Τετάρτη, 7 Απριλίου 2010

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΑ Ε ΒΕΝΙΖΕΛΟ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ

Φλωρίνης 4 58200 ΕΔΕΣΣΑ

Τηλ.:6944161115 e-mail:triteknoi_edessa@yahoo.gr

Έδεσσα 27 Φεβρουαρίου 2010

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,

η Πανελλαδική Ένωση Συλλόγων Οικογενειών με τρία τέκνα επικοινωνεί μαζί σας, γνωρίζοντας την ευαισθησία σας για τους γονείς με τρία τέκνα αλλά και γενικότερα για το δημογραφικό πρόβλημα, προκειμένου να σας ενημερώσει για τον δίκαιο αγώνα των 250.000 τρίτεκνων οικογενειών που βασικό στόχο έχουν την αντιμετώπιση της υπογεννητικότητας και του σοβαρότατου δημογραφικού προβλήματος.

Η Ελλάδα γερνάει με το ποσοστό του ηλικιωμένου πληθυσμού στο σύνολο του Ελληνικού πληθυσμού να είναι σήμερα 22,7%, δηλαδή περισσότερο από τρεις φορές άνω του ορίου 7% που θέτει ο ΟΗΕ για να χαρακτηρίσει μια χώρα γερασμένη. Ο δε δείκτης γονιμότητας της Ελληνίδας σήμερα είναι στο 1 όταν για την ανανέωση των γενεών απαιτείται 2,1. Οι επιπτώσεις αυτής της ανωτέρω κατάστασης που ήδη έχουν αρχίσει να εμφανίζονται, είναι μεταξύ των άλλων: στην άμυνα της Χώρας(δυσκολίες σοβαρές στην στελέχωση με στρατεύσιμο προσωπικό και αδυναμία περαιτέρω μειώσεως της θητείας), στην οικονομία και ειδικότερα στα ασφαλιστικά ταμεία, στην εκπαίδευση με το κλείσιμο σχολείων ιδίως στην περιφέρεια, στην υπέρογκη αύξηση δαπανών για υγειονομική περίθαλψη, στην διαφοροποίηση του κοινωνικού ιστού.

Η οικονομική κρίση που μαστίζει την χώρα μας την παρούσα περίοδο επηρεάζει πλέον προς το δυσμενέστερο όλους σχεδόν τους τομείς δραστηριοτήτων της Χώρας. Ο οικογενειακός προγραμματισμός ουσιαστικά ευρίσκεται σε κλονισμό και ένα μεγάλο ποσοστό των νοικοκυριών να αδυνατεί να ανταποκριθεί ακόμη και σε βασικές ανάγκες της οικογένειας. Όλοι βιώνουν αυτήν την δύσκολη κατάσταση αλλά σε μεγαλύτερο όμως βαθμό οι οικογένειες με τρία παιδιά και άνω. Το ποσοστό των οικογενειών με τρία τέκνα και άνω,που είναι στο όριο της φτώχειας έχει ξεπεράσει το 38%.

Το ερώτημα που γεννιέται είναι: Ανάμεσα στις αποφάσεις που θα ληφθούν για την αντιμετώπιση του ασφαλιστικού προβλήματος, θα περιλαμβάνονται επιτέλους τα γενναία μέτρα που απαιτούνται για να βοηθηθούν τα νέα ζευγάρια να αποκτήσουν τον αριθμό των παιδιών που επιθυμούν συμβάλλοντας έτσι στην αύξηση των γεννήσεων;

Οι διαστάσεις του προβλήματος που συζητιούνται είναι από τη μια μεριά τα υπαρκτά προβλήματα (εισφοροδιαφυγή, διαχείριση των αποθεματικών των ασφαλιστικών Ταμείων, καλύτερη οργάνωσή τους, οι πρόωρες συνταξιοδοτήσεις κ.λπ.) και από την άλλη τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν. Δυστυχώς, όμως, καμιά συζήτηση δεν γίνεται για τη δημογραφική κρίση που μαστίζει τη χώρα εδώ και σχεδόν 30 χρόνια, κρίση που είναι η ρίζα του ασφαλιστικού προβλήματος, δεδομένου ότι η κρίση αυτή επηρεάζει τόσο τις δαπάνες για συντάξεις και περίθαλψη όσο και τα έσοδα από εισφορές των ασφαλιστικών Ταμείων (Μ. Δρεττάκης). Ολοένα και λιγότερο θα επαρκούν οι εισφορές στα ασφαλιστικά Ταμεία αυτών που ανήκουν στην ομάδα ηλικιών 15-64 ετών για την κάλυψη των δαπανών για τον συνεχώς αυξανόμενο αριθμό των ηλικιωμένων.

Οι όποιες ‘’παροχές’’ έχουν θεσπισθεί μέχρι τώρα πλήν ελαχίστων εξαιρέσεων(όπως μείωση θητείας κ.α) αίρονται ουσιαστικά από τα διάφορα ανεδαφικά ηλικιακά όρια ή ποσοστά ή προϋποθέσεις που έχουν τεθεί στις διατάξεις του νόμου ή καθίστανται ανίσχυρες στα διοικητικά δικαστήρια καθότι δικαιώνονται προσφυγές εναντίον γονέων ή τέκνων τριτέκνων. Μάλιστα τελευταία έχει αρχίσει η αποδόμηση και αυτών ακόμη των παροχών που έχουν δοθεί(αρμοδιότητος ΥΠΕΠΘ,ΕΛ.ΑΣ,Λ,Σ).

Η απάντηση ευρίσκεται, στο μέτρο που σχετίζεται με τις δημογραφικές εξελίξεις και την υπογεννητικότητα, στο πόρισμα της Διακομματικής Επιτροπής της Βουλής των Ελλήνων του 1993, όπου ως πρώτη εισήγηση είναι ο χαρακτηρισμός της οικογένειας με τρία τέκνα ως πολύτεκνης.

Συγκεκριμένα η πρότασή μας είναι: Ο χαρακτηρισμός των γονέων με τρία τέκνα πολυτέκνους,ανεξαρτήτως ηλικίας και την ένταξή τους στις διατάξεις των νόμων περί πολυτεκνίας. Οποιαδήποτε σοβαρή οικονομική επιβάρυνση ή τυχόν σοβαρή ανατροπή ομαλούς λειτουργίας ενός τομέα της από την εφαρμογή κάποιας επί μέρους διατάξεως μπορεί να αποδοθεί-εφαρμοσθεί σταδιακά και σε εύλογο χρονικό διάστημα. Η Πρότασή μας: είναι εθνική ανάγκη όσο ποτέ άλλοτε,είναι εφικτή, δίκαιη και υλοποιήσιμη, είναι συγκεκριμένη, δεν είναι αυθαίρετη αλλά έχει μελετηθεί από από έγκριτους επιστήμονες και φορείς (Ακαδημία Αθηνών, Ελληνικής Εταιρείας Δημογραφικών Μελετών,ΕΚΚΕ)και περιλαμβάνεται πέραν του πορίσματος της Διακομματικής Επιτροπής της Βουλής των Ελλήνων(1993) και σε σχετικές προτάσεις νόμου στην Βουλή των Ελλήνων(Ν.Δ το 2002,ΣΥΡΙΖΑ το 2007).

Τέλος σας γνωρίζουμε και ορισμένα από τα προβλήματα που σοβαρά επηρεάζουν την μεγάλη οικογένεια των 250.000 τρίτεκνων και είναι της αρμοδιότητος του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για τα οποία ζητούμε από την πλευράς σας την άμεση επίλυσή τους:

- Την ένταξη των τέκνων γονέων με τρία παιδιά στην διάταξη του άρθρου 1 παραγρ ε του ΠΔ 292 ΦΕΚ Α' 204/2001 ‘’Καθορισμός κριτηρίων και διαδικασίας επιλογής υποψηφίων Επαγγελματιών Οπλιτών’’. Συγκεκριμένα προστεθεί:’’ ………πολυτέκνων, και τέκνα γονέων με τρία παιδιά…’’   
-Η δυνατότητα επιλογής της μειωμένης θητείας από οιονδήποτε αδελφό σε περίπτωση που δεν έκανε χρήση ο μεγαλύτερος αδελφός(Ν.3421/2005).

-Να ισχύσουν οι αυτές προϋποθέσεις σε θέματα μεταθέσεων, αποσπάσεων, αδειών, υπηρεσιών και ενισχύσεων(όπως Μέριμνα-Ενίσχυση υπέρ πολυτέκνων στη ΣΜΥ) για το ένστολο και πολιτικό προσωπικό των Ε.Δ που έχουν τρία παιδιά, όπως ισχύουν και για τους πολυτέκνους.

-Να ισχύσουν τα ίδια κριτήρια και οι προϋποθέσεις στέγασης(ΣΟΑ,ΟΣΕΑΑΥ κ.α) του ένστολου προσωπικού με τρία τέκνα με αυτά των πολυτέκνων.

- Ένταξη και του γονέα με τρία τέκνα που είναι κάτω του ορίου της φτώχειας στο ΠΔ 37/ 2009 (Δυνατότητα χορήγησης αδείας περιπτέρου)

Ελπίζουμε και πιστεύουμε ότι θα έχουμε την υποστήριξή σας, τόσο θέματα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας αλλά και γενικότερα εντός της Κυβερνήσεως για την ουσιαστική λήψη μέτρων για το δημογραφικό πρόβλημα όπως εξ΄ άλλου το επιτάσσει και η παραγρ.5 του άρθρου 21 του Συντάγματος.

Με ιδιαίτερη τιμή

Η Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Γαρυφαλλιά Παπαδοπούλου Σταύρος Πουρτουλίδης

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΣΕΕ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 42 – 105 63 ΑΘΗΝΑ

Αθήνα, 26 Μαρτίου 2010

Αρ. πρωτ : ΓΑ 11877

Προς

Πρόεδρο της Πανελλαδικής Ένωσης Συλλόγων

Πολυτέκνων Οικογενειών με τρία τέκνα

κα Γαρυφαλλιά Παπαδοπούλου

Έδεσσα

Κύρια Πρόεδρε,

Με ιδιαίτερη ικανοποίηση λάβαμε τη επιστολής του φορέα σας, αφού αποτελεί ένδειξη της ευρείας και ένθερμης υποδοχής που έτυχε η πρωτοβουλία μας.

Αντιλαμβανόμαστε ότι η δράση «Συμμετέχω» απευθύνεται σε έναν σημαντικό αριθμό κοινωνικών ομάδων και είναι πολύ βοηθητικό για εμάς να επισημαίνονται οι ιδιαιτερότητες κάθε περίπτωσης, από τους οικείους φορείς εκπροσώπησης. Είναι σίγουρο ότι στο πλαίσιο της τρέχουσας και αρκούντως δύσκολης συγκυρίας, οφείλουμε να επιδείξουμε εμπράκτως την πίστη μας στην κοινωνική αλληλεγγύη, αλλά και την ευθύνη μας ως κοινωνικοί εταίροι στην προώθηση πρωτοβουλιών που θα εξομαλύνουν τις αρνητικές συνέπειες της αυξανόμενης ύφεσης στην ελληνική οικονομία.

Από τη δική μας πλευρά, ως Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου, δεσμευόμαστε να εξετάσουμε το ζήτημα που μας παρουσιάζετε και για αυτόν τον λόγο σας ζητούμε όπως μας παρέχετε περισσότερα στοιχεία σχετικά με τον αριθμό των ατόμων που αναφέρονται στην επιστολή σας, καθώς και για την γεωγραφική τους κατανομή ανά Νομό.

Με εκτίμηση,

Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας

Βασίλης Κορκίδης Γιώργος Καρανίκας

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΕΣΠΟ3Τ ΠΡΟΣ ΕΣΕΕ ΚΑΙ ΓΣΕΒΕΕ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ

ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ

Φλωρίνης 4 58200- Έδεσσα Τηλ.:6944161115

e-mail: triteknoi_edessa@yahoo.gr

Έδεσσα 17 Μαρτίου 2010

ΠΡΟΣ: 1.ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

2.ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

Αξιότιμοι Κύριοι,

ως Πανελλαδική Ένωση Συλλόγων Πολύτεκνων Οικογενειών με Τρία Τέκνα, που εκπροσωπεί συλλόγους τρίτεκνων οικογενειών επικροτούμε την απόφασή σας για την παροχή εκπτώσεως 20% από τα καταστήματά σας σε ανέργους και πολυτέκνους την παρούσα περίοδο που η οικονομική κρίση μαστίζει την χώρα μας και επηρεάζει προς το δυσμενέστερο όλους σχεδόν τους τομείς δραστηριοτήτων της Χώρας. Πλήν όμως είναι ελλιπής.

Ο οικογενειακός προγραμματισμός λόγω της οικονομικής κρίσεως ευρίσκεται σε κλονισμό και ένα μεγάλο ποσοστό των νοικοκυριών να αδυνατεί να ανταποκριθεί ακόμη και σε βασικές ανάγκες της οικογένειας. Όλοι βιώνουν αυτήν την δύσκολη κατάσταση αλλά σε μεγαλύτερο όμως βαθμό οι οικογένειες με τρία παιδιά και άνω. Το ποσοστό των οικογενειών με τρία τέκνα και άνω,που είναι στο όριο της φτώχειας έχει ξεπεράσει το 33%.

Πιστεύουμε ότι εκ παραδρομής δεν περιελήφθησαν στην προαναφερόμενη απόφασή σας και οι οικογένειες με τρία τέκνα.

Παρακαλούμε, και είναι αίτημα 250.000 τρίτεκνων οικογενειών, να συμπεριληφθούν στους δικαιούχους αυτής της αποφάσεώς σας, καθότι θα είναι μια αξιόλογη ελάφρυνση στις σοβαρές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν για την εξασφάλιση του ΄΄επιούσιο΄΄ καθημερινά.

Ενημερωτικά σας γνωρίζουμε ότι σε τοπικό επίπεδο πόλεως ή νομού αρκετά μέλη σας (ομοσπονδίες ή/και σύλλογοι) ήδη έχουν λάβει ανάλογες αποφάσεις. Ως εκ τούτου υπάρχει ουσιαστικά αποδοχή της προτάσεώς μας από τα μέλη σας να ενταχθούν και οι οικογένειες με τρία τέκνα.

Είμασθε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε ενημέρωση και συμβολή μας στην ευρεία ενημέρωση όλων των τρίτεκνων οικογενειών.

Με τιμή

Η Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Γαρυφαλλιά Παπαδοπούλου Σταύρος Πουρτουλίδης

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΕΔΕΣΣΗΣ

"ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ"

Φλωρίνης 4 58200- Έδεσσα Τηλ.:6944161115

e-mail: triteknoi_edessa@yahoo.gr

ΠΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ

ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

Έδεσσα 19 Μαρτίου 2010

Αξιότιμοι Κύριοι,

ως Σύλλογος Γονέων Τριών Τέκνων Επαρχίας Έδεσσας συμφωνούμε και ενώνουμε την φωνή μας με την Πανελλαδική Ένωση Συλλόγων Πολύτεκνων Οικογενειών με Τρία Τέκνα, που εκπροσωπεί συλλόγους τρίτεκνων οικογενειών και ζητούμε και εμείς τα αναφερόμενα στην σχετική επιστολή- υπόμνημά της.

Πιστεύουμε ότι η παράλειψη δεν ήταν εκ προθέσεως και ότι θα συμφωνήσετε να ενταχθούν και οι γονείς με τρία τέκνα στην πολύ σωστή σκέψη και απόφασή σας να συμβάλλετε, την τόσο δύσκολή οικονομική κρίση που διέρχεται η χώρα μας, στην ελάφρυνση ενός σημαντικού μέρους οικογενειών με πολλά παιδιά και ανέργους από το αυξημένο κόστος διαβίωσης.

Ενημερωτικά σας γνωρίζουμε ότι πρόσφατα η Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Έδεσσας έχει λάβει ανάλογη απόφαση για τις τρίτεκνες οικογένειες. Ως εκ τούτου υπάρχει ουσιαστικά αποδοχή της προτάσεώς μας από τα μέλη σας να ενταχθούν και οι οικογένειες με τρία τέκνα.

Είμασθε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε ενημέρωση και συμβολή μας στην ευρεία ενημέρωση όλων των τρίτεκνων οικογενειών.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Σταύρος Πουρτουλίδης Ιωάννης Ανεστάκης

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ Ν ΠΕΛΛΑΣ ΠΡΟΣ ΥΦΥΠ Θ ΤΖΑΚΡΗ

ΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΓΟΝΕΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ, ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΚΑΙ ΕΔΕΣΣΗΣ

Έδεσσα 24 Φεβρουαρίου 2010

Αξιότιμη κυρία Υπουργέ,

Σε συνέχεια των επιστολών μας αλλά και προσφάτου σύντομης ενημερώσεώς σας κατά την παρουσία σας σε εκδήλωση του Συλλόγου Τριτέκνων Επαρχίας Γιαννιτσών σας ευχαριστούμε για την αποδοχή του αιτήματός μας για συνάντηση μαζί σας προκειμένου να έχετε πληρέστερη και αναλυτικότερη ενημέρωση για τον δίκαιο αγώνα των γονέων με τρία τέκνα.

Έχουν περάσει δεκαεπτά χρόνια από το πόρισμα της Διακομματικής Επιτροπής της Βουλής(1993), που έθετε ως στόχο το τρίτο παιδί για την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος, επτά χρόνια από την πρότασή της Ν.Δ(2002) ως αξιωματική αντιπολίτευση για εξομοίωση των γονέων με τρία τέκνα με τους πολυτέκνους, πέντε χρόνια από την πρώτη εξαγγελία της Ν.Δ ως κυβέρνησης περί πλήρους εξομοιώσεως και σχεδόν τρία χρόνια από την πρόταση νόμου του ΣΥΡΙΖΑ(Ιούλιος 2007) για τον χαρακτηρισμό των γονέων με τρία τέκνα πολυτέκνους. Πρόταση την οποία το ΠΑΣΟΚ τότε την υποστήριξε.

Ο αγώνας των 250.000 οικογενειών έχει ένα και μοναδικό στόχο,την ανάγκη άσκησης και χάραξης μιας ορθής δημογραφικής πολιτικής με γνώμονα την αντιμετώπιση του τεράστιου προβλήματος της υπογεννητικότητας και της παράλληλης γήρανσης του πληθυσμού. Αναγκαιότητα που με σαφή τρόπο προσδιορίζεται και στην παράγρ.5 του άρθρου 21 του Συντάγματος ΄΄ 5. O σχεδιασμός και η εφαρμογή δημογραφικής πολιτικής, καθώς και η λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων αποτελεί υποχρέωση του Κράτους.΄΄

Τα τελευταία 10 χρόνια, σύμφωνα με τα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας οι θάνατοι των Ελλήνων υπερτερούν των γεννήσεων. Ο θρήνος της απώλειας ενός ανθρώπου ακούγεται συχνότερα από το χαρμόσυνο κλάμα ενός νεογέννητου. Δυστυχώς και ο ν. Πέλλης συγκαταλέγεται στους νομούς όπου υπερτερούν οι θάνατοι των γεννήσεων (συμπεριλαμβανομένων και των γεννήσεων αλλοδαπών).Ο δείκτης γονιμότητος ανά Ελληνίδα γυναίκα κατρακύλησε σε 1 παιδί όταν για αναπλήρωση των γενεών απαιτείται 2,2 παιδιά ανά γυναίκα. Δυστυχώς, όμως, καμιά συζήτηση δεν γίνεται για τη δημογραφική κρίση που μαστίζει τη χώρα εδώ και σχεδόν 30 χρόνια. Κρίση που είναι η ρίζα του ασφαλιστικού προβλήματος, δεδομένου ότι αυτή επηρεάζει τόσο τις δαπάνες για συντάξεις και περίθαλψη όσο και τα έσοδα από εισφορές των ασφαλιστικών Ταμείων. Είναι ο βασικός παράγοντας που αν δεν αντιμετωπισθεί με σοβαρότητα και με συνέπεια και όχι με την μορφή «ασπιρίνης» καθότι τα όποια μέτρα λήφθηκαν πρόσφατα αλλά και αυτά που έχουν έρθει στο φως της δημοσιότητας ότι θα εφαρμόσει η Κυβέρνηση, θα είναι βραχυχρόνιας αποτελεσματικότητος.

Η πρότασή μας είναι: Ο χαρακτηρισμός των γονέων με τρία τέκνα πολυτέκνους, ανεξαρτήτως ηλικίας και την ένταξή τους στις διατάξεις των νόμων περί πολυτεκνίας.Οποιαδήποτε οικονομική επιβάρυνση ή τυχόν σοβαρή ανατροπή ομαλούς λειτουργίας ενός φορέα από την εφαρμογή κάποιας επί μέρους διατάξεως μπορεί να αποδοθεί-εφαρμοσθεί σταδιακά και σε εύλογο χρονικό διάστημα.

Τέλος σας γνωρίζουμε και ορισμένα από τα προβλήματα που σοβαρά επηρεάζουν και αφορούν την μεγάλη οικογένεια των 250.000 τρίτεκνων και ζητούμε από πλευράς σας ουσιαστικής υποστηρίξεως για άμεση επίλυσή τους:

-Στις διατάξεις του Κώδικα Δημοσίων Υπαλλήλων(ν. 3528/2007 ΦΕΚ 26 Α’)

=Άρθρο 51,παράγρ. 1,εδάφιο β να γίνει’’…πέραν του 2ου τέκνου…’’

=Άρθρο 53,παράγρ.2,πρίν εδάφιο δ προστεθεί ‘’…στην περίπτωση γέννησης 3ου τέκνου το μειωμένο ωράριο παρατείνεται κατά ένα έτος ακόμη.’’

=Άρθρο 67,παράγρ.2 να εφαρμόζεται σε γονείς και τέκνα.

=Άρθρο 72,παράγρ.6.Να ισχύει και για γονέα με τρία τέκνα.

-Στον Ν. 3463/2006 Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων, Άρθρο 203,παράγρ.2 και 3 προστεθεί:’’ και τριτέκνους’’

- Στον Ν. 3250ΦΕΚ Α΄ 124/7.7.2004. Μερική απασχόληση στο Δημόσιο, στους Ο.Τ.Α. και στα νομικά πρόσωπα δημοσίου Δικαίου. Καθορισθεί ξεχωριστό ποσοστό της τάξεως του 10% για γονείς με τρία τέκνα και όχι να είναι μαζί με τους πολυτέκνους.
- Στον Ν.1910/44,η τροποποίηση παρ. 3 Άρθρου 1ο να έχει εφαρμογή για όλες τις κατηγορίες των δημοσίων υπαλλήλων(Δημόσιου τομέα και ΝΠΔΔ).
- Στον Ν.3260/2004 (ΦΕΚ 151Α,Άρθρο 1,παραγρ. 6.(Εδάφιο τρίτο) το ποσοστό να γίνει 20%.
-Στον Ν.2190/1994,Άρθρο 21(πρόσληψη ορισμένου χρόνου) προστεθούν και οι γονείς με τρία παιδιά και τα τέκνα αυτών.
-Να αυξηθούν τα ποσοστά(Τουλάχιστον 10%) σε προσλήψεις γονέων με τρία τέκνα σε Ν.Π.Δ.Δ,ΟΤΑ,Νομαρχίες. 
-Στον ν.2643/98 ΦΕΚ Α` 220   Μέριμνα για την απασχόληση προσώπων ειδικών  κατηγοριών και άλλες διατάξεις να ισχύουν οι διατάξεις για προσλήψεις μέχρι την ενηλικίωση και του τελευταίου τέκνου, καθώς επίσης και η ίδια μοριοδότηση (άρθρο 4 παράγραφοι 5 και 6) όπως ισχύει και στους πολυτέκνους. 
Στις προσλήψεις 
-Να καθορισθεί συγκεκριμένο ποσοστό τουλάχιστον 20% για τους γονείς και τα τέκνα οικογενειών με τρία παιδιά και άνω σε όλες τις προσλήψεις( του Δημόσιου ευρύτερου τομέα,ΝΠΔΔ, ΟΤΑ, Νομαρχίες) προσωπικού οποιασδήποτε μορφής(μόνιμο, εποχιακό, μερικής απασχόλησης κ.α).
        Με τιμή

Οι Πρόεδροι

Σταύρος Πουρτουλίδης ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΕΔΕΣΣΗΣ

Δεβετσή Μαρία ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

Σίμος Αδέμης ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

Προσφέρουν 20% έκπτωση επί των διδάκτρων

σε τρίτεκνους γονείς και τα τέκνα αυτών.

Απαιτείται βεβαίωση του Συλλόγου.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΤΣΕΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Προσφέρει 15% έκπτωση επί των διδάκτρων για τα τέκνα τριτέκνων.

Απαιτείται βεβαίωση του Συλλόγου.

WIND ΕΔΕΣΣΑ

Προσφέρει ειδικό πρόγραμμα για μέλη Συλλόγου.

Πληροφορίες Υπεύθυνο καταστήματος Έδεσσας

Σ. ΚΑΛΟΓΡΑΙΑ

ΚΕΝΤΡΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

Προσφέρουν έκπτωση 20% επι των διδάκτρων σε τέκνα τριτέκνων.

Απαιτείται βεβαίωση του Συλλόγου.

ENGLISH CENTRE

ΚΑΒΑΚΑ Α.-ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ Μ.

Προσφέρουν εκπτώσεις επι των διδάκτρων ξένων γλωσσών

2 ξένες γλώσσες:20%

Αγγλικά:10%

Γερμανικά,Γαλλικά,Ιταλικά:15%

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΕ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΕΔΕΣΣΗΣ

“ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ”

Φλωρίνης 4 58200 Έδεσσα

Τηλ.:6944161115 e-mail: triteknoi_edessa@yahoo.gr

Έδεσσα 24 Μαρτίου 2010

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 24 ΜΑΡ. 2010

Πρόγραμμα Ε.Ε Διανομή Τροφίμων

Ο Σύλλογος μετά από συνεργασία με την Αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ν. Πέλλας, ενημερώνει τους γονείς με τρία τέκνα ότι ανέλαβε την διεκπεραίωση όλων των ενεργειών και δικαιολογητικών για την συμμετοχή στο πρόγραμμα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης « Δωρεάν διανομή τροφίμων σε άπορες οικογένειες μέλη του συλλόγου» από τα αποθέματα της παρέμβασης Ε.Ε.

Όσοι γονείς με τρία τέκνα, μέλη του Συλλόγου, ενδιαφέρονται να ενταχθούν στα σχετικά προγράμματα διανομής προϊόντων για το 2010 εφ’ όσον έχουν τις προβλεπό-μενες προϋποθέσεις θα πρέπει να προσκομίσουν έγκαιρα στο Σύλλογο:

α. Δήλωση του τελικού δικαιούχου για τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα.

β.Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου, ή άλλου νομίμου εγγράφου ταυτοποίησης του τελικού δικαιούχου.

γ.Θεωρημένο αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος Φόρου Εισοδήμα-τος του προηγούμενου έτους. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος ή η σύζυγός του δεν υποχρεούνται στην υποβολή φορολογικής δήλωσης, απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. Εφόσον κατά τη διενέργεια ελέγχου ζητηθεί το Ε9, ο δικαιούχος υποχρεούται να το προσκομίσει άμεσα.

δ. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

ε. Έγγραφα από Κρατικούς Φορείς Υγείας (Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας, κλπ), που να χαρακτηρίζουν το νόσημα του πάσχοντος, ανάλογα με τη σοβαρότητά του (βαρύ, δισίατο, ανίατο).

Δικαιούχοι της δωρεάν διανομής τροφίμων από τα αποθέματα της παρέμβασης ορίζονται αποκλειστικά και μόνο άπορα άτομα της Ε.Ε. ανεξαρτήτως θρησκείας και υπηκοότητας που διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα.

Ως άπορα, κατά την έννοια της ΚΥΑ 40946/23-03-2005, θεωρούνται τα άτομα που έχουν οικογενειακό ή ατομικό ετήσιο εισόδημα μέχρι και 15.000 €, προσαυξανόμενο κατά 30 % για τη σύζυγο και κατά 20 % για κάθε ανήλικο ή προστατευόμενο παιδί. Το εισόδημα αυτό αυξάνεται κατά 50 % στις περιπτώσεις πασχόντων από βαριά ανίατα ή δυσίατα νοσήματα και κατά 40% σε περίπτωση μη ύπαρξης ιδιόκτητης κατοικίας. Ως εισόδημα νοείται το φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο.

Τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά μπορούν να προσκομίζονται στο Γραφείο του Συλλόγου,Φλωρίνης 4(Εντός Εργατικού Κέντρου Έδεσσα),από 14 Απριλίου 2010 και μετά, κάθε Τετάρτη 17:00-18:00 εκτός αργιών.

Εκ του Διοικητικού Συμβουλίου