΑΣΘΕΙ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ.
ΔΕΝ ΧΩΡΑΕΙ ΚΑΜΙΑ ΚΟΜΜΑΤΙΚΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ. ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ ΜΑΣ.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΚΑΡΤΑΣ ΚΤΕΛ ΓΙΑ ΤΟ 2021

 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΕΔΕΣΣΗΣ

“ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ”

58200 Φλωρίνης 4 Τηλ.:6988307774

e-mail: triteknoi_edessa@yahoo.gr , http://triteknoi-edessa.blogspot.com

Έδεσσα 4 Ιανουαρίου 2020

 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 4-1-2021

 ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ

 Ενημερώνουμε τα μέλη του Συλλόγου ότι, θα συνεχισθεί από το ΚΤΕΛ ΑΕ Πέλλης και για το 2021 η παροχή έκπτωσης στο εισιτήριο για τα μέλη του Συλλόγου.

Καλούνται τα μέλη όπως προσέλθουν, μετά από τηλεφωνική επικοινωνία, στο Γραφείο του Συλλόγου για την ανανέωση της κάρτας για το έτος 2021.

Παρακαλούμε κατά την προσέλευση να τηρηθούν όλες οι υγειονομικές οδηγίες που έχουν εκδοθεί για την αντιμετώπιση του κορονοϊού.

Ευχαριστούμε την Διοίκηση του ΚΤΕΛ ΑΕ Πέλλας που για 7η συνεχή χρονιά στηρίζει έμπρακτα τις τρίτεκνες οικογένειες.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Πέμπτη, 17 Δεκεμβρίου 2020

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ- ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΕΠ

 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΕΔΕΣΣΗΣ

 “ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ”

58200 Φλωρίνης 4 Τηλ.:6988307774

e-mail: triteknoi_edessa@yahoo.gr,http://triteknoi-edessa.blogspot.com

Έδεσσα 16-12-2020

 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 16-12-2020

 ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ- ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΕΠ

ΕΥΧΕΣ

Γίνεται αποκατάσταση, εν μέρει, μετά από αλλαγές του αρχικού προταθέντος σχεδίου νόμου ΄΄Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) – Αξιοκρατία στον δημόσιο τομέα΄΄. Και όλα αυτά οφείλονται στις έντονες διαμαρτυρίες και παρεμβάσεις των συλλογικών οργάνων των τριτέκνων αλλά και μεμονωμένων τριτέκνων και πολυτέκνων προς τους βουλευτές όλων των παρατάξεων, τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και με καταθέσεις σχολίων/προτάσεών τους κατά την φάση της Διαβούλευσης του εν λόγω Νομοσχεδίου.

Ελπίζουμε αυτή η θετική στάση του Υπουργού Εσωτερικών, κ. Θεοδωρικάκου να συνεχισθεί και από τα άλλα Υπουργεία και πρωτίστως από το Υπουργείο Εργασίας /κα Μιχαηλίδου.

Και, ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ, να αρχίσουν να λαμβάνονται ΣΟΒΑΡΑ και με προοπτική μέτρα για την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος της πατρίδος μας. Να υλοποιηθούν με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα όλες οι προτάσεις των Πορισμάτων των Διακομματικών Επιτροπών της Βουλής για το Δημογραφικό Πρόβλημα(1993 και 2018).

ΜΟΝΟ ΜΕ ΑΓΩΝΑ, ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΕΓΡΗΓΟΡΣΗ

ΕΙΣΑΚΟΥΟΝΤΑΙ ΟΙ ΔΙΚΑΙΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΑΣ

 ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ.

Τα πολλά παιδιά, είναι το μέλλον της Ελλάδος.

Είναι μια υποχρέωση όλων μας προς την Ελλάδα.

                                                               -.-

Για τις Άγιες Ημέρες, το Διοικητικό Συμβούλιο και τα μέλη του Συλλόγου εύχονται ολόψυχα:

Χρόνια Πολλά και Καλά Χριστούγεννα

ΤΟ 2021

  να απαλλαχθούμε από τον ιό.

Να γίνει η αφετηρία για μια δικαιότερη ζωή, καλύτερη πατρίδα,

κοινωνία αλληλεγγύης και  ανθρωπιάς και ένα κράτος κοντά στον

πολίτη και όχι απέναντί του.

 Το Διοικητικό συμβούλιο

Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου 2020

΄΄ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ΄΄ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ κ. ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΥ

 Πώς χαρακτηρίζεται η συμπεριφορά του Υπουργού Εσωτερικών κ. Θεοδωρικάκου που ενώ συμμετέχουν σε συνάντηση δύο Ομοσπονδίες Τριτέκνων σε Δελτίο Τύπου που εξέδωσε αναφέρει μόνο την ΟΠΟΤΤΕ διότι ζήτησε χωρίς καμία δέσμευση επί των προτάσεών μας να αποσυθρούν τα δύο ΔΤ που των Ομοσπονδιών. Η ΠΟΤ,σαφέστατα αρνήθηκε τον εκβιασμό και δεν το αποσύρει. Τα όσα αναφέρονται ισχύουν μέχρι κεραίας έως ότου ο κύριος Υπουργός και ο Πρωθυπουργός αντιληφθούν ότι τιμωρούν και εμπαίζουν τις τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες και πρέπει να αποσύρουν αυτές τις επαίσχυντες διατάξεις. Είναι ασυνεπείς προς τις προτάσεις τους τόσο προεκλογικά όσο και με αυτές που κατέθεσαν στην Διακομματική Επιτροπή της Βουλής για το Δημογραφικό πρόβλημα της πατρίδος μας.

Τρίτη, 24 Νοεμβρίου 2020

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΚΑΡΑΡΓΗΣΗ ΕΥΝΟΪΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

 

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ(Π.Ο.Τ.)

(2θμιο σωματείο Αποφάσεις 125/2010 και 2/2015)

115 22 Μακρυνίτσης 9, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ - ΑΘΗΝΑΙ

Τηλ.: 6909065204 – 6932737727, e-mail:pespo3t@yahoo.gr

                                                                                        Αθήνα 19-11-2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΟΤ 19 ΝΟΕ 2020

 Αξιότιμοι, κύριε Πρωθυπουργέ και κύριε Υπουργέ των Εσωτερικών,

  δεν μπορεί να θεωρείτε ως σοβαρές νομοθετικές ΄΄βελτιώσεις΄΄ αυτές που με περισσή έπαρση τις ανακοινώσατε όταν θέσατε σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου: ΄΄Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) – Αξιοκρατία στον δημόσιο τομέα΄΄ όπου τιμωρείτε τις τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες.

Δεν μπορεί, όταν τα τελευταία εννέα(9) έτη στην πατρίδα μας, οι θάνατοι να είναι περισσότεροι των γεννήσεων κατά 22.3292 άτομα, εσείς ακόμη και ορισμένα θετικά μέτρα που είχαν ληφθεί για τις πολύτεκνες και τρίτεκνες οικογένειες να τα περιορίζετε/ καταργείτε, αποδεχόμενοι πιέσεις εν ονόματι ΄΄επιταγών΄΄ του Συντάγματος, όταν αδιαφορείτε πλήρως για την συνταγματική επιταγή παρ. 5 άρθρου 21 για ύπαρξη δημογραφικής πολιτικής.

Αδιαφορείτε πλήρως, στην πράξη και όχι στα λόγια για την αντιμετώπιση του σοβαρότατου δημογραφικού προβλήματος της Χώρας. Πώς είναι δυνατόν, να προτείνετε τέτοια εκτρώματα όπως: Άρθρου 11 παρ 1στ και ζ, παρ.2α και β, Άρθρου 27παρ.1 καμία μοριοδότηση, Άρθρου 36 καμία μοριοδότηση κ.α;

Οι θέσεις αυτές είναι σε πλήρη αντίθεση με όσα δηλώνατε και καταθέσατε ως παράταξη στο Πόρισμα της Διακομματικής Επιτροπής της Βουλής(2018). Πως είναι δυνατόν, όταν ο πληθυσμός της πατρίδος μας ηλικίας 0-14 ετών είναι μόλις το 14,3% του συνολικού πληθυσμού, έναντι 22,5% του πληθυσμού 65 ετών και άνω, να σας συμβουλεύουν για κατάργηση μέτρων, αντί για αύξηση, που έχουν αποτέλεσμα στην αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος;

Επιλέξατε, ενώ γνωρίζετε την κατάσταση, να καταργήσετε-μειώσετε τα κίνητρα δημογραφικής πολιτικής με το κατάπτυστο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών το οποίο μειώνει/καταργεί τα ποσοστά/ για μοριοδότηση που είχαν οι τρίτεκνοι και πολύτεκνοι για τις προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ Απαραίτητη προϋπόθεση για έναν πολίτη για να κάνει οικογένεια και παιδιά είναι η εργασία πόσο μάλλον για έναν τρίτεκνο οικογενειάρχη.

Μας αφαιρείτε το δικαίωμα στην εργασία. Το 3ο παιδί είναι ο σταθεροποιητικός παράγοντας του πληθυσμού το γνωρίζετε αλλά δεν θέλετε να λύσετε το δημογραφικό, δεν θέλετε η Ελλάδα να μεγαλώνει, δεν ασκείτε Εθνική πολιτική, δεν εξυπηρετείτε τα εθνικά συμφέροντα της χώρας και καταπατείτε το σύνταγμα.

Εσείς κύριε Πρωθυπουργέ και η Κυβέρνησή σας επιλέξατε να μας έχετε απέναντί σας.

Που είναι η περιλάλητη, προεκλογικά, ευαισθησία σας για το μέλλον της πατρίδος μας και της ελληνικής οικογένειας;Ειλικρινά, οι μόνες λέξεις που μπορούμε να σας πούμε είναι:

Εύγε σας και Συγχαρητήρια.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Τετάρτη, 11 Νοεμβρίου 2020

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΕΔΕΣΣΗΣ

ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ”

58200 Φλωρίνης 4 Τηλ.:6988307774

e-mail: triteknoi_edessa@yahoo.gr , http://triteknoi-edessa.blogspot.com

Έδεσσα 11Νοεμβρίου 2020

 To Διοικητικό Συμβούλιο  του Συλλόγου, ακολουθώντας τις οδηγίες για την αποφυγή εξάπλωσης του κορονοϊού που εξέδωσε το Υπουργείο Υγείας, απεφάσισε την αναβολή της λειτουργίας του Γραφείου του Συλλόγου μέχρι λήξεως των εκτάκτων μέτρων.

Οποιαδήποτε ενημέρωση/πληροφορία μπορούν τα μέλη είτε τηλεφωνικά είτε μέσω ηλεκτρονικής επικοινωνίας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου 2020

ΓΙΑ 13 ΛΟΓΟYΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡΟΧΟ ΝΑ ΕΧΕΙΣ 3 ΠΑΙΔΙΑ

 Είναι υπέροχο να έχεις παιδιά. Κάθε φορά που γίνεσαι γονιός ανακαλύπτεις πράγματα για τον εαυτό σου που δεν ήξερες καν ότι υπήρχαν ως τώρα. 

Φαντάζεστε πόσο πιο όμορφο γίνεται όταν έχεις 3;

Ναι, μπορεί να φαίνεται πέρα από τις δυνάμεις μας κι όμως είναι θεϊκό.

Δείτε παρακάτω και θα καταλάβετε το γιατί:

1. Δεν πάει χαμένο το φαγητό. Κινδυνεύεις να μην περισσέψει μερίδα για σένα.

2. Ανακαλύπτεις ότι το φορμάκι της κόρης σου ταιριάζει στο επόμενο. Έβγαλε τα λεφτά του, που καιρός για σπατάλες.

3. Δεν χρειάζεται να αλλάξεις αυτοκίνητο. Χωράτε ίσα-ίσα.

4. Δεν ξαναπάς γυμναστήριο. Με 3 παιδιά στο σπίτι είναι σαν να κάνεις ποδήλατο 12 ώρες την ημέρα.

5. Αρχίζεις να ενδιαφέρεσαι για το ποδόσφαιρο. Οι γνώσεις διαιτητή δεν είναι απλή υπόθεση.

6. Δεν είσαι πια η μόνη που ξέρει που είναι το κάθε τι. Μάλλον πρέπει να ρωτήσεις, όλο και κάποιος θα ξέρει.

7. Έχεις πάντα μια αγκαλιά για να χωθείς μέσα. Μπορεί και 2... ή και 3!

8. Όλο και κάποιο θα δεχτεί να μαζέψει τα παιχνίδια από το πάτωμα. Αν είναι η τυχερή σου μέρα θα το ζήσεις κι αυτό.

9. Δεν θα κοιμηθείς ποτέ ξανά μόνη σου. Οκ, μπορεί να ξυπνάς μέσα στην νύχτα με ένα πατουσάκι στο πρόσωπο, αλλά υπάρχει πιο όμορφο απ' αυτό;

10. Δεν θα δεις ποτέ πια το σπίτι σου καθαρό και τακτοποιημένο. Αλλά θα είναι γεμάτο με παιδικές φωνούλες και γέλια.

11. Γίνεσαι άσσος στα μαθηματικά. Το να μοιράζεις ίσες μερίδες δεν είναι η πιο εύκολη δουλειά.

12. Έχεις πιο πολλές πιθανότητες να δεχτεί κάποιο να σε γηροκομήσει. Αν δεχτούν όλα, τόσο το καλύτερο, τζάμπα διακοπές.

13. Θα ακούς μαζεμένα όλα τα σ' αγαπώ του κόσμου. Και κάπου εκεί χάνεις το μυαλό σου και νιώθεις μια περήφανη μάνα 3 υπέροχων παιδιών!

 Δεν είναι μαγικό;

ΓΙΑΤΙ ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΘΕ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΕΔΕΣΣΗΣ

“ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ”

(ΜΕΛΟΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ)

58200 Φλωρίνης 4 Τηλ.:6988307774

e-mail: triteknoi_edessa@yahoo.gr , http://triteknoi-edessa.blogspot.com

Οκτώβριος 2020 

 ΓΙΑΤΙ ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΘΕ 

 Όταν, η πατρίδα μας αντιμετωπίζει οξύτατο ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ, που οι ολέθριες επιπτώσεις του επηρεάζουν δυσμενώς καίριους τομείς του κράτους και της κοινωνίας (γήρανση πληθυσμού, ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό σύστημα, αναποτελε-σματική πρόνοια, εργασιακό, στελέχωση των ενόπλων δυνάμεων, ,υποχώρηση του ρυθμού ανάπτυξης, οικονομική ύφεση, ποιοτική διαφοροποίηση πληθυσμού κ.ά), 
 Όταν, η απογραφή του 2011 έδειξε ότι ο πληθυσμός της Χώρας μειώθηκε(κατά 162.263) και οι έχοντες ελληνική υπηκοότητα είναι μόλις 9.900.000 άτομα, 
 Όταν, ο δείκτης γονιμότητος της Ελληνίδος είναι μόλις ένα(1),καθότι το 14,5% των γεννήσεων είναι από αλλοδαπούς), 
Όταν, οι θάνατοι τα τελευταία εννέα(9) έτη είναι περισσότεροι των γεννήσεων κατά 223292 άτομα (2011=-4.671, 2012=-16.297, 2013=-17.660, 2014=-20.659, 2015=-29.365, 2016=-25205, 2017=-35348, 2018=-33812,2019=-40275), Αν αφαιρεθεί η συνεισφορά των αλλοδαπών (οι γεννήσεις αλλοδαπών ήταν το 14,5% όλων των γεννήσεων), τότε προκύπτει ότι το 2019 ο ελληνικός πληθυσμός μειώθηκε περισσότερο από 50.000 άτομα,
 Όταν, ο δείκτης εξάρτησης(η αναλογία του μη οικονομικά ενεργού πληθυσμού, ηλικίας 0 - 14 και 65 ετών και άνω προς τον οικονομικά ενεργό πληθυσμό ηλικίας 15 - 64 ετών) το 2018 ανήλθε στο 56.9 του πληθυσμού και με συνεχή τάση ανόδου, 
Όταν, ο δείκτης γήρανσης(η αναλογία του γεροντικού πληθυσμού ηλικίας 65 ετών και άνω προς τον ηλικιακά νεότερο ηλικίας 0 - 14 ετών) το 2018 έχει φθάσει στο 152,5 και με τάση ανόδου, 
Όταν, ο πληθυσμός ηλικίας 0-14 ετών είναι μόλις το 14,3% του συνολικού πληθυσμού, έναντι 22,5% του πληθυσμού 65 ετών και άνω, 
Όταν, η σχέση του οικονομικά ενεργού πληθυσμού και συνταξιούχων με την μετανάστευση το 2018 ήταν 3 : 1, το δε 2050 θα είναι 1: 1. Η επιδείνωση αυτού του δείκτη θα αυξήσει ανάλογα τις δαπάνες των ασφαλιστικών ταμείων για τις συντάξεις και την ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη των συνταξιούχων,
Όταν, σύμφωνα με στοιχεία του ΟΗΕ και CIA η Ελλάδα κατατάσσεται 189η στον ρυθμό αύξησης του πληθυσμού της, σε ρυθμό γεννήσεων 206η και σε δείκτη γονιμότητος 200η,
 Όταν, κατά τον ΟΗΕ, μία χώρα με ποσοστό μεγαλύτερο του 7% των ατόμων ηλικίας άνω των 65 ετών επί του συνολικού πληθυσμού της θεωρείται γερασμένη και τώρα έχουμε ποσοστό μεγαλύτερο του 22,5% δηλαδή περισσότερο από τρεις φορές (Χ3 !) άνω του ορίου, 
Όταν, πληθυσμιακή συρρίκνωση σημαίνει λιγότερες εισφορές, λιγότεροι εργαζόμενοι και περισσότεροι συνταξιούχοι που δεν θα μπορούν να πληρωθούν, μικρότερη παραγωγικότητα, μια ανώμαλη κοινωνική συνοχή, προβληματική κοινωνία, 
Όταν, ο ειδικός κατά ηλικία δείκτης γονιμότητας έχει μετατοπισθεί από την ομάδα ηλικιών 20 – 24 ετών, που ήταν αρχές 1980, προς ηλικιακή ομάδα 33 – 38, και περιορίζεται έτι περαιτέρω ο γόνιμος διαθέσιμος χρόνος(από 10 έτη σε 5 έτη), 
Όταν, από τα στατιστικά στοιχεία που αναφέρονται στη γυναικεία απασχόληση και στη γονιμότητα, αποτελεί μύθος ότι ευθύνεται η γυναικεία απασχόληση για τη μείωση της γονιμότητας. Συχνά μπορεί να ισχύει το αντίστροφο, παράδειγμα ποσοστών γυναικείας απασχόλησης στην Σουηδία: Απασχόληση 70,5%,Γονιμότητα 1,75,στην Φινλανδία: Απασχόληση 65,6%,Γονιμότητα1,80, στην Ελλάδα: Απασχόληση 45,2%, Γονιμότητα 1,10 (συμπεριλαμβανομένων των μεταναστών), 
Όταν, οι προτάσεις που περιέχονται στο ομόφωνο πόρισμα της διακομματικής επιτροπής της Bουλής του 1993 αν και έχουν περάσει 27 χρόνια, δεν έχει ακόμα υλοποιηθεί με την δικαιολογία το υψηλό κόστος εφαρμογής της, ενώ είναι σε όλους γνωστό ότι διατίθενται τεράστια ποσά για έργα βιτρίνας (για να μην αναφερθεί κανείς στην αλόγιστη σπατάλη του δημόσιου χρήματος.),Και το πόρισμα της Βουλής των Ελλήνων για το δημογραφικό, το 2019, ΜΟΝΟ ευχολόγια περιέχει και χωρίς ουσιαστικές και σοβαρές προτάσεις για την αντιμετώπισή του,
 Όταν, δεν υφίσταται οικονομικό κόστος από την ένταξη των οικογενειών με 3 παιδιά στους πολυτέκνους, σύμφωνα με απάντηση της Αν Υπουργού Εργασίας στην Βουλή των Ελλήνων, 
 Όταν, ενώ για την οικονομική κρίση υπάρχει προβληματισμός, η δημογραφική κατάρρευση, μολονότι πιο μακρόχρονη, δεν έχει απασχολήσει όσο θα έπρεπε, ούτε την Ελλάδα, ούτε την Ε.Ε." «Έως το 2035, η μετανάστευση θα είναι εκείνη που θα επηρεάσει την όποια πληθυσμιακή αύξηση και από εκεί και έπειτα, η μετανάστευση θα υποχωρήσει και θα ξεκινήσει η κάμψη του πληθυσμού, τόσο στην Ε.Ε., όσο και στην Ελλάδα»,
 Όταν, για να λυθεί το ασφαλιστικό στην πατρίδα μας χρειάζονται σοβαρές εισφορές που δεν θα υπάρχουν αφού οι άνθρωποι μέχρι 40 χρονών είναι μειοψηφία, 
Όταν, σύμφωνα με μελέτη του ΟΗΕ η μετανάστευση ως λύση για την αντικατάσταση των γενεών δεν λύνει το δημογραφικό πρόβλημα ενός κράτους,
Όταν, το κράτος ενώ επιμένει να διακηρύσσει το ενδιαφέρον του για την τόνωση των γεννήσεων και την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος, εξακολουθεί στην ουσία να μη λαμβάνει αποτελεσματικά μέτρα, 
Όταν, τα ζευγάρια δεν αποκτούν τον αριθμό των παιδιών που επιθυμούν για: α) λόγους που σχετίζονται με την έλλειψη μέτρων στήριξης της οικογένειας (η ελάχιστη βοήθεια που παρέχει το κράτος στην οικογένεια και το παιδί (έλλειψη βρεφονηπιακών σταθμών, ανεπαρκή οικογενειακά επιδόματα και φορολογικές απαλλαγές, ανεπαρκή σχολεία με ακατάλληλα ωράρια για εργαζόμενους γονείς κ.λπ.) και β) οικονομικούς(η ανεπάρκεια των εισοδημάτων τους), 
Όταν, το κόστος αυτό μόνο μια κοντόφθαλμη πολιτική θα το υπολόγιζε εφόσον οι επιπτώσεις της δημιουργούμενης ανισορροπίας στην πυραμίδα του πληθυσμού, λόγω της μείωσης των γεννήσεων έχουν ήδη γίνει αισθητές: γήρανση, επιπτώσεις στα ασφαλιστικά ταμεία, ερήμωση περιοχών, κλείσιμο σχολείων, για να αναφέρουμε επιλεκτικά μόνον ορισμένες,
 Όταν, τιμωρούν ακόμα και όποιες οικογένειες σκεφτόταν να κάνουν παιδιά και μάλιστα πολλά παιδιά, συνεχίζει η κυβέρνηση να τα θεωρεί τεκμήριο για την εφορία και να φορολογούνται οι οικογένειές τους περισσότερο και από άγαμους, 
Όταν, το κλάμα ενός μωρού έχει σχεδόν παύσει και οι ιερείς τελούν μόνο κηδείες και υπάρχουν χωριά που έχουν να ακούσουν κλάμα μωρού πάνω από 15 χρόνια. 
 Τότε, 
το ελάχιστο που μπορούσαμε να πράξουμε εμείς οι γονείς με τρία τέκνα, ήταν και είναι να δημιουργούμε συλλόγους που θα έχουν ένα και μοναδικό σκοπό: την ενημέρωση της Πολιτείας και της κοινωνίας για την τραγική κατάσταση που ευρίσκεται η Χώρα όσον αφορά το δημογραφικό, την γήρανση του πληθυσμού και την υπογεννητικότητα και την άσκηση πίεσης προς την Κυβέρνηση και τα πολιτικά κόμματα για την λήψη σοβαρών μέτρων με προοπτική και όχι ευκαιριακές (ψηφοθηρικές) αποφάσεις που αίρονται κατά περίπτωση μετά από λίγο χρόνο, που στόχο θα έχουν την αναστροφή αυτής της σοβαρής κατάστασης. 

Πότε επιτέλους θα αντιληφθούν τα κόμματα εξουσίας ότι το δημογραφικό αποτελεί το υπ' αριθμ.1 εθνικό μας πρόβλημα, βόμβα στα θεμέλια του Κράτους που έχει εκραγεί; 

 Χωρίς παιδιά σήμερα, χωρίς σύνταξη αύριο. 
Τα πολλά παιδιά, το μέλλον της Ελλάδος. 
Είναι μια υποχρέωση όλων μας προς την Ελλάδα.

Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου 2020

ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΙ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΝΕ ΓΣΕΕ

 

Στο πλαίσιο λειτουργίας των εξ αποστάσεως υπηρεσιών πληροφόρησης του Δικτύου Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Υποστήριξης και Ενδυνάμωσης Εργαζομένων και Ανέργων 

και με αφορμή το πλήθος ερωτημάτων εργαζομένων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες για τα εργασιακά τους δικαιώματα εν μέσω πανδημίας, σας αποστέλουμε κείμενο

πληροφόρησης της ενότητας «Εργασιακά Θέματα» με τίτλο "Ευπαθείς ομάδες και εξ αποστάσεως εργασία", το οποίο αναφέρεται:

Α) στη διαδικασία ένταξης εργαζόμενου που ανήκει σε ευπαθή ομάδα στο καθεστώς εξ αποστάσεως εργασίας ή στη λήψη άλλων μέτρων, όπου η παροχή εξ αποστάσεως εργασίας δεν είναι δυνατή,

Β) στις κυρώσεις που προβλέπονται σε περίπτωση παραβίασης των υποχρεώσεων του εργοδότη και

Γ) στον καθορισμό των ευπαθών ομάδων και των δικαιολογητικών που πρέπει να προσκομίσει ο εργαζόμενος, όπως αυτά προβλέπονται στην από 22.8.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου

(ΦΕΚ Α 161/22.8.2020) και στην υπ’ αριθμ. 37095/1436  Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β 4011/18.9.2020).

 Σας επισυνάπτουμε επίσης τις φόρμες επικοινωνίας για πιθανή

υποβολή εκ μέρους σας ερωτημάτων, διευκρινίζοντάς σας ότι

για τη διευκόλυνση όλων μας, είναι αναγκαίο η διατύπωση των

ερωτημάτων να γίνεται κάθε φορά μέσω της φόρμας επικοινωνίας.

     

   * Το Έργο είναι συγχρηματοδοτούμενο από το ΕΚΤ και το Υπουργείο Εργασίας


ΦΟΡΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ

ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

c ΥΨΗΛΟΣ       c ΜΕΣΑΙΟΣ

c ΧΑΜΗΛΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ

ΗΜ/ΝΙΑ:      

ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 

ΘΕΜΑ:

 

(Ταπεδίαμεαστερίσκο*συμπληρώνονταιυποχρεωτικά)

Α.ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΠΩΝΥΜΟ: *

 

ΟΝΟΜΑ:*

 

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:

 

ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ:

 

ΗΜ/ΝΙΑΓΕΝΝΗΣΗΣ:

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:*

 

ΤΚ:*

 

ΠΟΛΗ:*

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ:*

 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΣΤΑΘΕΡΟ:

 ΚΙΝΗΤΟ:

E-mail:*

 

B.ΛΟΙΠΕΣΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΦΥΛΟ:*

 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:

 

ΑΡΙΘΜΟΣΤΕΚΝΩΝ:*

 

 

 

 

Γ.ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ:*

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: *

 

ΝΟΜΙΚΗΜΟΡΦΗΕΡΓΟΔΟΤΗ:

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΠΡΟΣΛΗΨΗΣ:

 

ΜΟΡΦΗΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ:*

c ΠΛΗΡΗΣ    c ΜΕΡΙΚΗ   c ΩΡΟΜΙΣΘΙΑ   c ΕΠΟΧΙΑΚΗ

ΕΙΔΟΣΣΥΜΒΑΣΗΣ:*

c ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥc ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥc ΕΡΓΟ  c ΑΛΛΟ

ΦΟΡΕΑΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ:*

c ΙΚΑ   c ΟΑΕΕ   c ΟΓΑ   c ΝΑΤ  c ΕΤΑΑ   c ΔΗΜΟΣΙΟ   c Πρώην Ειδικά Ταμεία

c ΤΣΜΕΔΕ

 

Προηγούμενοι Αριθμοί Πρωτοκόλλου ερωτημάτων ωφελούμενου:

c Δεν δέχομαι να χρησιμοποιηθούν τα προσωπικά μου δεδομένα από το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ για στατιστικούς λόγους, για επεξεργασία κωδικοποίησης και προς ενημέρωσή μου για τα προγράμματά του.

 

Δ. ΑΝΑΠΥΞΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ

 

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ

 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Για το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ

 

ΦΟΡΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ

ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

c ΥΨΗΛΟΣ       c ΜΕΣΑΙΟΣ

c ΧΑΜΗΛΟΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

ΗΜ/ΝΙΑ:      

ΑΡ.ΠΡΩΤ.

ΘΕΜΑ:

 

(Τα πεδία με αστερίσκο * συμπληρώνονται υποχρεωτικά)

Α.ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΠΩΝΥΜΟ: *

 

ΟΝΟΜΑ:*

 

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:

 

ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ:

 

ΗΜ/ΝΙΑΓΕΝΝΗΣΗΣ:

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:*

 

ΤΚ:*

 

ΠΟΛΗ:*

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ:*

 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΣΤΑΘΕΡΟ:

 ΚΙΝΗΤΟ:

E-mail:*

 

B.ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΦΥΛΟ:*

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΚΝΩΝ:*

 

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΤΕΚΝΩΝ

 

ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ

 

 

Γ.ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ - ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ:*

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: *

 

 

ΦΟΡΕΑΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ:*

c ΙΚΑ     c ΟΑΕΕ     c ΟΓΑ     c ΝΑΤ  c ΕΤΑΑ   c ΔΗΜΟΣΙΟ   c Πρώην Ειδικά Ταμείαc ΤΣΜΕΔΕ

 

ΦΟΡΕΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ:*

 

 

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ: *

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΝΣΗΜΩΝ:

  c ΒΑΡΕΑc ΜΙΚΤΑc ΑΠΛΑ

 

ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΧΡΟΝΙΚΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ:

 

 

ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ:

 

 

ΜΟΡΦΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ:*

c ΠΛΗΡΗΣ    c ΜΕΡΙΚΗ   c ΩΡΟΜΙΣΘΙΑ   c ΕΠΟΧΙΑΚΗ

 

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:*

c ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥc ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥc ΕΡΓΟ    c ΑΛΛΟ

 

ΣΩΜΑΤΕΙΟ

 

 

ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΥΛΟΛΟ ΕΝΣΗΜΩΝ*:

Έως 31- 12-2010:

Έως 31-12-2011:

 Έως 31-12-2012:

 

Έως 31-12-2013:

Έως 31-12-2014:

Έως  σήμερα:

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: *

Α.    c ΓΗΡΑΤΟΣc ΘΑΝΑΤΟΥc  ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

 

Β.    c  ΠΛΗΡΗΣ c ΜΕΙΩΜΕΝΗ

 

ΕΞΑΓΟΡΑ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ΧΡΟΝΩΝ

 

 

c  ΣΤΡΑΤΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ:

c ΣΠΟΥΔΕΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ:

 c ΤΕΚΝΑ

 

 c ΑΝΕΡΓΙΑ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ:

 c  ΑΛΛΟ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

 

c ΚΥΗΣΗ / ΛΟΧΕΙΑ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ:

 

Προηγούμενοι Αριθμοί Πρωτοκόλλου ερωτημάτων ωφελούμενου:

c Δεν δέχομαι να χρησιμοποιηθούν τα προσωπικά μου δεδομένα από το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ για στατιστικούς λόγους, για επεξεργασία κωδικοποίησης και προς ενημέρωσή μου για τα προγράμματά του.

 

Δ. ΑΝΑΠΥΞΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ

 

 

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ

 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Για το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΦΟΡΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ

ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

c ΥΨΗΛΟΣ       c ΜΕΣΑΙΟΣ

c ΧΑΜΗΛΟΣ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΗΜ/ΝΙΑ:      

ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 

ΘΕΜΑ:

(Τα πεδία με αστερίσκο * συμπληρώνονται υποχρεωτικά)

Α.ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΠΩΝΥΜΟ: *

 

ΟΝΟΜΑ:*

 

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:

 

ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ:

 

ΗΜ/ΝΙΑΓΕΝΝΗΣΗΣ:

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:*

 

ΤΚ:*

 

ΠΟΛΗ:*

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ:*

 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΣΤΑΘΕΡΟ:

 ΚΙΝΗΤΟ:

E-mail:*

 

B.ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΦΥΛΟ:*

 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΚΝΩΝ:*

 

 

Γ.ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ: *

c  ΑΝΕΡΓΟΣ/Η      c ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ/Η   c  ΑΛΛΟ

ΑΝΕΡΓΟΣ/Η

ΚΑΡΤΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

c  ΝΑΙ     c  ΟΧΙ

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΝ ΟΑΕΔ:

 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ/Η

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ:*

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: *

ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ:

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ:

ΜΟΡΦΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ:*

c ΠΛΗΡΗΣ    c ΜΕΡΙΚΗ   c ΩΡΟΜΙΣΘΙΑ   c ΕΠΟΧΙΑΚΗ

 

 

 

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:*

c ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ  c ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ   c ΕΡΓΟΥ  c ΑΛΛΟ

ΦΟΡΕΑΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ:*

c ΙΚΑ     c ΟΑΕΕ     c ΟΓΑ   c ΝΑΤ  c ΕΤΑΑ     c ΔΗΜΟΣΙΟ   c Πρώην Ειδικά Ταμεία    c ΤΣΜΕΔΕ

 

Προηγούμενοι Αριθμοί Πρωτοκόλλου ερωτημάτων ωφελούμενου:

 

Δ. ΑΝΑΠΥΞΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ

 

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝIΣΕΙΣ

 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Για το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ

 

 

 

 

 

 

 

c Δεν δέχομαι να χρησιμοποιηθούν τα προσωπικά μου δεδομένα για στατιστικούς σκοπούς του ΙΝΕ ΓΣΕΕ (για επεξεργασία  κωδικοποίησης), για πληροφόρηση για τα προγράμματα του φορέα και για την λήψη κειμένων πληροφόρησης που σχετίζονται με την αγορά εργασίας (κειμένων πληροφόρησης εργασιακής, ασφαλιστικής νομοθεσίας και απασχόλησης)

Οι απαντήσεις του Δικτύου αποσκοπούν στη γενική πληροφόρηση των ωφελούμενων για τα ζητήματα που τίθενται με τα ερωτήματα. Η πληροφόρηση αυτή δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ειδική νομική συμβουλή για την άσκηση δικαιωμάτων (εργατικών, ασφαλιστικών, συνταξιοδοτικών) και τη λήψη νομικών ενεργειών από τους ωφελούμενους, καθώς αυτό προϋποθέτει πλήρη γνώση του ιστορικού του ερωτήματος. Επισημαίνεται ότι τυχόν επιγενόμενες νομοθετικές αλλαγές ή ερμηνείες από τη Διοίκηση ενδέχεται να μεταβάλλουν το περιεχόμενο των απαντήσεων και να απαιτούν επικαιροποίηση της πληροφόρησης.