Σάββατο, 22 Δεκεμβρίου 2007

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ
ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ
΄΄ΤΡΙΤΕΚΝΙΑ =ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΑ΄΄
Τηλ.:6944161115
Αθήνα 13-12-07

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ- ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ-ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ
Α/Α ΠΑΡΟΧΗ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ


1
Στη μητέρα που αποκτά τρίτο τέκνο
καθώς και για κάθε τέκνο
μετά από το τρίτο, καταβάλλεται
από το Δημόσιο εφάπαξ
παροχή ύψους 2.000 ευρώ ΝΑΙ ΝΑΙ
2
Απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης
επιβατικών αυτοκίνητων ΝΑΙ ΝΑΙ Τυπικά.
Ουσιαστικά αποδίδουν οι αντιπροσωπείες
μόνο το 30-50% της απαλλαγής.
3
Μερική απασχόληση στο Δημόσιο(ν.3250/04),
στους Ο.Τ.Α. και στα νομικά πρόσωπα
δημοσίου Δικαίου. ΝΑΙ Μερικώς.
Δεν περιλαμβάνονται οι τρίτεκνοι για
προσλήψεις ορισμένου χρόνου. Το ποσοστό
10% είναι για πολυτέκνους και τριτέκνους
μαζί. Θα καλύπτονται οι θέσεις πρώτα από
γονείς με τα περισσότερα από τρία τέκνα
και αν υπάρχει κενή θέση από το 10% τότε
θα δίδεται σε τρίτεκνο.
4
Μεταθέσεις ΝΑΙ Δεν δικαιούνται:
εκπαιδευτικοί, ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, στρατιωτικοί, προσωπικό αστυνομίας, πυροσβεστικής, λιμενικού σώματος, δικαστικοί υπάλληλοι, τεχνικές ειδικότητες κ.ά.
Μόνο σε δημόσιους πολιτικούς διοικητικούς υπαλλήλους.
5
Προσλήψεις προσωπικού ΝΑΙ Δεν ισχύει για κατηγορία προσωπικού ΥΕ.
Λόγω του ότι συνήθως οι προκηρυσσόμενες θέσεις είναι λίγες(κάτω από 10),ουσιαστικά δεν μπορεί να στοιχειοθετηθεί έστω και μία θέση. Πέραν του ότι παράτυπα γίνεται περαιτέρω κατηγοριο-ποίηση και μειώνεται ο αριθμός των θέσεων.
6
Προσλήψεις εκπαιδευτικών
Μόνιμοι ΝΑΙ ΟΧΙ
Αναπληρωτές ΝΑΙ Ελάχιστος αριθμός
Διορισμός Μονίμων από πίνακα αναπληρωτών ΝΑΙ ΟΧΙ
Τοποθετήσεις-μεταθέσεις εκπαιδευτικών ΝΑΙ ΟΧΙ
7
Διορισμός ή πρόσληψη προστατευομένων
σε δημόσιες υπηρεσίες, Ν.Π.Δ.Δ. και
Ο.Τ.Α. (Ν2643/98) ΝΑΙ 3% ΝΑΙ 2%
8
Λαϊκή Κατοικία μοριοδότηση ΝΑΙ ΝΑΙ
9
Εισαγωγή στις Σχολές της ΕΛ.ΑΣ ΝΑΙ ΝΑΙ
10Σχολές Εμπορικού Ναυτικού ΝΑΙ ΝΑΙ
10αΦοροαπαλλαγές ΝΑΙ ΝΑΙ
10βΜειωμένη θητεία ΝΑΙ ΝΑΙ
11
Εισαγωγή στις ΑΣΣΕΙ-ΑΣΣΥ
(Στρατιωτικές Σχολές των Ε.Δ) ΝΑΙ ΟΧΙ
12
Συστηματοποίηση της δια βίου μάθησης
και άλλες διατάξεις ΝΑΙ ΝΑΙ Έπονται πάντα των πολυτέκνων.
13
Κάρτα Πολιτισμού ΝΑΙ ΝΑΙ
14
Ιδιότητα ΝΑΙ Πολυτεκνική και ισόβια ΌΧΙ, Μόνο δικαιούχοι παροχών κατά περίπτωση
Εκπρόσωπος στην Επιτροπή για
την πολυτεκνική ιδιότητα και
δικαιούχου παροχών ΝΑΙ ΟΧΙ
15
Εισιτήρια μειωμένα ΝΑΙ ΟΧΙ
ΟΣΕ ΝΑΙ ΟΧΙ
ΚΤΕΛ ΝΑΙ ΟΧΙ
ΕΠΟ ΝΑΙ ΟΧΙ
ΑΣΤΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΝΑΙ ΟΧΙ
16
Άδειες ΤΑΞΙ ΝΑΙ ΟΧΙ
Άδεια κυκλοφορίας ΙΧ Λεωφορείου ΝΑΙ ΟΧΙ
17
Μειωμένα δικαστικά έξοδα ΝΑΙ ΟΧΙ
Προσωπική κράτηση πολυτέκνων ΝΑΙ ΟΧΙ
18
Οικονομικοί Ενίσχυση Συλλόγων ΝΑΙ Ελάχιστο ποσό
19
Εκπτώσεις Τελών από Δήμους ΝΑΙ ΟΧΙ
20
Ενίσχυση από Δήμους ΝΑΙ ΟΧΙ
21
Πολυθεσία ΝΑΙ ΟΧΙ
2
Εξωδιδακτική απασχόληση στην
Εκπαίδευση και συνεχές ωράριο ΝΑΙ ΟΧΙ
23
Μετεγγραφές φοιτητών ΝΑΙ ΝΑΙ
24
Σίτιση-στέγαση φοιτητών ΝΑΙ ΟΧΙ
25
Επιδόματα
Πολυτεκνικό ΝΑΙ ΟΧΙ
3ου τέκνου ΝΑΙ ΝΑΙ
Ισόβια σύνταξη μητέρας ΝΑΙ ΟΧΙ
Διάφορα επιδόματα από κοινωνικούς
και φιλανθρωπικούς φορείς ΝΑΙ ΟΧΙ
26
Μειωμένα τέλη
ΔΕΗ ΝΑΙ ΟΧΙ
Ύδρευση ΝΑΙ ΟΧΙ(μόνο η ΕΥΔΑΠ ΑΤΤΙΚΗ)
27
Παραχώρηση κατοικιών χωρίς κλήρωση ΝΑΙ ΟΧΙ
28
Εκπτώσεις και προτεραιότητα για
βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς ΝΑΙ ΟΧΙ
29
Παροχή υπό προϋποθέσεις
Προϊόντων(τρόφιμα κ.α) ΝΑΙ ΟΧΙ
30
Τοκετός(δωρεάν υπό προϋποθέσεις) ΝΑΙ ΟΧΙ
31
Εκπρόσωπος στις επιτροπές του ΟΑΕΔ ΝΑΙ ΟΧΙ

Είναι όσα μπορέσαμε να μάθουμε, δυστυχώς, υπάρχει μια τάση να μην ενημερωνόμασθε.
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ
ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ
΄΄ΤΡΙΤΕΚΝΙΑ =ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΑ΄΄
Φιλίππου 48
Τ.Κ. 58200- ΄Εδεσσα
Τηλ.:6944161115,6948781645
FAX:23810-25670
e-mail: triteknoi_pea@yahoo.gr,
triteknoi_edessa@yahoo.gr

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Π.Ε.Α.Τ 22 ΔΕΚ. 2007

Ο κος Πρωθυπουργός στις 20-12-07,στην ομιλία του κατά την συζήτηση του προϋπολογισμού της Κυβερνήσεως για το 2008 μεταξύ των άλλων ανέφερε ότι μέχρι σήμερα έχουν ληφθεί 33 μέτρα υπέρ των τριτέκνων και μάλιστα κατέθεσε και σχετικό πίνακα. Ομοίως έπραξε και ο Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Τον παρελθόντα Ιούλιο, κατά την συζήτηση της προτάσεως νόμου του ΣΥΡΙΖΑ ο κ. Κωνσταντό-πουλος δήλωνε στην Βουλή:’’.., θεσπίσαμε τριάντα πέντε μέτρα για τους τρίτεκνους…’’Ομοίως:’’’ Πάνω από το 70%, ίσως και το 80%, των θεσμικών μέτρων που αφορούν τις τρίτεκνες οικογένειες και την εξίσωσή τους με τους πολύτεκνους, έχει ήδη υλοποιηθεί.’’.
Στην ίδια συζήτηση ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας, κ. Παναγιώτης Μελάς δήλωνε: ’’Με το ν. 3454/2006, προέβημεν σε αρκετές ρυθμίσεις - τριάντα τρεις περίπου πολυτεκνικές ρυθμίσεις- προς όφελος της τρίτεκνης οικογένειας…’’
Σε τηλεοπτικές εμφανίσεις κυβερνητικά στελέχη δήλωναν πότε ότι δόθηκε το 60% ή 90% πότε ότι έχουν δοθεί 38 παροχές στους τριτέκνους.
Ο Κυβερνητικός εκπρόσωπος στις 6 Σεπ 2007 στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ενημέρωνε τους δημοσιογράφους για 40 μέτρα προς τις τρίτεκνες οικογένειες.
Τί ισχύει επιτέλους; Αυτά μήπως συμβαίνουν στην εικονική πραγματικότητα;
Την απάντηση την έδωσαν οι εκπρόσωποι των τριτέκνων κατά την συζήτηση του σχεδίου νόμου ’’Σύσταση Εθνικού Ταμείου Κοινωνικής Συνοχής’’ στην Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων(13-12-07) καταθέτοντας πέραν των άλλων και ένα συγκριτικό πίνακα με τις παροχές και τον τρόπο-αποτελεσματι-κότητα αυτών των παροχών που λαμβάνουν οι τρίτεκνοι και αντίστοιχα οι πολύτεκνοι, όπου φαίνεται κατά ξεκάθαρο τρόπο η πραγματικότητα και αποκαλύπτεται ο εμπαιγμός και η υποκρισία της Κυβερνήσεως.
Καλούνται όλοι οι τρίτεκνοι να συμμετέχουν στην αγωνιστική διαμαρτυρία που θα γίνει στην Αθήνα, αρχές Ιανουαρίου 2008, κατά την συζήτηση στην Βουλή των Ελλήνων της σχετικής διατάξεως για το πολυτεκνικό επίδομα για να διαμαρτυρηθούν για την ασυνέπεια, υποκρισία και κατάφωρο εμπαιγμό ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΕΔΩ ΚΑΙ 4 ΧΡΟΝΙΑ.

Ο αγώνας θα συνεχισθεί μέχρι την πλήρη δικαίωση

Η Υπεύθυνη Συντονισμού της Π.Ε.Α.Τ Ο Γεν. Γραμματέας

Γαρυφαλλιά Παπαδοπούλου Σταύρος Πουρτουλίδης

Παρασκευή, 14 Δεκεμβρίου 2007

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Π.Ε.Α.Τ 13 ΔΕΚ 07 ΕΠΙΤΡ ΟΙΚΟΝ ΥΠΟΘΕΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ
ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ
΄΄ΤΡΙΤΕΚΝΙΑ =ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΑ΄΄
Φιλίππου 48
Τ.Κ. 58200- ΄Εδεσσα
Τηλ.:6944161115,6948781645
FAX:23810-25670
e-mail: triteknoi_pea@yahoo.gr,
triteknoi_edessa@yahoo.gr
Αθήνα 13 Δεκ. 2007


Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Π.Ε.Α.Τ 13 ΔΕΚ 2007

Γνωρίζεται ότι στις 13-107 μέλη της Πανελλαδικής Επιτροπής Αγώνα Τριτέκνων οικο-γενειών, μετά από πρόσκληση του Προέδρου της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέ-σεων της Βουλής των Ελλήνων και την σύμφωνη γνώμη όλων των πολιτικών κομμάτων, παρευρέθηκαν στην συζήτηση του σχεδίου νόμου: ’’Σύσταση Εθνικού Ταμείου Κοινωνικής Συνοχής’’ και εξέφρασαν την πάγια και δίκαια θέση-πρόταση των γονέων με τρία τέκνα για την πλήρη εξομοίωσή τους με τους πολυτέκνους.
Αναλύθηκε το βασικό αίτημα των τριτέκνων κατά σαφή και τεκμηριωμένο τρόπο και μέσα από τις ερωτήσεις των μελών –βουλευτών της Επιτροπής έγινε αντιληπτό ότι τα μέχρι σήμερα μέτρα που έχουν ληφθεί είναι αποσπασματικά και χωρίς δημογραφική στόχευση.
Όσον αφορά την παροχή του πολυτεκνικού επιδόματος του άρθρου 6 του προανα-φερομένου σχεδίου νόμου τα μέλη της Π.Ε.Α.Τ έχουν την πεποίθηση ότι ενδέχεται να δημι-ουργήσει προβλήματα νομιμότητος, δημιουργεί κατηγοριοποιήσεις μεταξύ των τριτέκνων και αντιθέσεις με τους πολυτέκνους.
Στην θέση αυτού του άρθρου πρότειναν στην Επιτροπή την αντικατάστασή του με το ακόλουθο άρθρο: ‘’Το άρθρο πρώτο του ν. 1910/1944 τροποποιείται ως εξής:
"1. Πολύτεκνοι υπό την έννοια του παρόντος νόμου είναι οι γονείς οι έχοντες τη γονική μέριμνα και επιμέλεια τριών τουλάχιστον τέκνων από έναν ή περισσότερους γάμους ή νομιμοποιηθέντων ή νομίμως αναγνωρισθέντων ή υιοθετημένων, τα οποία είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό τρίτο (23ο) έτος της ηλικίας τους ή σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους. Στα τέκνα αυτά συνυπολογίζονται και αυτά με οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης.
2. Οι γονείς που απέκτησαν την πολυτεκνική ιδιότητα βάσει των διατάξεων του παρόντος, τη διατηρούν ισοβίως και απολαμβάνουν ισοβίως τα δικαιώματα που απορρέουν από την πολυτεκνική ιδιότητα, τα δε τέκνα τους προστατεύονται και απολαμβάνουν των δικαιωμάτων των τέκνων πολυτέκνων όσο διαρκεί η πολυτεκνική ιδιότητα έστω και του ενός γονέα.’’.
Στην συνέχεια μέλη της Π.Ε.Α.Τ κατέθεσαν υπόμνημα στο Μέγαρο Μαξίμου για τον κ. Πρωθυπουργό με αίτημα την συνάντηση μαζί του προκειμένου να τον ενημερώσουν, διότι διαπιστώνουν κάθε ημέρα ότι δεν έχει ορθή και πλήρη ενημέρωση για το δίκαιο και υλοποιήσιμο αίτημά των 220.000 χιλιάδων οικογενειών με τρία παιδιά.

Είναι μια υποχρέωση όλων μας προς την Ελλάδα

Για τα μέλη της Π.Ε.Α.Τ

Η Υπεύθυνη Συντονισμού Ο Γεν. Γραμματέας


Γαρυφαλλιά Παπαδοπούλου Σταύρος Πουρτουλίδης

Κυριακή, 9 Δεκεμβρίου 2007

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Π.Ε.Α.Τ 6 ΔΕΚ 07 ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΕΞΟΜΟΙΩΣΕΩΣ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ
ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
΄΄ΤΡΙΤΕΚΝΙΑ =ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΑ΄΄
Φιλίππου 48
Τ.Κ. 58200- ΄Εδεσσα
Τηλ.:6944161115,6948781645
FAX:23810-25670
e-mail: triteknoi_pea@yahoo.gr,
triteknoi_edessa@yahoo.gr

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Π.Ε.Α.Τ 6 ΔΕΚ. 2007
Καταδικάζουμε απερίφραστα την υποκρισία και τον εμπαιγμό των τριτέκνων από την Κυβέρνηση. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή πλέον, αναγκάζουν τους γονείς με τρία παιδιά να κατέβουν στον δρόμο για να αγωνιστούν για το δίκαιο αίτημά τους.
Σήμερα για μια ακόμη φορά πήραμε μάθημα ελληνική γλώσσης από την Κυβέρνηση. Όταν λέμε ‘’τηρούμε αυστηρά τις υποσχέσεις μας προς τους τριτέκνους’’ εννοούμε ότι η τρίτεκνη μητέρα δεν θα λάβει το πολυτεκνικό επίδομα για το παιδί που είναι κάτω των 6 ετών. Αυτό λέγεται εξομοίωση;
Αυτό ήταν λοιπόν που κυοφορούσε η Κυβέρνηση εδώ και τρείς μήνες;
Καμία αναφορά, συζήτηση, ενημέρωση για υλοποίηση των υποσχέσεων του κου Πρωθυπουργού για πλήρη εξομοίωση με τους πολυτέκνους.
Ώστε αυτά είναι τα μέτρα για την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος;
Δεν είναι δυνατόν αυτά να τα γνωρίζει ο κος Πρωθυπουργός. Ποιοί επιτέλους τον ενημερώνουν τόσο λάθος;
Είναι μια ακόμη απόδειξη ότι ο κος Πρωθυπουργός δεν είναι σωστά και πλήρως ενημερωμένος για το αίτημά μας και τους τρόπους υλοποιήσεως αυτού.

Κύριε Πρωθυπουργέ,

ήρθε η ώρα για σοβαρή και τολμηρή απόφαση :ΠΛΗΡΗΣ ΕΞΟΜΟΙ-ΩΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥΣ.Τίποτε λιγότερο, τίποτε περισσότερο.

Καλούνται όλοι οι τρίτεκνοι να συμμετέχουν στην αγωνιστική διαμαρτυρία που θα γίνει στην Αθήνα κατά την συζήτηση στην Βουλή των Ελλήνων της σχετικής διατάξεως για το πολυτεκνικό επίδομα. Να διαμαρτυρηθούν για την ασυνέπεια, υποκρισία και κατάφωρο εμπαιγμό των γονέων με τρία παιδιά ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΕΔΩ ΚΑΙ 4 ΧΡΟΝΙΑ. Το αίτημά μας είναι δίκαιο και υλοποιήσιμο. Πλήρης εξομοίωση των γονέων με τρία παιδιά και η όποια οικονομική επιβάρυνση να ρυθμισθεί όπως πρόσφατα έπραξε η Κυβέρνηση για τους δικαστικούς.


Η Υπεύθυνη Συντονισμού της Π.Ε.Α.Τ Ο Γεν. Γραμματέας
Γαρυφαλλιά Παπαδοπούλου Σταύρος Πουρτουλίδης