Τετάρτη, 21 Μαΐου 2008

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΕΗ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ Κο. ΦΩΛΙΑ ΧΡΗΣΤΟ
'΄ΤΡΙΤΕΚΝΙΑ =ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΑ΄΄ Μεσογείων 119 58200
Φιλίππου 48 ΄Εδεσσα ΤΚ10192 Αθήναι
Τηλ.:6944161115,6948781645
e-mail: triteknoi_edessa@yahoo.gr Συνημμένα: Επιστολή ΠΕΑΤ 001/3-1-07
Αριθ.Πρωτ.: 108 Έδεσσα 20 Μαΐου 2008

ΘΕΜΑ :Χορήγηση Μειωμένου Τιμολογίου Παροχής Ηλεκτρικού Ρεύματος
ΣΧΕΤ.: α. Απόφαση Επιτροπής Τιμών &Εισοδημάτων 2153/3-4-1996
β. Επιστολή Συλλόγου υπ΄αρίθμ. 010/23-11-2006
γ. Έγγραφο ΔΕΗ ΑΕ/ΝΣΗ ΣΗΕ/ΑΡ. ΠΡΩΤ.00284/27-12-06
δ. Επιστολή ΠΕΑΤ Με Αριθμ.001/3-1-2007

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,
σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών και επειδή δεν έχουμε λάβει απάντησή σας επί του δ σχετικού μας εγγράφου, επανερχόμασθε στο αίτημά μας. Αιτούμασθε την έγκριση από την Επιτροπή Τιμών και Εισοδημάτων της επεκτάσεως των ευνοϊκών ρυθμίσεων και στις τρίτεκνες οικογένειες της παραγράφου 4,αποφάσεως 2153/3-4-1996 της Επιτροπής Τιμών και Εισοδημάτων(καθιέρωση ειδικού τιμολογίου ηλεκτρικού ρεύματος οικιακής χρήσεως).
Θεωρούμε ότι, ως τρίτεκνος και εσείς, γνωρίζετε τις σοβαρές δυσκολίες που αντιμετωπίζει σήμερα μια τρίτεκνη οικογένεια για να ανταποκριθεί στις αυξημένες απαιτήσεις ανατροφής των παιδιών και της παροχής των αναγκαίων εφοδίων για την ένταξή τους στην κοινωνία. Μεταξύ των βασικών παραγόντων, που διαπίστωσε η Διακομματικής Επιτροπής της Βουλής το 1993, ότι δυσμενώς επιδρούν στο σοβαρότατο δημογραφικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Χώρα μας, είναι ‘’τα χαμηλά οικογενειακά εισοδήματα σε συνδυασμό με το υψηλό κόστος ανατροφής και εκπαίδευσης των παιδιών.
Τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας είναι αποκαλυπτικά για την τρίτεκνη οικογένεια. Το επίπεδο της φτώχειας ενώ για την οικογένεια με δύο τέκνα είναι 19% για την τρίτεκνη οικογένεια δραματικά αυξάνεται στο 32%,και στην συνέχεια για οικογένεια με τέσσερα παιδιά έχουμε μια αύξηση της τάξεως του 4%.

Κύριε Υπουργέ,

έχοντας υπόψη όλα τα εν συντομία προαναφερόμενα, πιστεύουμε ότι είναι δυνατή και σύννομη η λήψη μέτρων υπέρ των τριτέκνων οικογενειών με την ευνοϊκή αντιμετώπιση του αιτήματός τους.

Με τιμή

Η Υπεύθυνη συντονισμού Ο γεν. Γραμματέας

Γαρυφαλλιά Παπαδοπούλου Σταύρος Πουρτουλίδης

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΕΑΤ 14 ΜΑΙ 08 ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΠΑΣΟΚ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ
ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ
΄΄ΤΡΙΤΕΚΝΙΑ =ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΑ΄΄
58200 Φιλίππου 48 ΄Εδεσσα
Τηλ.:6944161115,6948781645
e-mail: triteknoi_pea@yahoo.gr,
triteknoi_edessa@yahoo.gr
http://www.triteknoi-edessa.blogspot.com

Αθήνα 14 Μαΐου 2008

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Π.Ε.Α.Τ 14 ΜΑΙ. 08
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΠΑΣΟΚ Ε. ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ

Σας γνωρίζουμε ότι στις 14 Μαΐου 2008,μέλη της Πανελλαδικής Επιτροπής Αγώνα Τριτέκνων(Π.Ε.Α.Τ) οικογενειών Ελλάδος, συναντήθηκαν μετά από σχετικό αίτημά τους με την βουλευτή του ΠΑΣΟΚ κα Χριστοφιλοπούλου Εύη, λόγω μη δυνατότητος(πρόσφατος τραυματισμός) συναντήσεως με Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ κ. Παπανδρέου Γ.
Ενημερώθηκε για το δίκαιο αίτημά μας για τον πλήρη χαρακτηρισμό των γονέων με τρία τέκνα ως πολυτέκνους και τους τρόπους υλοποιήσεώς του.Της επιδόθηκε σχετικό υπόμνημα(συνημμένο στο παρόν Δ.Τ) προς τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Ζητούν να μεταφέρει το αίτημά τους για την πραγματοποίηση συναντήσεως με τους εκπροσώπους των τριτέκνων.
Επίσης ζητήθηκε από την κα Χριστοφιλοπούλου την ένταξη αυτού του αιτή-ματος στον κοινωνικό πρόγραμμά του ΠΑΣΟΚ. Δόθηκαν οι αναγκαίες πληροφορίες και διευκρινήσεις και ενημερώθηκε επίσης γιατί ο ν.3454/06 που ψηφίσθηκε για την ‘’υποστήριξη’’ της τρίτεκνης οικογένειας προβλήματα δημιούργησε παρά επέλυσε και ότι σχεδόν το σύνολό των διατάξεων του αίρονται από τα διοικητικά δικαστήρια και τα εξωπραγματικά-ανεδαφικά κριτήρια, όρια και προϋποθέσεις που έχουν τεθεί.
Η κα Χριστοφιλοπούλου μας ενημέρωσε ότι κατ΄ αρχάς είναι θετική προς το αίτημά μας για τον χαρακτηρισμό των γονέων με τρία τέκνα ως πολυτέκνους. Προκει-μένου όμως το ΠΑΣΟΚ να καθορίσει τις συγκεκριμένες δράσεις-προτάσεις του που θα απαιτηθούν για την υλοποίηση αυτού του αιτήματος κάλεσε να συμμετέχουν και εκπρόσωποι των τριτέκνων στην ομάδα εργασίας του ΠΑΣΟΚ που θα ασχοληθεί με την σύνταξη συγκεκριμένου προγράμματος για υποστήριξη της οικογένειας και στο οποίο θα περιληφθεί και η πρότασή-αίτημά μας με τους τρόπους υλοποιήσεως της.
Υποσχέθηκε να μεταφέρει το αίτημά μας στο Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ για συνάντηση των εκπροσώπων των τριτέκνων μαζί του.
Συμφωνήσαμε να συμμετέχουν στην ομάδα εργασία και εκπρόσωποι των τριτέκνων που θα καταθέσουν τις σχετικές προτάσεις τους.

Η Υπεύθυνη Συντονισμού Ο Γεν. Γραμματέας

Γαρυφαλλιά Παπαδοπούλου Σταύρος Πουρτουλίδης

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΕΑΤ 14ΜΑΙ 08 ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΥΡΙΖΑ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ
ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ
΄΄ΤΡΙΤΕΚΝΙΑ =ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΑ΄΄
58200 Φιλίππου 48 ΄Εδεσσα
Τηλ.:6944161115,6948781645
e-mail: triteknoi_pea@yahoo.gr,
triteknoi_edessa@yahoo.gr
http://www.triteknoi-edessa.blogspot.com

Αθήνα 14 Μαί 2008

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Π.Ε.Α.Τ 14 ΜΑΙ. 08
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΥΡΙΖΑ

Σας γνωρίζουμε ότι στις 14 Μαΐου 2008,μέλη της Πανελλαδικής Επιτροπής Αγώνα Τριτέκνων(Π.Ε.Α.Τ) οικογενειών Ελλάδος, συναντήθηκαν μετά από σχετικό αίτημά τους με τον Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ κ. Αλέξη Τσίπρα. Στην ενημέρωση επίσης παραβρέθηκαν Ο βουλευτής Λαφαζάνης Παναγιώτης, το μέλος του Π.Γ Δ. Στρατούλης καθώς και η υπεύθυνη για την ισότητα των γυναικών του ΣΥΡΙΖΑ. Η ενημέρωση ήταν πλήρης και αναλυτική, τους επιδόθηκαν υπόμνημα(συνημμένο στο παρόν Δ.Τ) με τις εισηγήσεις-προτάσεις μας και σχετικό ενημερωτικό υλικό που τεκμηριώνει τις θέσεις μας ότι ο ν.3454/06 προβλήματα δημιούργησε παρά επέλυσε και ότι σχεδόν το σύνολό των διατάξεων του αίρονται από τα διοικητικά δικαστήρια και τα εξωπραγμα-τικά όρια και προϋποθέσεις που έχουν τεθεί.
Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ υποσχέθηκε την αμέριστη και συνεχή συμπαρά-στασή τους μέχρι την δικαίωση του αγώνα μας για την χαρακτηρισμό των γονέων με τρία παιδιά ως πολυτέκνων και μάλιστα οι πρωτοβουλίες τους θα είναι συνεχής και θα περιληφθούν στο γενικότερο πλαίσιο για την υποστήριξη της οικογένειας ασκώντας κριτική και προωθώντας θέσεις για εφαρμογή μια σωστής δημογραφικής και κοινωνικής πολιτικής.


Η Υπεύθυνη Συντονισμού Ο Γεν. Γραμματέας

Γαρυφαλλιά Παπαδοπούλου Σταύρος Πουρτουλίδης

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΕΑΤ 14 ΜΑΙ 08 ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ ΚΚΕ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ
ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ
΄΄ΤΡΙΤΕΚΝΙΑ =ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΑ΄΄
58200 Φιλίππου 48 ΄Εδεσσα
Τηλ.:6944161115,6948781645
e-mail: triteknoi_pea@yahoo.gr,
triteknoi_edessa@yahoo.gr
http://www.triteknoi-edessa.blogspot.com

Αθήνα 14 Μαί 2008

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Π.Ε.Α.Τ 14 ΜΑΙ. 08
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΚΚΕ Α ΣΚΥΛΛΑΚΟ

Σας γνωρίζουμε ότι στις 14 Μαΐου 2008,μέλη της Πανελλαδικής Επιτροπής Αγώνα Τριτέκνων(Π.Ε.Α.Τ) οικογενειών Ελλάδος, συναντήθηκαν μετά από σχετικό αίτημά τους με εκπρόσωπο του ΚΚΕ Βουλευτή κ.Σκυλλάκο Αντώνιο, λόγω απουσίας Γεν. Γραμματέως κας Αλέκας Παπαρήγας.Τον ενημέρωσαν για το δίκαιο αίτημά τους και ζήτησαν την συνέχιση της υποστηρίξεως του ΚΚΕ προς την δικαίωση του αγώνα για τον χαρακτηρισμό των γονέων με τρία παιδιά ως πολύτεκνους. Έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον και ζήτησε αναλυτική ενημέρωση.Εξέφρασε για μια ακόμη φορά την αμέριστη συμπαράσταση του ΚΚΕ στον αγώνα μας που θα είναι ποικιλότροπη και συνεχής η υποστήριξη τους εντός και εκτός Βουλής. Του επιδόθηκε και σχετικό υπόμνημα(συνημμένο στον παρόν δελτίο) με τις προτάσεις-θέσεις μας.Η Υπεύθυνη Συντονισμού Ο Γεν. Γραμματέας

Γαρυφαλλιά Παπαδοπούλου Σταύρος Πουρτουλίδης

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΕΑΤ 13ΜΑΙ 08 ΔΝΤΗ ΓΡΑΦ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΠΕΣΔΔΑ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ
ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ
΄΄ΤΡΙΤΕΚΝΙΑ =ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΑ΄΄
58200 Φιλίππου 48 ΄Εδεσσα
Τηλ.:6944161115,6948781645
e-mail: triteknoi_pea@yahoo.gr,
triteknoi_edessa@yahoo.gr
http://www.triteknoi-edessa.blogspot.com
Αθήνα 13 Μαί 2008

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Π.Ε.Α.Τ 13 ΜΑΙ. 08
ΔΝΤΗ ΙΔΑΙΤ. ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Σας γνωρίζουμε ότι στις 13 Μαΐου 2008,μέλη της Πανελλαδικής Επιτροπής Αγώνα Τριτέκνων(Π.Ε.Α.Τ) οικογενειών Ελλάδος, αιτήθηκαν συναντήσεως με τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Παυλόπουλο Π. Λόγω ανελαστικών υποχρεώσεών του δεν κατέστη δυνατή η συνάντηση αλλά έγινε διεξοδική ενημέρωση του Διευθυντού του ιδιαιτέρου γραφείου του, κ. Αλεξίου, για το δίκαιο αίτημα των γονέων με τρία τέκνα για τον χαρακτηρισμό τους ως πολυτέκνους και για τα σοβαρότατα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι γονείς με τρία παιδιά και τα τέκνα αυτών, που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του κ. Υπουργού. Του επιδόθηκε και σχετικό λεπτομερές υπόμνημα (συνημμένο στο παρόν Δ.Τ).
Υποσχέθηκε ο κ. Αλεξίου για την άμεση και εμπεριστατωμένη ενημέρωση του κ. Υπουργού επί των αιτημάτων μας και ότι σύντομα θα τύχουμε απαντήσεως επί των ερωτημάτων –προτάσεών μας.


Η Υπεύθυνη Συντονισμού της Π.Ε.Α.Τ Ο Γεν. Γραμματέας

Γαρυφαλλιά Παπαδοπούλου Σταύρος Πουρτουλίδης

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΕΑΤ 13 ΠΑΙ 08 ΠΡΟΕΔΡΟ ΛΑΟΣ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ
ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ
΄΄ΤΡΙΤΕΚΝΙΑ =ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΑ΄΄
58200 Φιλίππου 48 ΄Εδεσσα
Τηλ.:6944161115,6948781645
e-mail: triteknoi_pea@yahoo.gr,
triteknoi_edessa@yahoo.grhttp://www.triteknoi-edessa.blogspot.com
Αθήνα 13 Μαί 2008

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Π.Ε.Α.Τ 13 ΜΑΙ. 08

Σας γνωρίζουμε ότι στις 13 Μαΐου 2008,μέλη της Πανελλαδικής Επιτροπής Αγώνα Τριτέκνων(Π.Ε.Α.Τ) οικογενειών Ελλάδος, συναντήθηκαν μετά από σχετικό αίτημά τους με τον Πρόεδρο του ΛΑΟΣ. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε πολύ φιλικό κλίμα του έγινε πλήρης ενημέρωση και του επιδόθηκε σχετικό υπόμνημα(συνημμένο στο παρόν Δ.Τ) με τις προτάσεις μας. Υποσχέθηκε αμέριστη υποστήριξη των θέσεων μας, για την πλήρη εξομοίωση των γονέων με τρία τέκνα με τους πολυτέκνους. Στα πλαίσια αυτής της υποστηρίξεως σύντομα θα υποβάλει σχετική ερώτηση στην ώρα του Πρωθυπουργού.


Η Υπεύθυνη Συντονισμού της Π.Ε.Α.Τ Ο Γεν. Γραμματέας

Γαρυφαλλιά Παπαδοπούλου Σταύρος Πουρτουλίδης

Παρασκευή, 9 Μαΐου 2008

ΕΠΙΣΤΟΛΗ-ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟ ΠΑΣΟΚ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ ΠΡΟΣ: ΠΡΟΕΔΡΟ ΠΑΣΟΚ
ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ κ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
΄΄ΤΡΙΤΕΚΝΙΑ =ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΑ΄΄
582 00 Φιλίππου 48 Έδεσσα ΚΟΙΝ.: ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΓΟΝΕΩΝ
Τηλ.:6944161115,6948781645 ΤΡΙΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
e-mail: triteknoi_pea@yahoo.gr,
triteknoi_edessa@yahoo.gr

Αριθ. Πρωτ.: 104 Έδεσσα 9 Μαΐου 2008

ΕΠΙΣΤΟΛΗ-ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΣΧΕΤ.: α. Επιστολή-Υπόμνημα Αρ.Πρωτ. 016/24-4-07/Π.Ε.Α.Τ
β. Επιστολή-Υπόμνημα Αρ.Πρωτ.061/23-11-08/Π.Ε.Α.Τ
γ. Επιστολή-Υπόμνημα Αρ.Πρωτ.088/28-2-08/Π.Ε.Α.Τ


Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,

σε συνέχεια των ανωτέρω επιστολών-υπομνημάτων μας, ως μέλη της Πανελλαδικής Επιτροπής Αγώνα Τριτέκνων οικογενειών που εκλέχθηκαν από την Γενική Συνέλευση των Πρόεδρων των 45 και πλέον Συλλόγων Γονέων με Τρία Παιδιά, αιτούμασθε συναντήσεως-ακροάσεως για μία ακόμη φορά, προκειμένου να σας ενημερώσουμε για τον δίκαιο αγώνα μας. Επί των προαναφερομένων επιστολών οι μόνες απαντήσεις που έχουμε λάβει είναι κοινοποιήσεις διαβιβάσεως των αιτημάτων μας στην αρμόδια κάθε φορά υπεύθυνη κοινωνικών υποθέσεων του ΠΑΣΟΚ και έκτοτε αγνοούμε την τύχη αυτών.
Σήμερα το ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ που αντιμετωπίζει η χώρας μας, είναι πλέον εθνικό ζωτικό θέμα και η αναγκαιότητα για λήψη σοβαρών και με δημογραφική προοπτική μέτρων είναι αναγκαία και επιβεβλημένη και απαιτεί άμεση αντιμετώπιση. Σοβαρότατες επιπτώσεις ήδη έχουν αρχίσει να εμφανίζονται:
- στο κοινωνικοασφαλιστικό σύστημα με τον κίνδυνο για κατάρρευση καθότι έχουμε ραγδαία επιδείνωση στη σχέση ισορροπίας ανάμεσα στους εργαζόμενους και τους συνταξιούχους. Για την χώρα μας η σχέση είναι 1,75 προς 1 όταν για ένα υγιές σύστημα πρέπει να είναι 4 προς 1., άμυνα, κοινωνική ευημερία, ποιοτική διαφοροποίηση πληθυσμού κ.ά).
- στην συνεχή γήρανση του πληθυσμού.
- στην μείωση της παραγωγικότητας.
- στην υποχώρηση του ρυθμού ανάπτυξης και τελικά
- στην οικονομική ύφεση,
Πρόσφατα στην Βουλή των Ελλήνων σχεδόν από όλες τις πλευρές του Ελληνικού Κοινοβουλίου αναγνωρίσθηκε ότι βασικοί παράγοντες που επιδρούν δυσμενώς και μάλιστα σε αυξημένο ποσοστό είναι οι προαναφερόμενοι.
Ο ψηφισθείς ν.3454/06,όσον αφορά τις οικογένειες με τρία τέκνα, σοβαρότατα προβλήματα δημιούργησε παρά επέλυσε. Οι όποιες παροχές αίρονται ουσιαστικά από τα διάφορα ανεδαφικά ηλικιακά όρια ή ποσοστά ή προϋποθέσεις που έχουν τεθεί στις διατάξεις του νόμου ή καθίστανται ανίσχυρες στα διοικητικά δικαστήρια καθότι δικαιώνονται προσφυγές εναντίον γονέων ή τέκνων τριτέκνων.
Δεν είναι αυθαίρετο το αίτημά μας, είναι η πρώτη από τις εισηγήσεις του πορίσματος της Διακομματικής Επιτροπής της Βουλής για την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος(Πόρισμα 1993).

Πιστεύουμε και ελπίζουμε ότι θα τύχουμε της δυνατότητος να σας εκθέσουμε το συντομότερο τους λόγους και την ανάγκη για την ένταξη στο κοινωνικό σας πρόγραμμα της πλήρους εξομοιώσεως των γονέων με τρία παιδιά με τους πολυτέκνους. Οποιαδήποτε οικονομική επιβάρυνση προκύψει από την εφαρμογή της προτάσεώς μας μπορεί να αποδοθεί σταδιακά και σε εύλογο χρονικό διάστημα, όπως έπραξε η Κυβέρνηση με τους εκπαιδευτικούς και πρόσφατα με τους δικαστικούς.

Με ιδιαίτερη τιμή

Η Υπεύθυνη Συντονισμού Ο Γεν. Γραμματέας

Γαρυφαλλιά Παπαδοπούλου Σταύρος Πουρτουλίδης

ΕΠΙΣΤΟΛΗ-ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΡΟΣ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ ΠΡΟΣ: ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ
ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ κ. ΚΩΣΤΑ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ
΄΄ΤΡΙΤΕΚΝΙΑ =ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΑ΄΄
58200 Φιλίππου 48΄Εδεσσα ΚΟΙΝ.: ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΓΟΝΕΩΝ ΤΡΙΩΝ Τηλ.:6944161115,6948781645 ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
e-mail: triteknoi_pea@yahoo.gr
triteknoi_edessa@yahoo.gr

Αριθ. Πρωτ.: 103 Έδεσσα 9 Μαΐου 2008

ΕΠΙΣΤΟΛΗ-Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α

Σχετ.: α. Επιστολή Υπόμνημα 7-5-07/Π.Ε.Α.Τ
β. Επιστολή Υπόμνημα 23-8-07/Π.Ε.Α.Τ
γ. Επιστολή Υπόμνημα 23-11-07/Π.Ε.Α.Τ
δ. Επιστολή Υπόμνημα 13-12-07/Π.Ε.Α.Τ
ε. Επιστολή Υπόμνημα 9-1-08/Π.Ε.Α.Τ
στ. Επιστολή Υπόμνημα 25-2-08/Π.Ε.Α.Τ

Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ,

Σε συνέχεια των ανωτέρω επιστολών μας, επί των οποίων ουδεμία απάντηση έχουμε λάβει έως σήμερα, ως μέλη της Πανελλαδικής Επιτροπής Αγώνα Τριτέκνων οικογενειών που εκλέχθηκαν από την Γενική Συνέλευση των Πρόεδρων των 45 και πλέον Συλλόγων Γονέων με Τρία Παιδιά, αιτούμασθε για μία ακόμη φορά συναντήσεως-ακροάσεως , προκειμένου να σας ενημερώσουμε για τον δίκαιο αγώνα μας.
Διαπιστώνουμε κάθε ημέρα ότι δεν έχετε ορθή και πλήρη ενημέρωση για το δίκαιο αίτημά των χιλιάδων οικογενειών με τρία παιδιά.
Ο ψηφισθείς ν.3454/06,όσον αφορά τις οικογένειες με τρία τέκνα, σοβαρότατα προβλήματα δημιούργησε παρά επέλυσε. Οι όποιες παροχές αίρονται ουσιαστικά από τα διάφορα ανεδαφικά ηλικιακά όρια ή ποσοστά ή προϋποθέσεις που έχουν τεθεί στις διατάξεις του νόμου ή καθίστανται ανίσχυρες στα διοικητικά δικαστήρια καθότι δικαιώνονται προσφυγές εναντίον γονέων ή τέκνων τριτέκνων.
Ο ίδιος δηλώσατε στην Βουλή των Ελλήνων ότι βασικές αιτίες για την μη αντοχή άλλο του Ασφαλιστικού Συστήματος είναι:
- Οι αρνητικές δημογραφικές εξελίξεις.
- Η υπογεννητικότητα και τη γήρανση του πληθυσμού.
- Η ραγδαία επιδείνωση στη σχέση ισορροπίας ανάμεσα στους εργαζόμενους και τους συνταξιούχους, με σχέση στη χώρα μας, 1,75 προς 1 ενώ σ΄ένα υγιές σύστημα είναι 4 προς 1.

Κύριε Πρωθυπουργέ,

η απάντηση ευρίσκεται, στο μέτρο που σχετίζεται με τις δημογραφικές εξελίξεις και την υπογεννητικότητα, στο πόρισμα της Διακομματικής Επιτροπής της Βουλής των Ελλήνων του 1993, όπου ως πρώτη εισήγηση είναι ο χαρακτηρισμός της οικογένειας με τρία τέκνα ως πολύτεκνης καθώς και των προτάσεων νόμου της ΝΔ το 2002 και του ΣΥΡΙΖΑ το 2007.

Πιστεύουμε και ελπίζουμε ότι θα τύχουμε της δυνατότητος να σας εκθέσουμε τους λόγους και την ανάγκη για την υλοποίηση πλέον της προεκλογικής σας δεσμεύσεως για τον χαρακτηρισμό των γονέων με τρία παιδιά ως πολυτέκνους. Προσφεύγουμε σε εσάς διότι παρά τα αιτήματά μας για συνάντηση και ενημέρωση Υπουργών που χειρίζονται θέματα των τριτέκνων δεν υπήρξε ανάλογη ανταπόκριση.

Με ιδιαίτερη τιμή

Η Υπεύθυνη Συντονισμού Ο Γεν. Γραμματέας

Γαρυφαλλιά Παπαδοπούλου Σταύρος Πουρτουλίδης

Πέμπτη, 8 Μαΐου 2008

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠΟΥΡΓΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 10 ΑΠΡ 08

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ
ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ
΄΄ΤΡΙΤΕΚΝΙΑ =ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΑ΄΄
Φιλίππου 48 58200- ΄Εδεσσα
Τηλ.:6944161115,6948781645
e-mail: triteknoi_edessa@yahoo.gr,
Αριθ. Πρωτ.: 098 Έδεσσα 10 Απριλίου 2008

ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
κ. ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟ ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟ
ΚΟΙΝ.: ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΓΟΝΕΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα Τουρισμός Για Όλους 2008-2009

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

ως μέλη της Πανελλαδικής Επιτροπής Αγώνα Τριτέκνων, εκπροσωπούμε τους Συλλόγους Γονέων με Τρία Παιδιά, που έχουμε εκλεγεί από την Γενική Συνέλευση των Προέδρων των Συλλόγων Γονέων με Τρία Τέκνα Ελλάδος.
Προς τιμή σας έχετε εκφρασθεί θετικά στο βασικό μας αίτημα για τον χαρακτηρισμό των γονέων με τρία παιδιά ως πολυτέκνων και μάλιστα κατά το παρελθόν έτος είχατε δηλώσει ότι ήταν μια δέσμευσή μας που έπρεπε να είχε υλοποιηθεί.
Έχοντας υπόψη αυτήν σας την τοποθέτηση αιτούμασθε από την θέση σας ως Υπουργός Τουριστικής Ανάπτυξης και στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων σας να τύχουμε της έμπρακτης υποστηρίξεώς σας.
Πιο συγκεκριμένα στις εγκυκλίους για το πρόγραμμα ‘’Τουρισμός Για Όλους’’ που έχετε εκδώσει για το 2007-2008 είχατε θέσει εισοδηματικό κριτήριο προκειμένου οι τρίτεκνοι να δικαιούνται των δελτίων σε αντίθεση με τους πολυτέκνους που δεν υφίσταται και καλώς όμοιο κριτήριο. Θεωρούμε ότι είναι μια αδικία εις βάρος των 250.000 οικογενειών με τρία παιδιά, που προσφέρουν προσφέρει εξ΄ίσου με τους πολυτέκνους τα μέγιστα για την ευημερία, άμυνα και ανάπτυξη αυτής της Χώρας.
Κατόπιν των εν συντομία προαναφερομένων παρακαλούμε όπως στις εγκυκλίους για το Πρόγραμμα ’’Τουρισμός Για Όλους’’ για την περίοδο 2008-2009 που σύντομα θα εκδώσετε να μην θέσετε εισοδηματικό κριτήριο για τους γονείς με τρία παιδιά και να ισχύουν τα αυτά κριτήρια με τους πολυτέκνους.

Με τιμή

Η Υπεύθυνη Συντονισμού Ο Γεν. Γραμματέας

Παπαδοπούλου Γαρυφαλλιά Πουρτουλίδης Σταύρος

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 8 ΜΑΙ 08

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ
ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ
΄΄ΤΡΙΤΕΚΝΙΑ =ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΑ΄΄

Φιλίππου 48 58200- ΄Εδεσσα
Τηλ.:6944161115,6948781645
e-mail: triteknoi_edessa@yahoo.gr
triteknoi_pea@yahoo.gr
Αριθ.Πρωτ.:102 Έδεσσα 8 Μαΐου 2008

ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Κο. ΕΥΡΙΠΙΔΗ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗ

ΑΝ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 37 151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΘΗΝΑΙ
ΚΟΙΝ.: ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ-ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ-ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ
ΣΧΕΤ.: α. Επιστολή με Αρ. Πρωτ.062/23-11-07/ΠΕΑΤ
β. Επιστολή με Αρ. Πρωτ.080/9-2-08/ΠΕΑΤ

Αξιότιμε κε Υπουργέ,
με τις σχετικές επιστολές μας, έχουμε αιτηθεί συναντήσεως μαζί σας προκειμένου να σας ενημερώσουμε για τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι τρίτεκνοι εκπαιδευτικοί και τα τέκνα τρίτεκνων οικογενειών, πλην όμως ουδεμία απάντηση έχουμε λάβει επί αυτού του αιτήματός μας.
Σας είχαμε ζητήσει στις περιπτώσεις που σχεδιάζετε να θεσμοθετείτε θέματα εκπαιδεύσεως που αφορούν και την μεγάλη οικογένεια των τριτέκνων(όπως προσλήψεις εκπαιδευτικών, μετεγγραφές, μεταθέσεις, αποσπάσεις κ.ά) να ενημερωνόμαστε-καλούμασθε ώστε να καταθέτουμε και εμείς τις εποικοδομητικές μας προτάσεις.
Πρόσφατα εξαγγείλατε ρυθμίσεις για διορισμούς εκπαιδευτικών χωρίς πουθενά να υπάρχει μέριμνα για τους τρίτεκνους εκπαιδευτικούς και μάλιστα διαπιστώνουμε πλήρη απαξίωση προς την μεγάλη οικογένεια των γονέων με τρία παιδιά. Διότι διατάξεις που έχουν θεσμοθετηθεί για τρίτεκνους εκπαιδευτικούς και με περισσή περηφάνια τις προβάλλατε(ν.3454/06 αναπληρωτές) τώρα έρχεσθε να τις περιορίσετε αν όχι και αυτές τις ελάχιστες να τις καταργήσετε.
Ώστε η υπόσχεση για πλήρη εξομοίωση των τριτέκνων με τους πολυτέκνους εξαντλήθηκε στην θεσμοθέτηση προσλήψεως περιφερόμενων ανά την επικράτεια αναπληρωτών γονέων με τρία παιδιά; Γονέων που αγωνιούν για το μέλλον και την οικογενειακή τους συνοχή που εκ των πραγμάτων έχει διασπαστεί για τους περισσότερους; Οι τρίτεκνοι εκπαιδευτικοί δεν είναι ικανοί να προσλαμβάνονται για μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό, με τις ίδιες προϋποθέσεις που ισχύουν και για τους πολυτέκνους; Είναι δημογραφική πολιτική για την αντιμετώπιση της υπογεννητικότητας και παροχής σοβαρών και ουσιαστικών κινήτρων;

Κύριε Υπουργέ,

προσβλέποντες στο ότι είσθε και εσείς τρίτεκνος και ζείτε τον αγώνα και την αγωνία του τρίτεκνου γονέα για σωστή ανατροφή και μόρφωσή των παιδιών μας, ζητούμε συναντήσεως μαζί σας το συντομότερο, προκειμένου να σας ενημερώσουμε για τις δίκαιες και ουσιαστικές προτάσεις μας ώστε να περιληφθούν στις σχεδιαζόμενες, στο εγγύς μέλλον, ρυθμίσεις που προαναφέρθηκαν.

Με ιδιαίτερη εκτίμηση

Η Υπεύθυνη Συντονισμού Ο Γεν. Γραμματέας

Γαρυφαλλιά Παπαδοπούλου Σταύρος Πουρτουλίδης