Δευτέρα, 4 Ιουλίου 2011

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΡΟΜΙΦΩΝ ΖΥΜΑΡΙΚΑ,ΡΥΖΙ,ΦΕΤΑ,ΓΡΑΒΙΕΡΑ

Από την Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πέλλας
ανακοινώθηκε ότι δόθηκε παράταση έως 15 Ιουλίου 2011 για την
υποβολή από τους φορείς των δικαιολογητικών του προγράμματος
Διανομής Τροφίμων ΕΕ. για το έτος 2011.