Πέμπτη, 27 Αυγούστου 2015

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΠΡΟΣ ΝΕΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

 Το πρώτο πρόβλημα, για όσους πέτυχαν, σε σχολές, μακριά, από την οικογενειακή κατοικία, είναι η στέγη.
Για την εύρεση κατοικίας, υπάρχουν, σε κάθε πόλη, μεσιτικά γραφεία, αγγελίες, ιστοσελίδες, ενοικιαστήρια, ανακοινώσεις κ.λπ. Καλό θα ήταν να ξεκινήσετε, από τις τοπικές εφημερίδες, να αξιολογήσετε τις μικρές αγγελίες που υπάρχουν, στους ειδικούς πίνακες ανακοινώσεων των σχολών, να επισκεφθείτε μεσιτικά γραφεία, να κάνετε μια βόλτα στην πόλη.
Σε κάθε περίπτωση, όμως, ψάχνοντας, για σπίτι, πρέπει να γνωρίζετε:
-Τα σπίτια, στο κέντρο των πόλεων, είναι κατά κανόνα παλαιότερα και πιο ακριβά, σε σχέση, με αυτά, που βρίσκονται, εκτός κέντρου.
- Ελέγχετε την τοποθεσία του σπιτιού, τη γειτονιά και τι σας παρέχει αυτή (πολυκατάστημα, τράπεζες, τακτική αστική συγκοινωνία, πρόσβαση στην πανεπιστημιούπολη κ.λπ.).
-Ελέγχετε, καλά, το σπίτι, για να διαπιστώσετε τυχόν βλάβες και να τις επισημάνετε, στον ιδιοκτήτη, ώστε να τις διορθώσει, πριν αρχίσετε να κατοικείτε, στο σπίτι.
-Μεγάλη προσοχή χρειάζεται, όταν αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις, με τον ιδιοκτήτη, για την ενοικίαση του σπιτιού. Πρέπει να γνωρίζετε:
=Στις μισθώσεις κατοικιών, το ύψος του μισθώματος διαμορφώνεται, ελεύθερα και δεσμεύει και τις δύο πλευρές.
=Η μίσθωση κατοικίας ισχύει, τουλάχιστον για τρία χρόνια και αν ακόμα έχει συμφωνηθεί μικρότερος ή αόριστος χρόνος.
=Αν ο συμβατικός χρόνος έχει καθοριστεί μικρότερος της τριετίας και δεν υπάρχει συμφωνία αναπροσαρμογής του μισθώματος, για τον υπόλοιπο χρόνο, το καταβαλλόμενο μίσθωμα αυξάνεται, ετησίως, κατά ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%)του τιμαρίθμου του κόστους ζωής, που δίνει η Τράπεζα της Ελλάδος, για τους αμέσως προηγούμενους δώδεκα (12) μήνες.
=Η μίσθωση ορισμένου χρόνου λήγει, μόλις περάσει το διάστημα αυτό, χωρίς να απαιτείται τίποτε άλλο. Μάλιστα, θεωρείται ότι ανανεώνεται, για αόριστο χρόνο, όταν, μετά την παρέλευση του συμφωνημένου χρόνου, ο μεν ενοικιαστής εξακολουθεί να χρησιμοποιεί την κατοικία, ο δε ιδιοκτήτης δεν εναντιώνεται.
=Η μίσθωση αόριστης διάρκειας, μετά την παρέλευση της τριετίας, λήγει, με καταγγελία του ιδιοκτήτη ή του ενοικιαστή.
=Το ενοίκιο καταβάλλεται την ημερομηνία, που έχουν συμφωνήσει ιδιοκτήτης και ενοικιαστής.
=Η καταβολή της εγγύησης δεν αποτελεί υποχρέωση του ενοικιαστή, που πηγάζει, από το νόμο, αλλά έχει επικρατήσει, ως μισθωτική συνήθεια.
=Δεν αποδέχεσθε και δεν υπογράφετε όρους, που δεν κατανοείτε ή με τους οποίους δε συμφωνείτε, απόλυτα. Σε πολλά συμβόλαια ενοικίασης, περιέχονται όροι δυσμενείς, για τους ενοικιαστές π.χ. «Εάν ο ενοικιαστής διακόψει τη μίσθωση, πριν τη  συμφωνημένη λήξη της, υποχρεούται να καταβάλει όλα τα ενοίκια, μέχρι τη λήξη». Τέτοιους όρους τους διαγράφετε.
=Ο ιδιοκτήτης έχει την υποχρέωση να παραδώσει, στον ενοικιαστή, την κατοικία κατάλληλη, για τη χρήση, που συμφωνήθηκε και να τη διατηρεί, κατάλληλα, κατά τη μίσθωση.
=Ο ιδιοκτήτης φέρει τα βάρη του ακινήτου.
=Ο ιδιοκτήτης αποδίδει, στον ενοικιαστή, τις αναγκαίες δαπάνες, που αυτός έκανε στο ακίνητο.
Ο ενοικιαστής δεν ευθύνεται, για φθορές ή μεταβολές, που οφείλονται, στη συμφωνημένη χρήση.
=Έτσι, μπορείτε να διεκδικήσετε: 1) να αναλάβει ο ιδιοκτήτης την υποχρέωση να κάνει, με δικά του έξοδα, τις απαραίτητες επισκευές, στο σπίτι (π.χ. βάψιμο, επισκευή παραθύρων κ.λπ.), ώστε αυτό να είναι κατάλληλο, για να κατοικήσουμε, 2) να αναλάβει ο ιδιοκτήτης την υποχρέωση να επισκευάζει, με δικά του έξοδα, τις βλάβες, που θα προξενούνται, στο σπίτι, στα πλαίσια της συνηθισμένης, από εμάς χρήσης του. Φυσικά, ο ιδιοκτήτης δεν είναι υποχρεωμένος να αποκαθιστά ζημιές, που εσείς προκαλείτε, λόγω κακής χρήσης του σπιτιού.
-Αφού συμφωνήσετε, υπογράφετε, γραπτό μισθωτήριο συμβόλαιο και απαιτείτε αντίγραφο θεωρημένο, από την εφορία. Σε καμία περίπτωση, δεν αποδέχεσθε προτάσεις για αποδείξεις ενοικίου ή συμφωνητικά, για ποσά διαφορετικά των πραγματικών. Γίνεσθε συνένοχοι, σε φοροδιαφυγή του ιδιοκτήτη.
-Εσείς, από την πλευρά σας, ως ενοικιαστές, πρέπει να επιδείξετε συνέπεια, ως προς την καταβολή των μισθωμάτων (= ενοικίων), την καλή χρήση του σπιτιού και την εφαρμογή των κανονισμών της οικοδομής.
-Η καθυστέρηση καταβολής των δαπανών κοινοχρήστων έχει τα ίδια αποτελέσματα καθυστέρησης του ενοικίου.
-Ο ενοικιαστής, κατά τη λήξη της μίσθωσης, έχει υποχρέωση να αποδώσει την κατοικία, στην κατάσταση, που την παρέλαβε.
-Από 01.01.2008, το χαρτόσημο έχει καταργηθεί, για τις κατοικίες.
-Εάν απευθυνθείτε, σε μεσιτικό γραφείο, προσέχετε να είναι νόμιμο. Ο μεσίτης δικαιούται αμοιβή γι' αυτό ρωτάτε ποιά είναι η αμοιβή του, και καταβάλετε την αμοιβή μόνο αν ενοικιάσετε το σπίτι, που σας πρότεινε. Επομένως, πληρώνετε, αφού υπογράψετε το συμβόλαιο, με τον ιδιοκτήτη.
· Τα σπίτια τα επισκέπτεσθε και τα ελέγχετε(τουλάχιστον ηλεκτρική εγκατάσταση, υδραυλική εγκατάσταση, τρόπο θέρμανσης, υγρασίες, οικιακές συσκευές, σύνδεση ίντερνετ, περιβάλλον χώρος, θόρυβοι, πρόσβαση) ημέρα.
· Πριν αποφασίσετε να υπογράψετε συμβόλαιο, ενημερώνεσθε, για τα κοινόχρηστα, τους λογαριασμούς του σπιτιού και όλα τα έξοδα, που θα επιβαρύνουν το σπίτι, πέραν του ενοικίου.

πηγή:http://www.thestival.gr/society/item/190310-kepka-symboules-gia-toys-foitites?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter

Δεν υπάρχουν σχόλια: