Κυριακή, 19 Ιανουαρίου 2014

Πώς προέκυψε ο αριθμός 2,1 ως συντελεστής αντικατάστασης των γενεών;Γιατί όχι 2.0;

ΔΙΟΤΙ:

Ο δείκτης αντικατάστασης γονιμότητας του ανθρώπου απαιτεί κάθε γυναίκα να αντικαθίσταται.
 

Σύμφωνα με CIA World Factbook αντιστοιχούν 107 αγόρια για 100 κορίτσια.

Τα 107 αγόρια και 100 κορίτσια για να αντικατασταθούν χρειάζονται 207 παιδιά.

Ο αριθμός των 207 παιδιών διαιρούμενος με το 100(κορίτσια) δίνει έναν συντελεστή 2,07,στρογγυλοποιημένος στον γνωστό δείκτη 2,1 γεννήσεις για αντικατάσταση γενεών. 

 Ποιες οικονομικές δυσκολίες θα υπάρξουν αν το ποσοστό γονιμότητας είναι πολύ χαμηλό;

 Η κοινωνία αποτελείται από ηλικιωμένους και νέους ανθρώπους . Οι ηλικιωμένοι δεν ήταν πάντα μεγάλοι. Ήταν κάποτε νέοι : εργάζονταν, είχαν οικογένειες και πλήρωναν φόρους. Με τα χρόνια γέρασαν και δεν είναι πλέον σε θέση να εργαστούν. Όταν συμβαίνει αυτό, είναι σημαντικό για αυτούς να αντικατασταθούν πλήρως από μια γενιά νέων ανθρώπων. Αυτοί οι νέοι άνθρωποι με τη σειρά τους, θα εργασθούν,θα δημιουργήσουν οικογένειες , και θα πληρώνουν φόρους , ένα μέρος εκ των οποίων θα πηγαίνει στην υστήριξη του ηλικιωμένου πληθυσμού που δεν μπορεί πλέον να υποστηρίξει τον εαυτό της.Ωστόσο, αυτός ο κανόνας λειτουργεί μόνο εάν οι νέοι είναι περισσότεροι ή κατά τι λιγότεροι  σε αριθμό με τους ηλικιωμένους. Εάν ο αριθμός των εργαζομένων ελαττώνεται συνεχώς και δεν θα μπορεί να  υποστηρίξει τους ηλικιωμένους, τότε το όλο σύστημα αντιμετωπίζει τον κίνδυνο μιας καταστροφικής κατάρρευσης .


  Όταν ένας πληθυσμός μειώνεται σε μέγεθος, ο αριθμός των πιθανών μητέρων μειώνεται επίσης. Χώρες με πολύ χαμηλά ποσοστά γεννήσεων - όπως η Ιαπωνία 1.21 παιδιά ανά γυναίκα - αυτό είναι  η δημογραφική κατάρρευση, διότι κάθε νέα γενιά είναι λίγο περισσότεροι από το ήμισυ του μεγέθους της προηγούμενης. Με αυτόν τον ρυθμό, θα χρειασθούν μόλις τέσσερις γενιές για να μειωθεί το μέγεθος του πληθυσμού κατά 10 % του αρχικού μεγέθους του. Για να αντισταθμιστεί άμεσα και σε μια γενιά αυτή η μείωση και να αποκατασταθεί ο αρχικός αριθμός του πληθυσμού, θα πρέπει κάθε γυναίκα να γεννήσει 20 παιδιά!!! ΑΔΥΝΑΤΟΝ

Δεν υπάρχουν σχόλια: