Παρασκευή, 20 Δεκεμβρίου 2013

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΓΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Ο.Γ.Α.
Δελτίο Τύπου
                                                                                 Παρασκευή, 20.12.2013

«ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ
 ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΓΑ»

Η Διοίκηση του ΟΓΑ ανακοινώνει ότι:
1. H καταβολή των νέων Οικογενειακών Επιδομάτων, του Ενιαίου Επιδόματος στήριξης τέκνων (Ν. 4093/2012) και του Ειδικού Επιδόματος τρίτεκνων και πολύτεκνων οικογενειών (Ν. 4141/2013) θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου 2013 σε 655.833 δικαιούχους.
 Το ποσό που θα καταβληθεί ανέρχεται σε 184.996.299,06 €.
Στο σύνολο των ανωτέρω δικαιούχων περιλαμβάνονται:
- Οι δικαιούχοι που έχουν λάβει ήδη τις τρείς δόσεις και θα τους καταβληθεί και η τέταρτη δόση.
- Οι δικαιούχοι που δεν τους είχε καταβληθεί καμία δόση και οι οποίοι θα λάβουν συνολικά και τις τέσσερις δόσεις.
- 120.931 δικαιούχοι που έκαναν έγκαιρα τις απαραίτητες διορθώσεις ηλεκτρονικά και έχουν καταχωρηθεί στο μηχανογραφικό σύστημα,στους οποίους θα καταβληθούν τα ποσά που τους αναλογούν.
Παράλληλα συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς η καταχώρηση και των υπόλοιπων διορθώσεων, ώστε να ενταχθούν οι δικαιούχοι οικογενειακών επιδομάτων στις πληρωμές που δρομολογούνται το επόμενο διάστημα.
2. Επίσης, την Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου 2013 θα γίνει η πληρωμή των παλαιών οικογενειακών επιδομάτων και η οποία αφορά σε 1.077  δικαιούχους, (επίδομα τρίτου παιδιού, πολυτεκνικό επίδομα, επίδομα σε τρίτεκνες οικογένειες εφάπαξ παροχή 2.000 ευρώ και ισόβιες συντάξεις).
Η πληρωμή αυτή αφορά σε δικαιούχους των οποίων οι αιτήσεις είχαν υποβληθεί πριν την κατάργηση των επιδομάτων και δεν είχε ολοκληρωθεί ο έλεγχος. Το ποσό θα καταβληθεί εφ’ άπαξ και αντιστοιχεί στο ποσό που δικαιώθηκαν με βάση την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και μέχρι την κατάργηση του επιδόματος (1-11-2012 ή 1-1-2013, ανάλογα με το επίδομα).
Η συνολική δαπάνη για τις πληρωμές αυτές ανέρχεται στο ποσό των 1.253.889 €.
Ο Διοικητής του ΟΓΑ κ. Ξενοφών Βεργίνης σημειώνει ότι πρόκειται για μια
σημαντική προσπάθεια ανακούφισης χιλιάδων οικογενειών, εν μέσω της δύσκολης αυτής οικονομικής συγκυρίας.

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΟΓΑ

Τετάρτη, 18 Δεκεμβρίου 2013

Κάλυψη κενών θέσεων μέσω του προγράμματος κινητικότητας

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

Η αξιοποίηση του προγράμματος κινητικότητας για την ενίσχυση του ρόλου και της αποστολής των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και των Περιφερειών, αλλά και για την κάλυψη κενών θέσεων στην εκπαίδευση, επιτυγχάνεται με την Υπουργική Απόφαση που υπέγραψε σήμερα, 18 Δεκεμβρίου, ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Μητσοτάκης.
Συγκεκριμένα, με την εν λόγω Υπουργική Απόφαση καλείται το προσωπικό του Ταμείου Αποκατάστασης Σεισμόπληκτων (ΤΑΣ), του Ταμείου Αποκατάστασης Πυρόπληκτων (ΤΑΠ), της Υπηρεσίας Αποκατάστασης Σεισμόπληκτων Βορείου Ελλάδος (ΥΑΣΒΕ) και των Ειδικών Υπηρεσιών Δημοσίων Έργων και των Τμημάτων της Ειδικής Υπηρεσίας Συντήρησης Αυτοκινητοδρόμων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων, που έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα, να υποβάλει στη Διεύθυνση Διοικητικού της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, αίτηση για τη μετάταξη ή μεταφορά του. Ο συνολικός αριθμός των θέσεων προς πλήρωση είναι 347.
Με τον τρόπο αυτό, ενδυναμώνεται σημαντικά η Αποκεντρωμένη Διοίκηση, ώστε να σχεδιάζει και να υλοποιεί ολοκληρωμένα σχέδια δράσης στο πεδίο της πολιτικής προστασίας. Βασικός στόχος είναι η άμεση και αποτελεσματική ενεργοποίηση του κρατικού μηχανισμού τόσο στην πρόληψη φυσικών καταστροφών όσο και στην ανακούφιση των πολιτών που πλήττονται από παρόμοια φαινόμενα.
Παράλληλα, με την ίδια Υπουργική Απόφαση, καλείται το προσωπικό της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα, να υποβάλει στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, στις οποίες κατείχε οργανική ή προσωποπαγή θέση, αίτηση για τη μετάταξή του. Ο συνολικός αριθμός των θέσεων προς πλήρωση είναι 233, ενώ στο αμέσως προσεχές διάστημα θα ανακοινωθούν επιπλέον θέσεις προς πλήρωση.
Και στις δύο περιπτώσεις, οι αιτήσεις πρέπει να γίνουν εντός αποκλειστικής προθεσμίας 15 ημερών από τη δημοσίευση της Υπουργικής Απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ο αιτών καλείται να καθορίσει τη σειρά προτίμησης των φορέων όπου επιθυμεί να μεταταχθεί/μεταφερθεί.


Δευτέρα, 16 Δεκεμβρίου 2013

ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 13 ΚΑΙ 14 ΔΕΛ 2013

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΕΔΕΣΣΗΣ
“ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ”
58200 Φλωρίνης 4 Τηλ.:6944161115
                                                                                          Έδεσσα 16-12-2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 16-12-2013

Γνωρίζεται ότι, ο Σύλλογός μας περάτωσε με επιτυχία την Δωρεάν Διανομή των κατωτέρω τροφίμων από την Ε.Ε για το 2013.Συγκεκριμένα διανεμήθηκαν οι ακόλουθες ποσότητες ανά είδος και αριθμό τρίτεκνων οικογενειών:

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:1124 μέλη από 261 οικογένειες

ΓΡΑΒΙΕΡΑ: 860 ΚΙΛΑ

ΚΑΣΕΡΙ :     716 ΚΙΛΑ

ΖΥΜΑΡΙΚΑ:5.916 ΚΙΛΑ

ΦΕΤΑ:        1.368 ΚΙΛΑ

ΣΥΝΟΛΟ: 8.860 ΚΙΛΑ ΤΡΟΦΙΜΑ

Το προϊόν ελαιόλαδο θα διανεμηθεί με το νέο έτος έως τέλος Φεβρουαρίου. Όσον αφορά το προϊόν ρύζι δυστυχώς με υπαιτιότητα του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης δεν κατέστη δυνατόν να υλοποιηθούν έγκαιρα όλες οι διαδικασίες προκειμένου να καταβληθεί το εγκεκριμένο χρηματικό ποσό για το εν λόγω προϊόν από την  Ε.Ε. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης θα καταβληθεί προσπάθεια να υλοποιηθεί από εθνικούς.
Για το νέο πρόγραμμα του έτους 2014 θα υπάρξει έγκαιρα ανακοίνωση από τον Σύλλογο για την προσκόμιση των προβλεπόμενων δικαιολογητικών.
          Εκφράζουμε τις ευχαριστίες:
                    Στους Αδελφούς Αδαμίδη/ Έδεσσα και εταιρεία FRESHLINK Ε.Π.Ε./ Σκύδρα που διέθεσαν τις εγκαταστάσεις τους για την φύλαξη και στην συνέχεια την διανομή των τροφίμων,
                    Στους Αφους Ιγνατίδη/Σκύδρα που μας βοήθησαν στην μεταφορά των προϊόντων στην Σκύδρα και
Στα μέλη του συλλόγου που εθελοντικά βοήθησαν στην έγκαιρη και απρόσκοπτη διανομή των τροφίμων τόσο στην Έδεσσα όσο και στην Σκύδρα.


ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ


ΕΔΕΣΣΑ
 ΕΔΕΣΣΑ
 ΕΔΕΣΣΑ
ΕΔΕΣΣΑ
 ΣΚΥΔΡΑ
 ΣΚΥΔΡΑ
 ΣΚΥΔΡΑΠέμπτη, 12 Δεκεμβρίου 2013

Δηλώσεις Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης Για το θέμα του διαγωνισμού ρυζιού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥΑθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2013
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Σημεία Συνέντευξης Τύπου του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Αθανάσιου Τσαυτάρη
Για το θέμα του διαγωνισμού ρυζιού
«Θα δώσουμε το ρύζι από εθνικούς πόρους»
Έχουν τελειώσει όλοι οι διαγωνισμοί σε ό,τι αφορά τα προϊόντα και ήδη όπως ξέρετε, μοιράζονται κι έχουν μοιραστεί και μεγάλες ποσότητες. Σε κάποια μάλιστα ολοκληρώθηκε η διανομή.
Και ο διαγωνισμός του ρυζιού είχε ολοκληρωθεί μ’ επιτυχία, έγκαιρα. Όπως προβλέπονταν και για τους υπόλοιπους. Όμως, όπως έγινε και για τους υπόλοιπους, είχαμε μια σειρά ενστάσεων, ασφαλιστικών μέτρων κτλ. και όπως συνηθίζεται σ’ αυτές τις περιπτώσεις, τα ασφαλιστικά μέτρα πρέπει να εκδικαστούν σε μια εβδομάδα στο Δικαστήριο.
Σας θυμίζω ότι ο κανονισμός για τη διανομή λέει ότι όλα πρέπει να έχουν πληρωθεί μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου κι έτσι έγινε με όλα τα προϊόντα. Όμως για το ρύζι μόλις έγιναν αυτές οι ενστάσεις, μας είπε το Δικαστήριο ότι θα εκδικαστεί η ένσταση σε μια εβδομάδα. Ζητήσαμε λοιπόν από την Ευρωπαϊκή Ένωση για το ρύζι παράταση 15 ημερών και μας την έδωσε μέχρι την Παρασκευή 14 Οκτωβρίου. Σας θυμίζω ότι μετά απ’ αυτό κλείνει το οικονομικό έτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άρα δε μπορεί να πάει ούτως ή άλλως πιο πέρα. Τι έγινε λοιπόν: Αντί να εκδικαστεί σε μια εβδομάδα και να βγει η απόφαση, μας ήρθε την Παρασκευή μια απόφαση που λέει ότι έχει προκύψει άλλο ένα θέμα στα ασφαλιστικά μέτρα και μετά προέκυψε κι άλλο θέμα, δηλαδή σταδιακά προστίθεντο θέματα τα οποία έπρεπε να εξεταστούν και ταυτόχρονα μας ήρθε εντολή από το Δικαστήριο «να μην υλοποιήσετε την τρέχουσα σύμβαση την οποία έχετε υπογράψει». Άρα, δηλαδή, μέχρις ότου εκδικαστούν τα ασφαλιστικά μέτρα.
Όταν εκδικάστηκαν τα ασφαλιστικά μέτρα μετά από 21 μέρες, είχε περάσει η 15η Οκτωβρίου και όταν ρωτήσαμε την Ευρωπαϊκή Ένωση μας απαγόρευσε να κάνουμε την πληρωμή και έτσι ματαιώθηκε η προκήρυξη.
Όμως επειδή ακριβώς το ρύζι είναι ένα σημαντικό τρόφιμο κι επειδή ο κόσμος το περιμένει, η Κυβέρνηση αποφάσισε να δώσει ρύζι σ’ αυτούς που το έχουν ανάγκη, με εθνικούς πόρους πλέον. Άρα λοιπόν, θα γίνει διαγωνισμός ξανά, με εθνικούς πόρους, πάλι ξεχωριστά για τις τρεις περιοχές. Έχουν βρεθεί οι πόροι για να γίνει. Είναι περίπου 1,3 εκατομμύρια ευρώ, για την κάθε μία ζώνη και θέλω να πιστεύω ότι θα το κάνουμε σύντομα και έγκαιρα, προκειμένου να μοιραστεί και το ρύζι όπως περιμένει ο κόσμος.

ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΕΔΕΣΣΑΣ


Α/Α Όνομα Επώνυμο Πατρώνυμο Δ/νση Κατοικίας Κοινότητα/Πόλη Τηλέφωνο Οικ Επώνυμο Συζύγου Όνομα Συζύγου Μέλη Οικ. ΓΓΠΣ Τελική Έγκριση
1 ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ   ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΧΑΝΑ 3 ΕΔΕΣΣΑ 2381029572 ΝΑΙ ΜΠΟΓΙΑ ΜΑΡΙΑ 5 Εγκεκριμένη
2 ΕΛΕΝΗ ΑΓΓΕΛΑΚΗ   ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡΝΙΣΣΑ ΕΔΕΣΣΑ 2381031938 ΝΑΙ ΠΑΛΑΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 5 Εγκεκριμένη
3 ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΪΝΑΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΛΕΥΡΩΜΑ ΣΚΥΔΡΑΣ ΕΔΕΣΣΑ 6978575727 ΝΑΙ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ 5 Εγκεκριμένη
4 ΝΑΪΡΑ ΑΪΡΟΥΜΙΑΝ ΓΕΝΑΔΙΟΣ ΠΕΤΡΙΑ ΣΚΥΔΡΑΣ ΣΚΥΔΡΑ 6982110414 ΝΑΙ ΙΜΒΡΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 5 Εγκεκριμένη
5 ΣΩΤΗΡΙΑ ΑΛΜΑΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΙΠΟΧΩΡΙ ΣΚΥΔΡΑ 2381088027 ΝΑΙ  ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 5 Εγκεκριμένη
6 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΛΙΠΟΛΗ ΣΚΥΔΡΑΣ ΣΚΥΔΡΑ 6982472592 ΝΑΙ ΔΕΣΙΠΗ ΡΑΧΗΛ 5 Εγκεκριμένη
7 ΣΟΦΙΑ ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ   ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΙΖΟ ΣΚΥΔΡΑ 2381500817 ΝΑΙ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 5 Εγκεκριμένη
8 ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ   ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΡΙΖΟ ΣΚΥΔΡΑ 2381072302 ΝΑΙ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 5 Εγκεκριμένη
9 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΑΝΔΑΛΙ ΣΚΥΔΡΑ 6971782784 ΝΑΙ ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 5 Εγκεκριμένη
10 ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ ΑΡΓΥΡΙΔΟΥ     ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΡΣΕΝΙΟ ΣΚΥΔΡΑ 2381071565 ΝΑΙ 2 Εγκεκριμένη
11 ΑΔΑΜ ΑΡΝΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 67 ΣΚΥΔΡΑ 2381502386 ΝΑΙ ΚΛΑΤΖΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 5 Εγκεκριμένη
12 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΒΑΒΟΥΛΙΔΟΥ   ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΤΩ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΕΔΕΣΣΑ 2381031635 ΟΧΙ 1 Εγκεκριμένη
13 ΜΑΛΑΜΑΤΗ ΒΑΛΣΑΜΙΔΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΑΓΡΑΣ ΕΔΕΣΣΑ 2381092442 ΝΑΙ ΜΠΑΠΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 4 Εγκεκριμένη
14 ΡΑΪΣΑ-ΡΑΧΗΛ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ   ΝΙΓΙΑΖΜΠΕΚ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 5 ΣΚΥΔΡΑ 6946495267 ΝΑΙ 2 Εγκεκριμένη
15 ΜΙΜΟΖΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΑΓΡΑΣ ΕΔΕΣΣΑ 2381092119 ΝΑΙ ΔΑΣΚΑΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 4 Εγκεκριμένη
16 ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΒΕΝΟΣ    ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΡΓ. ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 44 ΣΚΥΔΡΑ 2381089482 ΝΑΙ ΓΚΟΓΚΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ 5 Εγκεκριμένη
17 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΒΛΑΔΙΚΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΕΔΕΣΣΑ 2381020383 ΝΑΙ ΒΛΑΔΙΚΑΣ ΘΩΜΑΣ 3 Εγκεκριμένη
18 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΛΑΔΙΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΕΔΕΣΣΑ 6932091397 ΝΑΙ ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΣΟΦΙΑ 3 Εγκεκριμένη
19 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΑΤΣΟΥ   ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΛΑΤΑΝΗ ΕΔΕΣΣΑ 6977550701 ΝΑΙ ΠΑΣΛΑΜΟΥΣΚΑΣ   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 5 Εγκεκριμένη
20 ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΑΤΣΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ 26 ΕΔΕΣΣΑ 6934420281 ΝΑΙ ΣΑΝΤΟΥΡΤΖΟΓΛΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ 4 Εγκεκριμένη
21 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 3 ΣΚΥΔΡΑ 6977739454 ΝΑΙ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ 5 Εγκεκριμένη
22 ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΜΙΑΟΥΛΗ 3 ΕΔΕΣΣΑ 2381027135 ΝΑΙ ΠΑΡΙΖΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 5 Εγκεκριμένη
23 ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΡΝΙΣΣΑ ΕΔΕΣΣΑ 6987787409 ΝΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 3 Εγκεκριμένη
24 ΕΛΕΝΗ ΓΙΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΕΔΕΣΣΑ 6976720036 ΝΑΙ ΜΠΑΝΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2 Εγκεκριμένη
25 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΙΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΓ. ΜΑΡΚΟΥ 9 ΕΔΕΣΣΑ 2381025436 ΝΑΙ ΓΙΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2 Εγκεκριμένη
26 ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΝΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 5 ΕΔΕΣΣΑ 6932568310 ΝΑΙ 2 Εγκεκριμένη
27 ΠΑΡΘΕΝΑ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Παρ.Αγ. Δημητρίου 21 ΕΔΕΣΣΑ 6980640547 ΝΑΙ ΓΛΟΥΦΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 3 Εγκεκριμένη
28 ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΙΟΥΡΟΥΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ ΣΚΥΔΡΑ 2381501005 ΝΑΙ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 5 Εγκεκριμένη
29 ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΟΥΡΟΥΚΗ   ΠΕΤΡΟΣ ΜΙΑΟΥΛΗ 52Β ΕΔΕΣΣΑ 2381500502 ΝΑΙ ΙΝΕΓΛΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ 5 Εγκεκριμένη
30 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΚΕΡΓΗ   ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΓΡΑΣ ΕΔΕΣΣΑ 2381092822 ΝΑΙ ΚΑΡΤΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 5 Εγκεκριμένη
31 ΑΝΤΩΝΙΑ ΓΚΕΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡΝΙΣΣΑ ΕΔΕΣΣΑ 2381031507 ΝΑΙ 1 Εγκεκριμένη
32 ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΙΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΥΔΙΑ ΕΔΕΣΣΑ 2381029318 ΝΑΙ ΠΟΥΠΤΣΗ ΕΛΕΝΗ 5 Εγκεκριμένη
33 ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΩ ΓΚΙΩΤΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΡΟΜΑΧΟΙ ΑΡΙΔΑΙΑ 2384075252 ΝΑΙ ΡΟΠΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 5 Εγκεκριμένη
34 ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΤΖΑΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ 69 ΕΔΕΣΣΑ 2381027947 ΝΑΙ ΜΑΡΚΟΥ ΑΓΑΠΗ 5 Εγκεκριμένη
35 ΑΝΘΟΥΛΑ ΓΚΟΤΣΗ   ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΡΙΖΟ ΣΚΥΔΡΑ 2381500102 ΝΑΙ ΦΑΝΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 5 Εγκεκριμένη
36 ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΩ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΕΔΕΣΣΑ 6978452553 ΝΑΙ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ 5 Εγκεκριμένη
37 ΙΩΑΝΝΑ ΓΡΟΠΑΛΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΠΕΤΑΝ ΑΓΡΑ 26 ΣΚΥΔΡΑ 6976455824 ΝΑΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ 5 Εγκεκριμένη
38 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΥΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ ΣΚΥΔΡΑ 2381081366 ΝΑΙ ΣΤΑΡΙΤΣΗ ΕΛΕΝΗ 5 Εγκεκριμένη
39 ΕΙΡΗΝΗ ΔΑΓΚΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΕΡΒΗ ΕΔΕΣΣΑ 6981616402 ΝΑΙ ΙΝΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 5 Εγκεκριμένη
40 ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΑΛΚΑΛΙΤΣΗΣ ΤΡΥΦΩΝ ΑΓΡΑΣ ΕΔΕΣΣΑ 2381092040 ΝΑΙ ΓΑΤΣΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ 5 Εγκεκριμένη
41 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΑΛΚΑΛΙΤΣΗΣ ΤΡΥΦΩΝ ΑΓΡΑΣ ΕΔΕΣΣΑ 2381092774 ΝΑΙ ΧΟΤΖΑ ΙΩΑΝΝΑ 5 Εγκεκριμένη
42 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΕΛ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 41 ΕΔΕΣΣΑ 2381024974 ΝΑΙ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΝΑ 3 Εγκεκριμένη
43 ΠΕΤΡΟΣ ΔΕΜΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΡΥΔΙΑ ΕΔΕΣΣΑ 2381092363 ΝΑΙ ΣΚΑΚΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 5 Εγκεκριμένη
44 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΟΙΞΕΩΣ 6 ΣΚΥΔΡΑ 6977752649 ΝΑΙ ΠΟΤΙΡΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ 5 Εγκεκριμένη
45 ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ 14 ΕΔΕΣΣΑ 6989616347 ΝΑΙ ΣΑΜΑΡΕΝΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 5 Εγκεκριμένη
46 ΑΝΝΑ ΔΗΜΠΑΡΗ   ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤ.ΠΑΠΑΓΟΥ 25 ΣΚΥΔΡΑ 2381083281 ΝΑΙ ΔΗΜΠΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2 Εγκεκριμένη
47 ΙΟΡΔΑΝΑ ΔΟΥΪΤΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΡΝΙΣΣΑ ΕΔΕΣΣΑ 2381031318 ΝΑΙ ΓΕΣΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 5 Εγκεκριμένη
48 ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΟΥΜΟΥ   ΛΑΖΑΡΟΣ ΣΤΡΑΤ. & ΑΘ. ΔΙΑΚΟΥ 34 ΕΔΕΣΣΑ 2381029515 ΝΑΙ 4 Εγκεκριμένη
49 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ   ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΟΥ 12 ΕΔΕΣΣΑ 6971886430 ΝΑΙ 4 Εγκεκριμένη
50 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΖΕΜΠΕΚΗ ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΠΡΟΦ ΗΛΙΑΣ ΣΚΥΔΡΑ 6972106957 ΝΑΙ ΖΑΧΙΛΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 5 Εγκεκριμένη
51 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΖΟΥΜΠΟΥΛΗ   ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 16 ΕΔΕΣΣΑ 2381092095 ΝΑΙ ΖΟΥΜΠΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 3 Εγκεκριμένη
52 ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΡΝΙΣΣΑ  ΑΡΝΙΣΣΑ 2381031681 ΝΑΙ ΠΑΠΠΑ ΑΓΓΕΛΑ 5 Εγκεκριμένη
53 ΜΑΡΟΥΛΑ ΙΑΚΩΒΙΔΟΥ ΠΑΥΛΟΣ ΚΛΕΙΣΟΧΩΡΙ ΕΔΕΣΣΑ 6974045223 ΝΑΙ ΚΩΤΤΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 5 Εγκεκριμένη
54 ΜΑΡΙΑ ΙΓΝΑΤΙΑΔΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΣΕΝΙΟ ΣΚΥΔΡΑ 2381071494 ΝΑΙ ΜΑΓΑΚΗΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 5 Εγκεκριμένη
55 ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΝΤΟΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ 29 ΕΔΕΣΣΑ 2381029546 ΝΑΙ ΓΑΤΣΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 5 Εγκεκριμένη
56 ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥ 28 ΕΔΕΣΣΑ 2381028884 ΝΑΙ ΒΙΤΟΥΛΑΔΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 5 Εγκεκριμένη
57 ΕΛΕΝΗ ΙΩΑΝΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΓΡΑΣ ΕΔΕΣΣΑ 2381092420 ΝΑΙ ΜΠΑΠΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 5 Εγκεκριμένη
58 ΘΕΟΔΩΡΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΛΑΜΟΥΡΙΑ ΕΔΕΣΣΑ 2381099362 ΝΑΙ ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 2 Εγκεκριμένη
59 ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΘΡΕΠΤΗ ΜΙΧΑΗΛ ΚΕΡΑΣΙΑ ΕΔΕΣΣΑ 2381092868 ΝΑΙ ΓΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 5 Εγκεκριμένη
60 ΕΥΑΝΘΕΙΑ ΚΑΚΔΗ     ΙΑΚΩΒ ΠΕΡΑΙΑ ΕΔΕΣΣΑ 6939027546 ΟΧΙ 1 Εγκεκριμένη
61 ΕΛΠΙΔΑ ΚΑΛΕΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΛΕΝΙΚΟΥ 7 ΕΔΕΣΣΑ 6971796387 ΝΑΙ 2 Εγκεκριμένη
62 ΒΑΡΒΑΡΑ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΣΤΡΑΤΑΡΧΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ 79 ΣΚΥΔΡΑ 2381081139 ΝΑΙ  ΜΟΥΧΤΑΡΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 4 Εγκεκριμένη
63 ΣΥΜΕΩΝ ΚΑΡΑΒΙΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΡΝΙΣΣΑ ΕΔΕΣΣΑ 2381031323 ΝΑΙ ΓΙΑΓΚΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ 5 Εγκεκριμένη
64 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ ΣΚΥΔΡΑ 2381082865 ΝΑΙ ΓΥΡΕΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 3 Εγκεκριμένη
65 ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ   ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΠΟΧΩΡΙ ΣΚΥΔΡΑ 2381501386 ΝΑΙ ΤΡΙΠΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2 Εγκεκριμένη
66 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΙΠΟΧΩΡΙ ΣΚΥΔΡΑ 2381089156 ΝΑΙ ΜΑΥΡΟΔΟΝΤΗ ΜΑΡΙΝΑ 5 Εγκεκριμένη
67 ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΑΡΑΚΑΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΥΒΙΑ ΣΚΥΔΡΑ 6977746216 ΝΑΙ ΚΟΛΥΜΠΑΡΗ ΠΕΤΡΟΥΛΑ 5 Εγκεκριμένη
68 ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΡΑΜΠΟΥΓΙΟΥΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΡΙΖΟ ΣΚΥΔΡΑ 2381071365 ΝΑΙ ΤΖΙΩΤΖΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ 5 Εγκεκριμένη
69 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΡΑΤΖΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 5 ΕΔΕΣΣΑ 6972771713 ΝΑΙ ΒΕΛΚΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ 4 Εγκεκριμένη
70 ΚΟΣΜΑΣ ΚΑΡΑΤΣΩΡΗΣ   ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ 74 ΕΔΕΣΣΑ 2381027180 ΝΑΙ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ 4 Εγκεκριμένη
71 ΒΥΡΩΝ ΚΑΡΑΧΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΤΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε' 2 ΕΔΕΣΣΑ 6972602862 ΝΑΙ ΤΣΕΛΙΟΥ ΕΛΕΝΗ 5 Εγκεκριμένη
72 ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΡΤΑ ΘΩΜΑΣ ΑΓΡΑΣ ΕΔΕΣΣΑ 2381092162 ΝΑΙ ΚΙΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 5 Εγκεκριμένη
73 ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΣΕΝΙ ΣΚΥΔΡΑ 2381500497 ΝΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 5 Εγκεκριμένη
74 ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΥΠΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΡΝΙΣΣΑ ΕΔΕΣΣΑ 2381031228 ΝΑΙ ΜΕΤΑΞΑΣ ΕΡΩΣ 3 Εγκεκριμένη
75 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΙΡΤΖΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 15 ΕΔΕΣΣΑ 6972808210 ΝΑΙ ΚΟΤΣΛΗ ΦΛΩΡΑ 5 Εγκεκριμένη
76 ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΑΦΕΤΖΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥ40  ΕΔΕΣΣΑ 6982396712 ΝΑΙ ΡΑΝΕΛΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 5 Εγκεκριμένη
77 ΣΟΦΙΑ ΚΕΜΕΝΤΖΕΤΖΙΔΟΥ ΑΝΘΙΜΟΣ ΕΡΓ. ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 34 ΣΚΥΔΡΑ 2381029764 ΝΑΙ ΧΡΥΣΑΦΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 5 Εγκεκριμένη
78 ΜΙΡΕΛΝΤΑ-ΜΑΡΙΑ ΚΕΣΙΣΗ ΡΕΣΜΙ ΑΓΡΑΣ ΕΔΕΣΣΑ 2381052306 ΝΑΙ 4 Εγκεκριμένη
79 ΛΑΜΠΡΙΝΗ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΕΧΑΓΙΑ ΒΥΡΩΝ ΡΙΖΟ ΣΚΥΔΡΑ 6972579350 ΝΑΙ 4 Εγκεκριμένη
80 ΠΑΥΛΙΝΑ ΚΙΟΣΕ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 7 ΕΔΕΣΣΑ 6988630835 ΝΑΙ ΤΡΑΠΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 3 Εγκεκριμένη
81 ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΚΟΚΚΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΡΥΔΙΑ ΕΔΕΣΣΑ 2381028219 ΝΑΙ ΤΟΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 4 Εγκεκριμένη
82 ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΚΟΝΤΑΚΣΗ ΗΛΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΥ 38 ΕΔΕΣΣΑ 2381300417 ΝΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΪΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 3 Εγκεκριμένη
83 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 36 ΕΔΕΣΣΑ 2381022183 ΝΑΙ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 5 Εγκεκριμένη
84 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΡΛΙΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ 9 ΕΔΕΣΣΑ 6970743066 ΝΑΙ ΑΛΕΞΙΟΥ ΘΑΛΕΙΑ 5 Εγκεκριμένη
85 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ ΣΚΥΔΡΑ 2381082522 ΝΑΙ ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ 5 Εγκεκριμένη
86 ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΥΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΓΡΑΣ ΕΔΕΣΣΑ 2381092790 ΝΑΙ ΚΥΡΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 5 Εγκεκριμένη
87 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΡΟΥΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕΡΑΙΑ ΕΔΕΣΣΑ 2381033205 ΝΑΙ ΚΑΜΠΟΥΡΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 5 Εγκεκριμένη
88 ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΟΥΤΡΟΥΤΣΗ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΣΚΥΔΡΑ 2381500576 ΝΑΙ ΑΛΜΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 5 Εγκεκριμένη
89 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΡΑΛΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΩ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΕΔΕΣΣΑ 2381031124 ΝΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 5 Εγκεκριμένη
90 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΡΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ ΣΚΥΔΡΑ 2381501634 ΝΑΙ ΚΥΡΙΑΖΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 5 Εγκεκριμένη
91 ΑΘΗΝΑ  ΚΡΟΥΜΤΣΗ   ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Β. ΗΠΕΙΡΟΥ 11  ΕΔΕΣΣΑ       2381020086 ΝΑΙ ΚΡΟΥΜΤΣΗΣ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ 2 Εγκεκριμένη
92 ΖΩΗ ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΜΗΛΤΙΑΔΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ 51 ΕΔΕΣΣΑ 2381089082 ΝΑΙ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 2 Εγκεκριμένη
93 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΠΕΤΡΟΣ ΓΡΗΓ. ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΥ 3 ΕΔΕΣΣΑ 6980559404 ΝΑΙ ΑΒΡΑΜΗ ΜΑΡΚΕΛΑ 5 Εγκεκριμένη
94 ΒΑΣΙΛΙΚΗ  ΚΥΡΚΙΜΤΣΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΡΣΕΝΙΟ ΣΚΥΔΡΑ 2381072333 ΝΑΙ ΤΣΑΜΠΟΥΡΗΣ ΜΠΟΖΙΝΗΣ 5 Εγκεκριμένη
95 ΑΝΤΩΝΙΑ ΚΥΡΤΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΓΡΑΣ ΕΔΕΣΣΑ 6972703211 ΝΑΙ ΠΑΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 4 Εγκεκριμένη
96 ΣΤΕΦΑΝΟΣ-ΙΩΑΚΕΙΜ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ ΕΔΕΣΣΑ 2381034261 ΝΑΙ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ 5 Εγκεκριμένη
97 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΥΜΕΩΝ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ ΣΚΥΔΡΑ 2381081268 ΝΑΙ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 5 Εγκεκριμένη
98 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΤΣΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΡΑΣΙΑ ΕΔΕΣΣΑ 2381092322 ΝΑΙ ΦΑΡΜΟΥΖΗ ΜΑΡΙΑ 3 Εγκεκριμένη
99 ΦΑΝΗ ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΕΡΜΑ ΦΛΩΡΙΝΗΣ 100 ΕΔΕΣΣΑ 2381770917 ΝΑΙ ΜΠΟΥΙΤΣΟΣΚΙ ZORAN 5 Εγκεκριμένη
100 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΛΑΖΑΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΕΔΕΣΣΑ 2381021036 ΝΑΙ ΠΡΙΒΑΡΤΙΤΣΙΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 5 Εγκεκριμένη
101 ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΛΑΤΑΝΗ ΕΔΕΣΣΑ 2381099315 ΝΑΙ ΤΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 5 Εγκεκριμένη
102  ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΙΟΦΗ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΚΑΡΥΔΙΑ ΕΔΕΣΣΑ 2381092463 ΝΑΙ ΣΙΝΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 5 Εγκεκριμένη
103 ΣΑΒΒΑΣ ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΑ ΣΚΥΔΡΑ 2381082117 ΝΑΙ ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ 5 Εγκεκριμένη
104 ΡΕΒΕΚΑ ΜΑΝΩΛΗ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΡΝΙΣΣΑ ΕΔΕΣΣΑ 6976728798 ΝΑΙ ΡΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 4 Εγκεκριμένη
105 ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΑΞΟΓΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΛΑΤ ΜΟΥΣΕΙΟΥ 18 ΕΔΕΣΣΑ 6981684192 ΝΑΙ ΤΖΗΓΚΑΣ-ΘΩΜΑΣ ΘΩΜΑΣ 3 Εγκεκριμένη
106 ΙΟΚΑΣΤΗ ΜΑΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΖΕΡΒΗ ΕΔΕΣΣΑ 2381034044 ΝΑΙ ΤΖΙΓΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 5 Εγκεκριμένη
107 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΡΤΣΗ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΓΑΒΑΛΙΩΤΙΣΣΗΣ 26 ΕΔΕΣΣΑ 2381022014 ΝΑΙ ΜΑΡΤΣΗΣ ΣΥΜΕΩΝ 2 Εγκεκριμένη
108 ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ  ΜΑΥΡΕΝΤΣΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΕΔΕΣΣΑ 6984360700 ΝΑΙ ΠΑΠΑΜΗΝΑΣ ΜΗΝΑΣ 5 Εγκεκριμένη
109 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΖΑΡΑΚΗ 5 ΕΔΕΣΣΑ 2381026596 ΝΑΙ ΜΠΟΥΤΚΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 4 Εγκεκριμένη
110 ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΡΙΖΑΡΙ ΕΔΕΣΣΑ 2381501781 ΝΑΙ ΚΑΤΙΚΑΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 5 Εγκεκριμένη
111 ΑΡΧΟΝΤΙΑ ΜΑΧΑΙΡΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΝΕΑ ΖΩΗ ΣΚΥΔΡΑ 2381023758 ΝΑΙ ΧΡΥΣΟΥΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 5 Εγκεκριμένη
112 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΗΤΡΟΥΣΗΣ ΘΩΜΑΣ ΚΥΠΡΟΥ 16 ΕΔΕΣΣΑ 2381023137 ΝΑΙ ΔΑΛΚΑΛΙΤΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 5 Εγκεκριμένη
113 ΠΑΥΛΟΣ ΜΗΤΣΑΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΕΔΕΣΣΑ 6977866062 ΝΑΙ ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΝΙΚΗ 5 Εγκεκριμένη
114 ΦΑΝΗ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΙΑ ΣΚΥΔΡΑ 2381501428 ΝΑΙ ΛΙΛΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 5 Εγκεκριμένη
115 ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΙΛΤΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΕΔΕΣΣΑ 6978066681 ΝΑΙ ΓΕΝΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 5 Εγκεκριμένη
116 ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΙΣΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΙΖΟ ΣΚΥΔΡΑ 6981605819 ΝΑΙ ΦΑΝΤΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 3 Εγκεκριμένη
117 ΣΑΒΒΑΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΡΟΔΟΥ 5 ΣΚΥΔΡΑ 2381081069 ΝΑΙ ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΑΝΝΑ 5 Εγκεκριμένη
118 ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ    ΑΡΝΙΣΣΑ ΕΔΕΣΣΑ 2381501173 ΝΑΙ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 4 Εγκεκριμένη
119 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΥΚΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΛΑΜΟΥΡΙΑ ΕΔΕΣΣΑ 2381099210 ΝΑΙ ΤΣΙΤΣΗΣ ΙΩΝΝΗΣ 5 Εγκεκριμένη
120 ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΓ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΔΕΣΣΑ 2381031655 ΝΑΙ ΜΠΑΡΖΑ ΑΝΝΑ 5 Εγκεκριμένη
121 ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ   ΗΛΙΑΣ Π. ΣΑΧΙΝΗ 11 ΣΚΥΔΡΑ 2381500670 ΝΑΙ ΔΙΠΛΑΡΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 5 Εγκεκριμένη
122 ΜΑΡΙΑ ΜΠΑΓΓΕΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΡ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 3 ΕΔΕΣΣΑ 2381026066 ΝΑΙ 1 Εγκεκριμένη
123 ΑΝΘΟΥΛΑ ΜΠΑΚΑΛΗ ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΝΙΣΣΑ ΕΔΕΣΣΑ 2381031852 ΝΑΙ ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 3 Εγκεκριμένη
124 ΜΑΚΡΙΝΑ ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΙΔΟΥ ΔΑΝΙΗΛ ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΕΔΕΣΣΑ 2381028965 ΝΑΙ ΚΟΥΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 4 Εγκεκριμένη
125 ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΠΑΛΔΑΡΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΥΔΙΑ ΕΔΕΣΣΑ 2381092364 ΝΑΙ ΜΠΑΛΔΑΡΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 3 Εγκεκριμένη
126 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΠΑΡΔΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΡΜΕΝΙΩΝΟΣ 9 ΕΔΕΣΣΑ 6946104406 ΝΑΙ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ 5 Εγκεκριμένη
127 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΕΝΤΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 19 ΕΔΕΣΣΑ 2381023515 ΝΑΙ ΒΑΡΣΑΜΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 5 Εγκεκριμένη
128 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΙΛΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΙΑ ΣΚΥΔΡΑ 2381071638 ΝΑΙ ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 5 Εγκεκριμένη
129 ΦΑΝΗ ΜΠΙΤΣΙΜΗ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΕΟΣ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΔΕΣΣΑ 6986105749 ΝΑΙ ΔΗΜΟΥΛΤΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 5 Εγκεκριμένη
130 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΙΤΣΟΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΡ. ΠΑΠΑΓΟΥ 2 ΣΚΥΔΡΑ 6971889520 ΝΑΙ ΤΟΣΚΑ ΜΑΡΙΑ 5 Εγκεκριμένη
131 ΦΑΝΟΥΛΑ ΜΠΟΓΙΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΡΝΙΣΣΑ  ΕΔΕΣΣΑ 6982902408 ΟΧΙ 1 Εγκεκριμένη
132 ΜΑΡΙΑ ΜΠΟΓΙΑ ΠΕΤΡΟΣ ΑΡΝΙΣΣΑ ΕΔΕΣΣΑ 6947838902 ΝΑΙ ΤΣΩΤΣΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 3 Εγκεκριμένη
133 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΓΟΙΤΣΗΣ  ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΕΡ.ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΕΔΕΣΣΑ 2381029217 ΝΑΙ ΜΠΟΓΟΪΤΣΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 4 Εγκεκριμένη
134 ΜΑΡΙΑ ΜΠΟΖΙΝΗ   ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ 2 ΕΔΕΣΣΑ 2381028848 ΝΑΙ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 5 Εγκεκριμένη
135 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΟΖΙΝΗΣ ΤΡΑΪΑΝΟΣ ΠΥΘΑΓΟΡΑ 42 ΕΔΕΣΣΑ 6976257821 ΝΑΙ ΜΠΟΖΙΝΗ ΦΑΝΗ 3 Εγκεκριμένη
136 ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΜΠΟΜΠΟΛΗ         ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 60 ΕΔΕΣΣΑ 2381025124 ΝΑΙ 4 Εγκεκριμένη
137 ΕΛΕΝΗ ΜΠΟΝΑΚΗ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΡΣΕΝΙ ΣΚΥΔΡΑ 6978434212 ΝΑΙ ΧΡΥΣΑΦΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 5 Εγκεκριμένη
138 ΘΩΜΑΣ ΜΠΟΣΚΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΚΑΛΥΒΙΑ ΣΚΥΔΡΑ 2381061792 ΝΑΙ ΜΠΟΣΚΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ 2 Εγκεκριμένη
139 ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΜΠΟΥΖΑΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 5 ΕΔΕΣΣΑ 6947202712 ΝΑΙ ΤΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 5 Εγκεκριμένη
140 ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΠΟΥΖΙΝΗ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΥΘΑΓΟΡΑ 6 ΕΔΕΣΣΑ 2381027252 ΝΑΙ ΓΚΟΚΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 5 Εγκεκριμένη
141 ΜΑΡΙΑ ΜΠΟΥΖΙΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΛΕΙΣΟΧΩΡΙ ΕΔΕΣΣΑ 6936693957 ΝΑΙ ΘΥΜΝΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 5 Εγκεκριμένη
142 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΥΖΙΝΟΥ ΠΕΤΡΟΣ ΦΙΛΩΤΑ 8 ΕΔΕΣΣΑ 6942944086 ΝΑΙ ΠΑΝΤΣΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ 5 Εγκεκριμένη
143 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΠΟΥΖΜΠΑ   ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 11 ΕΔΕΣΣΑ 2381021495 ΝΑΙ ΓΙΑΝΝΟΥΣΗ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 4 Εγκεκριμένη
144 ΦΩΤΗΣ ΜΠΟΥΖΜΠΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΛΗ ΣΚΥΔΡΑ 6983694715 ΝΑΙ ΑΛΜΠΑΝΤΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 5 Εγκεκριμένη
145 ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ ΠΕΤΡΟΣ ΦΛΑΜΟΥΡΙΑ ΕΔΕΣΣΑ 2381099449 ΝΑΙ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 5 Εγκεκριμένη
146 ΜΑΡΙΑ ΜΠΟΥΤΚΑΡΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΞΑΝΘΟΓΕΙΑ ΕΔΕΣΣΑ 6979689104 ΝΑΙ ΣΕΡΕΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 5 Εγκεκριμένη
147 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΕΔΕΣΣΑ 2381021037 ΝΑΙ ΤΣΙΑΜΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 5 Εγκεκριμένη
148 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΑΝΟΣ ΜΗΝΑΣ Δ. ΠΕΤΡΙΤΣΗ 24 ΕΔΕΣΣΑ 2381021073 ΝΑΙ ΒΛΑΔΙΚΑ ΕΛΕΝΗ 4 Εγκεκριμένη
149 ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΝΑΝΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΣΠΡΟ ΣΚΥΔΡΑ 6976395783 ΝΑΙ ΜΟΡΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 5 Εγκεκριμένη
150 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΝΑΝΤΣΗ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΡΑΟΛΗ 1 ΣΚΥΔΡΑ 6982120278 ΝΑΙ ΤΣΑΠΤΣΑΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 5 Εγκεκριμένη
151 ΜΑΡΙΑ ΝΑΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΡΝΙΣΣΑ ΕΔΕΣΣΑ 2381031593 ΝΑΙ ΡΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 5 Εγκεκριμένη
152 ΕΥΘΥΜΙΑ ΝΕΡΑΝΤΖΙΔΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΙΖΟ ΣΚΥΔΡΑ 2381072134 ΝΑΙ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 4 Εγκεκριμένη
153 ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΙΩΤΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΥΔΙΑ ΕΔΕΣΣΑ 6944681676 ΝΑΙ ΜΠΟΥΖΑΝΑΣ ΠΕΤΡΟΣ 5 Εγκεκριμένη
154 ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΝΤΣΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΡ. ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 14 ΕΔΕΣΣΑ 2381023275 ΝΑΙ ΟΥΛΕΜΑΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 5 Εγκεκριμένη
155 ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΤΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΕΔΕΣΣΑ 2381021047 ΝΑΙ ΤΖΙΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 5 Εγκεκριμένη
156 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ   ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΕΡΒΗ ΕΔΕΣΣΑ 2381034071 ΝΑΙ ΓΙΑΓΚΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 5 Εγκεκριμένη
157 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΥΒΙΑ ΣΚΥΔΡΑ 2381061686 ΝΑΙ 4 Εγκεκριμένη
158 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΡΑΣΙΑ ΕΔΕΣΣΑ 6938665103 ΝΑΙ ΜΑΡΚΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 5 Εγκεκριμένη
159 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΡΑΣ ΕΔΕΣΣΑ 2381092021 ΝΑΙ ΚΟΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ 5 Εγκεκριμένη
160 ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΖΑΡΑΚΗ 23 ΕΔΕΣΣΑ 6948824999 ΝΑΙ ΔΗΜΑΚΟΥ ΣΥΜΕΛΛΑ 5 Εγκεκριμένη
161 ΣΟΦΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΤΡΑΤΑΡΧΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ 49 ΣΚΥΔΡΑ 2381081370 ΝΑΙ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2 Εγκεκριμένη
162 ΒΗΘΛΕΕΜ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΣΕΝΙ ΣΚΥΔΡΑ 2381072027 ΝΑΙ ΡΑΠΤΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 4 Εγκεκριμένη
163 ΑΝΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ   ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΣΕΒΑΣΤΟΥΠΟΛΕΩΣ 4 ΣΚΥΔΡΑ 6979519357 ΝΑΙ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2 Εγκεκριμένη
164 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΡΥΤΑ ΕΔΕΣΣΑ 6970073728 ΝΑΙ ΚΙΟΣΕ ΕΥΣΤΑΘΙΑ 5 Εγκεκριμένη
165 ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΠΑΠΑΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΡΥΤΑ ΕΔΕΣΣΑ 6959649136 ΝΑΙ ΜΙΧΑΗΛ ΕΙΡΗΝΗ 3 Εγκεκριμένη
166 ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 33 ΣΚΥΔΡΑ 6972723263 ΝΑΙ ΣΑΠΡΑΝΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 5 Εγκεκριμένη
167 ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΟΣ 9 ΕΔΕΣΣΑ 6979398740 ΝΑΙ ΚΑΛΛΙΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 5 Εγκεκριμένη
168 ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΟΓΙΑΝΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΕΔΕΣΣΑ 2381025445 ΝΑΙ ΠΕΤΚΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ 5 Εγκεκριμένη
169 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΑΠΑΤΡΑΪΑΝΟΥ ΤΡΑΪΑΝΟΣ ΑΡΝΙΣΣΑ ΕΔΕΣΣΑ 6944513532 ΝΑΙ ΓΚΕΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 5 Εγκεκριμένη
170 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΙΖΟ ΣΚΥΔΡΑ 6974968468 ΝΑΙ ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 5 Εγκεκριμένη
171 ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ   ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΑ ΣΚΥΔΡΑ 2381082232 ΝΑΙ ΜΑΧΑΙΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 5 Εγκεκριμένη
172 ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ ΠΑΡΙΣΚΟΥ ΠΑΡΙΣΗΣ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 55 ΕΔΕΣΣΑ 6984287939 ΝΑΙ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 5 Εγκεκριμένη
173 ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ ΠΑΡΙΣΣΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 2 ΕΔΕΣΣΑ 2381029873 ΝΑΙ ΦΛΩΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 3 Εγκεκριμένη
174 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΣΣΑΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΚΕΡΑΣΙΑ ΕΔΕΣΣΑ 6974040667 ΝΑΙ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΛΟΥΚΙΑ 5 Εγκεκριμένη
175 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΤΑΚΟΥΡΑΣ ΒΛΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΙΑ ΣΚΥΔΡΑ 6972611562 ΝΑΙ ΜΠΟΖΙΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 5 Εγκεκριμένη
176 ΣΟΦΙΑ ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΜΑΝΔΑΛΟ ΣΚΥΔΡΑ 6979284610 ΝΑΙ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 5 Εγκεκριμένη
177 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΝΙΣΣΑ ΕΔΕΣΣΑ 2381031797 ΝΑΙ ΓΕΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 5 Εγκεκριμένη
178 ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΥΔΙΑ ΕΔΕΣΣΑ 2381092634 ΝΑΙ ΣΚΑΚΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 5 Εγκεκριμένη
179 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕΝΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΕΙΔΙΟΥ 9 ΕΔΕΣΣΑ 2381050099 ΝΑΙ ΠΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 5 Εγκεκριμένη
180 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΓΡΑΣ ΕΔΕΣΣΑ 2381092013 ΝΑΙ ΠΕΤΚΟΥ ΜΑΡΙΑ 2 Εγκεκριμένη
181 ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΣΕΝΙ ΣΚΥΔΡΑ 2381071514 ΝΑΙ ΜΠΟΓΚΝΤΑΝΟΒΣΚΑ ΟΥΜΠΑΒΚΑ 5 Εγκεκριμένη
182 ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΣΟΛΩΝ ΚΑΤΩ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΕΔΕΣΣΑ 6978772797 ΝΑΙ ΤΣΙΤΛΑΚΙΔΟΥ ΣΑΒΒΑΤΩ 5 Εγκεκριμένη
183 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕΤΡΟΥΣΗ ΠΕΤΡΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥ 27 ΕΔΕΣΣΑ 6977992020 ΝΑΙ ΠΑΣΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 4 Εγκεκριμένη
184 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΛΟΥΜΟΓΛΟΥ ΣΟΦΙΑΝΟΣ ΑΡΣΕΝΙ ΣΚΥΔΡΑ 2381072157 ΝΑΙ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ 5 Εγκεκριμένη
185 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΟΛΟΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΥΒΙΑ ΣΚΥΔΡΑ 6974932603 ΝΑΙ ΣΥΡΜΑΛΗ ΑΝΝΑ 5 Εγκεκριμένη
186 ΕΛΖΜΠΙΕΤΑ-ΙΡΕΝΑ ΠΟΤΑΤΖΑΛΟ ΤΑΝΤΕΟΥΣ ΡΙΖΟ ΣΚΥΔΡΑ 6970205203 ΝΑΙ ΣΕΛΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 5 Εγκεκριμένη
187 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΥΠΤΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΡΥΔΙΑ ΕΔΕΣΣΑ 6984854719 ΝΑΙ ΜΙΤΣΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 5 Εγκεκριμένη
188 ΜΑΡΙΑ ΠΡΙΒΑΡΤΙΤΣΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΙΝΤΙΟΥ 20 ΣΚΥΔΡΑ 6938131730 ΝΑΙ ΡΑΝΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 5 Εγκεκριμένη
189 ΕΛΕΝΗ ΠΡΟΦΗΤΗΛΙΩΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΡ. ΑΓΙΟΥ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 35 ΕΔΕΣΣΑ 6978833420 ΝΑΙ ΠΡΟΦΗΤΗΛΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2 Εγκεκριμένη
190 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΡΟΔΙΝΤΣΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 26 ΕΔΕΣΣΑ 6978997782 ΝΑΙ ΠΑΤΙΤΣΙΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 5 Εγκεκριμένη
191 ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΡΟΔΟΒΑΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΡΝΙΣΣΑ ΕΔΕΣΣΑ 6906887748 ΝΑΙ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 3 Εγκεκριμένη
192 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΡΥΣΑΦΗ ΧΡΗΣΤΟΣ 18ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 44 ΕΔΕΣΣΑ 6937278603 ΝΑΙ ΤΣΟΥΡΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 5 Εγκεκριμένη
193 ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΪΒΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΟΣ 19 ΕΔΕΣΣΑ 2381020339 ΝΑΙ ΣΑΪΒΑΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 2 Εγκεκριμένη
194 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΑΪΒΑΝΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΟΣ 19 ΣΚΥΔΡΑ 6981894177 ΝΑΙ ΜΠΟΖΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 5 Εγκεκριμένη
195 ΜΑΡΙΑ ΣΑΪΒΑΝΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΙΠΟΧΩΡΙ ΣΚΥΔΡΑ 6981931168 ΝΑΙ ΚΡΟΠΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 5 Εγκεκριμένη
196 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΑΛΑΜΑΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΑΡΥΔΙΑ ΕΔΕΣΣΑ 2381092431 ΝΑΙ ΓΑΡΕΛΛΑ ΘΕΟΝΙΤΣΑ 5 Εγκεκριμένη
197 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΠΟΥΝΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ 45 ΕΔΕΣΣΑ 2381026725 ΝΑΙ ΣΑΠΟΥΝΑ ΘΩΜΑΗ 2 Εγκεκριμένη
198 ΜΙΧΑΗΛ ΣΑΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΠΕΤΡΙΑ ΣΚΥΔΡΑ 6973313137 ΝΑΙ ΜΟΥΡΟΥΖΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 4 Εγκεκριμένη
199 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΙΑ ΣΚΥΔΡΑ 2381072373 ΝΑΙ ΦΑΝΤΙΔΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ 4 Εγκεκριμένη
200 ΕΛΕΝΗ ΣΑΡΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 33 ΣΚΥΔΡΑ 6971785511 ΝΑΙ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 5 Εγκεκριμένη
201 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΕΜΕΡΤΣΙΔΗΣ ΣΑΜΟΥΗΛ ΡΙΖΟ ΣΚΥΔΡΑ 6980434020 ΝΑΙ ΣΤΑΜΠΟΥΛΤΖΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ 5 Εγκεκριμένη
202 ΕΙΡΗΝΗ ΣΕΡΕΤΗ ΠΕΤΡΟΣ ΞΑΝΘΟΓΕΙΑ ΕΔΕΣΣΑ 6985594106 ΝΑΙ 4 Εγκεκριμένη
203 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΙΑΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΠ. ΑΚΡΙΤΑ 10 ΕΔΕΣΣΑ 6974688059 ΝΑΙ ΜΠΙΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 3 Εγκεκριμένη
204 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 6 ΕΔΕΣΣΑ 6940785792 ΝΑΙ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ 5 Εγκεκριμένη
205 ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΑΦΝΗ ΣΚΥΔΡΑ 6974771835 ΝΑΙ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ ΑΝΝΑ 5 Εγκεκριμένη
206 ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΙΖΟ ΣΚΥΔΡΑ 6981838890 ΝΑΙ ΦΑΝΤΙΔΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ 5 Εγκεκριμένη
207 ΜΑΡΙΑ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΙΠΟΧΩΡΙ ΣΚΥΔΡΑ 6980730177 ΝΑΙ ΣΑΠΡΑΝΙΔΗΣ ΒΙΚΤΩΡ 5 Εγκεκριμένη
208 ΕΛΕΝΗ ΣΟΥΓΑΡΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΝΙΣΣΑ ΕΔΕΣΣΑ 2381031835 ΝΑΙ ΣΗΠΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 4 Εγκεκριμένη
209 ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΖΕΡΒΗ ΕΔΕΣΣΑ 6980051959 ΝΑΙ ΠΕΤΡΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 5 Εγκεκριμένη
210 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΦΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΙΖΑΡΙ  ΕΔΕΣΣΑ 2381027254 ΝΑΙ ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 5 Εγκεκριμένη
211 ΣΟΦΙΑ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΣΚΥΔΡΑ 6981769173 ΝΑΙ ΙΑΤΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 5 Εγκεκριμένη
212 ΣΟΛΟΜΩΝ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΑΡΣΕΝΙ ΣΚΥΔΡΑ 6932707252 ΝΑΙ ΚΑΡΑΜΟΒΑ ΜΑΝΤΛΕΝΑ 5 Εγκεκριμένη
213 ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΣΤΟΪΤΣΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΕΑ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΑ ΕΔΕΣΣΑ 6984215228 ΝΑΙ ΣΤΟΪΤΣΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 5 Εγκεκριμένη
214 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΤΟΥΓΙΑΝΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΡ. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 3 ΕΔΕΣΣΑ 2381091469 ΝΑΙ ΜΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 5 Εγκεκριμένη
215 ΜΑΡΙΑ ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΡΑΣ ΕΔΕΣΣΑ 2381029482 ΝΑΙ ΣΙΝΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 4 Εγκεκριμένη
216 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΖΑΒΕΛΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΤΡ. ΠΑΠΑΓΟΥ 66 ΣΚΥΔΡΑ 2381083026 ΝΑΙ ΤΖΑΒΕΛΛΑ ΟΛΥΜΠΙΑ 2 Εγκεκριμένη
217 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΖΑΦΕΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Κ. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 28 ΕΔΕΣΣΑ 2381024884 ΝΑΙ ΔΗΜΑΡΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 5 Εγκεκριμένη
218 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΖΑΦΕΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΣΑΜΑΛΔΟΥΠΗ 5 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ 6976774070 ΝΑΙ ΤΖΑΦΕΡΗ ΕΥΔΟΚΙΑ 3 Εγκεκριμένη
219 ΤΡΥΦΩΝ ΤΖΗΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΛΕΩΣ 51 ΕΔΕΣΣΑ 2381029277 ΝΑΙ ΚΛΗΝΤΣΑΡΗ ΦΑΝΗ 3 Εγκεκριμένη
220 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΙΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΕΡΒΗ ΕΔΕΣΣΑ 6945657128 ΝΑΙ ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 5 Εγκεκριμένη
221 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΟΥΒΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΟΥΣΗΣ 50 ΕΔΕΣΣΑ       2381026932 ΝΑΙ ΤΖΟΥΒΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑ 5 Εγκεκριμένη
222 ΕΥΣΕΒΙΑ ΤΖΟΥΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΕΡΑΣΙΑ ΕΔΕΣΣΑ 6982034774 ΝΑΙ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΧΡΗΣΤΟΣ 3 Εγκεκριμένη
223 ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΖΟΥΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΡΝΙΣΣΑ ΕΔΕΣΣΑ 6938468465 ΝΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 3 Εγκεκριμένη
224 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΠΚΑΣ ΤΡΑΪΑΝΟΣ ΚΑΛΥΒΙΑ ΣΚΥΔΡΑ 6978032056 ΝΑΙ ΠΑΣΣΑΛΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 5 Εγκεκριμένη
225 ΕΛΕΝΗ ΤΟΥΡΑ   ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΥΔΙΑ ΕΔΕΣΣΑ 2381092371 ΟΧΙ 1 Εγκεκριμένη
226 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥΣΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΕΩΣ 19Α ΕΔΕΣΣΑ 6944257167 ΝΑΙ ΜΗΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 5 Εγκεκριμένη
227 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΡΑΪΑΝΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΠΕΤΑΝ ΓΑΡΕΦΙ 4 ΕΔΕΣΣΑ 6973985129 ΝΑΙ ΝΟΥΣΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 5 Εγκεκριμένη
228 ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΤΡΑΪΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΘ. ΔΙΑΚΟΥ 41 ΕΔΕΣΣΑ 6977300610 ΝΑΙ ΤΣΑΠΤΣΑΚΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 5 Εγκεκριμένη
229 ΖΩΗ ΤΡΙΠΤΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΠΟΧΩΡΙ ΣΚΥΔΡΑ 6939135853 ΝΑΙ ΚΡΟΠΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 5 Εγκεκριμένη
230 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΡΙΠΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ ΣΚΥΔΡΑ 6987258202 ΝΑΙ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 5 Εγκεκριμένη
231 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΡΙΠΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ ΣΚΥΔΡΑ 6972802862 ΝΑΙ ΔΑΓΓΑ ΠΕΤΡΟΥΛΑ 4 Εγκεκριμένη
232 ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΡΙΨΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΕΡΑΣΙΑ ΕΔΕΣΣΑ 6972078605 ΝΑΙ ΠΑΣΣΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 5 Εγκεκριμένη
233 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΑΒΔΑΡΗ   ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΑΛΥΒΙΑ ΣΚΥΔΡΑ 2381061741 ΝΑΙ ΤΣΑΒΔΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2 Εγκεκριμένη
234 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΣΑΒΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ Λ ΣΜΥΡΝΗΣ 2 ΕΔΕΣΣΑ 2381021565 ΝΑΙ ΤΣΑΒΟΥ ΑΡΕΤΗ 4 Εγκεκριμένη
235 ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΣΑΚΜΑΚΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΟΥΤΡΟΧΩΡΙ ΣΚΥΔΡΑ 6977537671 ΝΑΙ ΤΕΛΙΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 5 Εγκεκριμένη
236 ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ ΤΣΑΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΛΕΣΙΟΧΩΡΙ ΕΡ.ΚΑΤΟΙΚ ΕΔΕΣΣΑ 2381024861 ΝΑΙ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2 Εγκεκριμένη
237 ΒΑΣΙΛΙΚΗ  ΤΣΑΜΗ  ΙΩΑΝΝΗΣ  Ι. ΔΡΑΓΟΥΜΙ 55  ΕΔΕΣΣΑ 6997026196 ΝΑΙ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ 5 Εγκεκριμένη
238 ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΣΑΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΡΝΙΣΣΑ  ΕΔΕΣΣΑ 2381031388 ΝΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 3 Εγκεκριμένη
239 ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΓΚΟΓΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΣΕΝΙ ΣΚΥΔΡΑ 6978429575 ΝΑΙ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 5 Εγκεκριμένη
240 ΑΒΡΑΑΜ ΤΣΙΤΙΡΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΑΡΝΙΣΣΑ ΕΔΕΣΣΑ 6936607088 ΝΑΙ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 5 Εγκεκριμένη
241 ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΤΣΙΤΛΑΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΑ ΣΚΥΔΡΑ 2381081500 ΝΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ 5 Εγκεκριμένη
242 ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΤΣΙΤΛΑΚΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΝΑ ΣΚΥΔΡΑ 2381081500 ΟΧΙ 1 Εγκεκριμένη
243 ΑΓΑΠΗ ΤΣΙΤΛΑΚΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 87 ΣΚΥΔΡΑ 6986811413 ΝΑΙ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗΣ 5 Εγκεκριμένη
244 ΞΑΝΘΟΥΛΑ  ΤΣΙΤΣΗ ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΤΩ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΕΔΕΣΣΑ 2381031629 ΝΑΙ ΤΣΙΤΣΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ 2 Εγκεκριμένη
245 ΜΑΡΙΑ ΤΣΟΜΠΑΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΙΖΑΡΙ ΕΔΕΣΣΑ 6985876171 ΝΑΙ ΤΖΑΦΕΡΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 5 Εγκεκριμένη
246 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΠΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΡΑΗ 5 ΕΔΕΣΣΑ 6977890864 ΝΑΙ ΧΑΤΖΗΚΙΟΣΕ ΕΛΕΝΗ 5 Εγκεκριμένη
247 ΕΥΘΥΜΙΑ ΦΑΝΤΙΔΟΥ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΙΖΟ ΣΚΥΔΡΑ 2381502162 ΝΑΙ ΦΑΝΤΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 2 Εγκεκριμένη
248 ΣΟΦΙΑ ΦΑΝΤΙΔΟΥ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΡΙΖΟ ΣΚΥΔΡΑ 6978160190 ΝΑΙ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 5 Εγκεκριμένη
249 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  ΦΕΡΙΚΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΟΥΤΡΟΧΩΡΙ ΣΚΥΔΡΑ 6981616155 ΝΑΙ ΜΑΡΑΝΤΙΔΟΥ ΟΛΓΑ 4 Εγκεκριμένη
250 ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΦΕΡΙΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΛΕΥΡΩΜΑ ΣΚΥΔΡΑ 2381071786 ΝΑΙ ΙΓΝΑΤΙΑΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 5 Εγκεκριμένη
251 ΜΑΡΙΑ ΦΟΥΔΟΥΛΗ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΡΥΔΙΑ ΕΔΕΣΣΑ 2381021947 ΝΑΙ ΛΑΪΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 5 Εγκεκριμένη
252 ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΟΥΔΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΥΔΙΑ ΕΔΕΣΣΑ 2381092068 ΝΑΙ ΣΦΕΤΚΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 5 Εγκεκριμένη
253 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΑΛΑΤΣΗ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΕΡΑΣΙΑ ΕΔΕΣΣΑ 6978849553 ΝΑΙ ΠΑΣΙΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 5 Εγκεκριμένη
254 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΧΑΤΖΗ ΠΕΤΡΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ 18 ΕΔΕΣΣΑ 6973797254 ΝΑΙ ΜΙΣΚΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 5 Εγκεκριμένη
255 ΕΛΕΝΗ ΧΟΡΟΖΗ   ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΛΕΙΣΟΧΩΡΙ ΕΔΕΣΣΑ 2381026017 ΝΑΙ ΚΙΤΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 5 Εγκεκριμένη
256 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΟΡΟΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΗΣΙ ΕΔΕΣΣΑ 6975669382 ΝΑΙ ΓΑΡΕΛΑ ΕΛΕΝΗ 5 Εγκεκριμένη
257 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ ΕΔΕΣΣΑ 6982525520 ΝΑΙ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2 Εγκεκριμένη
258 ΜΑΡΙΑ ΧΡΥΣΑΦΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΡΣΕΝΙ ΣΚΥΔΡΑ 6981405623 ΝΑΙ ΧΡΥΣΑΦΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 3 Εγκεκριμένη
259 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΥΣΟΥΛΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΣΑΦΡΑΠΟΛΕΩΣ 23 ΣΚΥΔΡΑ 6974605463 ΝΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 5 Εγκεκριμένη
260 ΣΟΦΙΑ ΧΡΥΣΟΥΛΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΛΕΙΣΟΧΩΡΙ ΕΔΕΣΣΑ 6988354958 ΝΑΙ ΚΕΤΖΙΤΖΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 5 Εγκεκριμένη
261 ΛΑΖΑΡΟΣ ΨΥΧΟΓΥΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Δ. ΠΕΤΡΙΤΣΗ 25 ΕΔΕΣΣΑ 6977951706 ΝΑΙ ΨΥΧΟΓΥΟΥ ΕΛΕΝΗ 3 Εγκεκριμένη