Σάββατο, 28 Ιουνίου 2008

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Π.Ε.Α.Τ 26 ΙΟΥΝ 08 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΑΤΕΡΙΝΗ


ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ
ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ
΄΄ΤΡΙΤΕΚΝΙΑ =ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΑ΄΄ Τ.Κ. 58200 Φιλίππου 48 ΄Εδεσσα
Τηλ.:6944161115,6948781645
e-mail: triteknoi_pea@yahoo.gr
triteknoi_edessa@yahoo.gr
http://www.triteknoi-edessa.blogspot.com
Έδεσσα 26 Ιουνίου 2008

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Π.Ε.Α.Τ 26 ΙΟΥΝ 2008

Τα μέλη της Πανελλαδικής Επιτροπής Αγώνα Τριτέκνων(Π.Ε.Α.Τ) σε συνεδρίασή τους στην πόλη της Κατερίνης, στις 26 Ιουνίου 2008 εκφράζουν την έντονη ανησυχία τους για το ξέφρενο ράλλυ των τιμών σε βασικά καταναλωτικά αγαθά. Σαν συνέπεια αυτών κοινωνικές ομάδες όπως οικογένειες με τρία τέκνα και άνω καθώς και οι μονογονεϊκές να αντιμετωπίζουν σοβαρότατες δυσκολίες για την συντήρησή-επιβίωσή τους. Το ποσοστό της φτώχειας έχει ανέλθει σε επικίνδυνα επίπεδα.
Διαπιστώνουν ότι η Κυβέρνηση συνεχίζει το εμπαιγμό στις οικογένειες με τρία τέκνα και δεν τηρεί βασικές της υποσχέσεις. Συνεχίζει να λαμβάνει μέτρα ερήμην των τριτέκνων. Σε συνεχείς δε εκκλήσεις μας για συναντήσεις προκειμένου να καταθέσουμε τις εποικοδομητικές μας προτάσεις μόνο κλειστές πόρτες και αδιαφορία αντιμετωπίζουμε.
Οι όποιες παροχές που κατά περίπτωση έχουν θεσπισθεί είναι σχεδόν στο σύνολό τους αποσπασματικές χωρίς δημογραφική στόχευση, αίρονται ουσιαστικά από τα διάφορα ανεδαφικά ηλικιακά όρια ή ποσοστά ή προϋποθέσεις που έχουν τεθεί στις διατάξεις του νόμου ή καθίστανται ουσιαστικά ανίσχυρες στα διοικητικά δικαστήρια και δικαιώνονται προσφυγές εναντίον γονέων ή τέκνων τριτέκνων.
Όταν οι δεσμεύσεις των πολιτικών δεν υλοποιούνται τότε δικαιούται κάθε πολίτης να τους αποκαλεί δημαγωγούς και δεν μπορεί να ενδιαφέρονται μόνο για την νομή της εξουσίας.
Μπροστά σε αυτήν την κατάσταση δεν υπάρχει άλλος δρόμος από την δυναμική διαμαρτυρία.
Προτείνεται από την Π.Ε.Α.Τ προς όλους τους Συλλόγους Γονέων με Τρία Τέκνα Ελλάδος η πραγματοποίηση πορείας διαμαρτυρίας, τον Σεπτέμβριο, κατά την έναρξη της Διεθνούς Εκθέσεως στην Θεσσαλονίκη.

Καλούνται όλοι οι τρίτεκνοι γονείς για την καθολική συμμετοχή τους.

Είναι μια υποχρέωση όχι προς εμάς, ούτε προς τα παιδιά μας.
Αλλά το οφείλουμε ΟΛΟΙ ΜΑΣ στην ΕΛΛΑΔΑ.


Η Υπεύθυνη Συντονισμού Ο Γεν. Γραμματέας

Παπαδοπούλου Γαρυφαλλιά Πουρτουλίδης Σταύρος