Τρίτη, 7 Απριλίου 2015

«Καταβολή Οικογενειακών Επιδομάτων – Α΄ Δόσης του 2015»


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡ ΑΤΙΑ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦ ΑΛΙΣΕΩΝ
Ο.Γ.Α.
Δελτίο Τύπου
Μ. Δευτέρα, 6.4.201 5

Η Διοίκηση του ΟΓΑ αν ακοινώνει ότι:
Τη Μ. Τετάρτη 8 Απριλίου 2015 θα πραγματοποιηθεί, ως προκαταβολή, η πληρωμή των Οικογενειακών Επιδομάτων του Α’ τριμήνου του έτους 2015 (Ενιαίο Επίδομα Στήριξης Τέκνων και Ε ιδικό Επίδομα Τρίτεκνων και Πολύτεκνων Οικογενειών), με βάση τα στοιχεία αιτήσεων του Α21 του έτους 2014.
Η πληρωμή αφορά 693.299 οικογένειες- δικαιούχους και η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 139.689.207,02 €.
Ο Διοικητής του ΟΓΑ κ. Ξενοφών Βεργίνης ενημερώνει ότι ο έλεγχος σε τροποποιημένες αιτήσεις Α21 συνεχίζεται και οι ενδιαφε ρόμενοι, για όσες εγκριθ ούν, θ α ενημερωθ ούν για την ακριβή ημερομηνία πλη ρωμής με νεότερη ανακοίνωση.
Πληροφορούμε τους ενδιαφερόμενους ότι, στην ιστοσελίδα του ΟΓΑ (www.oga .gr), έχει αναρτηθ εί «ΟΔΗΓΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ» ,μέσω του οποίου παρέχονται χρήσιμες πληροφορίες και οδηγίες για την διαδικασία χορήγησης των επιδομάτων και την υποβολή του εντύπου Α21.
ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΟΓΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια: