Τρίτη, 22 Μαΐου 2012

Τιμωρίας τρίτεκνων οικογενειών συνέχεια..

 
Στο άρθρο 44 του Ν.Ν.4071 ΦΕΚ Α΄ 85 11-4-2012). καθορίζεται ότι:΄΄... ο συνολικός αριθμός των θέσεων για όλες τις κατηγορίες της περίπτωσης ϋ δεν μπορεί να υπερβαίνει το είκοσι τοις εκατό (20%) των θέσεων εισακτέων της περίπτωσης ί,...΄΄ Χωρίς όμως να γίνεται-καθορίζεται περαιτέρω αναλυτικότερη επεξήγηση της κατανομής αυτού του ποσοστού μεταξύ αυτών των κατηγοριών.
Εφέτος τι έκανε το Υπουργείο με την εγκύκλιο κατανομής;Κατά αυθαίρετο τρόπο ελάττωσε τον αριθμό για τριτέκνους και αύξησε τον αριθμό για πολυτέκνους και με κοινωνικά κριτήρια.
Οι σχέσεις ήταν πέρισυ 1τριτ/1,14 πολυτ και 1 τριτ/0,60 κοινωνικά κριτ.Εφέτος είναι 1τριτ/τουλάχιστον1,60-1,80 πολυτ. και 1τριτ/0,80-1 με κοινωνικά κριτήρια.


ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΕΥΓΕ KAI ΝΑ ΤΟΥΣ ΘΥΜΑΣΘΕ

Δεν υπάρχουν σχόλια: