Τρίτη, 6 Νοεμβρίου 2012

ΔΥΟ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΔΥΟ ΣΤΑΘΜΑ Ή ΟΠΩΣ ΜΑΣ ΑΡΕΣΕΙ

Κλίμακα ισοδυναμίας ΕΛΣΤΑΤ

Το ισοδύναμο μέγεθος του νοικοκυριού υπολογίζεται με βάση την τροποποιημένη κλίμακα του ΟΟΣΑ, σύμφωνα με την οποία ορίζεται συντελεστής στάθμισης 1 για τον πρώτο ενήλικα, 0,5 για το δεύτερο ενήλικα και μέλη 14 ετών και άνω και 0,3 για παιδιά 13 ετών και κάτω. Παράδειγμα: Το εισόδημα του νοικοκυριού με δύο ενήλικες και δύο παιδιά κάτω των 14 ετών διαιρείται με το συντελεστή ισοδυναμίας 1+0,5+2Χ0,3= 2,1, για νοικοκυριό με δύο ενήλικες διά 1,5, για νοικοκυριό με 2 ενήλικες και 2 παιδιά ηλικίας 14 ετών και άνω διά 2,5 κλπ.

Κλίμακα ισοδυναμίας κατά Υπουργείο Εργασίας
Ότι θέλει κάνει ο καθένας.Τότε τι την θέλουν την ΕΛΣΤΑΤ,μόνο για μαγειρέματα;

Δεν υπάρχουν σχόλια: