Κυριακή, 19 Αυγούστου 2012

ΜΕΙΩΣΗ ΤΕΛΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ ΕΔΕΣΣΑΣ

Υπενθυμίζουμε τα μέλη του Συλλόγου που διαμένουν στον δήμο Έδεσσας ότι μετά από συνεννόηση με Δ.Ε.Υ.Α. Έδεσσας ο Σύλλογος θα παραλαμβάνει,στο Γραφείο του Συλλόγου από 22-8-2012(Τετάρτη) και κάθε Τετάρτη(ώρες λειτουργία του Γραφείου) τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, πρωτότυπα ή νόμιμα επικυρωμένα φωτοαντίγραφα. Μετά από αρχικό έλεγχο θα τα προωθεί στην Δ.Ε.Υ.Α. Έδεσσας για έγκριση και εν συνεχεία εφαρμογή της απόφασης.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΕΛΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΕ ΤΡΙΤΕΚΝΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΗΣ

Ο Σύλλογος ενημερώνει τα μέλη του που διαμένουν στον δήμο Έδεσσας ότι μετά από συνεννόηση με Δ.Ε.Υ.Α. Έδεσσας θα παραλαμβάνει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, πρωτότυπα ή νόμιμα επικυρωμένα φωτοαντίγραφα και μετά από αρχικό έλεγχο θα τα προωθεί στην Δ.Ε.Υ.Α. Έδεσσας για έγκριση και εν συνεχεία εφαρμογή της απόφασης.
Απαιτούνται:

1.    Αίτηση του δικαιούχου. Έντυπο αιτήσεως θα υπάρχει στον Σύλλογο.

2. Έγγραφο ή δικαιολογητικό ή βεβαίωση ή άλλο ισότιμο επίσημο έγγραφο το οποίο θα αποδεικνύει την ιδιότητα του αιτούντος ως τρίτεκνου: Πρόσφατο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Καταστάσεως και από τον Σύλλογο θα δίδεται Βεβαίωση μέλους του Συλλόγου.

3. Συμβόλαιο κυριότητας της κατοικίας στο όνομα του αιτούντος ή μέλους της οικογένειας του. Εάν αυτή είναι δωρεάν παραχώρηση, να προσκομίζει Ε2 της φορολογικής δήλωσης του ιδιοκτήτη του περασμένου έτους και αν είναι μισθωμένη, θεωρημένο και σε ισχύ από την αρμόδια Δ. Ο. Υ. συμβόλαιο στο όνομα του αιτούντος ή μέλους της οικογένεια του.

4. Εκκαθαριστικό εφορίας τελευταίου οικονομικού έτους καθώς και το Ε9. Εάν δεν υποβάλλεται φορολογική δήλωση, τότε υπεύθυνη δήλωσή τους,
θεωρημένη από την αρμόδια Δ. Ο. Υ. , ότι δεν υποβάλλεται φορολογική
δήλωση σε καμία Δ. Ο. Υ.

5. Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος ότι η όποια αλλαγή προκύψει θα
γνωστοποιηθεί άμεσα στην Υπηρεσία μας ( π.χ. απώλεια ιδιότητας ,
μετακόμιση, αλλαγή χρήσης ακινήτου κλπ.). Εάν αυτό δε γίνει η Υπηρεσία θα
καταλογίσει στον υπόχρεο το όφελος του με τις νόμιμες προσαυξήσεις. Έντυπο Υπεύθυνης δήλωσης θα υπάρχει στον Σύλλογο.

6. Όποιο άλλο δικαιολογητικό τυχόν απαιτηθεί για τη διασφάλιση των
συμφερόντων της Υπηρεσίας, σε περίπτωση που κάτι δεν προκύπτει σαφώς
από τα προηγούμενα ή για περιπτώσεις που δε μπορούν να προβλεφθούν.

Κάθε έτος θα κατατίθεται από τους δικαιούχους των μειώσεων στην Υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α. ΕΔΕΣΣΑΣ στις αρχές του έτους, απλή υπεύθυνη δήλωση περί μη αλλαγής των όσων έχουν δηλωθεί αρχικά καθώς και το δικαιολογητικό εκείνο που έχει συγκεκριμένη διάρκεια, που θα βεβαιώνει τη συνέχιση της ιδιοκτησίας του δικαιούχου της μείωσης. Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης θα υπάρχει στον Σύλλογο.

Δεν υπάρχουν σχόλια: