Πέμπτη, 20 Μαρτίου 2008

ΕΠΙΣΤΟΛΗ-ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟ ΚΕΔΚΕ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ
ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ
΄΄ΤΡΙΤΕΚΝΙΑ =ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΑ΄΄

Φιλίππου 48
Τ.Κ. 58200- ΄Εδεσσα
Τηλ.:6944161115,6948781645
e-mail: triteknoi_edessa@yahoo.gr
Αριθ. Πρωτ.: 092
Έδεσσα 18 Μαρτίου 2008


ΠΡΟΣ: ΠΡΟΕΔΡΟ ΚΕΔΚΕ/ κ. Κακλαμάνη Νικήτα
Ακαδημίας 65 & Γενναδίου 8 106 78 ΑΘΗΝΑΙ

ΚΟΙΝ.: ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ ΤΕΔΚ


Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,

Ως μέλη της Πανελλαδικής Επιτροπής Αγώνα Τριτέκνων εκπροσωπούμε τους Συλλόγους Γονέων με Τρία Παιδιά. Αισθανόμασθε την ανάγκη να επικοινωνήσουμε μαζί σας και μέσω εσάς και με όλους τους αιρετούς άρχοντες της Τοπικής Αυτοδιοι-κήσεως και να σας ζητήσουμε όπως και εσείς συμβάλλετε, σε επίπεδο τοπικής αυτό-διοίκησης, στην προσπάθεια για την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος, λαμβάνοντας εμπράκτως μέτρα ελαφρύνσεως των τριτέκνων οικογενειών στους δήμους της Χώρας.
Για ενημέρωσή σας, σας παραθέτουμε παρακάτω, ορισμένα χαρακτηριστικά στοιχεία με διαπιστώσεις-επιπτώσεις-προτάσεις από το πόρισμα της Διακομματικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής της Βουλής το 1993,με θέμα:’’Μελέτη Δημογραφικού προβλήματος της Χώρας και διατύπωση προτάσεων’’:
Μεταξύ των σπουδαιοτέρων παραγόντων που έχουν δυσμενή επίδραση στο δημογραφικό πρόβλημα είναι:
-Η έλλειψη κατοικίας, το υψηλό κόστος αποκτήσεώς της, τα υψηλά ενοίκια αναγκάζουν τα νέα ζευγάρια να περιορίσουν ή να μεταθέσουν την τεκνοποίηση στο μέλλον.
-Τα χαμηλά οικογενειακά εισοδήματα σε συνδυασμό με το υψηλό κόστος ανατροφής και εκπαιδεύσεως των παιδιών δρούν ανασταλτικά στην απόκτηση πολλών παιδιών.
-Η ανεργία και η οικονομική ύφεση δημιουργεί προβλήματα και μεταθέτει την απόκτηση παιδιών. Με την συμμετοχή δε της γυναικός στην αγορά εργασίας περιορίζεται ο διαθέσιμος χρόνος προς τεκνοποίηση.
-Η λειτουργία βρεφονηπιακών σταθμών δείχνει ότι το παιδί δεν είναι μόνο θέμα των γονιών αλλά και της πολιτείας και άλλων κοινωνικών φορέων(δήμοι κλπ).
Μεταξύ των επιπτώσεων περιλαμβάνονται:
-Οι πληθυσμιακές μεταβολές επηρεάζουν ολόκληρο τον εθνικό οργανισμό και την κοινωνική συνοχή.
-Η χώρα μας με την δραματική μείωση των γεννήσεων την τελευταία δεκαετία διατρέχει μεγάλους κινδύνους, όπως:
=Μη ανανέωση και διαιώνιση του λαού,
=Τα πληθυσμιακά κενά που δημιουργούνται σε διάφορα γεωγραφικά διαμερίσματα υπάρχει κίνδυνος να καλυφθούν από αλλοδαπούς,
=Στις ένοπλες δυνάμεις δημιουργείται ήδη σοβαρό πρόβλημα λόγω της μειώσεως του αριθμού των στρατευσίμων,
=Οι δαπάνες για την υγεία θα αυξάνουν λόγω της αυξήσεως του ποσοστού γηράνσεως,
-Η αναλογία εργαζομένων-συνταξιούχων έχει μεταβληθεί σε επικίνδυνα επίπεδα και απειλείται με κατάρρευση το κοινωνικο-ασφαλιστικό σύστημα και πρόσφατα εντός της Βουλής των Ελλήνων από όλες τις
Μεταξύ των εισηγήσεων περιλαμβάνονται:
-Οικογένεια με τρία παιδιά πρέπει να χαρακτηρισθεί πολύτεκνη.
-Ενεργοποίηση φορέων πέραν της πολιτείας, όπως η τοπική αυτοδιοίκηση με την λήψη καταλλήλων μέτρων.
-Ενίσχυση του εισοδήματος των νέων ζυγαριών που αποκτούν παιδί.
-Να ιδρυθούν περισσότεροι βρεφονηπιακοί σταθμοί.

Κατόπιν όλων των, εν συντομία, ανωτέρω περιγραφομένων παρακαλούμε εσάς και να μεταφέρετε αντίστοιχα στα μέλη της ΚΕΔΚΕ τις ακόλουθες προτάσεις-εισηγήσεις μας:
-Μείωση τουλάχιστον 50% των δημοτικών τελών καθαριότητος, αποχετεύσεως, φωτισμού και δημοτικού φόρου για τις οικογένειες με τρία τέκνα και ανάληψη πρωτοβουλίας από εσας για την τροποποίηση της παραγράφου 3 του άρθρου 202 του ν. 3463/06 ως εξής: «Με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του αριθμού των μελών του, είναι δυνατή η μείωση δημοτικών φόρων ή τελών μέχρι το πενήντα τοις εκατό (50%), ή η απαλλαγή από αυτούς για τους απόρους, τα άτομα με αναπηρίες και πολυμελείς οικογένειες με τρία τέκνα και άνω.»
- Σε ποσοστό τουλάχιστον 20% του συνολικού προκηρυσσόμενου αριθμού προσωπικού των συμβάσεων έργου που εγκρίνονται από κάθε Δήμο να είναι γονείς ή/και τέκνα τριτέκνων. Την σύσταση, για τον σκοπό αυτό, σε κάθε Δήμο διαπαραταξιακών επιτροπών και με την συμμετοχή του εκάστοτε πρόεδρου του τοπικού συλλόγου τριτέκνων και του κοινωνικού λειτουργού του Δήμου για την επιλογή του προαναφερόμενου προσωπικού.
-Την απαλλαγή από την καταβολή τροφείων των οικογενειών με τρία τέκνα στους παιδικούς σταθμούς με τις προϋποθέσεις που ισχύουν και για τους πολυτέκνους.
-Την μείωση διδάκτρων σε δημοτικά ωδεία, κατά αντιστοιχία με τους πολυτέκνους.
-Την επέκταση και στις τρίτεκνες οικογένειες όλων των υφισταμένων ευνοϊκών ρυθμίσεων που παρέχονται από τους δήμους στους πολυτέκνους.

Οι Σύλλογοί μας, μετά την λήψη των σχετικών αποφάσεων είναι στην διάθεσή σας για την παροχή οποιασδήποτε υποστηρίξεως προκειμένου έγκαιρα να υλοποιηθούν όλες οι αναγκαίες διαδικασίες

Είναι πίστη μας ότι η ανταπόκρισή σας θα είναι θετική στο αίτημά 250.000 τρίτεκνων οικογενειών και σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τις δικές σας έγκαιρες ενέργειες.

Για τα μέλη της Π.Ε.Α.Τ


Η Υπεύθυνη Συντονισμού Ο Γεν. Γραμματέας

Παπαδοπούλου Γαρυφαλλιά Πουρτουλίδης Σταύρος

Δευτέρα, 17 Μαρτίου 2008

ΥΠΟΜΝΗΜΑΠΡΟΣ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ 25 ΦΕΒ 2008

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ
ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ
΄΄ΤΡΙΤΕΚΝΙΑ =ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΑ΄΄
Φιλίππου 48
Τ.Κ. 58200- ΄Εδεσσα
Τηλ.:6944161115,6948781645
e-mail: triteknoi_pea@yahoo.gr,
triteknoi_edessa@yahoo.gr
Αριθ. Πρωτ.: 084
Έδεσσα 25 Φεβρουαρίου 2008

ΠΡΟΣ: ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ κ. ΚΩΣΤΑ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ

Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α

Σχετ.: α. Επιστολή Υπόμνημα 7-5-07/Π.Ε.Α.Τ
β. Επιστολή Υπόμνημα 23-8-07/Π.Ε.Α.Τ
γ. Επιστολή Υπόμνημα 23-1107/Π.Ε.Α.Τ
δ. Επιστολή Υπόμνημα 13-12-08/Π.Ε.Α.Τ
ε. Επιστολή Υπόμνημα 9-1-08/Π.Ε.Α.Τ

Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ,

ως μέλη της Πανελλαδικής Επιτροπής Αγώνα Τριτέκνων οικογενειών που εκλέχθηκαν από την Γενική Συνέλευση των Πρόεδρων των 43 και πλέον Συλλόγων Γονέων με Τρία Παιδιά, αιτούμασθε συναντήσεως-ακροάσεως για μία ακόμη φορά, καθότι ουδεμία απάντηση έχουμε λάβει επί των ανωτέρω αναλόγων επιστολών μας, προκειμένου να σας ενημερώσουμε για τον δίκαιο αγώνα μας.
Διαπιστώνουμε κάθε ημέρα ότι δεν έχετε ορθή και πλήρη ενημέρωση για το δίκαιο αίτημά των χιλιάδων οικογενειών με τρία παιδιά.
Ο ψηφισθείς ν.3454/06,όσον αφορά τις οικογένειες με τρία τέκνα, σοβαρότατα προβλήματα δημιούργησε παρά επέλυσε. Οι όποιες παροχές κατά περίπτωση καθίστανται ανίσχυρες στα διοικητικά δικαστήρια και δικαιώνονται προσφυγές εναντίον γονέων ή τέκνων τριτέκνων.
Ο ίδιος δηλώσατε πρόσφατα στην Βουλή των Ελλήνων ότι βασικές αιτίες για την μη αντοχή άλλο του Ασφαλιστικού Συστήματος είναι:
- Οι αρνητικές δημογραφικές εξελίξεις.
- Η υπογεννητικότητα και τη γήρανση του πληθυσμού.
- Η ραγδαία επιδείνωση στη σχέση ισορροπίας ανάμεσα στους εργαζόμενους και τους συνταξιούχους, με σχέση στη χώρα μας, 1,75 προς 1 ενώ σ΄ένα υγιές σύστημα είναι 4 προς 1.

Κύριε Πρωθυπουργέ,

η απάντηση ευρίσκεται, στο μέτρο που σχετίζεται με τις δημογραφικές εξελίξεις και την υπογεννητικότητα, στο πόρισμα της Διακομματικής Επιτροπής της Βουλής των Ελλήνων του 1993, όπου ως πρώτη εισήγηση είναι ο χαρακτηρισμός της οικογένειας με τρία τέκνα ως πολύτεκνης καθώς και των προτάσεων νόμου της ΝΔ το 2002 και του ΣΥΡΙΖΑ το 2007.

Πιστεύουμε και ελπίζουμε ότι σύντομα θα τύχουμε της δυνατότητος να σας εκθέσουμε τους λόγους και την ανάγκη για την υλοποίηση πλέον της προεκλογικής σας δεσμεύσεως για τον χαρακτηρισμό των γονέων με τρία παιδιά ως πολυτέκνους.

Με ιδιαίτερη τιμή

Η Υπεύθυνη Συντονισμού Ο Γεν. Γραμματέας

Γαρυφαλλιά Παπαδοπούλου Σταύρος Πουρτουλίδης

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΥΡΙΖΑ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ
ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ
΄΄ΤΡΙΤΕΚΝΙΑ =ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΑ΄΄
Φιλίππου 48
Τ.Κ. 58200- ΄Εδεσσα
Τηλ.:6944161115,6948781645
e-mail: triteknoi_pea@yahoo.gr,
triteknoi_edessa@yahoo.gr

Αθήνα 18 Μαρτίου 2008

Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α

ΠΡΟΣ: ΜΕΛΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΟΣ ΣΥΡΙΖΑ 18 ΜΑΡ 08

Αξιότιμοι(ες) κύριοι(ες),

ως εκπρόσωποι των Συλλόγων Γονέων με Τρία Παιδιά, που έχουν εκλεγεί από την Γενική Συνέλευση των Προέδρων των Συλλόγων Γονέων με Τρία Τέκνα Ελλάδος, θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον ΣΥΡΙΖΑ που μας έδωσε την ευκαιρία να επικοινωνήσουμε και να ενημερώσουμε άμεσα τόσο τα μέλη της Κοινοβουλευτικής του Ομάδος όσο και τους εκπροσώπους κοινωνικών φορέων που συμμετέχουν στην παρούσα συνεδρίαση.
Εδώ και τέσσερα σχεδόν χρόνια εκφράζουμε την αγωνία και την ανησυχία μας για το ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ που αντιμετωπίζει η χώρας μας, και τις ολέθριες επιπτώσεις που ήδη έχουν αρχίσει να εμφανίζονται(πχ ασφαλιστικό, άμυνα, ποιοτική διαφοροποίηση πληθυσμού κ.ά).
Το 1993 συγκροτήθηκε Διακομματική Επιτροπή στην Βουλή των Ελλήνων και υπέβαλε προτάσεις-εισηγήσεις για την αντιμετώπιση του σοβαρότατου δημογραφικού προβλήματος. Βασική και πρώτη πρόταση-εισήγηση του πορίσματος της Επιτροπής ήταν ο χαρακτηρισμός της οικογένειας με τρία τέκνα πολύτεκνης. Έκτοτε αγνοούμε την τύχη αυτού του πορίσματος.
Οι υφιστάμενες συνέπειες από:
- Τις αρνητικές δημογραφικές εξελίξεις.
-την υπογεννητικότητα και την γήρανση του πληθυσμού.
-Την ραγδαία επιδείνωση στη σχέση ισορροπίας ανάμεσα στους εργαζόμενους και τους συνταξιούχους, με σχέση στη χώρα μας, 1,75 προς 1 ενώ σ΄ένα υγιές σύστημα είναι 4 προς 1.
- την κατάρρευση του κοινωνικοασφαλιστικού συστήματος.
- την μείωση της παραγωγικότητας.
- την υποχώρηση του ρυθμού ανάπτυξης και τελικά
-την οικονομική ύφεση, θα μπορούσαν να προκαλέσουν ιστορικές ανακατατάξεις στον ευαίσθητο χώρο της Βαλκανικής, την στιγμή όπου άλλες "φίλες" χώρες αυξάνονται πληθυσμιακά με ταχύτατους ρυθμούς.
Πριν από λίγες ημέρες δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα ‘ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ’’ ανταπόκριση του ΑΡΗ ΑΜΠΑΤΖΗ από την Πόλη, κατά την οποία ο Πρωθυπουργός της Τουρκίας Ερντογάν ζήτησε από τις γυναίκες:’’ Τεκνοποιείτε γιατί χανόμαστε!’’ και δικαιολόγησε αυτό το προσκλητήριο λέγοντας:’’Εγώ το είπα επειδή αγαπώ την πατρίδα μου’’. Εμείς εδώ τι κάνουμε;
Τα στατιστικά στοιχεία της EUROSTAT και της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας για τα δημογραφικά δεδομένα του ελληνικού πληθυσμού, είναι αμείλικτα όπου εμφανίζουν την Ελληνίδα με τον μικρότερο δείκτη γονιμότητας.
Ο ειδικός κατά ηλικία δείκτης γονιμότητας τα τελευταία 10 χρόνια (1995 – 2004) έχει μετατοπισθεί από την ομάδα ηλικιών 20 – 24 ετών, που ήταν από την αρχή της δεκαετίας του 1980 και μέχρι το 1988, προς τις μεγαλύτερες ηλικίες και ειδικότερα στην ομάδα ηλικιών 25 – 29 τα επόμενα έτη και στην ηλικιακή ομάδα 30– 34 το έτος 2005.Επομένως περιορίζεται έτι περαιτέρω ο γόνιμος διαθέσιμος χρόνος(από 10 έτη σε 5 έτη).
Το επίπεδο της φτώχειας για το 2005 για νοικοκυριά με 2 τέκνα από 18%, εξακοντίζεται στο 32% για νοικοκυριά με τρία τέκνα. Με αυτά τα δεδομένα ποια θα είναι η πολιτική και κοινωνική κατάσταση στο μεσοπρόθεσμο μέλλον όταν θα έχει διαφοροποιηθεί η σύνθεση του πληθυσμού και συνακόλουθα και του εκλογικού σώματος;
Η Ν.Δ ως αντιπολίτευση, προεκλογικά, αλλά και στις προγραμματικές δηλώσεις στην Βουλή των Ελλήνων είχε δεσμευθεί ότι οι οικογένειες με τρία παιδιά θα χαρακτηριστούν άμεσα πολύτεκνες. Αντί αυτού ακολουθεί την τακτική ψηφίσεως κατά περίπτωση αποσπασματικών διατάξεων χωρίς δημογραφική στόχευση που ουσιαστικά αίρονται από τα διάφορα ανεδαφικά ηλικιακά όρια ή ποσοστά ή προϋποθέσεις που έχουν τεθεί στις διατάξεις του νόμου και καθίστανται ανίσχυρες στα διοικητικά δικαστήρια.
Ζητήσαμε, ως Π.Ε.Α.Τ, από τον Πρόεδρο της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομι-κών Υποθέσεων όπως προσκληθούμε για να εκφράσουμε και εμείς τις προτάσεις και θέσεις μας στην συζήτηση που διεξάγεται τώρα στην Βουλή επί του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Διοικητική και Οργανω-τική Μεταρρύθμιση του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις» και συγκεκριμένα επί των άρθρων των Κεφαλαίων ΙΔ΄ και ΙΕ΄ που αφορούν τις διατάξεις για συνταξιοδότηση της τρίτεκνης μητέρας.
Το προς συζήτηση νομοσχέδιο στο μέτρο που αφορά την προστασία της οικογένειας και μητρότητα θα έχει αντίθετα αποτελέσματα από τα αναμενόμενα εκ του τίτλου του κεφαλαίου. Θα είναι πλέον για τις γυναίκες αποτρεπτικός παράγοντας η γέννηση τριών παιδιών και άνω. Καθότι με τις ρυθμίσεις αυτές ουσιαστικά ωθείται η γυναίκα να τεκνοποιήσει σε ηλικίες που από την ιατρική ενδείκνυται να αποφεύγονται(πέραν των 35 ετών) και να μην είναι κανόνας. Αποτέλεσμα αυτού θα είναι να μην συνεχίζει για το 3ο τέκνο. Ουσιαστικά είναι ‘’ταφόπλακα’’ όχι μόνο για την γέννηση του τρίτου τέκνου αλλά και της πολυτεκνίας.
Η εργαζόμενη μητέρα ουσιαστικά καθημερινά εργάζεται διπλοβάρδια. Η μία είναι η επαγγελματικής της εργασία και η άλλη η πιο απαιτητική η φροντίδα των παιδιών. Έρχεται τώρα αυτό το νομοσχέδιο αντί να την επιβραβεύσει εξαντλεί όλη του την αυστηρότητα επάνω της και την τιμωρεί, διότι οι διατάξεις που την αφορούν μόνο ως τιμωρία μπορούν να εκληφθούν για την προσφορά της στην κοινωνία.

Αξιότιμοι(ες) κύριοι(ες),

Παρακαλούμε και ζητάμε από τα μέλη της κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ να υποστηρίξετε σθεναρά εντός της Βουλής το αίτημά μας για την εξάλειψη των κατάφωρων αδικιών εις βάρος της εργαζόμενης μητέρας που υπάρχουν στο προς συζήτηση νομοσχέδιο και από τους εκπροσώπους των κοινωνικών φορέων που ευρίσκονται στην συνεδρίαση να συμπεριλάβουν στα βασικά αιτήματά τους και το δίκαιο αίτημα της εργαζόμενης τρίτεκνης μητέρας.

Δεν το οφείλετε σε μας, δεν το οφείλετε στα παιδιά μας.
Το οφείλουμε ΟΛΟΙ ΜΑΣ στην ΕΛΛΑΔΑ.


Η Υπεύθυνη Συντονισμού της Π.Ε.Α.Τ Ο Γεν.Γραμματέας

Γαρυφαλλιά Παπαδοπούλου Σταύρος Πουρτουλίδης

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟ ΠΑΣΟΚ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ
ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ
΄΄ΤΡΙΤΕΚΝΙΑ =ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΑ΄΄
Φιλίππου 48 Τ.Κ. 58200- ΄Εδεσσα
Τηλ.:6944161115,6948781645
e-mail: triteknoi_pea@yahoo.gr,
Αριθ. Πρωτ.: 88
Έδεσσα 28 Φεβρουαρίου 2008

ΠΡΟΣ: ΠΡΟΕΔΡΟ ΠΑΣΟΚ κ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΡΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟ ΠΑΣΟΚ
κ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,

Με το παρόν υπόμνημά μας, ως μέλη της Πανελλαδικής Επιτροπής Αγώνα Τριτέκνων οικογενειών που εκπροσωπούμε τους Συλλόγους Γονέων με Τρία Παιδιά, επικοινωνούμε και πάλι μαζί σας για να σας γνωρίσουμε για μιαν ακόμη φορά το δίκαιο αίτημά μας και να σας εκφράσουμε την αγωνία και την ανησυχία μας για το ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ που αντιμετωπίζει η χώρας μας, και τις ολέθριες επιπτώσεις που ήδη έχουν αρχίσει να εμφανίζονται(πχ ασφαλιστικό, άμυνα, ποιοτική διαφοροποίηση πληθυσμού κ.ά).
Οι υφιστάμενες συνέπειες από την:
- συνεχή γήρανση του πληθυσμού.
- κατάρρευση του κοινωνικοασφαλιστικού συστήματος καθότι έχουμε ραγδαία επιδείνωση στη σχέση ισορροπίας ανάμεσα στους εργαζόμενους και τους συνταξιούχους.Για την χώρα μας η σχέση είναι 1,75 προς 1 όταν για ένα υγιές σύστημα πρέπει να είναι 4 προς 1.
- μείωση της παραγωγικότητας.
- υποχώρηση του ρυθμού ανάπτυξης και τελικά
- οικονομική ύφεση,
Ήδη άρχισαν να προκαλούν κοινωνικές αναταράξεις και ίσως σύντομα, αν δεν ληφθούν σοβαρά μέτρα, να έχουμε και ιστορικές ανακατατάξεις στον ευαίσθητο χώρο της Βαλκανικής, την στιγμή όπου άλλες "φίλες" χώρες αυξάνονται πληθυσμιακά με ταχύτατους ρυθμούς.
Πρόσφατα στην Βουλή των Ελλήνων κατά την πρό ημερησίας διατάξεως για το ασφαλιστικό σχεδόν από όλες τις πλευρές του Ελληνικού Κοινοβουλίου αναγνωρίσθηκε ότι βασικοί παράγοντες που επιδρούν δυσμενώς και μάλιστα σε αυξημένο ποσοστό είναι οι προαναφερόμενοι.
Τα στατιστικά στοιχεία της EUROSTAT, της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας και του ΟΗΕ για τα δημογραφικά δεδομένα του ελληνικού πληθυσμού είναι αμείλικτα και εμφανίζουν την Ελληνίδα με τον μικρότερο δείκτη γονιμότητας όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά και παγκόσμια.
Ο ειδικός κατά ηλικία δείκτης γονιμότητας τα τελευταία 10 χρόνια έχει μετατοπισθεί προς τις μεγαλύτερες ηλικίες στην ηλικιακή ομάδα 30 – 34 ετών και περιορίζεται ο γόνιμος διαθέσιμος χρόνος από 10 έτη σε 5 έτη.
Εάν δε τελικώς ενσωματωθεί η συζητούμενη διάταξη για την αύξηση του ορίου συνταξιοδότησης μητέρας με τρία τέκνα τότε πλέον δεν θα υπάρχουν τρίτεκνες μητέρες καθότι υπερβαίνεται το όριο που τίθεται από την ιατρική επιστήμη για ασφαλή γέννα. Θα πρέπει να γεννά το τρίτο τέκνο 38 ετών για να τυγχάνει της συνταξιοδοτήσεως στα 55 έτη. Ήτοι ‘’δώρον άδωρον’’.
Τα προαναφερόμενα στοιχεία δείχνουν με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο ότι πλέον άρχισαν να φαίνονται οι επιπτώσεις στην οργάνωση της εργασίας, στην κοινωνική ασφάλιση και την πρόνοια, στις συντάξεις και τις αμοιβές. Το επίπεδο της φτώχειας για το 2005 για νοικοκυριά με 2 τέκνα από 18% εξακοντίζεται στο 34% για νοικοκυριά με τρία τέκνα.
Ο ψηφισθείς ν.3454/06,όσον αφορά τις οικογένειες με τρία τέκνα σοβαρότατα προβλήματα δημιούργησε παρά επέλυσε.
Διέψευσε τις προσδοκίες των τρίτεκνων οικογενειών, που τους χαρακτηρίζει,«ως δικαιούχους κάποιων παροχών…..» και οι οποίες παροχές αίρονται ουσιαστικά από τα διάφορα ανεδαφικά ηλικιακά όρια ή ποσοστά ή προϋποθέσεις που έχουν τεθεί στις διατάξεις του νόμου και καθίστανται ανίσχυρες στα διοικητικά δικαστήρια όπου δικαιώνονται προσφυγές εναντίον γονέων ή τέκνων τριτέκνων.
Διέψευσε τους γονείς με τρία τέκνα καθότι ανέμεναν την λήψη σοβαρών και με δημογραφική προοπτική μέτρων.

Κύριε Πρόεδρε,

Θεωρούμε αναγκαίο, με την ευκαιρία της διεξαγωγής του προσεχούς συνεδρίου του ΠΑ.ΣΟ.Κ., να συζητηθεί και να περιληφθεί επιτέλους στο κοινωνικό πρόγραμμά σας ‘’μέριμνα για την οικογένεια’’, η ΠΛΗΡΗΣ ΕΞΟΜΟΙΩΣΗ ΤΩΝ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥΣ.
ΖΗΤΑΜΕ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΤΟ ΠΑΣΟΚ ΜΕ ΤΟΛΜΗ να υποστηρίξει έμπρακτα το δίκαιο αίτημά μας.
Είναι ένα δίκαιο αίτημα που θα ανακουφίσει δημογραφικά τη χώρα μας και θα έχει παράλληλες θετικές επιδράσεις.
Δεν είναι αυθαίρετο το αίτημά μας, είναι η πρώτη από τις εισηγήσεις του πορίσματος της Διακομματικής Επιτροπής της Βουλής για την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος(Πόρισμα 1993).
Οι 250.000 τρίτεκνες οικογένειες, έχουν μνήμη, θέληση, και θα αγωνισθούν μέχρι το τέλος για την υλοποίησή του. Γνωρίζοντας τις ευαισθησίες σας σε τέτοιου είδους θέματα αναμένουμε τη θετική ανταπόκρισή σας στο αίτημά μας.
Θα ενισχύσει μια Ελλάδα που χάνεται, μια Ελλάδα που θα διαθέτει σχολικά κτίρια αλλά δεν θα έχει μαθητές , που θα κτίζει ΚΑΠΗ αλλά δεν θα ακούγονται φωνές στις παιδικές χαρές.
Οποιαδήποτε οικονομική επιβάρυνση προκύψει από την εφαρμογή της προτάσεώς μας μπορεί να αποδοθεί σταδιακά και σε εύλογο χρονικό διάστημα, όπως έπραξε η Κυβέρνηση με τους εκπαιδευτικούς και πρόσφατα με τους δικαστικούς.
Στο πρόσφατο παρελθόν έχουμε στείλει επιστολές τόσο σε εσάς όσο και σε στελέχη σας για να τύχουμε συναντήσεως μαζί σας προκειμένου να σας ενημερώσουμε για το δίκαιο και υλοποιήσιμο αίτημα των 250.000 οικογενειών με τρία τέκνα αλλά δεν κατέστη δυνατόν χωρίς να γνωρίζουμε και τους λόγους αυτής της στάσεως.

Δηλώνουμε ότι κόμμα είναι τα παιδιά μας. Γεννήσαμε τα παιδιά μας για να τα ζήσουμε και όχι για να ζήσουμε από αυτά.

Είναι μια υποχρέωση όχι προς εμάς, ούτε προς τα παιδιά μας.
Αλλά το οφείλουμε ΟΛΟΙ ΜΑΣ στην ΕΛΛΑΔΑ.Η Υπεύθυνη Συντονισμού Ο Γεν. Γραμματέας

Γαρυφαλλιά Παπαδοπούλου Σταύρος Πουρτουλίδης

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ
ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ
΄΄ΤΡΙΤΕΚΝΙΑ =ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΑ΄΄
Φιλίππου 48
Τ.Κ. 58200- ΄Εδεσσα
Τηλ.:6944161115,6948781645
e-mail: triteknoi_pea@yahoo.gr,
triteknoi_edessa@yahoo.gr
Λαμία 16 Μαρτίου 2008

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α

ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑ

Οι Πρόεδροι των Συλλόγων Γονέων με Τρία Παιδιά σε συνάντησή τους στην Λαμία στις 16 Μαρτίου 2008 διαπίστωσαν με λύπη τους ότι επιβεβαιώνονται για όλα αυτά που εδώ και πολύ καρό δήλωναν και τόνιζαν συνεχώς ότι τα βασικά αίτια της κατάρρευσης του κοινωνικοασφαλιστικού συστήματος είναι:
- Η υπογεννητικότητα
- Η γήρανση του πληθυσμού.
-Η ραγδαία επιδείνωση στη σχέση ισορροπίας ανάμεσα στους εργαζόμενους και τους συνταξιούχους, με σχέση στη χώρα μας, 1,75 προς 1 ενώ σ΄ένα υγιές σύστημα είναι 4 προς 1.
Οι όποιες παροχές που κατά περίπτωση έχουν θεσπισθεί είναι σχεδόν στο σύνολό τους αποσπασματικές χωρίς δημογραφική στόχευση καθίστανται ουσιαστικά ανίσχυρες στα διοικητικά δικαστήρια και δικαιώνονται προσφυγές εναντίον γονέων ή τέκνων τριτέκνων.
Καταδικάζουν την επιχειρούμενη προσπάθεια εις βάρος της εργαζόμενης μητέρας που γίνεται με τις διατάξεις του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνι-κής Προστασίας «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθμιση του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης» που αφορούν την αύξηση των ορίων και την προϋποθέσεις συνταξιοδότησης της τρίτεκνης μητέρας. Το εν λόγω νομοσχέδιο εξαντλεί όλη του την αυστηρότητα επάνω της και την τιμωρεί, διότι οι διατάξεις που την αφορούν μόνο ως τιμωρία μπορούν να εκληφθούν για την προσφορά της στην κοινωνία.Θα έχει δε αντίθετα αποτελέσματα από τον τίτλο του κεφαλαίου και ουσιαστικά είναι ‘’ταφόπλακα’’ όχι μόνο για την γέννηση του τρίτου τέκνου αλλά και της πολυτεκνίας.
Επιβεβαιώνουν την αγωνιστικότητά τους και θα συνεχίσουν τις προσπάθειές τους για την πραγματική και πλήρη εξομοίωση των τριτέκνων με τους πολυτέκνους.

Είναι μια υποχρέωση όχι προς εμάς, ούτε προς τα παιδιά μας.

Αλλά το οφείλουμε ΟΛΟΙ ΜΑΣ στην ΕΛΛΑΔΑ.


Για τα μέλη της Π.Ε.Α.Τ

Η Υπεύθυνη Συντονισμού Ο Γεν. Γραμματέας

Γαρυφαλλιά Παπαδοπούλου Σταύρος Πουρτουλίδης