Κυριακή, 16 Μαρτίου 2014

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝΑΠΤ.&ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 2014



                                           ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ         
                                                   1. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ/
    Δ/ΝΣΗ Π.Α.Π.-ΦΥΤΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ/              
                                   Δ/ΝΣΗ Π.Α.Π.-ΔΕΝΔΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ                                 
    2. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΖΩΪΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /                                    
                                      Δ/ΝΣΗ ΖΩΪΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & Α.Π.Α.                                
                                 Αθήνα, 11/ 03/ 2014            Αρ. Πρωτ.: 30/25232  

ΘΕΜΑ: «Πρόγραμμα Δωρεάν Διανομής τροφίμων για το έτος 2014»

Σχετ.: Το με αριθ. πρωτ. 2997/14-02-2014 έγγραφο της ΔΑΟΚ Μαγνησίας και Σποράδων (με αριθ.
πρωτ. εισαγωγής στο ΥπΑΑΤ 330/2997/24-02-2014).

Σε απάντηση του ανωτέρου σχετικού εγγράφου, αναφορικά με την εφαρμογή του έργου της
δωρεάν διανομής τροφίμων σε απόρους της Ε.Ε. για το έτος 2014, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
-Για το τρέχον έτος, δεν έχει εκδοθεί εκτελεστικός Κανονισμός από την Επιτροπή, όπως
γινόταν σε ετήσια βάση μέχρι και το 2013, σχετικά με την έγκριση σχεδίου κατανομής των
πόρων που διατίθεντο στα Κράτη Μέλη για την εφαρμογή των προγραμμάτων δωρεάν
διανομής τροφίμων σε απόρους της Ε.Ε. Κατά συνέπεια, δεν έχει εκδοθεί και η Κοινή
Υπουργική Απόφαση που καθόριζε σε ετήσια βάση τις λεπτομέρειες εφαρμογής του εν
λόγω σχετικού Κανονισμού (είδη τροφίμων προς διανομή κλπ).
-Παράλληλα, στο πλαίσιο λειτουργίας του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για απόρους
προβλέπεται να αντικατασταθεί και να διευρυνθεί το κοινοτικό πρόγραμμα δωρεάν
διανομής τροφίμων μέσα από έναν νέο Κανονισμό, ο οποίος, προς το παρόν, δεν έχει
ψηφισθεί. Επιπλέον, το νέο αυτό Κανονιστικό πλαίσιο παρακολουθείται από άλλο
Υπουργείο (Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας) ως επισπεύδουσα αρχή.
Κατόπιν των ανωτέρω, η Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθ. πρωτ. 279/23460/2013 (ΦΕΚ
Β΄/414) που καθορίζει τα κριτήρια επιλεξιμότητας των φορέων εκπροσώπησης και των τελικών
δικαιούχων τους δεν δύναται να εφαρμοστεί στην παρούσα φάση.

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Μ. ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ:
-ΥΠΑΑΤ 1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Γεν. Γραμματέα Αγρ. Πολιτικής
& Διεθνών Σχέσεων
-ΟΠΕΚΕΠΕ

Δεν υπάρχουν σχόλια: