Τετάρτη, 17 Οκτωβρίου 2012

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ

ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ,
 ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΕΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ
 ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΑΙ ΤΤ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΓΕΙ 31-11-2012

Δεν υπάρχουν σχόλια: