Παρασκευή, 25 Ιουλίου 2014

Φαξ ενστάσεων : κατά τόπους γραφεία ΕΕΤΑΑ & e-mail ενστάσεων : miteresenstaseis@eetaa.gr


Φαξ ενστάσεων : κατά τόπους γραφεία ΕΕΤΑΑ

e-mail ενστάσεων : miteresenstaseis@eetaa.gr
Να στέλνονται σε μορφή pdf

Barcode :

                

               ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ AITOYNTΟΣ/ΑΙΤΟΥΣΑΣΔΡΑΣΗ: «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»
Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»
ΠΡΟΣ:

Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και

Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε.
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
/ 08 / 2014
Συμπληρώνεται από την Ε.Ε.Τ.Α.Α.

ΝΟΜΟΣ:

ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:

ΑΦΜ:

ΟΝΟΜΑ&ΕΠΩΝΥΜΟ:

ΟΝΟΜΑ & ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤAI ΕΝΣΤΑΣΗ:

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΝΣΤΑΣΗΣΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ


ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ


…../08/2014

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ/ΑΙΤΟΥΣΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: