Πέμπτη, 27 Ιουνίου 2013

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ.

Παρατείνεται,σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου

 Οικονομικών,έως 30 Αυγούστου η προθεσμία υποβολής

των φορολογικών δηλώσεων από φυσικά πρόσωπα ανάλογα 

με το τελευταίο ψηφίο του αριθμού φορολογικού μητρώου

 του φορολογούμενου ως εξής: 


-Για τα ψηφία: 1 και 2 έως και την 22η Ιουλίου 2013,

-για ψηφία: 3 και 4 έως και την 29η Ιουλίου 2013,

-για τα ψηφία: 5 και 6 έως και την 5η Αυγούστου 2013,

-για τα ψηφία: 7 και 8 έως και την 12η Αυγούστου 2013,

-για το ψηφίο: 9 έως και την 26η Αυγούστου 2013 και

-για το ψηφίο: 0 έως και την 30η Αυγούστου 2013.

Δεν υπάρχουν σχόλια: