Τρίτη, 10 Μαΐου 2016

Προκήρυξη Διαγωνισμού Επιλογής Σπουδαστών-τριων ΑΣΕΙ - ΑΣΣΥ Ακαδημαϊκού Έτους 2016 – 17

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΕΡΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 7)
Προκειμένου η ηλεκτρονική Αίτηση να συμπληρωθεί ορθά, θα πρέπει να ισχύουν οι παρακάτω προυποθέσεις:
1. Απαιτείται Η/Υ με περιβάλλον windows.
2. Απαιτείται να είναι εγκαταστημένο λογισμικό Adobe Reader ή PDF - XChange Viewer.
3. Το αρχείο PDF πρέπει πρώτα να αποθηκευτεί στην Επιφάνεια Εργασίας (Desktop) του Η/Υ και στη συνέχεια να ανοιχτεί και να επεξεργασθεί-συμπληρωθεί με το λογισμικό της ανωτέρω Παραγράφου 2.
4. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση το κόκκινο πλαίσιο (πάνω αριστερά στο έντυπο της Αίτησης) θα παραμείνει, με αποτέλεσμα η Αίτηση να καταστεί άκυρη.
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ-ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ-ΣΤΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ
1. Στους Πίνακες της Παραγράφου 1 των σελίδων 4 έως και 8, οι στήλες με τα έτη 2013 και 2014 τροποποιούνται σε 2014 και 2015, αντίστοιχα.
2. Στην Παράγραφο 13 του Υποδείγματος 7 (έντυπο της Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης του υποψηφίου), προστίθεται "....ή του ΠΣ"

Προκήρυξη Διαγωνισμού Επιλογής Σπουδαστών-τριων ΑΣΕΙ - ΑΣΣΥ
Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση Υποψηφίου

 http://www.geetha.mil.gr/el/briefing-el/other-info-el/5483-prokhryxh-diagwnismoy-epiloghs-spoydastwn-triwn-asei-assy.html

Δεν υπάρχουν σχόλια: