Κυριακή, 6 Ιανουαρίου 2008

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΑΘΗΝΑ 9 ΙΑΝ 08

Αγαπητοί Τρίτεκνοι,
Ολοι στην Διαμαρτυρία στην Αθήνα 9 Ιαν. 2008 και ώρα 10:30 έμπροσθεν της Βουλής των Ελλήνων για την κατάφωρη αδικία,ασυνέπεια και εμπαιγμό από την Κυβέρνηση και τον ίδιο τον κ.Πρωθυπουργό που δεν τήρησαν την υπόσχεσή τους για την
πλήρη εξομοίωση
και τον χαρακτηρισμό των γονέων με τρία παιδιά ως πολυτέκνους.
Στην θέση αυτού φέρουν ένα άρθρο με προβλήματα νομιμότητος και επαίρονται ότι είναι συνεπείς στις υποσχέσεις προς τους τριτέκνους.