Τρίτη, 6 Νοεμβρίου 2012

ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ


Αφορά:Καταργήσεις ισόβιας σύνταξης,άπαξ παροχή 2000 ευρώ
με γέννηση 3ου τέκνου και άνω,εισοδηματικά κριτήρια 55000
ευρώ που είχαν θεσπισθεί τον Νοέμβριο του 2011και θέσπιση
 10ετούς παραμονής

Δεν υπάρχουν σχόλια: