Τρίτη, 5 Οκτωβρίου 2010

ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ Ε ΔΙΜΗΝΟΥ 2010

ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ Ε΄ΔΙΜΗΝΟΥ 2010 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 

Ο.Γ.Α.     

 

 

 Δελτίο Τύπου

Αθήνα, 05.10.2010

 

Η Διοίκηση του Ο.Γ.Α. ανακοινώνει ότι:

Τα οικογενειακά πολυτεκνικά επιδόματα (επίδομα 3ου παιδιού, πολυτεκνικό επίδομα, πολυτεκνικό επίδομα τρίτεκνης οικογένειες Ν.3631/08, ισόβιες συντάξεις και εφάπαξ παροχή 2.000€ Ν.3454/2006) του Ε΄ Διμήνου 2010, θα καταβληθούν σε 435.089 οικογένειες το χρονικό διάστημα από 11  έως 19  Οκτωβρίου  2010.

Η συνολική δαπάνη για τις πληρωμές αυτές ανέρχεται σε 134.511.993,80 €.

ΠΛΗΡΩΜΗ  ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ Ε ΄ΔΙΜΗΝΟΥ 2010

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Εφάπαξ Παροχή 2.000 € Ν. 3454/06

4.760.000,00 €

2.339

Επίδομα 3ου παιδιού

24.093.863,04 €

61.201

*Πολυτεκνικό Επίδομα

24.834.841,65 €

80.626

* Πολυτεκνικό Επίδομα τρίτεκνης Οικογένειας

43.585.585,48 €

181.194

Ν. 3631/08

Ισόβιες συντάξεις

36.541.561,23 €

171.770

Γενικό Σύνολο  Περιπτώσεων

 

497.130

Αμοιβή ΕΛΤΑ

696.142,40 €

Γενικό Σύνολο

134.511.993.80 €

 

                                                                      ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Ο.Γ.Α.

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: