Τρίτη, 14 Απριλίου 2009

ΕΠΙΔΟΣΗ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΟΣ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΑΡΙΔΑΙΑ 11 ΑΠΡ 09

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΕΔΕΣΣΗΣ
“ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ”
58200 Φλωρίνης 4 Τηλ.:6944161115,6948781645
e-mail: triteknoi_edessa@yahoo.gr,
http://triteknoi-edessa.blogspot.com
Έδεσσα 11-4-09
Εξοχότατε κύριε Πρωθυπουργέ,

ως Σύλλογος Γονέων Τριών Τέκνων Επαρχίας Εδέσσης επανερχόμασθε για μια ακόμη φορά προκειμένου να σας εκφράζουμε την αγωνία και την σοβαρότατη ανησυχία μας για το ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ που αντιμετωπίζει η χώρας μας. Οι ολέθριες επιπτώσεις, τις οποίες και εσείς επισημάνατε στην Βουλή των Ελλήνων κατά την συζήτηση του προϋπολογισμού του 2009, έχουν αρχίσει να εμφανίζονται(πχ ασφαλιστικό, άμυνα, ποιοτική διαφοροποίηση πληθυσμού κ.ά).Οι υφιστάμενες συνέπειες από την συνεχή γήρανση του πληθυσμού, μείωση της παραγωγικότητας, κατάρρευση του κοινωνικοασφαλιστικού συστήματος, υποχώρηση του ρυθμού ανάπτυξης και τελικά οικονομική ύφεση, θα μπορούσαν να προκαλέσουν ιστορικές ανακατατάξεις στον ευαίσθητο χώρο της Βαλκανικής, την στιγμή όπου άλλες "φίλες" χώρες αυξάνονται πληθυ-σμιακά με ταχύτατους ρυθμούς.
Τα τελευταία 10 χρόνια, σύμφωνα με τα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας οι θάνατοι των Ελλήνων υπερτερούν των γεννήσεων. Ο θρήνος της απώλειας ενός ανθρώπου ακούγεται συχνότερα από το χαρμόσυνο κλάμα ενός νεογέννητου. Δυστυχώς και ο ν. Πέλλης συγκαταλέγεται στους νομούς όπου υπερτερούν οι θάνατοι των γεννήσεων (συμπεριλαμ-βανομένων και των γεννήσεων αλλοδαπών). Τα δημογραφικά δεδομένα του ελληνικού πληθυ-σμού είναι αμείλικτα και εμφανίζουν την Ελληνίδα με τον μικρότερο δείκτη γονιμότητας (0,95) όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά και παγκόσμια.
Ο ειδικός κατά ηλικία δείκτης γονιμότητας τα τελευταία 10 χρόνια (1997 – 2007) έχει μετα-τοπισθεί από την ομάδα ηλικιών 20 – 24 ετών, που ήταν από την αρχή της δεκαετίας του 1980, προς τις μεγαλύτερες ηλικίες στην ηλικιακή ομάδα 31 – 35 το έτος 2006. Επομένως περιορίζεται έτι περαιτέρω ο γόνιμος διαθέσιμος χρόνος(από 10 έτη σε 5 έτη).
Σύμφωνα με ιατρικές μελέτες και παρατηρήσεις: Το 50% των αποβολών συμβαίνουν σε γυναίκες 35 ετών και άνω, ενώ κάτω των 35 ετών οι αποβολές είναι κάτω του 15%. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να περιορίζεται κατά πολύ ο αριθμός των παιδιών που πρόκειται να αποκτήσουν. Επομένως δεν είναι δυνατόν να υποστηρίζεται σοβαρά η άποψη ότι το έλλειμμα τεκνοποιήσεως των γυναικών σε μικρότερες ηλικίες θα καλυφθεί από μεγαλύτερες ηλικίες με την βοήθεια της επιστήμης.
Η Ελληνική Γεροντολογική και Γηριατρική Εταιρεία, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα των Ηλικιωμένων, ανακοίνωσε ότι η Ελλάδα γερνάει σε ποσοστό μεγαλύτερο του 17,1% και με προοπτικές το 2020 να πλησιάζει το 24%. Αν εξαιρέσουμε περίπου το 20% του πληθυσμού που είναι αλλοδαποί, και ελάχιστοι εξ αυτών μπορεί να είναι άνω των 65 ετών, τότε το ποσοστό του ηλικιωμένου πληθυσμού στο σύνολο του Ελληνικού πληθυσμού είναι σήμερα 22,7%, δηλαδή περισσότερο από τρεις φορές ( Χ 3 ! ) άνω του ορίου 7% που θέτει ο ΟΗΕ για να χαρακτηρίσει μια χώρα γερασμένη. Ταυτόχρονα, το ποσοστό του πληθυσμού από 0-14 ετών είναι μόλις 12,05%, δηλαδή όχι μόνο γερνάμε σαν χώρα, αλλά επίσης σταδιακά μειώνεται ο πληθυσμός. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την ραγδαία επιδείνωση στη σχέση ισορροπίας ανάμεσα στους εργαζόμενους και τους συνταξιούχους, με σχέση στη χώρα μας, 1,75 προς 1 ενώ σ΄ένα υγιές σύστημα είναι 4 προς 1.
Σύμφωνα με έρευνα του Ινστιτούτου της ΓΣΕΕ το επίπεδο της φτώχειας, τελευταία, για νοικοκυριά με τρία τέκνα εξακοντίσθηκε στο 38% έναντι των νοικοκυριών με 2 τέκνα που είναι 18%.
Από στοιχεία του ΟΓΑ των τελευταίων τριών ετών έχουμε κατ΄ έτος μείωση των δικαιούχων μητέρων για ισόβια σύνταξη 2500-3000 μητέρες. Αυτό σημαίνει ότι με αυτόν τον ρυθμό μείωσης το 2020 και μετά οι πολύτεκνες μητέρες με τέσσερα τέκνα και άνω θα είναι μου-σειακό είδος.
Τα ανωτέρω στοιχεία επιβεβαιώθηκαν και πάλι σε συνέδριο με θέμα: Πληθυσμιακές Τάσεις και Προοπτικές: ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑЇΚΗ ΕΝΩΣΗ, που διεξήχθη στις 13 και 14 Μαρτίου 2009 και συνδιοργάνωσε η Ακαδημία Αθηνών με την Ελληνική Εταιρεία Δημογραφικών Μελετών.
Με αυτά τα δεδομένα ποιά θα είναι η πολιτική και κοινωνική κατάσταση στο μεσοπρόθε-σμο μέλλον όταν θα έχει διαφοροποιηθεί η σύνθεση του πληθυσμού και συνακόλουθα και του εκλογικού σώματος;

Κύριε Πρωθυπουργέ,

γνωρίζετε ότι το 1993 με πρωτοβουλία της Ν. Δ, και προς τιμή σας, συγκροτήθηκε στην Βουλή Διακομματική Επιτροπή με σκοπό την υποβολή προτάσεων-εισηγήσεων για την αντιμετώπιση του σοβαρότατου δημογραφικού προβλήματος. Βασική και πρώτη πρόταση-εισήγηση του πορίσματος που συνέταξε η Επιτροπή ήταν ο χαρακτηρισμός της οικογένειας με τρία τέκνα πολύτεκνης. Έκτοτε αγνοούμε την τύχη αυτού του πορίσματος.
Ως αντιπολίτευση, προεκλογικά, αλλά και στις προγραμματικές δηλώσεις σας στην Βουλή των Ελλήνων είχατε δεσμευθεί ότι οι οικογένειες με τρία παιδιά θα χαρακτηριστούν άμεσα πολύτεκνες. Όμως το μόνο που παρουσιάσθηκε μέχρι σήμερα είναι ο Ν. 3454/2006 για «ενίσχυση της οικογένειας και λοιπές διατάξεις».Όσον αφορά τις οικογένειες με τρία τέκνα, σοβαρότατα προβλήματα δημιούργησε παρά επέλυσε. Οι όποιες παροχές αίρονται ουσιαστικά από τα διάφορα ανεδαφικά ηλικιακά όρια ή ποσοστά ή προϋποθέσεις που έχουν τεθεί στις διατάξεις του νόμου ή καθίστανται ανίσχυρες στα διοικητικά δικαστήρια καθότι δικαιώνονται προσφυγές εναντίον γονέων ή τέκνων τριτέκνων. Μάλιστα τελευταία έχει αρχίσει η αποδόμηση των όποιων παροχών έχουν δοθεί.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ

Ο χαρακτηρισμός των γονέων με τρία τέκνα πολυτέκνους, ανεξαρτήτως ηλικίας και την ένταξή τους στις διατάξεις των νόμων περί πολυτεκνίας. Οποιαδήποτε σοβαρή οικονομική επιβάρυνση ή τυχόν σοβαρή ανατροπή ομαλούς λειτουργίας ενός φορέα(π.χ εκπαίδευση) από την εφαρμογή κάποιας επί μέρους διατάξεως μπορεί να αποδοθεί-εφαρμοσθεί σταδιακά και σε εύλογο χρονικό διάστημα(μεταβατικές διατάξεις).
Η Πρότασή μας: -είναι εθνική ανάγκη όσο ποτέ άλλοτε.
-είναι εφικτή, δίκαιη και υλοποιήσιμη.
-είναι συγκεκριμένη, δεν είναι αυθαίρετη αλλά έχει μελετηθεί από έγκριτους επιστήμονες και περιλαμβάνεται στο πόρισμα της Διακομματικής Επιτροπής της Βουλής των Ελλήνων,1993 και στις σχετικές προτάσεις νόμου στην Βουλή των Ελλήνων.
-εκφράζει τις ανάγκες της σημερινής κοινωνίας μας
Είμαστε στην διάθεσή σας αλλά και των αρμοδίων υπηρεσιακών οργάνων της Κυβερνήσεως σας για την παροχή όλων των αναγκαίων αναλυτικών στοιχείων που αποδεικνύουν ότι η πρότασή μας είναι άμεσα υλοποιήσιμη.Ενημερωτικά σας γνωρίζουμε ότι έχουν γίνει κατ΄ επανάληψη σχετικές προτάσεις από το αντιπροσωπευτικό όργανο των συλλόγων τριτέκνων Ελλάδος, προς το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης(οι τελευταίες Σεπ και Νοε 08) χωρίς να έχουμε οποιαδήποτε απάντηση.

Εάν θέλετε η Ν.Δ. και εσείς να καταγραφείτε στην ιστορία ως η πολιτική παράταξη που τηρείτε τις υποσχέσεις σας και αντιμετωπίζετε δυναμικά τα σοβαρά προβλήματα της χώρας με αποτελεσματικότητα και αποφασιστικότητα, τότε θα πρέπει να υλοποιήσετε άμεσα την υπόσχεσή σας. Είναι μια απόφαση που πιστεύουμε πως αντιλαμβάνεσθε και εσείς ότι θα δρομολογήσει σοβαρά μέτρα με δημογραφική προοπτική αλλά και θα καθορίσει αποφασιστικά τις μελλοντικές πολιτικές και κοινωνικές εξελίξεις.
Πιστεύουμε ότι πρέπει πλέον να δικαιωθούν οι τρίτεκνες ελληνικές οικογένειες και να νιώσουν ότι η Πολιτεία και ιδιαιτέρως ο Πρωθυπουργός τους είναι κοντά τους και όχι απέναντί τους.
Επίσης αιτούμασθε συναντήσεως μαζί σας,το συντομότερο, των εκπροσώπων των συλλόγων τρίτεκνων οικογενειών Ελλάδος διότι διαπιστώνουμε κάθε ημέρα ότι δεν έχετε ορθή και πλήρη ενημέρωση για το δίκαιο αίτημά μας και τους τρόπους υλοποιήσεώς του.


Είναι μια υποχρέωση όχι προς εμάς, ούτε προς τα παιδιά μας.
Αλλά το οφείλουμε ΟΛΟΙ ΜΑΣ στην ΕΛΛΑΔΑ.

Μετά ιδιαιτέρου τιμής

Ο Πρόεδρος Η Γεν.Γραμματέας
Σταύρος Πουρτουλίδης Άννα Βάντση

Δεν υπάρχουν σχόλια: