Πέμπτη, 27 Φεβρουαρίου 2014

Διευκρινίσεις για τρίτεκνους υπαλλήλους

 Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
                                           Αθήνα  27.2.2014
Σχετικά με τους υπαλλήλους που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα και απέκτησαν τρίτο παιδί εν μέσω της διαδικασίας της κινητικότητας, διευκρινίζεται ότι, οι ως άνω υπάλληλοι λογίζονται ως τρίτεκνοι για την κατά προτεραιότητα μετάταξη / μεταφορά τους , σύμφωνα με την  υπ’ αριθμ. ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/οικ. 24199/6.9.2013 Απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ  2208 Β’ ), όπως ισχύει.

Δεν υπάρχουν σχόλια: