Σάββατο, 10 Μαρτίου 2012

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4052 (ΦΕΚ Α΄41/01/03/2012)

Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης... για εφαρμογή του νόμου «Εγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων εθνικήςοικονομίας» και άλλες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ' ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Άρθρο 27

22.Διακόπτεται από 1.1.2012 η παροχή όλων των οικογενειακών επιδομάτων σε πολύτεκνεςοικογένειες με τέσσερα τέκνα και στις τρίτεκνες οικογένειες, οι οποίες έχουν συνολικό καθαρόετήσιο οικογενειακό εισόδημα άνω των σαράντα πέντε χιλιάδων ευρώ.


Έτσι ενδιαφέρεται ο κος Λομβέρδος.!!!!!!!!!!!!!

Δεν υπάρχουν σχόλια: