Πέμπτη, 14 Νοεμβρίου 2013

Προϋπολογισμός Βουλής των Ελλήνων για το 2014

Στα 141.898.000 ευρώ ανέρχεται ο προϋπολογισμός της Βουλής για το 2014. Για την αποζημίωση των βουλευτών ο προϋπολογισμός του 2014 προβλέπει 20,9 εκατομμύρια ευρώ. ΉΤΟΙ 20,9 Εκατομ/300 βουλευτές=69666,70 ευρώ έκαστος. Επίσης προστίθενται και τα ακόλουθα ποσά κατά αναλογία κατανεμημένα:Συμμετοχή τους στις επιτροπές το ποσό που έχει προβλεφθεί είναι 1,5 εκατομμύρια ευρώ, για την οργάνωση γραφείου είναι 6,4 εκατομμύρια ευρώ και για τα έξοδα κίνησης 1,36 εκατομμύρια ευρώ σύνολο 9260000 ευρώ. Εάν δεχθούμε ότι και τα 9.260.000 κατανέμονται ισομερώς στους 300 τότε το συνολικό ποσό εσόδων για έκαστο βουλευτή θα είναι 100533,3333 ευρώ. 
ΠΗΓΗ:ΕΘΝΟΣ Ethnos.gr 14-11-2013

Δεν υπάρχουν σχόλια: