Τετάρτη, 18 Ιουνίου 2014

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΔΝΣΗΣ ΟΡΓ &ΔΙΕΞΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΑΕΙ-ΤΕΙ ΤΟΥ ΥΠΕΠΘ ΣΕ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΕΣΠΟ3Τ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ     
-----

Βαθμός Ασφαλείας:
Να διατηρηθεί μέχρι:
Βαθμός Προτεραιότητας:


Μαρούσι, 08/04/2014

Αρ. Πρωτοκόλλου: Φ.251/54280/Β6
         
Ταχ. Δ/νση            : Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη           : 15180 – Μαρούσι
Ιστοσελίδα            : http://www.minedu.gov.gr
Email                      : t01ode2@minedu.gov.gr
Πληροφορίες       : Λ. Ζολώτα
Τηλέφωνο             : 210 3442699, FAX: 210 3442098
ΠΡΟΣ:   ΠΟΥΡTΟΥΛΙΔΗ ΣΤΑΥΡΟ
e-mail: pespo3t@yahoo.grΘΕΜΑ :  Υπαγωγή υποψηφίων στις ειδικές περιπτώσεις 
Σχετ.: το από 12-03-2014 (το με αρ. πρωτ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ/Υ.ΠΑΙ.Θ. 2417/13-03-14) e-mail σας

Σύμφωνα με το από 27-03-2014 Δελτίο Τύπου «Ανακοίνωση αριθμού εισακτέων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015», το οποίο μπορείτε να βρείτε στο www.minedu.gov.gr /ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ/ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ «Οι ειδικές περιπτώσεις υποψηφίων (πολύτεκνοι, τρίτεκνοι, κοινωνικά κριτήρια) που ως τώρα εισάγονταν καθ’ υπέρβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση σε δικό τους ποσοστό θέσεων καταργούνται. Όλοι οι υποψήφιοι πλέον θα διεκδικούν των εισαγωγή τους επί ίσοις όροις και μετά την εισαγωγή τους θα δίνονται ελεύθερες μετεγγραφές στους πολύτεκνους, τρίτεκνους και όσους πληρούν κοινωνικά κριτήρια».
Η ανακοίνωση αυτή ακολούθησε την έκδοση αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας όπου κρίθηκαν αντισυνταγματικές οι σχετικές νομοθετικές διατάξεις περί εισαγωγής υποψηφίων που εντάσσονται στις προαναφερόμενες ειδικές περιπτώσεις. Κατόπιν τούτου, σκόπιμο είναι το εν λόγω αίτημά σας να τεθεί υπόψη της Δ/νσης Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας, της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, αρμόδιας για θέματα μετεγγραφών. 
                                                                                     Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ


                                                                                                 ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΜΠΑΡΛΑ
Εσωτερική Διανομή:
1) Γραφείο Υπουργού, αρ. πρωτ. 2417/13-03-2014
2)  Δ/νση Οργάνωσης και Διεξαγωγής Εξετάσεων, τμ. Β’   

Δεν υπάρχουν σχόλια: