Τετάρτη, 28 Σεπτεμβρίου 2011

«Μαχαίρι» σε πολυτεκνικά επιδόματα

΄΄Συγχαίρουμε΄΄ τον Υπουργό Υγείας κο Λοβέρδο που συνεχίζει την αποδόμηση των όποιων παροχών προς τους τριτέκνους διότι, φαίνεται,οι τρίτεκνοι κατασπατάλησαν και καταχράσθηκαν το δημόσιο πλούτο και οι παροχές προς τριτέκνους είναι η αιτία της οικονομικής κρίσεως που περνά η Χώρα μας.Η τελευταία ΄΄επιτυχία΄΄:
΄΄Με ρύθμιση που κατέθεσε ο υπουργός στο νομοσχέδιο για την αναμόρφωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, το οποίο συζητείται στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής, προβλέπεται επίσης αύξηση του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος ανά 5.000 ευρώ για κάθε παιδί μετά το τέταρτο. .΄΄
Η ανακοίνωση της ΕΣΥΕ για τον πληθυσμό της Χώρας μάλλον αφορά άλλο κράτος,όχι την Ελλάδα.

Τετάρτη, 21 Σεπτεμβρίου 2011

ΨΑΛΙΔΙ ΣΤΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ;

ΓΙΑΤΙ ΚΥΡΙΕ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΕ,ΓΙΑΤΙ ΚΥΡΙΕ ΥΠΟΥΡΓΕ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΕΤΟΙΟΣ ΜΕΝΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΜΕ ΠΟΛΛΑ ΠΑΙΔΙΑ(τρια και ανω)
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΓΟΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΠΟΛΛΑ ΠΑΙΔΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΗΡΘΕ Η ΣΕΙΡΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΛΟΒΕΡΔΟΥ(και μάλιστα τρίτεκνου);


ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΥΠΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΛΙΓΟ ΣΗΜΕΡΑ:
΄΄Με απόφαση του υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σε ΄΄τροπολογία Λοβέρδου΄΄ που εντάσσεται στο νομοσχέδιο "Ανασυγκρότηση του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις" δεν θα δικαιούνται πολυτεκνικό επίδομα, όσοι τρίτεκνοι και πολύτεκνοι, έχουν ετήσιο εισόδημα που ξεπερνά τα 55.000 ευρώ.
Με τη συγκεκριμένη διάταξη, όσοι πολύτεκνοι λαμβάνουν επίδομα, αλλά το εισόδημά τους ξεπερνά τα 55.000 ευρώ, θα πάψουν πλέον να το παίρνουν.

ΟΧΙ ΑΛΛΟ ΚΥΡΙΕ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΕ
ΤΙΜΩΡΕΙΤΕ ΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΜΕ ΠΟΛΛΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΠΕΙΔΗ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΣΑΤΕ ΑΚΟΜΗ ΝΑ ΤΙΜΩΡΕΙΣΕΤΕ ΟΣΟΥΣ ΚΑΤΑΧΡΑΣΘΗΚΑΝ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΛΟΥΤΟ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑ;
ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ


ΤΟ ΔΣ ΤΗΣ ΠΕΣΠΟ3Τ

Δευτέρα, 12 Σεπτεμβρίου 2011

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΑ ΑΕΙ ΤΕΙ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
-----
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΜΑΡΟΥΣΙ 7-9-2011
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ - ΤΜΗΜΑ Β’

Αρ.Πρωτ.Βαθμός Προτερ.Φ.251/ 101273 /Β6 ΕΠΕΙΓΟΝ

Θέμα:Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή των εισαγομένων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2011-12.

Με την παρούσα αναφέρονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή (12 με 30 Σεπτεμβρίου) των επιτυχόντων – εισαγομένων στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012, ως ακολούθως:
Α. των εισαγομένων στον αριθμό εισακτέων με το σύστημα των πανελληνίων εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ-Β΄ ή ΕΠΑΛ-Α΄ στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
Β. των εισαγομένων στις θέσεις εισακτέων πέραν του καθορισθέντος αριθμού εισακτέων για όσους εισήχθησαν με τις ειδικές περιπτώσεις των πολυτέκνων, των τριτέκνων και των κοινωνικών κριτηρίων
........
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή των εισαγομένων στον αριθμό εισακτέων με το σύστημα των πανελληνίων εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ-Β΄ ή ΕΠΑΛ-Α΄ στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αναφέρονται στο άρθρο 9 της Φ253/28934/Β6/21-3-2006 (ΦΕΚ 391Β΄) και στο άρθρο 17 της Φ151/22071/Β6/26-2-2009 (ΦΕΚ 373Β΄) Υ.Α., όπως αυτές συμπληρώθηκαν με τις Φ253/67430/Β6/15-6-2011 (ΦΕΚ 1307Β΄) και στην Φ151/67431/Β6/15-6-2011 (ΦΕΚ 1307Β΄) Υ.Α. και είναι τα εξής:
-Αίτηση για εγγραφή.
-Τίτλος απόλυσης: απολυτήριο ή πτυχίο ή αποδεικτικό του σχολείου αποφοίτησης ή νομίμως κυρωμένο αντίγραφο ή φωτοαντίγραφο των τίτλων αυτών.
-Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι σε άλλη σχολή ή τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα.
-Έξι (6) φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας.
- Εκτός των παραπάνω, και μόνο όσοι πέτυχαν από το Γενικό Λύκειο και ΕΠΑΛ - ΟΜΑΔΑ Β΄ (90% και 10%) υποβάλλουν και νομίμως κυρωμένο αντίγραφο ή φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης πρόσβασης (ΔΕΝ ΚΑΤΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΟΤΕ Η ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ).
Κατά την προσέλευσή τους για εγγραφή, οι εισαχθέντες πρέπει να έχουν μαζί τους την αστυνομική ταυτότητα ή άλλο δημόσιο έγγραφο, από το οποίο να αποδεικνύονται τα ονομαστικά τους στοιχεία και η ακριβής ημερομηνία γέννησης.
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση οι εισαχθέντες μπορούν να απευθύνονται στις Γραμματείες των οικείων σχολών.
Η γραμματεία, κατά την εγγραφή, ελέγχει και αντιπαραβάλλει τα στοιχεία αυτών που προσέρχονται για εγγραφή με το ατομικό δελτίο επιτυχίας τους και το επίσημο αντίγραφο του ονομαστικού πίνακα.
Για λόγους εξαιρετικής ανάγκης, όπως παρατεταμένη θεομηνία, σοβαρή ασθένεια, στράτευση ή απουσία στο εξωτερικό, είναι δυνατή η εγγραφή σπουδαστή που καθυστέρησε να εγγραφεί μέσα στην καθορισμένη προθεσμία 12-30 Σεπτεμβρίου με αιτιολογημένη απόφαση του συμβουλίου του τμήματος ή σχολής Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι., κατά περίπτωση, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου σπουδαστή, η οποία υποβάλλεται σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας εγγραφής και στην οποία εκτίθενται και οι λόγοι της καθυστέρησης. Σπουδαστής που δεν εγγράφηκε ούτε με την ανωτέρω διαδικασία χάνει το δικαίωμα εγγραφής για το συγκεκριμένο ακαδημαϊκό έτος καθώς και για τα επόμενα έτη.
Υποψήφιος που έχει εγγραφεί σε Σχολή ή Τμήμα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με το σύστημα των πανελληνίων εξετάσεων και εισάγεται με τις φετεινές πανελλήνιες εξετάσεις σε άλλη Σχολή ή Τμήμα δεν μπορεί να εγγραφεί στη νέα Σχολή ή στο Τμήμα εισαγωγής του, αν προηγουμένως δεν διαγραφεί από την σχολή ή το Τμήμα, στο οποίο είναι ήδη εγγεγραμμένος.
Η προθεσμία και η διαδικασία εγγραφής των επιτυχόντων στις Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές, στη Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού καθώς στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου και Αγίου Νικολάου Κρήτης θα ορισθεί και θα ανακοινωθεί από τις ίδιες τις σχολές.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
Επιπλέον απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή των εισαγομένων στις θέσεις εισακτέων πέραν του καθορισθέντος αριθμού εισακτέων για όσους εισήχθησαν με τις ειδικές περιπτώσεις των πολυτέκνων, των τριτέκνων και των κοινωνικών κριτηρίων.
Τα επιπλέον δικαιολογητικά για την εγγραφή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση εισακτέων πέραν του καθορισθέντος αριθμού εισακτέων για όσους εισήχθησαν με τις ειδικές περιπτώσεις i)των πολυτέκνων, ii) των τριτέκνων και iii) των κοινωνικών κριτηρίων αναφέρονται στο άρθρο 4 της Φ253/67430/Β6/15-6-2011 (ΦΕΚ 1307Β΄) και στην Φ151/67431/Β6/15-6-2011 (ΦΕΚ 1307Β΄) Υ.Α. και είναι τα εξής:

i) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ ΚΑΙ ΤΕΚΝΑ ΑΥΤΩΝ
α) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το Δήμο, που έχει εκδοθεί κατά την υποβολή του μηχανογραφικού δελτίου, δηλαδή τους μήνες Απρίλιο ως και Ιούλιο 2011.
β) Πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ), που έχει εκδοθεί κατά την υποβολή του μηχανογραφικού δελτίου, δηλαδή τους μήνες Απρίλιο ως και Ιούλιο 2011, από το οποίο προκύπτει ρητά η κατηγορία στην οποία εμπίπτει, από τις υπό στοιχείο 1 έως 4 κατηγορίες πολυτέκνου (βλ. παρακάτω).
γ) Έγγραφο δημόσιας αρχής ή υπηρεσίας ή λογαριασμός κοινής ωφελείας ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 από το/την οποίο/α να προκύπτει/να δηλώνεται ο τόπος μόνιμης και κύριας κατοικίας των γονέων των υποψηφίων, οι οποίοι έχουν την επιμέλεια αυτών ή της οικογενείας των ίδιων των υποψηφίων (οικογένεια με σύζυγο ή και με ανήλικα τέκνα), εάν πρόκειται για ενηλίκους.
δ) Επικυρωμένο Αντίγραφο Εκκαθαριστικού Σημειώματος φόρου εισοδήματος* του προηγούμενου της εισαγωγής τους οικονομικού έτους, από το οποίο θα προκύπτει το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, εφόσον δηλώσουν στο Μηχανογραφικό τους Δελτίο και εισαχθούν σε σχολές ή τμήματα Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ ή την Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Αττικής και Θεσσαλονίκης ή την Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε).Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ. Το όριο αυτό προσαυξάνεται κατά δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο, πέρα από το δεύτερο. (άρθρο 59, παράγραφος 11 του Ν.3966/2011). Ο έλεγχος της υπέρβασης ή μη του προβλεπόμενου ποσού θα γίνεται μόνο για τα τμήματα που εδρεύουν στην Περιφέρεια Αττικής και στο νομό Θεσσαλονίκης. Στα υπόλοιπα τμήματα που εδρεύουν εκτός Αττικής και Θεσσαλονίκης, δεν θα υποβληθεί καθόλου (και ως εκ τούτου δεν θα ελεγχθεί) το Εκκαθαριστικό σημείωμα, αφού για αυτά τα τμήματα δεν υπάρχει εισοδηματικό όριο.
.........
ii) «ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ»: τα υπό στοιχεία α΄,γ ΄και δ΄ της ανωτέρω περίπτωσης i., δηλαδή :
α) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το Δήμο, που έχει εκδοθεί κατά την υποβολή του μηχανογραφικού δελτίου, δηλαδή τους μήνες Απρίλιο ως και Ιούλιο 2011
γ) Έγγραφο δημόσιας αρχής ή υπηρεσίας ή λογαριασμός κοινής ωφελείας ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 από το/την οποίο/α να προκύπτει/να δηλώνεται ο τόπος μόνιμης και κύριας κατοικίας των γονέων των υποψηφίων, οι οποίοι έχουν την επιμέλεια αυτών ή της οικογενείας των ίδιων των υποψηφίων (οικογένεια με σύζυγο ή και με ανήλικα τέκνα), εάν πρόκειται για ενηλίκους.
δ) Επικυρωμένο Αντίγραφο Εκκαθαριστικού Σημειώματος φόρου εισοδήματος* του προηγούμενου της εισαγωγής τους οικονομικού έτους, από το οποίο θα προκύπτει το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, εφόσον δηλώσουν στο Μηχανογραφικό τους Δελτίο και εισαχθούν σε σχολές ή τμήματα Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ ή την Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Αττικής και Θεσσαλονίκης ή την Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε).Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ. Το όριο αυτό προσαυξάνεται κατά δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο, πέρα από το δεύτερο. (άρθρο 59, παράγραφος 11 του Ν.3966/2011). Ο έλεγχος της υπέρβασης ή μη του προβλεπόμενου ποσού θα γίνεται μόνο για τα τμήματα που εδρεύουν στην Περιφέρεια Αττικής και στο νομό Θεσσαλονίκης. Στα υπόλοιπα τμήματα που εδρεύουν εκτός Αττικής και Θεσσαλονίκης, δεν θα υποβληθεί και σαφώς δεν θα ελεγχθεί το Εκκαθαριστικό σημείωμα, αφού για αυτά τα τμήματα δεν υπάρχει εισοδηματικό όριο.

Στην περίπτωση των τριτέκνων, για την εφαρμογή της παρούσας, εμπίπτουν οι γονείς και τέκνα πολυμελών οικογενειών με τρία (3) ζώντα τέκνα από νόμιμο γάμο ή νομιμοποιηθέντα ή υιοθετηθέντα, εφόσον κανένα από αυτά δεν υπερβαίνει το 26ο έτος της ηλικίας του, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων άγαμων μητέρων με τρία μη αναγνωρισθέντα ζώντα τέκνα, που δεν υπερβαίνουν επίσης το 26ο έτος της ηλικίας τους.
......
ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Β΄
α) επί των δικαιολογητικών
1. ΄Οπου για τις παραπάνω περιπτώσεις προβλέπεται μη υπέρβαση (συμπλήρωση) του ορίου ηλικίας θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου ως ημεροχρονολογία γέννησης. Για παράδειγμα, όπου προβλέπεται ως όριο ηλικίας το 23ο, εντάσσονται όσοι έχουν γεννηθεί οποτεδήποτε μέσα στο 1988, όπου 25ο μέσα στο 1986, όπου 26ο μέσα στο 1985. Η ηλικία αποδεικνύεται από το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας και το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και, σε περίπτωση αμφισβήτησης, από τη ληξιαρχική πράξη γέννησης, που έχει συνταχθεί εντός ενενήντα (90) ημερών από τη γέννηση. Αν δεν υπάρχει τέτοια πράξη, η ηλικία αποδεικνύεται από τα μητρώα αρρένων για τους άνδρες και από το γενικό μητρώο δημοτών (δημοτολόγιο) για τις γυναίκες. Αν υπάρχουν περισσότερες εγγραφές στο οικείο μητρώο, επικρατεί η πρώτη εγγραφή. Βεβαίωση της ηλικίας ή διόρθωση της εγγραφής με οποιονδήποτε άλλο τρόπο ουδέποτε λαμβάνεται υπόψη.

2. Τα Πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης που εκδίδονται από ξένη υπηρεσία, πρέπει απαραιτήτως να είναι: α) επικυρωμένα για τη γνησιότητα αυτού που τα υπογράφει από ελληνική διπλωματική αρχή στο εξωτερικό ή από διπλωματική αρχή της ξένης χώρας στην Ελλάδα, με επικύρωση του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας, και β) επίσημα μεταφρασμένα από ελληνική διπλωματική αρχή στο εξωτερικό ή από το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας.

3. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις και να έχουν τα αντίστοιχα δικαιολογητικά τόσο κατά την υποβολή του Μηχανογραφικού Δελτίου όσο και κατά την εγγραφή στη σχολή ή τμήμα εισαγωγής, εφόσον η ένταξη στην ειδική περίπτωση, που ανήκουν, αποτελεί κριτήριο επιλογής για τον επί πλέον αριθμό θέσεων εισακτέων.

*Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα νοείται το συνολικό ετήσιο καθαρό εισόδημα που αποκτά ο φορολογούμενος, η σύζυγός του και τα ανήλικα τέκνα του, από κάθε πηγή, ανεξάρτητα εάν αυτό είναι πραγματικό ή εισόδημα που προκύπτει με βάση τις αντικειμενικές δαπάνες και υπηρεσίες και δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων (άρθρα 16 και 17 του Κ.Φ.Ε), φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο.
Για τον υπολογισμό του καθαρού ετήσιου συνολικού οικογενειακού εισοδήματος λαμβάνονται τα ποσά από τις στήλες Γ και Δ του Eκκαθαριστικού Σημειώματος φόρου εισοδήματος του προηγούμενου της εισαγωγής των υποψηφίων οικονομικού έτους (δηλαδή το εκκαθαριστικό του 2010 για τα εισοδήματα του 2009), που αφορά στα εισοδήματα του προηγούμενου αυτού οικονομικού έτους και προστίθενται τα ποσά, ως ακολούθως:
1. Από τη Στήλη Γ . «Εκκαθάριση Φόρου Εισοδήματος»
• το συνολικό δηλωθέν εισόδημα και
• η προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίων
2. Από τη Στήλη Δ . «Ανάλυση Εισοδημάτων, Εκπτώσεων από το Εισόδημα κλπ»
• τα αυτοτελώς φορολογούμενα ποσά
Τα ανωτέρω ποσά, αθροιζόμενα, δεν πρέπει να υπερβαίνουν το ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ για τις οικογένειες με δύο τέκνα, προσαυξανόμενου κατά δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο πέρα από το δεύτερο.
Σε περίπτωση ύπαρξης περισσοτέρων του ενός Εκκαθαριστικών Σημειωμάτων φόρου εισοδήματος του ιδίου οικονομικού έτους, λόγω υποβολής ξεχωριστής φορολογικής δήλωσης των υπόχρεων μελών της οικογένειας, συζύγων και ανηλίκων τέκνων, συμπεριλαμβανομένων και αυτών των γονέων των υποψηφίων με τους οποίους οι υποψήφιοι δεν συνοικούν, σε περίπτωση που αυτοί είναι διαζευγμένοι, συνολικό καθαρό ετήσιο οικογενειακό εισόδημα αποτελεί το άθροισμα των ποσών, κατά τα ανωτέρω των Εκκαθαριστικών Σημειωμάτων των μελών της οικογένειας συζύγων και ανηλίκων τέκνων, συμπεριλαμβανομένων και των διαζευγμένων γονέων με τους οποίους οι υποψήφιοι δεν συνοικούν.

β) επί της διαδικασίας εγγραφής

1. Για την ολοκλήρωση της εγγραφής τους οι εισαχθέντες προσέρχονται στη Γραμματεία της Σχολής ή Τμήματος εισαγωγής με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως ορίζονται ανωτέρω, στην καθορισμένη προθεσμία 12-30 Σεπτεμβρίου.
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής ή του Τμήματος, μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών, εγκρίνεται η εγγραφή των επιτυχόντων-εισαγομένων των ειδικών περιπτώσεων, μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών, από την λήξη της ημερομηνίας εγγραφής. Η απόφαση εγγραφής ανακοινώνεται από τη Γραμματεία της Σχολής ή του Τμήματος αρμοδίως.
Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στη διαλυτική αίρεση έγκρισης νομιμότητας της τελευταίας από το Πρυτανικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου ή το Συμβούλιο του ΤΕΙ. Εάν το Πρυτανικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου ή το Συμβούλιο του ΤΕΙ κρίνει ότι η εγγραφή δεν πρέπει να πραγματοποιηθεί, στην περίπτωση μη συνδρομής των προϋποθέσεων του άρθρου 59 παρ. 11 του Ν.3966/2011 (ΦΕΚ. Α΄118), λόγω υποβολής ψευδών ή μη νόμιμων δικαιολογητικών και ότι δεν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις υπαγωγής στην ειδική περίπτωση, τότε δεσμεύεται η Γενική Συνέλευση του Τμήματος να την ανακαλέσει με οριστική απόφαση διαγραφής από τους καταλόγους της Σχολής ή του Τμήματος εισαγωγής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται στους ενδιαφερομένους και στο Υπουργείο Παιδείας για την ανάκληση της απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων κύρωσης των πινάκων εισαγωγής υποψηφίων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, κατά το μέρος που αφορά τη διαγραφή αυτών και τον αποκλεισμό τους κατά τα επόμενα δύο ακαδημαϊκά έτη από κάθε διαδικασία εισαγωγής από όλα τα Πανεπιστήμια, Τ.Ε.Ι ή Σχολές.

2. Οι γραμματείες των σχολών και τμημάτων για κάθε ειδική περίπτωση μπορούν να αναζητήσουν και αυτεπάγγελτα οποιοδήποτε δικαιολογητικό για την ολοκλήρωση της εγγραφής επιτυχόντα-εισαγομένου.

3. Το Υπουργείο Παιδείας διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τις σχολές ή τμήματα να ασκήσει και το ίδιο έλεγχο επί των δικαιολογητικών που έχουν προσκομισθεί από τους υποψηφίους και έχουν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
• Οι απόφοιτοι ελληνικού σχολείου που λειτουργεί στην Ελλάδα δεν έχουν δικαίωμα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με τις διατάξεις αυτές (Φ.151/41977/Β6/6.04.2011 ΦΕΚ 832Β/12.05.2011).

• Δεν γίνονται δεκτοί οι τίτλοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του εξωτερικού που έχουν αποκτηθεί δι’ αλληλογραφίας.

• Ο βαθμός της βεβαίωσης της μέσης γενικής βαθμολογίας του απολυτηρίου πρέπει να ταυτίζεται με το βαθμό που δήλωσαν οι υποψήφιοι στο Μηχανογραφικό Δελτίο βάσει του οποίου έχουν εισαχθεί.

• Οι υποψήφιοι έχουν δηλώσει υπεύθυνα ότι κατά τις ημερομηνίες υποβολής του Μηχανογραφικού Δελτίου (21-31 Ιουλίου 2011) είχαν τα δικαιολογητικά που απαιτούνταν για την ένταξή τους στην ειδική κατηγορία και ότι θα τα προσκομίσουν στη Γραμματεία της Σχολής ή Τμήματος επιτυχίας.

• Στις περιπτώσεις πολιτικών προσφύγων που δεν διαθέτουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι αναγκαία η επικοινωνία με το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες (τηλ. 210-3800990)

Πέμπτη, 1 Σεπτεμβρίου 2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΕΣΠΟ3Τ 1 ΣΕΠ 2011

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ
ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ
(2θμιο σωματείο με Απόφ. Πρωτοδικείου 125/2010)
115 22 Μακρυνίτσης 9,ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΑΘΗΝΑΙ
Τηλ.:6944161115 e-mail:pespo3t@yahoo.gr
http://triteknoi-edessa.blogspot.com
Αθήνα 1 Σεπτεμβρίου 2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΕΣΠΟ3Τ 1 ΣΕΠ2011

Συγχαίρουμε την Υπουργό Παιδείας,κα Διαμαντοπούλου Άννα, που κατάφερε να ευτελίσει έναν σοβαρότατο θεσμό, των πανελλαδικών εξετάσεων.Δεν είναι δυνατόν να ισχυρίζεται τώρα ότι δεν μπορούσε να φανταστεί τέτοια εξέλιξη. Μια μικρή προσομοίωση θα έδειχνε τις ακραίες και άδικες καταστάσεις που έχουν τώρα δημιουργηθεί.Και αυτό να μην γινόταν αν άκουγε τις δίκαιες φωνές διαμαρτυρίες και αγωνίας πάλι δεν θα φτάναμε σ΄αυτήν την απαράδεκτη κατάσταση.
Δεν θα υπενθυμίσουμε τι δήλωσε το 2010 όταν τροποποίησε τις διατάξεις περι μετεγγραφών,δεν θα υπενθυμίσουμε τι δήλωσε η κα Υπουργός μόλις τον περασμένο Μάιο,όταν καταργούσε τις διατάξεις περί μετεγγραφών και θέσπιζε αυτό το ΄΄έκτρωμα΄΄ που είμαστε μάρτυρες αυτές τις ημέρες.

Κυρία Υπουργέ, Ποιός εισηγήθηκε στην Βουλή των Ελλήνων αυτές τις διατάξεις;Ποιος κας Υπουργέ εξέδωσε την απαράδεκτη και αντισυνταγματική εγκύκλιο ενώ είχε αρχίσει η συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου,που καθόριζε δικαίωμα δήλωση σχολών μόνο από μια περιφέρεια;
Οι οικογένειες με τρία παιδιά και άνω; Όχι βέβαια,.Εσείς είσασταν.Εσείς που μιλούσατε για υποβάθμιση και με τα μέτρα που λάβατε έχουμε αυτά τα απαράδεκτα αποτελέσματα ντροπής(κόλλες μόνο με το όνομα). Ποιός γονέας με τρία παιδιά και άνω απαίτησε να εισάγονται τα παιδιά του με αυτές τις πολύ χαμηλές βαθμολογίες; Κανείς.Πάντα μιλούσαμε για αξιοκρατία,και βεβαίως ισότητα και συνεχίζουμε να τις υποστηρίοζυμε.Εσείς όμως τις προτάσεις μας τις κατευθύνατε στον κάλαθο των αχρήστων.
Υπενθυμίζουμε για μια ακόμη φορά την πρότασή μας που είναι σαφής,ξεκάθαρη,δίκαιη και υλοποιήσιμη:
Για την περίοδο 2011-2012 να ισχύσει το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, που δεν έχει κλείσει χρόνος από την ψήφισή του.Στην συνέχεια,καμία απολύτως μετεγγραφή με τις εξής προϋποθέσεις. Όταν εξασφαλίζεται σε κάποιο πανεπιστήμιο και ΤΕΙ η αναγκαία υποδομή για στέγαση,σίτιση και μετακίνηση των φοιτητών (τουλάχιστον των δικαιούχων για μετεγγραφές με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο) τότε να μην επιτρέπεται καμία μετεγγραφή. ΝΑ αρχίσουν να εξασφαλίζονται οι αναγκαίες υποδομές σ΄ ένα-ένα από τα περιφερειακά πανεπιστήμια και ΤΕΙ και από τα οποία δεν θα υπάρχει δυνατότητα μετεγγραφής.Εμείς, οι γονείς με τρία τέκνα και άνω δεν θέλουμε τα παιδιά μας στην αυλή μας. Βεβαίως και θέλουμε να έχουν όλα τα παιδιά τα ίδια δικαιώματα και δυνατότητες για να σπουδάσουν,είναι τα στοιχειώδη που και το Σύνταγμα το επιτάσσει και δεν μπορεί κανείς να υποστηρίξει το αντίθετο.΄΄

Έστω και τώρα,που ,ουσιαστικά, αναγνωρίσατε την αποτυχία και το λάθος των διατάξεων που θεσπίσθηκαν τον περασμένο Μάιο,το ελάχιστο που θα πρέπει να πράξετε είναι να επαναφέρετε σε ισχύ τις διατάξεις που ψηφίσθηκαν το 2010 και μετά από συνεργασία με εμπλεκόμενους φορείς(εκπροσωποι τριτέκνων,πολυτέκνων κ.α), να αντιμετωπισθεί το συντομότερο και πάγια το θέμα των μετεγγραφών και γενικότερα της εισαγωγής στα ΑΕΙ-ΤΕΙ τέκνων από κοινωνικές ομάδες που θα πρέπει να στηριχθούν στα πλαίσια μέτρων για την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος,που η σοβαρότητα αυτού του προβλήματος και το επείγον για λήψη άμεσων μέτρων φάνηκε για μια ακόμη φορά από τα προσωρινά στοιχεία της πρόσφατης απογραφής του πληθυσμού.

Οι τρίτεκνοι γονείς δεν δέχονται να τους εμπαίζουν και δεν ξεχνούν.

Το ΔΣ της ΠΕΣΠΟ3Τ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΕΠΘ ΜΗ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη: 15180 - Μαρούσι
Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr
E-mail: press@minedu.gov.gr


Δελτίο Τύπου 31/08/2011
Ανακοίνωση για μη οριστικοποιημένα μηχανογραφικά δελτία
Το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, φέτος για πρώτη φορά εφάρμοσε την ηλεκτρονική υποβολή του μηχανογραφικού δελτίου των υποψηφίων Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων, αποκλειστικά μέσω διαδικτύου.
Με αναλυτικό δελτίο που δημοσιεύτηκε στις 14/06/2011, γινόταν γνωστός ο νέος τρόπος υποβολής και δινόντουσαν πληροφορίες και σύνδεσμοι σε ιστοσελίδες του Υπουργείου, όπου μπορούσαν οι υποψήφιοι να δουν βοηθητικό βίντεο με οδηγίες βήμα προς βήμα για τη διαδικασία υποβολής του μηχανογραφικού, καθώς και στοιχεία επικοινωνίας με το κέντρο τηλεφωνικής υποστήριξης, το οποίο λειτουργούσε καθ’ όλη τη διάρκεια επεξεργασίας και οριστικής υποβολής του μηχανογραφικού δελτίου, Δευτέρα με Παρασκευή, 10:00 με 20:00, καθώς και στοιχεία για αποστολή ερωτημάτων στο κέντρο ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και εξυπηρέτησης.
Με δεύτερο δελτίο τύπου την ίδια ημέρα (14/06/2011) ανακοινώθηκαν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τους δικαιούχους υποβολής μηχανογραφικού δελτίου, καθώς και γενικές πληροφορίες για τις ειδικές περιπτώσεις υποψηφίων που διεκδικούν επιπλέον αριθμό θέσεων εισακτέων.
Η αρχική προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής του μηχανογραφικού δελτίου ήταν από 17/06/2011 έως και 28/06/2011. Στις 27/06/2011 με νεότερο δελτίο τύπου το Υπουργείο ανακοίνωσε την παράταση για οριστική υποβολή του μέχρι και τις 30/06/2011 τα μεσάνυχτα.
Με τη λήξη της προθεσμίας υποβολής και μετά από αιτήματα υποψηφίων για παράλειψη δήλωσης ότι ανήκουν σε κάποια από τις ειδικές περιπτώσεις (πολύτεκνοι, τρίτεκνοι, κοινωνικά κριτήρια) ή δήλωση ότι ανήκαν ενώ δεν συνέτρεχε η περίπτωση, δόθηκε η δυνατότητα να αποσταλούν υπεύθυνες δηλώσεις στο Υπουργείο μέχρι και τις 05/07/2011 ώστε να ενταχθούν σε όποια ειδική περίπτωση ανήκαν ή να απενταχθούν από αυτή εφόσον δεν πληρούσαν τα κριτήρια ένταξης σε αυτή.
Στις 29/07/2011, με δελτίο τύπου, το Υπουργείο ανακοίνωσε ότι οι υποψήφιοι για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση μπορούν να δουν το οριστικοποιημένο μηχανογραφικό τους δελτίο στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://exams.minedu.gov.gr και ότι οι υποψήφιοι αυτοί ανέρχονται σε 123.921.
Επίσης ανακοίνωσε, στην ίδια ηλεκτρονική διεύθυνση ότι εμφανίζονται και όσοι υποψήφιοι είχαν δημιουργήσει κωδικό ασφαλείας στο σχολείο τους και πρόχειρο μηχανογραφικό, το οποίο όμως εν τέλει δεν οριστικοποίησαν. Οι υποψήφιοι αυτοί ανέρχονται σε 1.162.
Μέχρι σήμερα έχουν υποβληθεί 19 αιτήματα υποψηφίων, οι οποίοι αναφέρουν ότι θεωρούσαν ότι είχαν οριστικοποιήσει το μηχανογραφικό τους δελτίο και περιλαμβάνονται στον προαναφερθέντα αριθμό των μη οριστικοποιημένων μηχανογραφικών δελτίων και ότι επιθυμούν την οριστικοποίηση του μηχανογραφικού τους δελτίου.

Επειδή το θέμα της μη οριστικοποίησης των μηχανογραφικών είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο γιατί αφορά νέα παιδιά και πανελλαδικές εξετάσεις και η ηλεκτρονική υποβολή εφαρμόστηκε για πρώτη φορά:

Το Υπουργείο ανακοινώνει ότι δίνεται η δυνατότητα σε όσους δεν οριστικοποίησαν το μηχανογραφικό τους δελτίο και επιθυμούν να οριστικοποιήσουν, να απευθυνθούν με έγγραφο αίτημα στη Διεύθυνση Οργάνωσης και Διεξαγωγής Εξετάσεων από 1 Σεπτεμβρίου 2011 έως και 7 Σεπτεμβρίου 2011. Στο αίτημά τους θα δηλώσουν ότι επιθυμούν να οριστικοποιηθεί το τελευταίο χρονολογικά, συμπληρωμένο μηχανογραφικό δελτίο που συμπλήρωσαν ηλεκτρονικά εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών.

Επισημαίνεται ότι πέραν αυτής της διαδικασίας καμία άλλη δυνατότητα δεν θα υπάρξει, καθώς έχουν ήδη καθορισθεί και οι ημερομηνίες εγγραφής των εισαγομένων από 12 Σεπτεμβρίου 2011 έως 30 Σεπτεμβρίου 2011.