Παρασκευή, 21 Ιουνίου 2013

ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΕΛΟΣ Η ΤΙΜΩΡΙΑ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ

ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΕΛΟΣ Η ΤΙΜΩΡΙΑ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ
ΑΝ ΚΑΙ ΚΛΕΙΝΟΥΜΕ 6 ΜΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ, ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΔΟΘΕΙ ΑΚΟΜΗ ΟΥΤΕ 1 ΕΥΡΩ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΜΕ ΠΑΙΔΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΠΙΔΟΜΑ  ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΕΚΝΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ -ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ
Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΊΑ  ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ
ΝΑ ΤΙΜΩΡΕΙ ΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΈΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ.
ΚΑΤΕΘΕΣΕ ΚΑΙ 5Η, ΠΑΡΑΚΑΛΩ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣ ΕΙΝΑΙ ΑΚΟΜΗ ΠΙΟ ΔΥΣΜΕΝΗΣ.
ΟΠΩΣ ΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΖΕΙ(sic έκφραση ΚΑΙ ΣΩΣΤΑ ΤΟ ΚΑΤΑΓΓΕΛΕΙ ΚΑΙ Η ΑΣΠΕ),ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΞΕΚΑΘΑΡΗ Η ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΥΣ ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΕΣ ΝΟΜΟΥΣ.
ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΠΙΟ ΚΥΝΙΚΟ ΤΡΟΠΟ ΣΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΕΙΡΑ:΄΄..είναι αναγκαία  προκειμένου η δημοσιονομική δαπάνη να ανταποκριθεί στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό.΄΄

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ:
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2011/16/ΕΕ, ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Ε.Λ.Τ.Ε., ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Ν.Σ.Κ.
ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ A’  
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ  
Άρθρο 65, Συμπλήρωση της υποπαραγράφου ΙΑ.2 του ν.4093/2012 και του άρθρου 40 ν. 4141/2013 :

Η συγκεκριμένη ρύθμιση αποσκοπεί στην αποσαφήνιση της έννοιας του οικογενειακού εισοδήματος με βάση το οποίο υπολογίζεται το ειδικό επίδομα πολυτέκνων του άρθρου 40 του ν. 4141/2013 (Α’ 81) και το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων της Υποπαραγράφου ΙΑ.2 της παραγράφου ΙΑ του ν. 4093/2012 (Α’ 222). Συγκεκριμένα, στην έννοια του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος περιλαμβάνονται όλα τα εισοδήματα από οποιαδήποτε πηγή και ανεξαρτήτως τρόπου φορολόγησης (αυτοτελώς φορολογούμενα ή φορολογούμενα με ειδικό τρόπο κόκ). Η προσθήκη αυτή είναι αναγκαία  προκειμένου η δημοσιονομική δαπάνη να ανταποκριθεί στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό.

ΤΟ ΔΣ ΤΗΣ ΠΕΣΠΟ3Τ

Δεν υπάρχουν σχόλια: