Πέμπτη, 27 Αυγούστου 2015

ΕΛΛΑΔΑ Η ΧΩΡΑ ΜΕ ΤΗΝ 4Η ΤΑΧΥΤΗΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΗΣΤΙ ΚΑΝΑΤΕ κα ΦΩΤΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΕΘΝΟΠΑΤΕΡΕΣ  ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕΤΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ; ΕΜΕΙΣ ΛΕΜΕ ΤΙΠΟΤΕ Η ΜΑΛΛΟΝ ΠΡΑΞΑΤΕ.ΤΙΜΩΡΟΥΣΑΤΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΕ ΠΟΛΛΑ ΠΑΙΔΙΑ
                                           ΕΥ ΓΕ ΣΑΣ
Ελλάδα, η χώρα με την 4η ταχύτατη μείωση του πληθυσμού της
Η Ελλάδα είναι η χώρα με την 4η μεγαλύτερη μείωση του πληθυσμού της από την δεκάδα με τις χώρες που τείνουν να συρρικνώνονται, σύμφωνα με τα δημογραφικά δεδομένα της Παγκόσμιας Τράπεζας. Ο πληθυσμός της Ελλάδας σημείωσε μείωση 0,6% από το 2013 στο 2014. Ως κυριότερες αιτίες θεωρούνται η υπογεννητικότητα και η μετανάστευση.
Τα στοιχεία για τις 10 χώρες με την μεγαλύτερη μείωση του πληθυσμού τους είναι:
1 Πουέρτο Ρίκο(47442), 1,3%
2 Λετονία(22296), -1,1%
3 Λιθουανία(28366), -1,0%
4 Ελλάδα(68809), -0,6%
5 Πορτογαλία(59902), -0,6%
6 Παρθένες Νήσοι(567), -0,5%
7 Βουλγαρία(38824), -0,5%
8 Σερβία(34704), -0,5%
9 Ισπανία(215443), -0,5%
10 Κροατία(19300), -0,5%


http://i100.independent.co.uk/article/these-are-the-countries-with-the-fastest-shrinking-populations--WyFxlfv6Xl

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΠΡΟΣ ΝΕΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

 Το πρώτο πρόβλημα, για όσους πέτυχαν, σε σχολές, μακριά, από την οικογενειακή κατοικία, είναι η στέγη.
Για την εύρεση κατοικίας, υπάρχουν, σε κάθε πόλη, μεσιτικά γραφεία, αγγελίες, ιστοσελίδες, ενοικιαστήρια, ανακοινώσεις κ.λπ. Καλό θα ήταν να ξεκινήσετε, από τις τοπικές εφημερίδες, να αξιολογήσετε τις μικρές αγγελίες που υπάρχουν, στους ειδικούς πίνακες ανακοινώσεων των σχολών, να επισκεφθείτε μεσιτικά γραφεία, να κάνετε μια βόλτα στην πόλη.
Σε κάθε περίπτωση, όμως, ψάχνοντας, για σπίτι, πρέπει να γνωρίζετε:
-Τα σπίτια, στο κέντρο των πόλεων, είναι κατά κανόνα παλαιότερα και πιο ακριβά, σε σχέση, με αυτά, που βρίσκονται, εκτός κέντρου.
- Ελέγχετε την τοποθεσία του σπιτιού, τη γειτονιά και τι σας παρέχει αυτή (πολυκατάστημα, τράπεζες, τακτική αστική συγκοινωνία, πρόσβαση στην πανεπιστημιούπολη κ.λπ.).
-Ελέγχετε, καλά, το σπίτι, για να διαπιστώσετε τυχόν βλάβες και να τις επισημάνετε, στον ιδιοκτήτη, ώστε να τις διορθώσει, πριν αρχίσετε να κατοικείτε, στο σπίτι.
-Μεγάλη προσοχή χρειάζεται, όταν αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις, με τον ιδιοκτήτη, για την ενοικίαση του σπιτιού. Πρέπει να γνωρίζετε:
=Στις μισθώσεις κατοικιών, το ύψος του μισθώματος διαμορφώνεται, ελεύθερα και δεσμεύει και τις δύο πλευρές.
=Η μίσθωση κατοικίας ισχύει, τουλάχιστον για τρία χρόνια και αν ακόμα έχει συμφωνηθεί μικρότερος ή αόριστος χρόνος.
=Αν ο συμβατικός χρόνος έχει καθοριστεί μικρότερος της τριετίας και δεν υπάρχει συμφωνία αναπροσαρμογής του μισθώματος, για τον υπόλοιπο χρόνο, το καταβαλλόμενο μίσθωμα αυξάνεται, ετησίως, κατά ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%)του τιμαρίθμου του κόστους ζωής, που δίνει η Τράπεζα της Ελλάδος, για τους αμέσως προηγούμενους δώδεκα (12) μήνες.
=Η μίσθωση ορισμένου χρόνου λήγει, μόλις περάσει το διάστημα αυτό, χωρίς να απαιτείται τίποτε άλλο. Μάλιστα, θεωρείται ότι ανανεώνεται, για αόριστο χρόνο, όταν, μετά την παρέλευση του συμφωνημένου χρόνου, ο μεν ενοικιαστής εξακολουθεί να χρησιμοποιεί την κατοικία, ο δε ιδιοκτήτης δεν εναντιώνεται.
=Η μίσθωση αόριστης διάρκειας, μετά την παρέλευση της τριετίας, λήγει, με καταγγελία του ιδιοκτήτη ή του ενοικιαστή.
=Το ενοίκιο καταβάλλεται την ημερομηνία, που έχουν συμφωνήσει ιδιοκτήτης και ενοικιαστής.
=Η καταβολή της εγγύησης δεν αποτελεί υποχρέωση του ενοικιαστή, που πηγάζει, από το νόμο, αλλά έχει επικρατήσει, ως μισθωτική συνήθεια.
=Δεν αποδέχεσθε και δεν υπογράφετε όρους, που δεν κατανοείτε ή με τους οποίους δε συμφωνείτε, απόλυτα. Σε πολλά συμβόλαια ενοικίασης, περιέχονται όροι δυσμενείς, για τους ενοικιαστές π.χ. «Εάν ο ενοικιαστής διακόψει τη μίσθωση, πριν τη  συμφωνημένη λήξη της, υποχρεούται να καταβάλει όλα τα ενοίκια, μέχρι τη λήξη». Τέτοιους όρους τους διαγράφετε.
=Ο ιδιοκτήτης έχει την υποχρέωση να παραδώσει, στον ενοικιαστή, την κατοικία κατάλληλη, για τη χρήση, που συμφωνήθηκε και να τη διατηρεί, κατάλληλα, κατά τη μίσθωση.
=Ο ιδιοκτήτης φέρει τα βάρη του ακινήτου.
=Ο ιδιοκτήτης αποδίδει, στον ενοικιαστή, τις αναγκαίες δαπάνες, που αυτός έκανε στο ακίνητο.
Ο ενοικιαστής δεν ευθύνεται, για φθορές ή μεταβολές, που οφείλονται, στη συμφωνημένη χρήση.
=Έτσι, μπορείτε να διεκδικήσετε: 1) να αναλάβει ο ιδιοκτήτης την υποχρέωση να κάνει, με δικά του έξοδα, τις απαραίτητες επισκευές, στο σπίτι (π.χ. βάψιμο, επισκευή παραθύρων κ.λπ.), ώστε αυτό να είναι κατάλληλο, για να κατοικήσουμε, 2) να αναλάβει ο ιδιοκτήτης την υποχρέωση να επισκευάζει, με δικά του έξοδα, τις βλάβες, που θα προξενούνται, στο σπίτι, στα πλαίσια της συνηθισμένης, από εμάς χρήσης του. Φυσικά, ο ιδιοκτήτης δεν είναι υποχρεωμένος να αποκαθιστά ζημιές, που εσείς προκαλείτε, λόγω κακής χρήσης του σπιτιού.
-Αφού συμφωνήσετε, υπογράφετε, γραπτό μισθωτήριο συμβόλαιο και απαιτείτε αντίγραφο θεωρημένο, από την εφορία. Σε καμία περίπτωση, δεν αποδέχεσθε προτάσεις για αποδείξεις ενοικίου ή συμφωνητικά, για ποσά διαφορετικά των πραγματικών. Γίνεσθε συνένοχοι, σε φοροδιαφυγή του ιδιοκτήτη.
-Εσείς, από την πλευρά σας, ως ενοικιαστές, πρέπει να επιδείξετε συνέπεια, ως προς την καταβολή των μισθωμάτων (= ενοικίων), την καλή χρήση του σπιτιού και την εφαρμογή των κανονισμών της οικοδομής.
-Η καθυστέρηση καταβολής των δαπανών κοινοχρήστων έχει τα ίδια αποτελέσματα καθυστέρησης του ενοικίου.
-Ο ενοικιαστής, κατά τη λήξη της μίσθωσης, έχει υποχρέωση να αποδώσει την κατοικία, στην κατάσταση, που την παρέλαβε.
-Από 01.01.2008, το χαρτόσημο έχει καταργηθεί, για τις κατοικίες.
-Εάν απευθυνθείτε, σε μεσιτικό γραφείο, προσέχετε να είναι νόμιμο. Ο μεσίτης δικαιούται αμοιβή γι' αυτό ρωτάτε ποιά είναι η αμοιβή του, και καταβάλετε την αμοιβή μόνο αν ενοικιάσετε το σπίτι, που σας πρότεινε. Επομένως, πληρώνετε, αφού υπογράψετε το συμβόλαιο, με τον ιδιοκτήτη.
· Τα σπίτια τα επισκέπτεσθε και τα ελέγχετε(τουλάχιστον ηλεκτρική εγκατάσταση, υδραυλική εγκατάσταση, τρόπο θέρμανσης, υγρασίες, οικιακές συσκευές, σύνδεση ίντερνετ, περιβάλλον χώρος, θόρυβοι, πρόσβαση) ημέρα.
· Πριν αποφασίσετε να υπογράψετε συμβόλαιο, ενημερώνεσθε, για τα κοινόχρηστα, τους λογαριασμούς του σπιτιού και όλα τα έξοδα, που θα επιβαρύνουν το σπίτι, πέραν του ενοικίου.

πηγή:http://www.thestival.gr/society/item/190310-kepka-symboules-gia-toys-foitites?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter

Τετάρτη, 19 Αυγούστου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 18 Αυγούστου 2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΑΠΟΡΟΥΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΕΔΕΣΣΗΣ
“ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ”
58200 Φλωρίνης 4 Τηλ.:6944161115

Καταγγέλλουμε την απαράδεκτη αντιμετώπιση του Αναπλ. Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Αποστόλου Ευαγγέλου, που σε Δ.Τ της 17 Αυγούστου 2015 χαρακτήρισε τους τελικούς αποδέκτες – δικαιούχους: πολυτέκνους, τριτέκνους και μονογονεϊκές οικογένειες προγραμμάτων θέματος προηγούμενων ετών ως:΄΄...αμφιλεγόμενες οριζόντιες κατηγοριοποιήσεις ….΄΄  και :΄΄ …..φαινόμενα του παρελθόντος. .. Αυτό είναι και η καλύτερη απάντηση σε όσους, για δικούς τους λόγους, μιλούν για εμπόδια και αποκλεισμούς΄΄.
Δεν είμασθε αμφιλεγόμενοι κύριε Υπουργέ,
Δεν είμασθε φαινόμενα του παρελθόντος.
Εσείς υιοθετείτε αμφιλεγόμενες πολιτικές και πράξεις. Αδιαφορείτε για την ελληνική οικογένεια. Συνεχίζετε μια απαράδεκτη περιθωριοποίηση της οικογένειας με πολλά παιδιά.
Εσείς είσθε ο αμφιλεγόμενος και έρχεσθε σε αντίθεση με την υπογραφή σας στην πρόταση νόμου το 2012,για τους τριτέκνους.
Εμείς δεν έχουμε δικούς μας λόγους. Δεν είμασθε συντεχνίες. Οικογένειες με πολλά παιδιά τις οποίες τουλάχιστον το 40% ευρίσκεται στην εξαθλίωση και στην φτώχεια.
Εσείς, που θεωρείτε την οικογένεια με τρία τέκνα και άνω και εισόδημα 7201 ευρώ ως πλούσια την, αποκλείετε από το πρόγραμμα.
Και επειδή μας χαρακτηρίσατε φαινόμενα του παρελθόντος και το μάθαμε από εσάς
ΠΟΛΥ ΣΥΝΤΟΜΑ ΘΑ ΔΙΟΡΘΩΘΟΥΜΕ
Σας ευχαριστούμε που μας βοηθήσατε να μάθουμε για τις πράξεις μας το παρελθόν.
-ΚΑΛΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΤΗΣ ΠΕΛΛΑΣ ΝΑ ΛΑΒΟΥΝ ΘΕΣΗ
-ΑΜΕΣΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑ ΛΑΒΕΙ  ΘΕΣΗ
ΕΙΝΑΙ:
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΕ ΠΟΛΛΑ ΠΑΙΔΙΑ ΑΜΦΙΛΕΓΟΜΕΝΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ;
 ΚΑΛΟΥΜΕ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ ΣΕ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝΤΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Τρίτη, 18 Αυγούστου 2015

13 ΛΟΓΟΙ-ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡΟΧΟ ΝΑ ΕΧΕΙΣ 3 ΠΑΙΔΙΑ
Είναι υπέροχο να έχεις παιδιά. Κάθε φορά που γίνεσαι γονιός ανακαλύπτεις πράγματα για τον εαυτό σου που δεν ήξερες καν ότι υπήρχαν ως τώρα. 

Φαντάζεστε πόσο πιο όμορφο γίνεται όταν έχεις 3;

Ναι, μπορεί να φαίνεται πέρα από τις δυνάμεις μας κι όμως είναι θεϊκό.
 
Δείτε παρακάτω και θα καταλάβετε το γιατί:

1-   Δεν πάει χαμένο το φαγητό. Κινδυνεύεις να μην περισσέψει μερίδα για σένα.

2-   Ανακαλύπτεις ότι το  φορμάκι της κόρης σου ταιριάζει  στο επόμενο. Έβγαλε τα λεφτά του, που καιρός για σπατάλες.

3-   Δεν χρειάζεται να αλλάξεις αυτοκίνητο. Χωράτε ίσα-ίσα.

4-   Δεν ξαναπάς γυμναστήριο. Με 3 παιδιά στο σπίτι είναι σαν να κάνεις ποδήλατο 12 ώρες την ημέρα.

5-   Αρχίζεις να ενδιαφέρεσαι για το ποδόσφαιρο. Οι γνώσεις διαιτητή δεν είναι απλή υπόθεση.

6-   Δεν είσαι πια η μόνη που ξέρει που είναι το κάθε τι. Μάλλον πρέπει να ρωτήσεις, όλο και κάποιος θα ξέρει.

7-   Έχεις πάντα μια αγκαλιά για να χωθείς μέσα. Μπορεί και 2... ή και 3!

8-    Όλο και κάποιο θα δεχτεί να μαζέψει τα παιχνίδια από το πάτωμα. Αν είναι η τυχερή σου μέρα θα το ζήσεις κι αυτό.

9-    Δεν θα κοιμηθείς ποτέ ξανά μόνη σου. Οκ, μπορεί να ξυπνάς μέσα στην νύχτα με ένα πατουσάκι στο πρόσωπο, αλλά υπάρχει πιο όμορφο απ' αυτό;

10-   Δεν θα δεις ποτέ πια το σπίτι σου καθαρό και τακτοποιημένο. Αλλά θα είναι γεμάτο με παιδικές φωνούλες και γέλια.

11-   Γίνεσαι άσσος στα μαθηματικά. Το να μοιράζεις ίσες μερίδες δεν είναι η πιο εύκολη δουλειά.

12-   Έχεις πιο πολλές πιθανότητες να δεχτεί κάποιο να σε γηροκομίσει. Αν δεχτούν όλα, τόσο το καλύτερο, τζάμπα διακοπές.

13-   
Θα ακούς μαζεμένα όλα τα σ' αγαπώ του κόσμου. Και κάπου εκεί χάνεις το μυαλό σου και νιώθεις μια περήφανη μάνα 3 υπέροχων παιδιών!

Δεν είναι μαγικό;

 - See more at: http://www.familysland.gr/2015/02/13-logoi-pou-einai-iperoho-na-exeis-3-paidia.html#sthash.LRPGNgnp.dpuf
ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΠΙΟ ΥΠΕΡΟΧΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΧΑΡΙΣΕΙ Ο ΘΕΟΣΔευτέρα, 17 Αυγούστου 2015

ΕΤΣΙ ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟ ΣΩΣΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΓΙΑ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΤΟΥ

ΕΝΑ ΣΩΣΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΠΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΤΟΥ, ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΜΕ ΠΑΙΔΙΑ:
http://www.metronews.fr/…/l-allocation-…/mngx!8cBDYZTwGlB2I/
Πρόσφατη δήλωση των Γάλλου Υπουργού Κοινωνικών Υποθέσεων Marisol Touraine και του Γεν. Γραμματέα Οικογένειας Laurence Rossignol .:
΄΄Το σχολικό επίδομα από την Γαλλική Κυβέρνηση θα καταβληθεί σε περίπου τρία εκατομμύρια σπίτια στη Γαλλία, που είναι αυξημένο φέτος σε σχέση με το 2014 κατά 0,7%.
Είναι σχεδόν € 400 για να σας βοηθήσει να αγορασθούν σχολικά είδη εν όψει έναρξης του νέου σχολικού έτους.
ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ
Από € 363 έως € 396 ανά παιδί
Το ποσό που καταβάλλεται για κάθε παιδί ανά έτος είναι ανάλογα της ηλικίας του τέκνου,ήτοι για ηλικίες , από 6 έως 10 ετών θα είναι 363 ευρώ,για ηλικίες από 11 έως 14 ετών 383 ευρώ και για ηλικίες από 15 έως 18 ετών 396 ευρώ. ΄΄


ΕΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΕ ΕΡΓΑΣΙΑΣ κα ΦΩΤΙΟΥ ΤΙ ΚΑΝΕΤΕ;ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΕ ΚΑΙ ΑΥΤΑ ΑΚΟΜΗ ΤΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕ ΠΑΙΔΕΙΑΣ κε ΜΠΑΛΤΑ ΤΙ ΚΑΝΕΤΕ; ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΕ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΜΕ ΠΟΛΛΑ ΠΑΙΔΙΑ(ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΑΝΩ) ΝΑ ΣΠΟΥΔΑΣΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥΣ,ΚΑΤΑΡΓΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΜΕΤΤΕΓΡΑΦΕΣ.

ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΕΥ ΓΕ ΣΤΟΥΣ ΕΞΑΙΡΕΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ ΜΑΣ

Παρασκευή, 14 Αυγούστου 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
Δελτίο Τύπου
Αθήνα, 6-8-2015

Ενημέρωση για τον αριθμό υποβολής αιτήσεων στο πρόγραμμα «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» του ΤΕΒΑ.
Τρείς εβδομάδες μετά την έναρξη υποβολής αιτήσεων για την ένταξη στο πρόγραμμα του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για Απόρους ο αριθμός των αιτήσεων έχει φτάσει τις 130.742, εκ των οποίων οι 50.226 υποβλήθηκαν ιδιωτικά, ενώ οι 80.516 υποβλήθηκαν από τους Εταίρους. Επισημαίνεται ότι οι 130.742 αιτήσεις αντιστοιχούν σε 287.584 άτομα.
Υπενθυμίζεται ότι η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας για την καταβολή αιτήσεων για το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι η 26η Αυγούστου 2015.
Οι ωφελούμενοι μπορούν να ενημερωθούν είτε στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.eiead.gr/ επιλέγοντας τον σύνδεσμο ΤΕΒΑ , είτε ανάλογα με την περιφέρεια στην οποία διαμένουν, από τον Επικεφαλής Εταίρο της Κοινωνικής Σύμπραξης, από τους Εταίρους αυτής και από τις άτυπες Δομές Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Στη συνέχεια μπορούν να υποβάλουν αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα του ΤΕΒΑ είτε ιδιωτικά από τον προσωπικό τους υπολογιστή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.idika.org.gr/teba/, είτε στα σημεία που έχει ορίσει ο Επικεφαλής Εταίρος της Κοινωνικής Σύμπραξης, είτε στις άτυπες Δομές.

ΣΧΟΛΙΟ: Η ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΑΤΥΠΕΣ ΔΟΜΕΣ ΠΡΟΕΚΥΨΕ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΠΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ.ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΟΝΤΑΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΈΛΗ ΤΟΥΣ.

Παρασκευή, 7 Αυγούστου 2015

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΠΡΟΣ ΑΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ κα ΦΩΤΙΟΥ ΘΕΑΝΩ

ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΕΚΝΟ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ(ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΑ ΕΩΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΑ)                                                                   e-mail: gram.an.yp.koin.al@yeka.gr, secretary.gen.p@yeka.gr,
 koinoniki_prostasia@ypakp.gr
ΚΟΙΝ:primeminister@primeminister.gr

ΤΟ ΑΚΟΛΟΥΘΟ ΚΕΙΜΕΝΟ:

΄΄ΠΡΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
κα ΦΩΤΙΟΥ ΘΕΑΝΩ
-ΕΙΜΑΣΘΕ ΑΝΤΙΘΕΤΟΙ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ(Ε.Σ.Τ. ΚΑΙ Ε.Ε.Τ.Π.) ΠΟΥ ΜΕΘΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΘΕΣΜΟΥΣ.
-ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ 30% ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΒΙΩΝΟΥΝ ΤΗΝ ΑΚΡΑΙΑ ΦΤΩΧΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΑΘΛΙΩΣΗ. ΦΤΑΝΕΙ ΩΣ ΕΔΩ.
-ΤΗΡΕΙΣΤΕ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΑΣ ΣΤΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΜΟΙΩΣΗ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΣΟΒΑΡΟΤΑΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΖΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ,ΤΟΥ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ.
-ΑΜΕΣΑ ΠΡΟΩΘΕΙΣΤΕ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΗ ΤΗΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ.
-ΥΛΟΠΟΙΕΙΣΤΕ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΤΗΝ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΤΙ ΤΩΡΑ ΕΙΝΑΙ Η ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ.
-ΤΟ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΔΕΝ ΛΥΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΘΡΟΑ ΠΑΡΟΧΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ(ΕΚΘΕΣΗ ΟΗΕ & ΕΓΚΡΙΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ) ΑΛΛΑ ΜΕ ΣΥΝΕΠΗ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ(ΟΠΩΣ ΕΠΙΤΑΣΣΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ).
ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΑΜΕΣΑ΄΄


ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ

Τρίτη, 4 Αυγούστου 2015

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ(ΤΕΒΑ/FEAD).ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΚΝΩΝ

 ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΕΔΕΣΣΗΣ

“ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ”
58200 Φλωρίνης 4 Τηλ.:6944161115           ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΟΤΙ :

1.            ΔΟΘΗΚΕ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΩΣ 26 ΑΥΓ 2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ – ΔΗΛΩΣΗΣ  ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ    (ΤΕΒΑ/FEAD). 
2.            ΟΣΟΙ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΛΗ-ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ  Η ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΠΡΟϊΟΝΤΩΝ  ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΕΠΑΡΧ ΕΔΕΣΣΗΣ (ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΔΕΣΣΑ-ΣΚΥΔΡΑ ΑΡΝΙΣΣΑ),ΣΤΗΝ ΚΑΡΤΑ Νο5 ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ:΄΄ Δομή/Σημείο Παραλαβής Ειδών:΄΄
ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΟΥΝ:

                      ΄΄ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΕΠΑΡΧ ΕΔΕΣΣΗΣ΄΄ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ