Δευτέρα, 1 Απριλίου 2013

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΒΑΣΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ:ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ

Πολίτες για το Ευρωπαϊκό χωρις προϋποθέσεις ελάχιστο βασικό εισόδημα

Ένα βασικό εισόδημα είναι ένα  ανθρώπινο δικαίωμα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταχώρισε την 14η Ιανουαρίου, 2013 Πρωτοβουλία των Ευρωπαίων Πολιτών »για ένα χωρίς όρους βασικό εισόδημα (ECI UΒΙ).
Από τώρα και έως το 14 Ιαν. 2014 έχουμε την δυνατότητα  από 500 εκατομμύρια πολίτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση να έχουν συγκεντρωθεί τουλάχιστον ένα εκατομμύριο υπογραφές υποστήριξης ώστε να το εξετάσει σοβαρά το Ευρωπαϊκό  Κοινοβούλιο.
15 κράτη μέλη συμμετέχουν ήδη σε αυτή την πρωτοβουλία.
Ελάχιστος αριθμός μελών για υποστήριξη από 7 χώρες.
Μόλις συγκεντρωθούν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να μελετήσει προσεκτικά αυτή την πρωτοβουλία στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να κανονισθεί συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.Καλό είναι να το στηρίξουμε

Δεν υπάρχουν σχόλια: