Σάββατο, 9 Μαΐου 2015

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΑΣΕΙ ΑΣΣΥ 2015-2016

ΕΚΔΟΘΗΚΕ Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ 2015-16

ΑΔΑ: 6Δ0Φ6-ΩΧ6
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%940%CE%A66-%CE%A9%CE%A76

Δεν υπάρχουν σχόλια: