Δευτέρα, 15 Απριλίου 2013

ΟΧΙ ΚΥΡΙΕ ΥΠΟΥΡΓΕ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΕ ΤΗΝ ΑΔΙΚΙΑ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΓΙΑΤΙ ΚΥΡΙΕ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΕ ΚΑΙ ΚΥΡΙΕ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ;
ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΕ ΤΕΣΣΕΡΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΩ ΕΠΕΙΔΗ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΥΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΤΡΙΤΕΚΝΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑ ΕΝΤΑΧΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΩΝ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ;
ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΕ ΜΙΑ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΛΟΥΓΟΥΣ ΄΄ΠΙΤΑΣ΄΄;
ΑΞΙΟΤΙΜΟΙ ΚΥΡΙΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΑΛΙ ΟΛΙΣΘΕΝΕΤΕ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΜΕ ΤΟ 2012 ΤΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΑΣΗ ΣΑΣ ΣΤΟΥΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΥΣ
  

΄΄Επίσης, κατόπιν της με αριθμ. 332/2012 γνωμοδότησης του Νομικού Συμβούλου ΥΠΑΙΘΠΑ, που έγινε αποδεκτή από τον Υπουργό με την από 15-6-2012 επισημειωματική του πράξη, τόσο οι Έλληνες πολίτες όσο και οι αλλοδαποί (που πληρούν τους όρους του άρθρου 5 του ν. 3454/2006) οι έχοντες βάσει του πιστοποιητικού οικογενειακής τους κατάστασης άνω των τριών ζώντα τέκνα, αλλά δεν διαθέτουν πιστοποιητικό της Α.Σ.Π.Ε. για διάφορους λόγους (π.χ. υπέρβαση του ηλικιακού ορίου του πρώτου τέκνου τους), και δεν αποδεικνύουν έτσι την πολυτεκνική τους ιδιότητα, υπάγονται στην ειδική κατηγορία των τριτέκνων υποψηφίων πανελλαδικών εξετάσεων. Συνεπώς, στις προαναφερθείσες περιπτώσεις οι υποψήφιοι υποβάλλουν τα δικαιολογητικά που απαιτούνται στην ειδική περίπτωση των τριτέκνων, κατά τις οδηγίες του κεφαλαίου Β3 ii) της εγκυκλίου (πιστοποιητικό/ά οικογενειακής κατάστασης, εκδοθέν εντός εξαμήνου πριν την υποβολή του μηχανογραφικού δελτίου και τη σχετικά τροποποιημένη υπεύθυνη δήλωση για τον αριθμό και το ονοματεπώνυμο των ζώντων τέκνων-Υπόδειγμα 2α ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ ΧΩΡΙΣ ΑΣΠΕ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΥΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΥΣ).΄΄


Δεν υπάρχουν σχόλια: