Παρασκευή, 26 Οκτωβρίου 2012

ΔΙΑΤΕΘΕΝΤΑ ΠΟΣΑ ΓΙΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ 2008 ΕΩΣ 2012ΔΙΑΤΕΘΕΝΤΑ ΠΟΣΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΕΤΩΝ 2008 ΕΩΣ ΚΑΙ 20012


ΔΙΜΗΝΑ
2008
2009
2010
2011
2012
Α΄
84.802.456,06
128.958.269,63
130.266.962,24
128.423.606,40
112.565.564,70
Β΄
84.658.999,32
130.295.304,82
131.837.458,81
119.506.437,44
113.518.388,97
Γ΄
117.523.990,69
132.419.970,40
130.312.114,16
99.152.948,84
112.882.571,28
Δ΄
163.290.971,38
131.923.863,93
131.246.707,19
97.358.816,82
114.549.055,52
Ε΄
129.985.168,51
135.347.341,19
134.511.993,80
109.067.470,59
113.345.378,00
ΣΤ΄
119.952.561,83
131.495.575,38
132.256.754,45
117.175.494,87
113.372.191,69
ΣΥΝΟΛΟ
700.214.147,79
790.440.325,35
526.928.529,01
670.684.774,96
680.233.150,16


ΧΩΡΙΣ ΙΣΟΒ
484.214.147,79
580.440.325,35
321.728.529,01
469.084.774,96
479.833.150,16

 

ΓΙΑ ΤΟ 2012 ΤΟ ΣΤ ΔΙΜΗΝΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΘΗΚΕ ΚΑΤ΄ΕΚΤΙΜΗΣΗ
                                             ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 2008-2012

2012
2011
2010
2009
2008
415.156
427.300
428.225
471.230
319.989
417.036
425.544
491.770
478.095
322.008
472.676
364.283
493.755
484.321
376.188
418.325
370.019
434.140
487.597
460.473
418.279
418.163
497.130
491.785
465.827
419.000
421.899
436.337
495.453
469.228Δεν υπάρχουν σχόλια: