Παρασκευή, 22 Ιανουαρίου 2016

ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ, ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ & ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ  ΤΡΙΩΝ  ΤΕΚΝΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ   ΕΔΕΣΣΗΣ
“ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ”
Φλωρίνης 4 Τηλ.:6944161115 e-mail: triteknoi_edessa@yahoo.gr
                                                                     Έδεσσα 18-1-2016

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η-Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Καλούνται όλα τα μέλη του Συλλόγου να συμμετάσχουν στις ακόλουθες εκδηλώσεις/δράσεις του που θα πραγματοποιηθούν στις
20 Φεβρουαρίου 2016, ημέρα Σάββατο και ώρα 17:00, στην Αίθουσα του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Έδεσσας και Αλμωπίας, Φλωρίνης 4 Έδεσσα:
-Ενημέρωση μελών(Τελευταίες εξελίξεις του αγώνα μας, Διαδικασίες για συμπλήρωση του εντύπου Α21 για τα επιδόματα Στηρίξεως τέκνων και τριτέκνων-πολυτέκνων έτους 2016, Μειώσεις δημοτικών τελών και τελών Υδρεύσεως, κάρτα μέλους, Μείωση τιμής εισιτηρίου ΚΤΕΛ Πέλλας, Πρόγραμμα Επισιτιστικής Βοήθειας για Απόρους κ.α).
-Διοικητικός και Οικονομικός Απολογισμός 2014-2015
-Αρχαιρεσίες για εκλογή νέου Δ.Σ. και Ε.Ε
-Βράβευση νέων μητέρων που απέκτησαν το 3ο τέκνο εντός του 2015.
-Βράβευση των τέκνων των μελών του Συλλόγου Γονέων Τριών Τέκνων Επαρχίας Εδέσσης ''Οι Τρείς Ιεράρχες'', που επέτυχαν σε σχολές ΑΕΙ-ΤΕΙ-ΙΕΚ το 2015.
-Κοπή πίτας του Συλλόγου.
Οι γονείς που απέκτησαν το 3ο τέκνο εντός του 2015 να ενημερώσουν τον Σύλλογο, κατά την ημέρα και ώρες λειτουργίας του γραφείου του συλλόγου (Φλωρίνης 4 κάθε Τετάρτη από 17:00 -18:00) έως και 15-2-2016. Απαιτείται να προσκομισθεί το πιστοποιητικό οικογενειακής καταστάσεως στον Σύλλογο πριν την εκδήλωση.
Τα μέλη του Συλλόγου που τα παιδιά τους επέτυχαν σε ΑΕΙ-ΤΕΙ-ΙΕΚ το 2015 να ενημερώσουν τον Σύλλογο κατά την ημέρα και ώρες λειτουργίας του γραφείου του συλλόγου(Φλωρίνης 4 κάθε Τετάρτη από 17:00-18:00) έως      15-2-2016, για τα ακόλουθα στοιχεία:
        -Όνομα και Επώνυμο  μέλους και τέκνου καθώς και αριθμός μητρώου συλλόγου. Απαιτείται να προσκομισθεί και σχετική βεβαίωση της σχολής που επέτυχε και παρακολουθεί.
Υπενθυμίζουμε ότι για την εγγραφή νέου μέλους στον σύλλογο απαιτούνται: Πιστοποιητικό οικογενειακής καταστάσεως, φωτοτυπία των ταυτοτήτων και των δύο γονέων, τελευταίο εκκαθαριστικό φορολ/κής δήλωσης. Για την έκδοση κάρτας μέλους και κάρτας για ΚΤΕΛ ΑΕ απαιτούνται δύο φωτογραφίες(διαστάσεων 3χ3) για τους γονείς και τέκνα άνω των έξι(6) έως 25 ετών(άγαμα). Για τα τέκνα(άγαμα) τριτέκνων με αναπηρία ισχύει ανεξαρτήτως ηλικίας.
Η παρουσία όλων των μελών είναι επιβεβλημένη και απαραίτητη.
Η συμμετοχή σας είναι η δύναμη του Συλλόγου μας

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Δεν υπάρχουν σχόλια: