Τρίτη, 25 Ιουνίου 2013

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΤΡΙΩΝ ΕΤΩΝ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΟΥ ΥΠΕΠΘ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ

     ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ ΕΙΔΙΚΩΝ  ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΚΑΙ  ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΩΝ 2011-2012-2013

ΑΕΙ 2011-2012
ΠΟΛ/        ΤΡΙΤ: 1,54
ΠΟΛ/ΚΟΙΝ: 1,84
ΤΡΙΤ/ΚΟΙΝ: 1,19
ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ
ΠΟΛ: 3676
ΤΡΙΤ: 2381
ΚΟΙΝΩΝ: 1999

------------------------
ΑΕΙ 2012-2013
ΠΟΛ/ΤΡΙΤ 1,59
ΠΟΛ/ΚΟΙΝ 1,83
ΤΡΙΤ/ΚΟΙΝ 1,15
ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ
ΠΟΛ:
3163
ΤΡΙΤ: 1986
ΚΟΙΝ: 1731
-----------------------
ΑΕΙ 2013-2014
ΠΟΛ/ΤΡΙΤ 1,26
ΠΟΛ/ΚΟΙΝ 1,17
ΤΡΙΤ/ΚΟΙΝ 0,93
ΕΙΣΑΚΤΕΟΙΠΟΛ:1457
ΤΡΙΤ:1077
ΚΟΙΝ:1287
----------------------------------

ΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΔΙΚΑ ΣΑΣ.ΠΟΣΟ ΟΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΤΑ ΤΡΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ
ΝΟΙΑΖΟΝΤΑΙ ΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ.
ΕΦΕΥΡΙΣΚΟΥΝ ΤΡΟΠΟΥΣ ΤΙΜΩΡΙΑΣ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΠΡΟΒΑΛΛΟΥΝ ΩΣ ΜΕΡΙΜΝΑ
 
 

Δεν υπάρχουν σχόλια: