Παρασκευή, 24 Φεβρουαρίου 2012

ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Βαθμός Ασφαλείας:ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΜΑΡΟΥΣΙ 24 - 2 - 2012

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ - ΤΜΗΜΑ Β’ Αρ.Πρωτ. Βαθμός Προτερ.

----- Φ.251/20467/Β6

Ταχ. Δ/νση: Αν. Παπανδρέου 37 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

Τ.Κ. – Πόλη: 15180 - ΜΑΡΟΥΣΙ

Ιστοσελίδα: www. minedu.gov.gr

email: lampos@minedu.gov.gr

Πληροφορίες: Κων/να Ντούτσου 2103442684

Ανδρέας Λάμπος 2103442702 - 3

FAX: 2103442098

ΠΡΟΣ: 1) Περιφερειακούς Δ/ντές Εκπ/σης (έδρες τους)

2) Διευθυντές Δ.Ε. (έδρες τους)

3) Διευθυντές Γενικών Λυκείων και ΕΠΑΛ (διά των Δ/νσεων)

4) ΚΕΣΥΠ (διά των Δ/νσεων Δ.Ε.)

Θέμα: Διαβίβαση Δελτίων Τύπου σχετικά με την Αίτηση-Δήλωση για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Σας διαβιβάζουμε 3 Δελτία Τύπου του εξέδωσε το ΥΠΔΒΜΘ στις 22-2-2012 και 23-2-2012 για την άμεση ενημέρωση των Λυκείων και των υποψηφίων για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση είτε με το 90% (με νέα εξέταση) είτε με το 10% (χωρίς νέα εξέταση), και πιο αναλυτικά:

1. Δελτίο Τύπου 22/02/2012 με θέμα «Νομοθετική ρύθμιση που αφορά την εισαγωγή των αποφοίτων Εσπερινών Λυκείων στην Ανώτατη Εκπαίδευση», σύμφωνα με την οποία οι μαθητές που κατά το τρέχον σχολικό έτος φοιτούν στην τελευταία τάξη των εσπερινών ΓΕΛ ή εσπερινών ΕΠΑΛ-ΟΜΑΔΑ Β΄ και είχαν κάνει μετεγγραφή στη Γ΄ τάξη του εσπερινού Λυκείου κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2010-2011, μπορούν να υποβάλουν τη σχετική Αίτηση-Δήλωση συμμετοχής στις πανελλαδικές εξετάσεις του 2012 μέχρι και την Παρασκευή 2 Μαρτίου 2012. Για την εφαρμογή της ρύθμισης, παρακαλούνται οι Δ/ντές των εσπερινών ΓΕΛ και ΕΠΑΛ-Β΄ να ενημερώσουν σχετικά τους τελειοφοίτους των Λυκείων τους.

2. Δελτίο Τύπου 23/02/2012 με θέμα «Νομοθετική ρύθμιση για την εισαγωγή των αποφοίτων Λυκείων σε ποσοστό 10% των θέσεων εισακτέων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση χωρίς νέα εξέταση», σύμφωνα με την οποία προβλέπεται, η επαναφορά της δυνατότητας εισαγωγής με τη διαδικασία του 10%, για τα ακαδημαϊκά έτη 2012-2013 και 2013-2014 και αφορά, σε κάθε περίπτωση, όσους πήραν μέρος στις Πανελλαδικές Εξετάσεις των ημερησίων ΓΕΛ ή ημερησίων ΕΠΑΛ (ομάδα Β΄), τα δυο αμέσως προηγούμενα έτη.

Για την εφαρμογή της ρύθμισης, αν κάποιοι απόφοιτοι - κάτοχοι βεβαίωσης πρόσβασης ημερήσιων ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ-Β΄ των ετών 2010 ή 2011 υπέβαλαν ήδη Αίτηση-Δήλωση για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις (για το 90% των θέσεων) και τελικά επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για το 10% των θέσεων (χωρίς νέα εξέταση) έχουν το δικαίωμα μέχρι και την Παρασκευή 2-3-2012 να ανακαλέσουν την αρχική Αίτηση-Δήλωση και να τους επιστραφεί η βεβαίωση πρόσβασης, καταστρέφοντας και τα 2 αντίγραφα της αρχικής Αίτησης-Δήλωσης και διαγράφοντας την Αίτηση-Δήλωση από το «ΝΕΣΤΟΡΑ».

- Όσοι από τους αποφοίτους - κατόχους βεβαίωσης πρόσβασης ημερήσιων ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ-Β΄ των ετών 2010 ή 2011θέλουν να είναι υποψήφιοι για Στρατιωτικές Σχολές, Αστυνομικές Σχολές, Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού, ΤΕΦΑΑ, τότε και μόνο αυτοί θα υποβάλουν Αίτηση-Δήλωση για το 10%, υπόδειγμα της οποίας επισυνάπτεται και αναρτάται στο διαδίκτυο, και θα σταλεί από τον «ΕΠΑΦΟ» στα Λύκεια την Τρίτη 28-2-2012.

- Αντίθετα, όσοι από τους αποφοίτους - κατόχους βεβαίωσης πρόσβασης ημερήσιων ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ-Β΄ των ετών 2010 ή 2011 θέλουν να είναι υποψήφιοι με το 10% για τις υπόλοιπες σχολές (πλην Στρατιωτικών, Αστυνομικών κλπ.), δεν υποβάλλουν Αίτηση-Δήλωση για το 10% , αλλά απευθείας μηχανογραφικό μαζί με τους υπόλοιπους υποψηφίους. Γενικότερα για τη διαδικασία του 10% ισχύει ό,τι ίσχυε κάθε χρόνο.

- Σε κάθε περίπτωση, ακόμα και οι απόφοιτοι που δεν ανακαλέσουν τώρα την Αίτηση-Δήλωση για συμμετοχή στις εξετάσεις και τελικά δεν εξεταστούν σε κανένα πανελλαδικό μάθημα, μετά το τέλος των εξετάσεων θα τους επιστραφεί η Βεβαίωση Πρόσβασης και θα μπορέσουν να υποβάλουν το μηχανογραφικό τους δελτίο για το 10%.

3. Δελτίο Τύπου 23/02/2012 με θέμα «Υποβολή Αίτησης – Δήλωσης συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του 2012 των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ και υποψηφιότητας για το 10% των θέσεων εισακτέων (χωρίς νέα εξέταση)», με το οποίο εκτός όλων των ανωτέρω υπενθυμίζεται ότι η προθεσμία για την υποβολή της Αίτησης-Δήλωσης πλην των μαθητών των εσπερινών (βλ. ανωτέρω 1) και του 10% (βλ. ανωτέρω 2) λήγει στις 28-2-2012.

Συνημμένα : 1) Τα 3 ως άνω Δελτία Τύπου

2) Υπόδειγμα Αίτησης-Δήλωσης 10%

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΜΑΡΙΑ ΔΟΚΟΥ


ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ : Δ/νση Οργάνωσης και Διεξαγωγής Εξετάσεων

Δεν υπάρχουν σχόλια: