Τρίτη, 14 Οκτωβρίου 2014

ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΡΗ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Κατά την πρόσφατη ψήφιση τροπολογίας για τις μετεγγραφές δυστυχώς το ΥΠΕΠΘ απέκλεισε παρανόμως από τους δικαιούχους  για μετεγγραφές τους επιτυχόντες τρίτεκνους φοιτητές που εισήλθαν με το 10%(προηγούμενου έτους).

Εάν οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αρνηθούν να χορηγήσουν τον προσωπικό κωδικό ασφαλείας στους επιτυχόντες τρίτεκνους φοιτητές που εισήλθαν με το 10% για να υποβάλουν μαζί με τον οκταψήφιο κωδικό συμμετοχής στις Πανελλήνιες, την ηλεκτρονική αίτησή τους μέσω της ιστοσελίδας του Υπ. Παιδείας για μετεγγραφή και προτίθενται να ασκήσουν έφεση στην αρνητική απόφαση της Σχολή ή το Τμήμα, απαιτείται να γίνουν τα ακόλουθα πριν την δικαστική προσφυγή:
α. Με γραπτή αίτηση, πρωτοκολλημένη, να ζητηθεί η χορήγηση του προσωπικού κωδικού ασφαλείας και βεβαίως να έχουν αντίγραφο της πρωτοκολλημένης αιτήσεως.
β. Η αρνητική απάντηση από τον Διευθυντή της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την χορήγηση του προσωπικού κωδικού ασφαλείας να είναι γραπτή. Να του τονισθεί ότι υποχρεούται να χορηγήσει τον προσωπικό κωδικό ασφαλείας και ότι δεν προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία και υπουργικές αποφάσεις η απαγόρευση χορήγησης κωδικού ασφαλείας και τέλος δεν είναι αρμόδιος για να κρίνει εάν δικαιούνται μετεγγραφής (μεταφοράς) θέσης ή όχι. Αρμόδιες είναι μόνο οι Σχολές και τα Δικαστήρια.
γ. Εάν δεν δοθεί από τον Διευθυντή της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ο κωδικός ασφαλείας τότε με το αντίγραφο της πρωτοκολλημένης αιτήσεως και της έγγραφης αρνητικής απαντήσεως ζητούν με αίτησή τους από τον Εισαγγελέα, την χορήγηση εισαγγελικής παραγγελίας προς τον Διευθυντή της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για να χορηγήσει τον κωδικό ασφαλείας. Το ίδιο θα ακολουθήσουν και στην περίπτωση που δεν δίνει ο Διευθυντής της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης την αρνητική απάντησή του, γραπτώς.
δ. Υποβάλλουν ηλεκτρονικώς την αίτηση τους για την Σχολή ή το Τμήμα που επιθυμούν την μεταφορά θέσεως
ε. Όλα τα ανωτέρω βήματα-ενέργειες απαιτούνται
στ. Τέλος, εάν  απορριφθεί η αίτηση από την οικεία Σχολή ή το Τμήμα, τότε κατά της απορριπτικής αποφάσεως θα μπορεί να ασκηθεί αίτηση ακυρώσεως στο αρμόδιο Διοικητικό Εφετείο, διεκδικώντας την μετεγγραφή(μεταφορά θέσης).

Δεν υπάρχουν σχόλια: