Τρίτη, 2 Δεκεμβρίου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 2-12-2014 ΔΙΑΝΟΜΗ ΦΡΟΥΤΩΝΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΕΔΕΣΣΗΣ
“ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ”
58200 Φλωρίνης 4 Τηλ.:6944161115
                                                                              Έδεσσα 2-12-2014

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου γνωστοποιεί στους γονείς με τρία τέκνα και μέλη του, ότι θα πραγματοποιηθεί διανομή φρούτων: μήλα, ακτινίδια και πορτοκάλια στις 5 Δεκ 2014, ημέρα Παρασκευή και τις ώρες από 11:00 έως 14:00 και 6 Δεκ. ημέρα Σάββατο από 11:00 έως 13:30 στον χώρο της ΓΕΣΠΟΒ Α.Σ., πρίν από την σιδηροδρομική διάβαση Μαυρο-βουνίου/Σκύδρας, επί της εθνικής οδού Έδεσσας-Θεσσαλονίκης.
Δικαιούχοι είναι οι αντίστοιχοι του προηγούμενου προγράμματος της Δωρεάν διανομής Τροφίμων. Όσοι εξ αυτών δεν έχουν φέρει εκκαθαριστικό του οικονομικού έτους  2014 στον Σύλλογο να το φέρουν μαζί τους καθώς και την κάρτα μέλους.
Η ημερομηνία διανομής στην Έδεσσα θα γνωστοποιηθεί με νεώτερη ανακοίνωση. Όσοι από τα μέλη δικαιούχοι περιοχής δήμου Έδεσσας έχουν την δυνατότητα να παραλάβουν τα  φρούτα από τον προαναφερόμενο χώρο δύνανται να προσέλθουν.
Θα ακολουθήσουν και άλλες διανομές φρούτων, για τον λόγο αυτό όσοι δεν συμμετέχουν στην παρούσα διανομή μπορούν να προσκομίσουν στον Σύλλογο τα ακόλουθα απαιτούμενα δικαιολογητικά:
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014,
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ,
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ(ΓΙΑ ΑΕΙ-ΤΕΙ-ΙΕΚ) και Στρατευμένου τέκνου,
προκειμένου να κατατεθεί έγκαιρα νέα κατάσταση δικαιούχων στην ΔΑΟΚ/ Πέλλας.
Εισοδηματικά κριτήρια:
Για άπορο άτομο εισόδημα μέχρι  και 7.200 €,
Για οικογένεια με 2 μέλη  μέχρι και  10.700 €,
 Για οικογένεια με 3 μέλη μέχρι και 11.520 €,
 Για οικογένεια με 4 μέλη μέχρι και 14.400 €,
Για οικογένεια με 5 μέλη μέχρι και  17.280 €.
Στην περίπτωση απόρου ατόμου, που έχει αναπηρία 67% και άνω, το εισοδηματικό κριτήριο προσαυξάνεται κατά 3.600 €. Εισόδημα νοείται το φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο.Από τον υπολογισμό του ως άνω εισοδήματος εξαιρείται η ελάχιστη αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης για κάθε άτομο(3000 ευρώ) ή οικογένεια (5000 ευρώ), σύμφωνα με ΚΥΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ 279 23460  ΦΕΚ 244Β 22ΦΕΒ 2013.
Τηλέφωνο επικοινωνίας 6944161115.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Δεν υπάρχουν σχόλια: