Τρίτη, 28 Μαΐου 2013

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

Το site YOURBABY.GR πραγματοποιεί διαδικτυακά ψηφοφορία: 

                                  Ερώτηση:
               Σε ποιά ηλικία σκέπτεσθαι να κάνετε παιδιά;  
                     
                                       Απαντήσεις:

ΟΜΑΔΑ ΗΛΙΚΙΩΝ    ΑΡΙΘΜΟΣ ΨΗΦΟΦ.            ΠΟΣΟΣΤΟ 
20-25                            1038                                       9%
25-30                            3779                                     32.8%
30-35                            4503                                     39.1%
35-40                            2204                                    19.1%
30-40                           6707                                      58,2%

 Αριθμός ψηφοφόρων :   11524 έως σήμερα
Πρώτη ψήφος            :  02.09.08
Τελευταία ψήφος       :  28.05.13

ΣΧΟΛΙΟ ΜΑΣ:Για το 58,2% ο δυνάμενος αριθμός των τέκνων θα είναι έως 3 ,με κανονικές συνθήκες χωρίς να υπάρχει κίνδυνος στην γυναίκα.


Δευτέρα, 27 Μαΐου 2013

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΟΓΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΝΟΜΟ


Για να επικοινωνήσετε με τον ΟΓΑ μπορείτε να καλείτε το τηλ. κέντρο στον αριθμό 213 1519 100.
ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΓΑ
 ΑΝΑ ΝΟΜΟ:
 • ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
  Όλες οι υπηρεσίες για τους νομούς:
  Θεσσαλονίκης- Ημαθίας - Κιλκίς - Πέλλας - Πιερίας - Σερρών -Χαλκιδικής
  2313 324900
 • ΠΑΤΡΑΣ 
  Όλες οι υπηρεσίες για τους νομούς:
  Αχαϊας -Ηλείας -Αιτωλοακαρνανίας
  2613 615 722, -718, -729
 • ΚΡΗΤΗΣ 
  Όλες οι υπηρεσίες για τους νομούς:
  Χανίων -Ρεθύμνης -Ηρακλείου -Λασιθίου
  2813 407200, -201
 • ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 
   Ιατρ/κή Περίθαλψη, Ασφάλιση, Επιδόματα, Συντάξεις
  για τους νομούς :
   Δράμας , Κομοτηνής, Έβρου, Ξάνθης, Καβάλας
  25313 55200
 • ΛΑΜΙΑΣ 
   Ιατρ/κή Περίθαλψη, Ασφάλιση & Παροχές, Επιδόματα
  για τους νομούς: Φωκίδας, Φθιώτιδας, Ευρυτανίας, Βοιωτίας
  22313 55300
 • ΛΑΡΙΣΑΣ
   Ιατρ/κή Περίθαλψη, Ασφάλιση, Επιδόματα, Συντάξεις πλην αναπηρίας ,για τους νομούς :
  Μαγνησίας, Λαρίσης, Τρικάλων , Καρδίτσας
  2413 509447
 • ΤΡΙΠΟΛΗΣ 
  Ιατρ/κή Περίθαλψη, Ασφάλιση & Παροχές, Συντάξεις Ανασφαλίστων Υπερηλίκων , Επιδόματα για τους νομούς:
  Λακωνίας, Μεσσηνίας, Αρκαδίας, Αργολίδας
  2713 602780
 • ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
   Ιατρ/κή Περίθαλψη, Ασφάλιση & Παροχές, Επιδόματα
  για τους νομούς:
  Ιωαννίνων, Άρτας, Πρεβέζης, Θεσπρωτίας
  26513 70801

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΟ ΕΕ 2013 ΛΗΓΕΙ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ


ΠΡΟΣΟΧΗ:

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΥΜΕ ΟΤΙ Η 31-5-2013 ΕΙΝΑΙ Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ

 ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΑ 

ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΩΡΕΑΝ 

ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 2013.ΟΣΟΙ ΤΥΧΟΝ ΕΙΧΑΝ ΦΕΡΕΙ 

(ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ-ΜΑΡΤΙΟ) ΔΙΚΑΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ 

ΑΙΤΗΣΗ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΣΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΙΑ ΝΑ 

ΠΑΡΑΛΑΒΟΥΝ ΤΗΝ ΝΕΑ ΑΙΤΗΣΗ.Η ΜΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ 

ΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΑΙΤΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ.

ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗ.

Πέμπτη, 23 Μαΐου 2013

ΥΠΟΓΡΑΦΘΗΚΕ Η ΚΥΑ ΓΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΕΕΣΤ& ΕΕΤΠ


Κ.Υ.Α. αριθμ. Δ27/οικ. 15239/645/16.5.2013
Τροποποίηση της υπ' αριθμ. Δ27/οικ.25530/790/2911 2012 (ΦΕΚ Β'3180) Κοινής Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Καθορισμός της διαδικασίας χορήγησης και καταβολής του ενιαίου επιδόματος στήριξης τέκνων και του ειδικού επιδόματος σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες»
Αριθμ. Δ27/οικ. 15239/645

(ΦΕΚ Β' 1227/21-05-2013)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Την παράγραφο ΙΑ, υποπαράγραφο ΙΑ.2 του Ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016  Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016» (222/Α), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το άρθρο 40 του Ν. 4141/2013 «Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις» (81/Α).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (98/Α).
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 284/1988 « Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών (128/Α).
5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 368/1989 « Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας» (163/Α) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικά τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 30Β που αφορούν στις αρμοδιότητες της Δ/νσης Προστασίας Οικογένειας της Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας.
6. Το Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (141/Α).
7. Το Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (221/Α).
8. Το Π.Δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (141/Α).
9. Την υπ' αριθμ. 07927 ΕΞ κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Γεώργιο Μαυραγάνη» (2574/Β).
10. Την υπ' αριθμ. 14362/2012 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Νικόλαο Παναγιωτόπουλο» (2166/Β).
11. Την υπ' αριθμ. Δ6Α 1083438ΕΞ2010/22-6-2010 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) (920/Β), όπως ισχύει.
12. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 

αποφασίζουμε:

 Καθορίζουμε τη διαδικασία, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και το φορέα χορήγησης για την εφαρμογή της παραγράφου ΙΑ, υποπαραγράφου ΙΑ.2 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 και του άρθρου 40 του N. 4141/2013 που αφορούν στη χορήγηση και καταβολή του ενιαίου επιδόματος στήριξης τέκνων και του ειδικού επιδόματος σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες, ως ακολούθως:

Άρθρο 1 
Αρμόδιες υπηρεσίες

1. Αρμόδια όργανα για τη συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών είναι οι κατά τόπους ανταποκριτές του Οργανισμού Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α.) ή και υπάλληλοι του Δήμου που ορίζονται για τον σκοπό αυτό από τον Δήμαρχο.
2. Αρμόδιο όργανο για την έκδοση πράξεων χορήγησης ή μη, τροποποιητικών, ανάκλησης, αναστολής, διακοπής και επαναχορήγησης των επιδομάτων, με βάση ψηφιοποιημένο αρχείο που θα αποστέλλει η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων στον Ο.Γ.Α., ορίζεται ο Προϊστάμενος του αρμόδιου τμήματος του Κλάδου Οικογενειακών Επιδομάτων της κεντρικής υπηρεσίας του Ο.Γ.Α. ή του αρμόδιου τμήματος του Περιφερειακού Υποκαταστήματος. Αρμόδιος για την έκδοση πράξης καταλογισμού, ορίζεται ο Προϊστάμενος του Κλάδου Οικογενειακών Επιδομάτων του Ο.Γ.Α.
3. Αρμόδια υπηρεσία για την διενέργεια των μηχανογραφικών διαδικασιών καταβολής των επιδομάτων ορίζεται η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών.
4. Αρμόδια υπηρεσία για την είσπραξη των αχρεωστήτως καταβληθέντων, σε περίπτωση που τα επιδόματα καταβλήθηκαν χωρίς να πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις, είναι η Διεύθυνση Πολιτικής Εισπράξεων του Υπουργείου Οικονομικών.
5. Οι διαδικασίες καταβολής των επιδομάτων και πίστωσης των λογαριασμών των δικαιούχων υλοποιούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ο.Γ.Α. μετά τη δημιουργία αρχείου δυνητικά δικαιούχων με τα αναλογούντα ποσά, από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων.

Άρθρο 2 
Χρόνος και τρόπος καταβολής

1. Το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων καταβάλλεται ανά τρίμηνο, με πίστωση σε τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε ημερολογιακού τριμήνου.
2. Η καταβολή του ενιαίου επιδόματος στήριξης τέκνων του πρώτου τριμήνου κάθε έτους θα πραγματοποιείται μαζί με τα επιδόματα του δεύτερου τριμήνου, την τελευταία εργάσιμη ημέρα αυτού.
3. Το ειδικό επίδομα για τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες καταβάλλεται σε τρεις δόσεις, κατά τα οριζόμενα στις παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου.

4. Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος μέχρι τις 31.12 τρέχοντος έτους, ο υπόχρεος καθίσταται μη δικαιούχος. Τα εισοδήματα που λαμβάνονται υπόψη είναι αυτά που έχουν δηλωθεί στις εκκαθαρισμένες αρχικές ή τροποποιητικές δηλώσεις έως την ως άνω ημερομηνία.
5. Η επεξεργασία και εκκαθάριση των συμπληρωματικών - τροποποιητικών Δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος Ε1 και της Αίτησης Α21 θα πραγματοποιείται εντός του πρώτου διμήνου του επόμενου έτους.

Άρθρο 3 
Αίτηση/Υπεύθυνη Δήλωση για τη χορήγηση των επιδομάτων

1. Απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή των επιδομάτων αποτελεί η ηλεκτρονική υποβολή της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος (Ε1) του δικαιούχου, μέσω του περιβάλλοντος Taxisnet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.
2. Ο υπόχρεος σε υποβολή της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος, μετά την οριστική υποβολή της, συμπληρώνει και υποβάλλει το μηχανογραφημένο έντυπο Α21 - Αίτηση / Υπεύθυνη Δήλωση για τη χορήγηση των επιδομάτων και το υποβάλλει μέσω του περιβάλλοντος Taxisnet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.
3. Σε περίπτωση θανάτου, αφάνειας, δικαστικής συμπαράστασης, καταδίκης με τελεσίδικη δικαστική απόφαση για κακούργημα ή εκ προθέσεως τελούμενο πλημμέλημα κατά της ζωής, της υγείας, της προσωπικής ή γενετήσιας ελευθερίας, σε βάρος του τέκνου του ή του άλλου γονέα ή υπαίτιας εγκατάλειψης των τέκνων και οριστικής διακοπής της συγκατοίκησης με αυτά του δικαιούχου ή δικαστικής απόφασης ανάθεσης της επιτροπείας σε φυσικό πρόσωπο, τα επιδόματα καταβάλλονται σε αυτόν που έχει την κύρια ή αποκλειστική ευθύνη διατροφής των τέκνων, κατόπιν υποβολής Αίτησης / Υπεύθυνης Δήλωσης Α21.
4. Ο δικαιούχος, σε κάθε μεταβολή της οικογενειακής κατάστασής του, οφείλει εντός μηνός να υποβάλλει ηλεκτρονική Αίτηση/Δήλωση Μεταβολής στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων μέσω του Taxisnet και παράλληλα να καταθέτει τα συνοδευτικά της μεταβολής δικαιολογητικά στα εξουσιοδοτημένα όργανα του Ο.Γ.Α.

Άρθρο 4 
Απαιτούμενα δικαιολογητικά

1. Ο δικαιούχος οφείλει να υποβάλλει, ανάλογα με την περίπτωση του και εντός προθεσμίας που θα καθορίζεται με απόφαση του Διοικητή του Ο.Γ.Α., στους ανταποκριτές του Ο.Γ.Α. ή και σε υπαλλήλους του Δήμου που ορίζονται για το σκοπό αυτό από τον Δήμαρχο, τα κάτωθι δικαιολογητικά, για τα οποία έχει ήδη συμπληρώσει τα αντίστοιχα πεδία του εντύπου Α21:

α) Πιστοποιητικό/ά οικογενειακής κατάστασης από το Δήμο, στο δημοτολόγιο του οποίου είναι εγγεγραμμένα όλα τα μέλη της οικογένειας με κανονική εγγραφή.
β) Πιστοποιητικό σπουδών για τέκνα τα οποία μετά τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους φοιτούν στη μέση εκπαίδευση, σε ανώτερο ή ανώτατο εκπαιδευτικό Ίδρυμα της Ελλάδας ή αναγνωρισμένο του εξωτερικού, καθώς και σε Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.). Εάν πρόκειται για εκπαιδευτικό ίδρυμα χώρας του εξωτερικού, εκτός των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το πιστοποιητικό σπουδών πρέπει να είναι θεωρημένο από το Ελληνικό Προξενείο.
γ) Ιατρική γνωμάτευση του ΚΕ.Π.Α. ή απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής του Ι.Κ.Α., για εξαρτώμενο τέκνο που έχει συμπληρώσει το 18ο αλλά όχι το 24ο έτος της ηλικίας του, δεν είναι σπουδαστής ή φοιτητής και έχει ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω. Τα εν λόγω δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι σε ισχύ τη χρονική στιγμή που υποβάλλεται το έντυπο Α21.
δ) Εάν συντρέχει περίπτωση από τις αναφερόμενες στην παρ. 3 του άρθρου 3 της παρούσας απόφασης, υποβάλλεται αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης θανάτου του δικαιούχου ή απόφαση δικαστηρίου περί αφάνειας ή δικαστικής συμπαράστασης του δικαιούχου ή αμετάκλητη δικαστική απόφαση περί καταδίκης του ή δικαστική απόφαση ανάθεσης επιτροπείας σε φυσικό πρόσωπο ή οποιοδήποτε στοιχείο από το οποίο να φαίνεται ποιος έχει αναλάβει την ευθύνη διατροφής των τέκνων.

2. Εκτός από τα ανωτέρω απαιτείται επιπλέον η υποβολή επικυρωμένου φωτοαντιγράφου ενός από τα κατωτέρω δικαιολογητικά, κατά κατηγορία δικαιούχου:

α) Έγγραφο πιστοποίησης μόνιμης διαμονής, για πολίτη κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
β) Ειδικό δελτίο ταυτότητας ομογενούς, για ομογενή αλλοδαπό.
γ) Άδεια διαμονής, για πολίτη χώρας που ανήκει στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και πολίτη της Ελβετίας, καθώς και για πολίτη άλλου κράτους (εκτός των ανωτέρω και της Ε.Ε.) που διαμένει μόνιμα στην Ελλάδα και είναι γονέας τέκνων ελληνικής υπηκοότητας.
δ) Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Αλλοδαπού πολιτικού φυγάδα και Άδεια παραμονής Αλλοδαπού, για αλλοδαπό πρόσφυγα στον οποίο έχει αναγνωριστεί η προσφυγική ιδιότητα και έχει χορηγηθεί άσυλο.
ε) Ειδικό δελτίο υπό ανοχή διαμονής αλλοδαπού που δεν έχει αναγνωριστεί ως πρόσφυγας, για αλλοδαπό στον οποίο δεν έχει αναγνωριστεί η προσφυγική ιδιότητα και έχει χορηγηθεί άδεια παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους.

Για όποια από τα ανωτέρω δικαιολογητικά προβλέπεται διάρκεια ισχύος, αυτά θα πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την υποβολή της αίτησης.

3. Προκειμένου για δικαιούχους αλλοδαπής υπηκοότητας ή ανιθαγενείς, τα δικαιολογητικά των εδαφίων με στοιχεία α και δ της παρ. 1 παρέχονται από τις αρχές της χώρας, της οποίας είναι υπήκοοι και αν αυτό είναι αδύνατο τα στοιχεία αυτά αποδεικνύονται από άλλα πρόσφορα έγγραφα, κατά τη κρίση του οργάνου αναγνώρισης του δικαιώματος (π.χ. ληξιαρχικές πράξεις γέννησης τέκνων).

4. Για την απόδειξη της μόνιμης και συνεχούς διαμονής ή κατοικίας του δικαιούχου στην Ελλάδα την δεκαετία πριν την υποβολή της αίτησης, καθώς και την απόδειξη ότι τα εξαρτώμενα τέκνα ευρίσκονται στην Ελλάδα, ο δικαιούχος πρέπει να υποβάλλει στην αρμόδια αρχή ένα ή περισσότερα από τα κατωτέρω δικαιολογητικά, για τα οποία έχει ήδη συμπληρώσει τα αντίστοιχα πεδία του εντύπου Α21:

α) Αντίγραφα των εντύπων Ε1 δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ή θεωρημένα εκκαθαριστικά σημειώματα της τελευταίας δεκαετίας ή
β) Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα του δικαιούχου ή του/της συζύγου στην περίπτωση που ο δικαιούχος είναι άνεργος, από την οποία να προκύπτει η ασφάλισή του/ της την τελευταία δεκαετία ή
γ) Βεβαίωση έναρξης και συνέχισης άσκησης ελευθέρου επαγγέλματος από το τμήμα μητρώου της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. ή
δ) Επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των σελίδων του βιβλιαρίου υγείας του δικαιούχου ή του/της συζύγου, θεωρημένου για τα έτη της κρίσιμης δεκαετίας ή
ε) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο μισθωτηρίου συμβόλαιο με μισθωτή το δικαιούχο ή το σύζυγό του, κατατεθειμένο στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., καθώς και υπεύθυνη δήλωση με Α.Φ.Μ. του εκμισθωτή, στην οποία θα δηλώνει ότι η μίσθωση είναι σε ισχύ ή ότι έληξε και την ημερομηνία λήξης αυτής ή
στ) Βεβαίωση φοίτησης του/των τέκνου/ων ή
ζ) Οποιοδήποτε άλλο έγγραφο κρίνει ο Ο.Γ.Α., από το οποίο να προκύπτει η μόνιμη και συνεχής δεκαετής διαμονή ή κατοικία του δικαιούχου στην Ελλάδα καθώς και ότι τα εξαρτώμενα τέκνα ευρίσκονται στην Ελλάδα.

5. Στην περίπτωση που ο δικαιούχος δεν μπορεί να αποδείξει τη δεκαετή διαμονή του στην Ελλάδα με κάποιο από τα δικαιολογητικά της παρ.4, λόγω του νεαρού της ηλικίας του, μπορεί να υποβάλλει:

α) Αντίγραφα της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος των γονέων του ή
β) Επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των σελίδων του βιβλιαρίου υγείας προστατευόμενου μέλους ασφαλισμένου γονέα, θεωρημένου για τα έτη της κρίσιμης δεκαετίας ή
γ) Βεβαίωση από το γυμνάσιο ή το Λύκειο, όπου αυτός φοιτούσε ή
δ) Βεβαίωση του ΟΑΕΔ, αν είχε εγγραφεί στα μητρώα του.

6. Απομάκρυνση από την Ελλάδα του αιτούντα ή εξαρτώμενου τέκνου, εντός της κρίσιμης δεκαετίας, για τους λόγους που αναφέρονται στην παρ. 5 του άρθρου 6 της παρούσας απόφασης, θεωρείται δικαιολογημένη και δε λαμβάνεται υπόψη.
7. Τα έγγραφα της αλλοδαπής του παρόντος άρθρου θα πρέπει να είναι νόμιμα μεταφρασμένα και επικυρωμένα.
8. Στον Ο.Γ.Α. τηρείται ηλεκτρονικό αρχείο για τους κατατεθέντες από τους αιτούντες φακέλους, με τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά.

Άρθρο 5 
Έλεγχος φακέλου δικαιούχου

1. Ο Ο.Γ.Α., δια των αρμοδίων οργάνων του, διενεργεί έλεγχο των υποβληθέντων από τον δικαιούχο δικαιολογητικών, ως προς την πληρότητα και την ισχύ τους, μπορεί δε να ζητήσει συμπληρωματικά στοιχεία από τον δικαιούχο, καθώς και από οποιαδήποτε δημόσια ή δημοτική αρχή ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Οργανισμό ή Ίδρυμα, που υποχρεούνται σε άμεση απάντηση.
2. Το αρμόδιο όργανο μπορεί να ορίσει στον ενδιαφερόμενο προθεσμία δύο (2) μηνών για την υποβολή τυχόν συμπληρωματικών δικαιολογητικών που θα του ζητηθούν. Σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η προθεσμία, το αρμόδιο όργανο επιλαμβάνεται της εξέτασης της υπόθεσης με βάση τα δικαιολογητικά που υπάρχουν στο φάκελο.
3. Το αρμόδιο όργανο, μετά τον έλεγχο του φακέλου, εκδίδει διαπιστωτική πράξη χορήγησης ή μη των επιδομάτων, αντίγραφο της οποίας αποστέλλεται στον ενδιαφερόμενο.
4. Ειδικά για το έτος 2013 ο έλεγχος του φακέλου δύναται να είναι δειγματοληπτικός και να διενεργείται προληπτικά ή κατασταλτικά. 
Το δείγμα καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Γ.Α., μετά από εισήγηση του Κλάδου Οικογενειακών Επιδομάτων.
5. Η καταβολή των επιδομάτων για το έτος 2013 διενεργείται με βάση: α) τα δηλωθέντα από τον αιτούντα στοιχεία, β) ηλεκτρονικές διασταυρώσεις ως προς τα δηλωθέντα στοιχεία και γ) τους ελέγχους των δικαιολογητικών του άρθρου 4 της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 6
Αναστολή - επαναχορήγηση επιδομάτων

1. Η καταβολή των επιδομάτων αναστέλλεται:

α) Την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους, προκειμένου να ελεγχθεί το εισόδημα που θα δηλωθεί το έτος αυτό. Τα επιδόματα επαναχορηγούνται από την ημερομηνία αναστολής, αφού διαπιστωθεί μη υπέρβαση του προβλεπόμενου ορίου εισοδήματος και εάν εξακολουθούν να πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις.
β) Εάν περιέλθουν στον Ο.Γ.Α. στοιχεία από τα οποία προκύπτουν σοβαρές ενδείξεις ότι τα επιδόματα χορηγήθηκαν χωρίς να πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις, καθώς και όταν εκκρεμεί δίκη, η οποία έχει σχέση με το εν λόγω δικαίωμα. Τα επιδόματα επαναχορηγούνται από την ημερομηνία αναστολής, εάν διαπιστωθεί μετά από έρευνα, ότι συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις χορήγησης, καθώς και εάν εκδοθεί τελεσίδικη δικαστική απόφαση υπέρ του δικαιούχου.

2. Επιπλέον, η καταβολή του ενιαίου επιδόματος στήριξης τέκνων αναστέλλεται:

α) Την 1η του επόμενου μήνα εκείνου που ο δικαιούχος ή εξαρτώμενο τέκνο απομακρύνθηκε από την Ελλάδα για χρόνο πλέον του τριμήνου.
β) Την 1η του επόμενου μήνα εκείνου που το εξαρτώμενο τέκνο, περιθάλπεται σε Μονάδα Κοινωνικής Φροντίδας (π.χ. Κέντρο Προστασίας Παιδιού) ή άλλο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου δωρεάν ή με δαπάνη του Δημοσίου ή Ασφαλιστικού Οργανισμού.

Το επίδομα επαναχορηγείται από την 1η του επόμενου μήνα εκείνου που έπαυσαν οι ανωτέρω λόγοι αναστολής.

3. Η καταβολή του ειδικού επιδόματος σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες αναστέλλεται το επόμενο έτος εκείνου που επήλθαν οι λόγοι αναστολής της προηγούμενης παραγράφου και επαναχορηγείται το επόμενο έτος εκείνου που έπαυσαν οι λόγοι αναστολής.

4. Η αναστολή καταβολής των επιδομάτων γνωστοποιείται εγγράφως στο δικαιούχο.

5. Δεν αναστέλλεται η καταβολή των επιδομάτων στις εξής περιπτώσεις απομάκρυνσης από την Ελλάδα, ανεξάρτητα από τη χρονική διάρκεια αυτής:

α) Εάν η απουσία του δικαιούχου ή εξαρτώμενου τέκνου οφείλεται σε λόγους νοσηλείας σε θεραπευτήρια.
β) Εάν ο δικαιούχος ή εξαρτώμενο τέκνο απασχολούνται στην αλλοδαπή σε εργασία για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου ή Ελληνικού Ν.Π.Δ.Δ. ή Ελληνικής Τράπεζας ή Οργανισμού ή άλλων Ελληνικών Επιχειρήσεων, οι οποίες εδρεύουν στην Ελλάδα ή ακολούθησε την οικογένειά του στο εξωτερικό, η οποία απουσιάζει για τους ανωτέρω λόγους ή εάν η απουσία οφείλεται σε λόγους σπουδών στην αλλοδαπή.

Άρθρο 7 
Διακοπή επιδομάτων

1. Το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων διακόπτεται:

α) Από την 1η Ιανουαρίου του έτους του επόμενου εκείνου που το τελευταίο εξαρτώμενο τέκνο συμπληρώνει το προβλεπόμενο από το νόμο όριο ηλικίας ή κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού ή σπουδαστικού έτους.
β) Από την 1η του μήνα του επόμενου εκείνου του θανάτου του δικαιούχου ή του γάμου, του θανάτου ή της κηρύξεως σε αφάνεια του τελευταίου εξαρτώμενου τέκνου.
γ) Από την 1η του μήνα του επόμενου εκείνου που ο δικαιούχος ή/και τα εξαρτώμενα τέκνα εγκατασταθούν μόνιμα στο εξωτερικό.
δ) Από την 1η του μήνα του επόμενου εκείνου που το εξαρτώμενο τέκνο χάσει την Ελληνική υπηκοότητα.
ε) Από την 1η Ιανουαρίου του έτους, κατά το οποίο διαπιστώνεται υπέρβαση του προβλεπόμενου ορίου εισοδήματος.

2. Το ειδικό επίδομα στις τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες διακόπτεται:

α) Από το επόμενο έτος εκείνου κατά το οποίο διαπιστώνεται υπέρβαση των προβλεπομένων ορίων εισοδήματος.
β) Από το επόμενο έτος εκείνου που ο δικαιούχος ή/ και τα εξαρτώμενα τέκνα εγκατασταθούν μόνιμα στο εξωτερικό.
γ) Από το επόμενο έτος εκείνου που επήλθε ένας από τους λόγους που αναφέρονται στα στοιχεία Α', Β' και δ' της προηγούμενης παραγράφου και η οικογένεια έχει δύο εξαρτώμενα τέκνα.

3. Η διακοπή καταβολής των επιδομάτων γνωστοποιείται εγγράφως στο δικαιούχο.

Άρθρο 8 
Άσκηση προσφυγής
1. Κατά της διαπιστωτικής πράξης του άρθρου 5 της παρούσας, της πράξης ανάκλησης χορηγηθέντος επιδόματος και της πράξης διακοπής καταβολής επιδόματος επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής από τον δικαιούχο, η οποία εξετάζεται από το εξουσιοδοτημένο από τη Διοίκηση του Ο.Γ.Α. όργανο.

2. Δεν επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής ως προς το εισοδηματικό κριτήριο.

3. Η προσφυγή ασκείται μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερομηνία κοινοποίησης της προσβαλλόμενης πράξης, παραδίδεται δε ή αποστέλλεται στον αρμόδιο ανταποκριτή του Ο.Γ.Α. ή στην αρμόδια Κεντρική Υπηρεσία ή στο αρμόδιο Περιφερειακό Υποκατάστημα του Ο.Γ.Α.
4. Ο ανταποκριτής του Ο.Γ.Α., αφού παραλάβει την προσφυγή, την καταχωρεί αυθημερόν στο Βιβλίο Πρωτοκόλλου Ο.Γ.Α. και στη συνέχεια, μέσα σε πέντε (5) ημέρες, την αποστέλλει στην αρμόδια Υπηρεσία του Ο.Γ.Α. μαζί με δικαιολογητικά που έχουν τυχόν υποβληθεί.

Άρθρο 9 
Αχρεωστήτως καταβληθέντα

Τα ποσά που καταβλήθηκαν αχρεωστήτως αναζητούνται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Άρθρο 10 
Επίδοση πράξεων και εγγράφων

Για την επίδοση των πράξεων και εγγράφων που εκδίδονται από τον Ο.Γ.Α. κατά τη διαδικασία χορήγησης των επιδομάτων, εφαρμόζονται ανάλογα οι σχετικές διατάξεις του Καταστατικού Ασφάλισης και Συνταξιοδότησης Αγροτών (Π.Δ. 78/1998, ΦΕΚ Α'72), όπως κάθε φορά ισχύουν.

Άρθρο 11 
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από 1.1.2013.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 16 Μαΐου 2013

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

ΥΦΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 

Κυριακή, 19 Μαΐου 2013

ΜΗΝΥΜΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ 15 ΜΑΙ 2013Οι οικογένειες κρατούν την συνοχή των κοινωνιών, και οι διαγεννεακές σχέσεις, διαχρονικά, μεταφέρουν αυτήν την κληρονομιά. Η εφετινή Παγκόσμια Ημέρα Οικογενειών, είναι μια ευκαιρία να γιορτάσουμε τους δεσμούς μεταξύ όλων των μελών του αστερισμού που συνθέτουν την οικογένεια. Είναι επίσης μια ευκαιρία να δούμε πώς επηρεάζονται από τις κοινωνικές και οικονομικές τάσεις - και τι μπορούμε να κάνουμε για να ενισχύσουμε τις οικογένειες ως απάντηση σε αυτές.
Η ανεργία αναγκάζει πολλούς νέους ανθρώπους, που τους διακρίνει συχνά η προθυμία για  ανεξαρτησία, να βασίζονται στους γονείς τους όλο και περισσότερο από ό, τι θα ήλπιζαν. Η στέρηση λόγω οικονομικών δυσκολιών και ποιότητος της φροντίδος των παιδιών, περιπλέκει τις προσπάθειες από τους γονείς που εργάζονται και οι δύο στην οικογένεια, να συνδυάσουν την εργασία και τις υποχρεώσεις τους στο σπίτι. Οι ανεπαρκείς συντάξεις και η μέριμνα για τους ηλικιωμένους απαιτούν τώρα περισσότερη προσοχή, καθότι ο στόχος μας για αύξηση του προσδόκιμου της ζωής επετεύχθη.
Οι προκλήσεις αυτές καθιστούν τη στήριξη της οικογένειας πιο σημαντική από ποτέ - για τον νέο άνθρωπο που αναζητά μια θέση εργασίας, ενώ ζει με τους γονείς του, για τον παππού και γιαγιά που στηρίζονται στα παιδιά τους για  προστασία και φροντίδα, καθώς και για τα πολλά μέλη της διευρυμένης οικογένειας που να αναλαμβάνουν τις ευθύνες φροντίδας των παιδιών.
Σε όλο τον κόσμο, τα μέλη της οικογένειας πράττουν ότι τους αναλογεί. Αξίζουν υποστήριξης από τους φορείς χάραξης πολιτικής και λήψης αποφάσεων, από δημόσιους οργανισμούς και ιδιωτικές επιχειρήσεις.
Υπάρχει μια αυξανόμενη αναγνώριση σε όλο τον κόσμο ότι πρέπει να  ενισχυθούν οι πολιτικές προωθήσεως της αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών και υποστηρίξεως διαγεννεακών προγραμμάτων και πρωτοβουλιών. Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι επαρκείς συντάξεις και η υποστήριξη του φροντιστή(παρόχου φροντίδος) βοηθούν όχι μόνο τα ηλικιωμένα άτομα αλλά και ολόκληρες οικογένειες.
 Διαγεννεακά προγράμματα για την προώθηση του εθελοντισμού μεταξύ των νέων και των ηλικιωμένων είναι προς όφελος όλων των γενεών. Ευκαιρίες για τους ανθρώπους όλων των ηλικιών να συνδέσουν την αναζωογόνηση στο σύνολο των κοινοτήτων.
Επίσης διαγεννεακές πρωτοβουλίες καλύπτουν  προτεραιότητες ανάπτυξης παγκόσμια. Αντιμετωπίζουν την ανισότητα και τον αποκλεισμό, ενθαρρύνουν τον ενεργό πολίτη, ακόμη  βελτιώνουν την δημόσια  υποδομή, μέσω προγραμμάτων της κοινότητος.
Στη σημερινή Διεθνή Ημέρα Οικογένειας, καλώ τις κυβερνήσεις, την κοινωνία των πολιτών, τις οικογένειες και τα άτομα να στηρίξουν πρωτοβουλίες που φέρνουν τους ανθρώπους όλων των γενεών κοντά για την οικοδόμηση ενός πιο υγιούς κόσμου για όλους.

Ban Ki-moon

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:
1.Ο ΟΗΕ αναγνωρίζει την σπουδαιότητα της οικογένειας ως τον βασικό παράγοντα για  να υπάρχει συνοχή της κοινωνίας μας.Στην Χώρα μας συμβαίνει το αντίθετο,καθότι η Κυβέρνηση και η Πολιτεία όχι μόνο δεν στηρίζει την ελληνική οικογένεια απεναντίας την τιμωρεί και μάλιστα με  σκληρότατους και άδικους νόμους.Δεν συζητάμε καν για ενίσχυση και στήριξή της ώστε να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που μνημονεύει ο Γεν. γραμματέας του ΟΗΕ.
2.Η ανεργία έφτασε  σε υψηλά επίπεδα(30%),ουσιαστικά ένας στους δύο δεν εργάζεται.Με ποιά οικονομικά δεδομένα και δυνατότητες των οικογενειών για να στηριχθούν τόσο τα παιδιά όσο και οι απόμαχοι της ζωής(άνω των 65 ετών);
3.Ο Γεν. γραμματέας του ΟΗΕ,μας τονίζει την σπουδαιότητα και  βασική υποχρέωση αυτών που αποφασίζουν να στηρίξουν την οικογένεια.Εδώ δεν βλέπουμε κάτι τέτοιο αλλά σκληρά και άδικα μέτρα. ΜΟΝΟ ΤΙΜΩΡΙΑ ΒΛΕΠΟΥΜΕ.
4. Δεν συζητάμε για διαγεννεακά προγράμματα, και ότι υπάρχει καταργείται.

ΚΑΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΝΑ ΤΙΜΩΡΕΙ ΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΜΕ ΠΟΛΛΑ ΠΑΙΔΙΑ(ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΑΝΩ).

ΝΑ ΣΤΗΡΙΞΕΙ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΣΟΒΑΡΑ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ, ΕΛΑΦΡΥΝΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΕΤΑΙ.
ΝΑ ΛΑΒΕΙ ΜΕΤΡΑ ΜΕ ΠΡΟΟΤΠΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΒΑΣΙΚΟΤΕΡΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΚΑΙ Η ΚΥΡΙΑ ΑΙΤΙΑ ΧΡΕΩΚΟΠΙΑΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ.
Κυριακή, 12 Μαΐου 2013

Πόσα θα κέρδιζε μια μάνα αν πληρωνόταν για τις δουλειές του σπιτιού;…


Οι γυναίκες που είναι και μάνες δουλεύουν 24 ώρες το 24ωρο…
Εκτός από την κανονική τους δουλειά επωμίζονται και το βάρος της φροντίδας των παιδιών και του σπιτιού. Πόσο, όμως, θα πληρωνόταν μια μάνα για όλες αυτές τις δουλειές;
Αμερικανική εταιρεία υπολογίζει κάθε χρόνο την αμοιβή που θα έπαιρνε μια μάνα αν πληρωνόταν για 14 βασικές δουλειές του σπιτιού. Για τον υπολογισμό του ποσού λαμβάνονται υπόψη οι τιμές που ισχύουν στην ελεύθερη αγορά.
Βάσει λοιπόν του υπολογισμού του Ιnsure.com ο ετήσιος μισθός μιας μάνας φέτος θα ανερχόταν σε 59.862 δολάρια, από 60.182 δολάρια το 2012 και 61.436 δολάρια το 2011.
Αναλυτικά, οι δουλειές του σπιτιού, η ωριαία και η ετήσια αμοιβή τους έχουν ως εξής:
Μαγείρεμα 14 ώρες την εβδομάδα, 52 εβδομάδες το χρόνο. Για τη δουλειά αυτή θα έπρεπε να αμείβεται με 9.03 δολάρια την ώρα, επομένως το χρόνο θα έπρεπε να αμείβεται για τη συγκεκριμένη δουλειά με 6.570,20 δολάρια.
Οδήγημα, 9 ώρες την εβδομάδα, 52 εβδομάδες το χρόνο. Για τη δουλειά αυτή θα έπρεπε να αμείβεται με 13.85 δολάρια την ώρα, επομένως το χρόνο θα έπρεπε να αμείβεται για τη συγκεκριμένη δουλειά με 6.481,80 δολάρια.
Βοήθεια στο διάβασμα των παιδιών 10 ώρες την εβδομάδα, 40 εβδομάδες το χρόνο. Για τη δουλειά αυτή θα έπρεπε να αμείβεται με 18,23 δολάρια την ώρα, επομένως το χρόνο θα έπρεπε να αμείβεται για τη συγκεκριμένη δουλειά με 7.290 δολάρια .
Ντάντεμα παιδιών, 40 ώρες την εβδομάδα, 52 εβδομάδες το χρόνο. Για τη δουλειά αυτή θα έπρεπε να αμείβεται με 9,65 δολάρια την ώρα, επομένως το χρόνο θα έπρεπε να αμείβεται για τη συγκεκριμένη δουλειά με 20.072 δολάρια .
Νοσηλευτικές… υπηρεσίες, 2 ώρες την εβδομάδα, 12 εβδομάδες το χρόνο. Για τη δουλειά αυτή θα έπρεπε να αμείβεται με 18,25 δολάρια την ώρα, επομένως το χρόνο θα έπρεπε να αμείβεται για τη συγκεκριμένη δουλειά με 438 δολάρια .
Δουλειές σπιτιού, 10 ώρες την εβδομάδα, 52 εβδομάδες το χρόνο. Για τη δουλειά αυτή θα έπρεπε να αμείβεται με 9,88 δολάρια την ώρα, επομένως το χρόνο θα έπρεπε να αμείβεται για τη συγκεκριμένη δουλειά με 5.135 δολάρια.
Οργάνωση πάρτι, 8 ώρες την εβδομάδα, 8 εβδομάδες το χρόνο. Για τη δουλειά αυτή θα έπρεπε να αμείβεται με 20,60 δολάρια την ώρα, επομένως το χρόνο θα έπρεπε να αμείβεται για τη συγκεκριμένη δουλειά με 1.318,4 δολάρια.
Οργάνωση καλοκαιρινών δραστηριοτήτων, 40 ώρες την εβδομάδα, 12 εβδομάδες το χρόνο. Για τη δουλειά αυτή θα έπρεπε να αμείβεται με 16.05 δολάρια την ώρα, επομένως το χρόνο θα έπρεπε να αμείβεται για τη συγκεκριμένη δουλειά με 7.704 δολάρια.
Στυλιστικές συμβουλές, 0,5 ώρα την εβδομάδα, 52 εβδομάδες το χρόνο. Για τη δουλειά αυτή θα έπρεπε να αμείβεται με 11,70 δολάρια την ώρα, επομένως το χρόνο θα έπρεπε να αμείβεται για τη συγκεκριμένη δουλειά με 304,2 δολάρια.
Σκάλισμα, 1 ώρα την εβδομάδα, 52 εβδομάδες το χρόνο. Για τη δουλειά αυτή θα έπρεπε να αμείβεται με 11,38 δολάρια την ώρα, επομένως το χρόνο θα έπρεπε να αμείβεται για τη συγκεκριμένη δουλειά με 591,5 δολάρια.
Διακόσμηση σπιτιού, 5 ώρες την εβδομάδα, 8 εβδομάδες το χρόνο. Για τη δουλειά αυτή θα έπρεπε να αμείβεται με 21,38 δολάρια την ώρα, επομένως το χρόνο θα έπρεπε να αμείβεται για τη συγκεκριμένη δουλειά με 855 δολάρια.
Έρευνα για το τι μπορεί να σχεδιάζουν τα παιδιά, 5 ώρες την εβδομάδα, 8 εβδομάδες το χρόνο. Για τη δουλειά αυτή θα έπρεπε να αμείβεται με 21,2 δολάρια την ώρα, επομένως το χρόνο θα έπρεπε να αμείβεται για τη συγκεκριμένη δουλειά με 848 δολάρια…
   ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΜΑΣ 
ΤΙ ΑΝΤΑΠΟΔΙΔΕΙ: 
ΤΙΜΩΡΙΑ,ΤΙΜΩΡΙΑ,ΤΙΜΩΡΙΑ

ΣΗΜΕΡΑ ΕΟΡΤΑΖΕΙ Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΤΙ ΑΝΤΑΠΟΔΙΔΕΙ;

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΜΗΤΕΡΕΣ
 ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ,ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ,ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ.

ΕΜΕΙΣ ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΤΙ ΑΝΤΑΠΟΔΟΣΗ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ.
ΨΑΧΝΟΥΜΕ,ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΒΡΕΘΗΚΕ ΚΑΤΙ ΑΞΙΟΛΟΓΟ.
ΕΑΝ ΕΣΕΙΣ ΕΧΕΤΕ ΚΑΤΙ, ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΤΟΙΜΟΙ ΝΑ ΤΟ ΔΕΧΘΟΥΜΕ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟ ΑΝΑΡΤΗΣΟΥΜΕ ΜΕ ΜΕΓΑΛΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ.
ΑΠΕΝΑΝΤΙΑΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΗΣ ΠΙΟ ΣΚΛΗΡΗΣ ΚΑΙ ΑΔΙΚΗΣ ΤΙΜΩΡΙΑΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΜΗΤΕΡΑ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΣΤΗΝ ΜΗΤΕΡΑ ΜΕ ΠΟΛΛΑ ΠΑΙΔΙΑ.ΤΕΤΟΙΑ ΕΦΕΥΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΠΟΙΝΕΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΜΑΤΑΔΕΙ.
ΜΕ ΠΟΙΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΙΧΝΟΣ ΝΤΡΟΠΗΣ ΕΚΔΙΔΟΥΝ ΄΄ΟΙ ΕΠΙΣΗΜΟΙ΄΄ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΒΑΡΥΓΔΟΥΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ, ΠΟΥ ΙΔΙΟΙ ΤΗΝ ΕΧΟΥΝ ΤΙΜΩΡΗΣΕΙ ΤΌΣΟ ΣΚΛΗΡΑ ΚΑΙ ΑΠΑΞΙΩΝΟΥΝ ΤΗΝ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ; 
ΑΞΙΟΤΙΜΟΙ ΚΥΡΙΟΙ ΚΥΒΕΡΝΩΝΤΕΣ ΚΑΙ ΕΧΟΝΤΕΣ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΜΕ ΑΛΛΑ ΛΟΓΙΑ ΩΡΑΙΑ,ΜΕΛΙΣΤΑΛΑΚΤΑ,
ΦΤΑΝΕΙ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΙ ΠΟΥ ΕΧΕΤΕ ΔΩΣΕΙ ΣΤΙΣ ΜΗΤΕΡΕΣ ΩΣ ΔΩΡΟ.ΜΗΝ ΤΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΕ ΚΑΙ ΓΙΑ ΗΤΝ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΗΜΕΡΑ.
 ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΛΟΓΩΝ ΣΑΣ, ΘΕΛΟΥΜΕ ΜΟΝΟ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ.
 ΤΟΤΕ ΘΑ ΕΧΕΤΕ ΗΣΥΧΗ ΤΗΝ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΣΑΣ.ΦΤΑΝΕΙ Ο ΕΜΠΑΙΓΜΟΣ.ΟΙ ΜΗΤΕΡΕΣ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥΣ,ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΝ ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΣΑΣ.
ΑΦΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΤΙΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΘΕΙΤΕ(ΕΜΠΡΑΚΤΩΣ) ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΗΝ ΤΙΣ ΠΡΟΣΒΑΛΕΤΕ.

Τετάρτη, 8 Μαΐου 2013

Η ΓΗΡΑΝΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΑΠΕΙΛΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΕ


Η γήρανση του πληθυσμού «απειλή» για τα συστήματα υγείας στην ΕΕΗ γήρανση του πληθυσμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε συνδυασμό με τη μείωση του ιατρικού προσωπικού και την αύξηση του κόστους της περίθαλψης, ενδέχεται να δημιουργήσουν μεγάλες προκλήσεις για τα ευρωπαϊκά συστήματα υγείας και πρόνοιας.
Όπως προκύπτει από τα στοιχεία που έδωσε σήμερα στην δημοσιότητα η γερμανική ασφαλιστική εταιρεία Allianz, το έτος 2060, η ΕΕ θα αριθμεί 152 εκατ. κατοίκους άνω των 65 ετών, εκ των οποίων τα 50 εκατ. εκτιμάται ότι θα είναι εξαρτώμενοι από την φροντίδα τρίτων.
Το 2010, άνω των 65 ετών ήταν 87,2 εκατ. άνθρωποι στην ΕΕ, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της Eurostat.
Μάλιστα, το προσδόκιμο ζωής αναμένεται σύντομα να ανέλθει στα 85 χρόνια για τους άνδρες και στα 89,1 χρόνια για τις γυναίκες. Κατά συνέπεια, όλο και λιγότεροι νέοι θα έχουν να φροντίσουν όλο και περισσότερους ηλικιωμένους, προσθέτει η ασφαλιστική εταιρεία.
«Η εξέλιξη αυτή είναι ανησυχητική. Η κατάσταση επιδεινώνεται υπό το βάρος της δημογραφικής μεταβολής, η οποία συνοδεύεται από τη μείωση στην προσφορά προσωπικού υγείας και την αύξηση των δαπανών για τις ιατρικές φροντίδες», σχολίασε στο ίδιο ανακοινωθέν ο Κλάους Μίχελ, ειδήμονας της Allianz.
Μόνο στη Γερμανία, περίπου 2 εκατ. άνθρωποι βρίσκονται υπό την αποκλειστική φροντίδα τρίτων, ενώ έως το 2050 ο αντίστοιχος αριθμός αναμένεται να υπερδιπλασιαστεί στα 4,5 εκατ. ανθρώπους, σύμφωνα με τους υπολογισμούς της Allianz.
«Τα τελευταία χρόνια, το ειδικά καταρτισμένο προσωπικό των υπηρεσιών υγείας και οι νοσοκομειακές υπηρεσίες έχουν γίνει ιδιαίτερα ακριβές», προστίθεται στην έκθεση.
Το μεγάλο πρόβλημα είναι πως αυτή η αύξηση δεν μπορεί να ισοσκελιστεί από την αύξηση των συντάξεων και της υγειονομικής κάλυψης. Η διαφορά στη δαπάνη φθάνει συχνά τα 300 ευρώ, τα οποία καλείται να καλύψει ο ασθενής από την τσέπη του.
«Ήδη σήμερα, πολλές γερμανικές οικογένειες δεν μπορούν να ανταποκριθούν μόνες τους στα ιατρικά έξοδα των προσώπων των οποίων έχουν την αποκλειστική φροντίδα», υπογραμμίζει η εταιρεία.
Σύμφωνα με την Allianz, η Γερμανία σήμερα αριθμεί 950.000 επαγγελματίες στον χώρο της υγείας και θα έχει ανάγκη για άλλους 783.000 έως το 2060.
«Το ερώτημα στο οποίο θα πρέπει άμεσα να δώσουμε μία απάντηση είναι το εξής: από πού θα προέλθουν αυτοί οι επιπλέον εργαζόμενοι; Αυτό που περιπλέκει έτι περισσότερο το θέμα είναι πως πρόκειται να μειωθεί ακόμη περισσότερο ο πληθυσμός που είναι σε ηλικία που μπορεί να εργαστεί», τονίζει.
Σύμφωνα με τις προβλέψεις της Eurostat, ο πληθυσμός στην Ευρώπη αναμένεται να αυξηθεί από τα 501 εκατ. κατοίκους την 1η Ιανουαρίου 2010 στα 525 εκατ. το 2035 και στα 526 εκατ. περί το 2040, για να αρχίσει κατόπιν να φθίνει σταδιακά μειούμενος στα 517 εκατ. το 2060. 
Πηγή: ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ,ΑΠΕ - ΜΠΕ

Καθορισμός της διαδικασίας χορήγησης και καταβολής του ενιαίου επιδόματος στήριξης τέκνων


               ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΥΜΕ ΕΚ ΝΕΟΥ ΤΗΝ ΚΥΑ ΥΠ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΩΝ 40 ΕΥΡΩ .
ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΣΥΝΤΟΜΑ ΚΑΙ  Η ΕΚΔΟΣΗ ΚΥΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΩΝ 500 ΕΥΡΩ.

                                       ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,    
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17
Ταχ. Κωδ. : 101 87 Τηλ.: 210 5230589

Δ/νση ηλεκτρ.ταχ.: family@yyka.gov.gr              
Αθήνα, 21/11/2012 Αρ.Πρ.: Δ27/οικ.25530/790
                                                                                               
 Θέμα: «Καθορισμός της διαδικασίας χορήγησης και καταβολής του ενιαίου επιδόματος στήριξης τέκνων».

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1.     Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π. . 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α).

2.     Τις διατάξεις του Π. . 284/1988 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών (128/Α).

3.     Τις διατάξεις του Π. . 368/1989 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας» (163/Α) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικά τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 30Β που αφορούν στις αρμοδιότητες της Δ/νσης Προστασίας Οικογένειας της Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας.

4.     Το Π. . 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (141/Α).

5.     Το Π. . 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (221/Α).

6.     Το Π. . 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (141/Α).

7.     Την υπ’αριθμ. 05513 ΕΞ κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Γεώργιο Μαυραγάνη» (2105/Β).

8.     Την υπ’αριθμ. 14362/2012 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Νικόλαο Παναγιωτόπουλο» (2166/Β).

9.     Την υπ’αριθμ. Δ6Α 1083438ΕΞ2010/22-6-2010 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) (920/Β), όπως ισχύει.
10. Την παράγραφο ΙΑ, υποπαράγραφο ΙΑ.2 του ν.4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 – Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016» (222/Α).

11.   Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,


αποφασίζουμε

Καθορίζουμε τη διαδικασία, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, και τον έλεγχο για την εφαρμογή της παραγράφου ΙΑ, υποπαραγράφου ΙΑ.2 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 που αφορά στη χορήγηση και καταβολή του ενιαίου επιδόματος στήριξης τέκνων, ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Αρμόδιες υπηρεσίες

1.   Αρμόδια όργανα για τη συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών είναι οι κατά τόπους ανταποκριτές του Ο.Γ.Α. ή και υπάλληλοι του Δήμου που ορίζονται για τον σκοπό αυτό από τον Δήμαρχο.
2.   Αρμόδιο όργανο για την έκδοση πράξεων χορήγησης ή μη, ανάκλησης, αναστολής, διακοπής και επαναχορήγησης του επιδόματος, με βάση ψηφιοποιημένο αρχείο που θα αποστέλλει η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων στον Ο.Γ.Α., ορίζεται ο Προϊστάμενος του αρμόδιου τμήματος ή του αρμόδιου περιφερειακού καταστήματος του Ο.Γ.Α. Αρμόδιος για την έκδοση πράξης καταλογισμού, ορίζεται ο Προϊστάμενος του Κλάδου Οικογενειακών Επιδομάτων του Ο.Γ.Α.
3.   Αρμόδια υπηρεσία για την διενέργεια των μηχανογραφικών διαδικασιών καταβολής του ενιαίου επιδόματος στήριξης τέκνων ορίζεται η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών.
4.   Αρμόδια υπηρεσία για τον την είσπραξη των αχρεωστήτως καταβληθέντων σε περίπτωση που το επίδομα καταβλήθηκε χωρίς να πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις, είναι η Διεύθυνση Πολιτικής Εισπράξεων του Υπουργείου Οικονομικών.
5.   Οι διαδικασίες καταβολής του ενιαίου επιδόματος στήριξης τέκνων καθώς και η πίστωση των λογαριασμών των δικαιούχων υλοποιούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών μετά την έκδοση εντολής πληρωμής από τον Ο.Γ.Α.

Άρθρο 2
Χρόνος και τρόπος καταβολής

1.   Το επίδομα καταβάλλεται ανά τρίμηνο, με πίστωση σε τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε ημερολογιακού τριμήνου.

2.   Η καταβολή του επιδόματος του πρώτου τριμήνου κάθε έτους θα πραγματοποιείται μαζί με το επίδομα του δεύτερου τριμήνου, την τελευταία εργάσιμη ημέρα αυτού.

Άρθρο 3
Αίτηση - Δήλωση για τη χορήγηση του επιδόματος

1.   Απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή του επιδόματος αποτελεί η ηλεκτρονική υποβολή της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος (Ε1) του δικαιούχου, μέσω του περιβάλλοντος Taxisnet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.
2.  Μετά την υποβολή της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος και εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζει η υποπαράγραφος ΙΑ.2 του ν. 4093/2012, οι δικαιούχοι συμπληρώνουν το μηχανογραφημένο έντυπο Ε20 – Αίτηση / Δήλωση για τη χορήγηση του Ενιαίου Επιδόματος Στήριξης Τέκνων και το υποβάλλουν μέσω του περιβάλλοντος Taxisnet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.
3.  Ο δικαιούχος, σε κάθε μεταβολή της οικογενειακής κατάστασής του, οφείλει εντός μηνός να υποβάλει ηλεκτρονική Αίτηση / Δήλωση Μεταβολής στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων μέσω του Taxisnet και παράλληλα να καταθέτει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στα εξουσιοδοτημένα όργανα του Ο.Γ.Α.
4.    Σε περίπτωση θανάτου, αφάνειας, δικαστικής συμπαράστασης, καταδίκης με αμετάκλητη δικαστική απόφαση ή υπαίτιας εγκατάλειψης των τέκνων και οριστικής διακοπής της συγκατοίκησης με αυτά του δικαιούχου/υπόχρεου σε υποβολή Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος, ή δικαστικής απόφασης ανάθεσης της επιτροπείας σε φυσικό πρόσωπο, το επίδομα καταβάλλεται σε αυτόν που έχει την κύρια ή αποκλειστική ευθύνη διατροφής των τέκνων.

Άρθρο 4  
 Απαιτούμενα δικαιολογητικά
1. Οι δικαιούχοι οφείλουν να υποβάλλουν, εντός προθεσμίας που θα καθορίζεται με απόφαση του Διοικητή του Ο.Γ.Α., στους ανταποκριτές του Ο.Γ.Α. ή και σε υπαλλήλους του Δήμου που ορίζονται για το σκοπό αυτό από τον Δήμαρχο, τα κάτωθι δικαιολογητικά για τα οποία έχουν ήδη συμπληρώσει τα αντίστοιχα πεδία του εντύπου Ε20:
α) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή απόσπασμα δημοτολογίου για την οικογενειακή κατάσταση που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή, στα δημοτολόγια της οποίας είναι εγγεγραμμένη η οικογένεια και από το οποίο προκύπτουν τα πλήρη στοιχεία ταυτότητας των γονέων και των τέκνων και εάν αυτά βρίσκονται στη ζωή.
β) Ληξιαρχική πράξη γέννησης του/των τέκνου/ων για το οποίο/α θα χορηγηθεί το επίδομα.
γ) Πιστοποιητικό σπουδών ή αντίγραφο πτυχίου για τέκνα τα οποία μετά τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους φοιτούν στη μέση εκπαίδευση, σε ανώτερο ή ανώτατο εκπαιδευτικό Ίδρυμα της Ελλάδας ή αναγνωρισμένο του εξωτερικού, καθώς και σε Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.). Αν πρόκειται για εκπαιδευτικό ίδρυμα χώρας του εξωτερικού, εκτός των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το πιστοποιητικό σπουδών πρέπει να είναι θεωρημένο από το Ελληνικό Προξενείο.
δ) Σε περίπτωση που το/τα τέκνα έχουν ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω υποβάλλεται ιατρική γνωμάτευση του ΚΕ.Π.Α. ή ισχύουσα απόφαση της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής του Ι.Κ.Α. του ν.2643/1998. Τα εν λόγω δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι σε ισχύ τη χρονική στιγμή που υποβάλλεται το έντυπο Ε20.
ε) Εάν συντρέχει περίπτωση από τις αναφερόμενες στην παρ. 4 του άρθρου 3 της παρούσας απόφασης, υποβάλλεται αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης θανάτου του δικαιούχου ή απόφαση δικαστηρίου περί αφάνειας ή δικαστικής συμπαράστασης του δικαιούχου, ή αμετάκλητη δικαστική απόφαση περί καταδίκης του ή δικαστική απόφαση ανάθεσης επιτροπείας σε φυσικό πρόσωπο ή οποιοδήποτε στοιχείο από το οποίο να φαίνεται ποιος έχει αναλάβει την ευθύνη διατροφής των τέκνων.

2. Προκειμένου για δικαιούχους αλλοδαπής υπηκοότητας ή ανιθαγενείς, τα δικαιολογητικά των εδαφίων με στοιχεία α, β και ε του παρόντος άρθρου παρέχονται από τις αρχές της Χώρας της οποίας είναι υπήκοοι και αν αυτό είναι δύσκολο τα στοιχεία αυτά αποδεικνύονται από άλλα πρόσφορα έγγραφα κατά τη κρίση του οργάνου αναγνώρισης του δικαιώματος.
3. Για την απόδειξη της μόνιμης και συνεχούς διαμονής του δικαιούχου και των τέκνων του στην Ελλάδα την δεκαετία πριν την υποβολή της αίτησης, ο δικαιούχος πρέπει να υποβάλλει στην αρμόδια αρχή τα κάτωθι δικαιολογητικά:
α) Αντίγραφα των εντύπων Ε1 δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ή θεωρημένα εκκαθαριστικά σημειώματα της τελευταίας δεκαετίας ή
β) Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα του δικαιούχου ή του/της συζύγου στην περίπτωση που ο δικαιούχος είναι άνεργος, από την οποία να προκύπτει η ασφάλισή του/της την τελευταία δεκαετία ή
γ) Βεβαίωση έναρξης και συνέχισης άσκησης ελευθέρου επαγγέλματος από το τμήμα μητρώου της αρμόδιας .Ο.Υ. ή
δ) Απόσπασμα θεωρημένου βιβλιαρίου υγείας του δικαιούχου ή του/της συζύγου από τις αρμόδιες υπηρεσίες ή
ε) Μισθωτήριο συμβόλαιο με μισθωτή το δικαιούχο ή το σύζυγό του, κατατεθειμένο και θεωρημένο από την αρμόδια .Ο.Υ., καθώς και υπεύθυνη δήλωση με Α.Φ.Μ. του εκμισθωτή, στην οποία θα δηλώνει ότι η μίσθωση είναι σε ισχύ ή ότι έληξε και την ημερομηνία λήξης αυτής ή
στ) Παραχωρητήριο και υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναγράφεται και ο Α.Φ.Μ. του παραχωρούντος ή
ζ) Βεβαίωση φοίτησης του/των τέκνου/ων ή
η) Οποιοδήποτε άλλο έγγραφο κρίνει ο Ο.Γ.Α., από το οποίο να προκύπτει η μόνιμη και συνεχής δεκαετής διαμονή του δικαιούχου στην Ελλάδα.

4. Απομάκρυνση από την Ελλάδα του αιτούντα, εντός της κρίσιμης δεκαετίας ή εξαρτώμενου τέκνου, για τους λόγους που αναφέρονται στην παρ. 5 του άρθρου 6 της παρούσας απόφασης, θεωρείται δικαιολογημένη και δε λαμβάνεται υπόψη.
5. Επιπλέον με τα ανωτέρω και προκειμένου για δικαιούχους:
α) Πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτείται έγγραφο πιστοποίησης μόνιμης διαμονής πολίτη της Ένωσης.
β) Ομογενείς-αλλοδαπούς που διαμένουν στην Ελλάδα, απαιτείται «Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς».
γ) Πολίτες χωρών που ανήκουν στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και της Ελβετίας καθώς και πολίτες άλλων Κρατών (εκτός Ε.Ε.) που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα και είναι γονείς τέκνων ελληνικής υπηκοότητας, απαιτείται επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της ισχύουσας άδειας διαμονής.
δ) Αλλοδαπούς πρόσφυγες στους οποίους έχει αναγνωριστεί η προσφυγική ιδιότητα και έχει χορηγηθεί άσυλο, απαιτείται «Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Αλλοδαπού Πολιτικού Φυγάδα» και «Άδεια Παραμονής Αλλοδαπού».
ε) Αλλοδαπούς στους οποίους δεν έχει αναγνωριστεί η προσφυγική ιδιότητα και έχει χορηγηθεί άδεια παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους, απαιτείται το «Ειδικό Δελτίο υπό ανοχή διαμονής αλλοδαπού που δεν έχει αναγνωρισθεί ως Πρόσφυγας».

6. Στην περίπτωση που ο δικαιούχος δεν μπορεί να αποδείξει τη δεκαετή διαμονή του στην Ελλάδα με κάποιο από τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, λόγω του νεαρού της ηλικίας του, μπορεί να υποβάλλει:
α) Αντίγραφα της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος των γονέων του ή
β) Απόσπασμα θεωρημένου βιβλιαρίου υγείας, ως προστατευόμενο μέλος ασφαλισμένου γονέα ή
γ) Βεβαίωση από το γυμνάσιο ή το Λύκειο, όπου αυτός φοιτούσε ή
δ) Βεβαίωση του ΟΑΕΔ , αν είχε εγγραφεί στα μητρώα του.

7.   Τα έγγραφα της αλλοδαπής του παρόντος άρθρου θα πρέπει να είναι νόμιμα μεταφρασμένα και επικυρωμένα.
8.  Στον Ο.Γ.Α. τηρείται ηλεκτρονικό αρχείο για τους κατατεθέντες από τους αιτούντες φακέλους, με τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά.

Άρθρο 5
Έλεγχος φακέλου δικαιούχου

1.   Ο Ο.Γ.Α. δια των αρμοδίων οργάνων του διενεργεί έλεγχο των υποβληθέντων από τον δικαιούχο δικαιολογητικών, ως προς την πληρότητα και την ισχύ τους. Ο Ο.Γ.Α. μπορεί να ζητήσει συμπληρωματικά στοιχεία από τον δικαιούχο καθώς και από οποιαδήποτε δημόσια ή δημοτική αρχή ή Ν.Π. . . ή Οργανισμό ή Ίδρυμα, που υποχρεούνται σε άμεση απάντηση.
2.   Το αρμόδιο όργανο μπορεί να ορίσει στον ενδιαφερόμενο προθεσμία ενός (1) μηνός για την υποβολή τυχόν συμπληρωματικών δικαιολογητικών που θα του ζητηθούν. Σε περίπτωση   που   παρέλθει   άπρακτη   η   προθεσμία   αυτή,   το   αρμόδιο   όργανο επιλαμβάνεται της εξέτασης της υπόθεσης με βάση τα δικαιολογητικά που υπάρχουν στο φάκελο.
3.   Το αρμόδιο όργανο, μετά τον έλεγχο του φακέλου, εκδίδει διαπιστωτική πράξη χορήγησης ή μη του επιδόματος, ανάκλησης, αναστολής, διακοπής και επαναχορήγησης του επιδόματος.
4.   Ειδικά για το έτος 2013 ο έλεγχος του φακέλου της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου δύναται να είναι δειγματοληπτικός και να διενεργείται προληπτικά ή κατασταλτικά. Το δείγμα καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Γ.Α.
5.   Η καταβολή του επιδόματος για το έτος 2013 διενεργείται με βάση: α) τα δηλωθέντα από τον αιτούντα στοιχεία, β) ηλεκτρονικές διασταυρώσεις ως προς τα δηλωθέντα στοιχεία και γ) τους ελέγχους των δικαιολογητικών του άρθρου 4 της παρούσας απόφασης.
6.   Σε περίπτωση μη χορήγησης του επιδόματος ή ανάκλησης ή αναστολής ή διακοπής αυτού αποστέλλεται στον ενδιαφερόμενο αντίγραφο της διαπιστωτικής πράξης, η οποία πρέπει να είναι επαρκώς αιτιολογημένη.

Άρθρο 6
Αναστολή – επαναχορήγηση  επιδόματος

1. Η καταβολή του ενιαίου επιδόματος στήριξης τέκνων αναστέλλεται:
α) Την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους, προκειμένου να ελεγχθεί το εισόδημα που θα δηλωθεί το έτος αυτό. Το επίδομα επαναχορηγείται από την ημερομηνία αναστολής, αφού διαπιστωθεί μη υπέρβαση του προβλεπόμενου ορίου εισοδήματος.
β) Από την 1η του επόμενου μήνα εκείνου που το τέκνο, για το οποίο χορηγείται το επίδομα, περιθάλπεται σε Μονάδα Κοινωνικής Φροντίδας (π.χ. Κέντρο Προστασίας Παιδιών) ή άλλο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου δωρεάν ή με δαπάνη του Δημοσίου ή Ασφαλιστικού Οργανισμού.
γ) Από την 1η του επόμενου μήνα εκείνου που ο δικαιούχος ή το τέκνο για το οποίο χορηγήθηκε το επίδομα απομακρύνθηκε από την Ελλάδα.

2.   Το επίδομα, η καταβολή του οποίου είχε ανασταλεί, επαναχορηγείται από την 1η του επόμενου μήνα εκείνου που έπαυσαν οι υπό στοιχείο β΄ και γ΄ της προηγουμένης παραγράφου λόγοι αναστολής.
3.   Η καταβολή του επιδόματος αναστέλλεται επίσης εάν περιέλθουν στον Ο.Γ.Α. στοιχεία από τα οποία πιθανολογείται ότι χορηγήθηκε παράνομα, καθώς και όταν εκκρεμεί ποινική ή πολιτική δίκη, η οποία έχει σχέση με το εν λόγω δικαίωμα.
4.   Απουσία από την Ελλάδα του δικαιούχου ή του τέκνου για το οποίο χορηγείται επίδομα, για χρόνο λιγότερο του διμήνου, δε θεωρείται ως απομάκρυνση για την αναστολή του δικαιώματος.
5.   Δεν αναστέλλεται η καταβολή του επιδόματος στις εξής περιπτώσεις απομάκρυνσης από την Ελλάδα, ανεξάρτητα από τη χρονική διάρκεια αυτής:
α) Εάν η απουσία οφείλεται σε λόγους νοσηλείας σε θεραπευτήρια.
β) Εάν ο δικαιούχος της παροχής ή το τέκνο για το οποίο χορηγείται το επίδομα απασχολείται στην αλλοδαπή σε εργασία για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου ή Ελληνικού Ν.Π. . . ή Ελληνικής Τράπεζας ή Οργανισμού ή άλλων Ελληνικών Επιχειρήσεων, οι οποίες εδρεύουν στην Ελλάδα ή ακολούθησε την οικογένειά του στο Εξωτερικό, η οποία απουσιάζει για τους ανωτέρω λόγους ή εάν η απουσία οφείλεται σε λόγους σπουδών στην Αλλοδαπή.

Άρθρο 7
Διακοπή επιδόματος

1. Το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων διακόπτεται:
α) Από την 1η Ιανουαρίου του έτους του επόμενου εκείνου που το τελευταίο επιδοτούμενο τέκνο συμπληρώνει το προβλεπόμενο από το νόμο όριο ηλικίας ή από την 1η του επόμενου μήνα εκείνου της περάτωσης των σπουδών του.
β) Από την 1η του μήνα του επόμενου εκείνου του θανάτου του δικαιούχου ή του γάμου, του θανάτου ή της κηρύξεως σε αφάνεια του τελευταίου επιδοτούμενου τέκνου.
γ) Από την 1η του μήνα του επόμενου εκείνου που ο δικαιούχος ή και τα επιδοτούμενα τέκνα εγκατασταθούν μόνιμα στο εξωτερικό.
δ) Από την 1η του μήνα του επόμενου εκείνου που το τέκνο χάσει την Ελληνική υπηκοότητα ή σε περίπτωση τέκνου ομογενούς την υπηκοότητα του πατέρα, εκτός αν το τέκνο αποκτά την Ελληνική υπηκοότητα.
 ε) Από την 1η Ιανουαρίου του έτους, κατά το οποίο διαπιστώνεται υπέρβαση του προβλεπόμενου ορίου εισοδήματος.

Άρθρο 8
Άσκηση προσφυγής

1.  Κατά της διαπιστωτικής πράξης του άρθρου 5 της παρούσας απόφασης,  επιτρέπεται η  άσκηση προσφυγής από τον δικαιούχο, η οποία εξετάζεται από το εξουσιοδοτημένο από τη Διοίκηση του Ο.Γ.Α. όργανο.
2.  Δεν επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής ως προς το εισοδηματικό κριτήριο.
3.   Η προσφυγή ασκείται μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερομηνία κοινοποίησης της προσβαλλόμενης πράξης, παραδίδεται δε ή αποστέλλεται στον αρμόδιο ανταποκριτή του Ο.Γ.Α.
Ο ανταποκριτής του Ο.Γ.Α., αφού παραλάβει την προσφυγή, την καταχωρεί αυθημερόν στο Βιβλίο Πρωτοκόλλου Ο.Γ.Α. και στη συνέχεια, μέσα σε πέντε (5) ημέρες, την αποστέλλει στην αρμόδια Υπηρεσία του Ο.Γ.Α. μαζί με δικαιολογητικά που έχουν τυχόν υποβληθεί.

Άρθρο 9 
Αχρεωστήτως καταβληθέντα
 Τα ποσά που καταβλήθηκαν αχρεωστήτως αναζητούνται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Άρθρο 10
Επίδοση πράξεων και εγγράφων

Για την επίδοση των πράξεων και εγγράφων που εκδίδονται από τον ΟΓΑ κατά τη διαδικασία χορήγησης του ενιαίου επιδόματος στήριξης τέκνων, εφαρμόζονται ανάλογα οι σχετικές διατάξεις του Καταστατικού Ασφάλισης και Συνταξιοδότησης Αγροτών (Π. . 78/1998, ΦΕΚ 72 Α΄), όπως κάθε φορά ισχύουν.

Άρθρο 11
Έναρξη ισχύος

Η  ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από 1.1.2013.
Η  απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
 ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ        ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ    ΥΦΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
 ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ         ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ
 Γ .ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ                            Ι. ΒΡΟΥΤΣΗΣ                        Ν. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ