Δευτέρα, 26 Σεπτεμβρίου 2016

ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ ΦΡΟΥΤΩΝΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΕΔΕΣΣΗΣ
“ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ”
58200 Φλωρίνης 4 Τηλ.:6944161115
                                                                        Έδεσσα 25 Σεπτεμβρίου 2016


Σύμφωνα με την ΥΑ Αρ.Πρωτ.: 3630/87095/ 28-07-2016(ΑΔΑ: 75ΖΔ4653ΠΓ-ΤΞΤ)
εντάχθηκαν στους ωφελούμενους  του προγράμματος δωρεάν διανομής φρούτων (πορτοκάλια, μήλα, μανταρίνια, ακτινίδια, κ.ά.). και οι γονείς με τρία (3) προστατευόμενα τέκνα και φορολογητέο εισόδημα έως και 14.400 ευρώ.

Καλούμε όλες τις τρίτεκνες οικογένειες, μέλη του Συλλόγου,
με προστατευόμενα τέκνα και  με φορολογητέο εισόδημα
έως και 14.400 ευρώ 
να προσκομίσουν στο γραφείο του Συλλόγου τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
-Πρόσφατο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης(τελευταίου 2μήνου),
-Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου(εκκαθαριστικό) του Φορολογητέου
   έτους 2015,
- Φ/Α Ταυτότητος μέλους,
- Αίτηση-Δήλωση συμμετοχής(διατίθεται από τον Σύλλογο).

Αιτήσεις στο Γραφείο του Συλλογου(ημέρα και ώρες γραφείου).ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Δεν υπάρχουν σχόλια: