Τρίτη, 10 Δεκεμβρίου 2013

ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ-ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ


ΠΡΟΣΟΧΗ:

Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή από όσους τριτέκνους έχουν 

ενταχθεί στην διαθεσιμότητα και πληρούν τα κριτήρια για

 την κινητικότητα.Σαφέστατα προτάσσονται οι τρίτεκνοι και τα

 κριτήρια είναι ΜΟΝΟ όσα αναφέρονται στην σχετική

 Υπουργική Απόφαση της υπ’ αριθμ. ΔΙΠΙΔΔ/

Β.2.οικ/24199/4.9.2013 ΦΕΚ Β΄ 2208/6.9.2013.Δεν τίθεται 

θέμα μοριοδότησης και ούτε βεβαίως ισχύει αυτό που 

κυκλοφόρησε και ανησύχησε τριτέκνους ότι η 

΄΄προτεραιότητα αναφέρεται και ισχύει μόνο σε περίπτωση 

ισοβαθμίας΄΄.Αυτές οι διευκρινίσεις δόθηκαν από την Δντρια 

του Γραφείου του Υπουργού Διοικ. Μεταρρύθμισης(κα 

Χωριανοπούλου) μετά από σημερινό ερώτημα της 

ΠΕΣΠΟ3Τ.

Παρακαλούμε όποιος αντιμετωπίζει προβλήματα μη 

σωστής υλοποίησης σχετικής εγκυκλίου να ενημερώνει 

άμεσα η ΠΕΣΠΟ3Τ(6944161115).

Δεν υπάρχουν σχόλια: