Παρασκευή, 12 Ιουλίου 2013

ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΚΦΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΑρχικά, στις 3-7-2013 κατατέθηκε σχέδιο νόμου(για διαβούλευση) για τον ΚΦΕ ,όπου δεν περιλαμβάνονταν τα τέκνα που σπουδάζουν,άνεργοι με κάρτα ΟΑΕΔ και από ΠΕΣΠΟ3Τ προτάθηκε να γραφούν από συλλόγους και όχι μόνο σχόλια στην διαβούλευση.
Στις 9-7-2013 το εν λόγω νομοσχέδιο ονομάσθηκε πολυνομοσχέδιο και περιέλαβε διατάξεις και άλλων Υπουργείων(Εσωτ,Παιδείας,Διοικητικής Μετ/σης) και αφορούσε την διαθεσιμότητα.
Σε αυτό υπήρξε η αλλαγή και για τα εξαρτώμενα μέλη(άρθρο 11) όπου επαναφέρθηκαν και τα τέκνα που σπουδάζουν.

Ως ακολούθως:
΄΄ Άρθρο 11
Εξαρτώμενα μέλη

1.    Ως εξαρτώμενα μέλη του φορολογούμενου, θεωρούνται:
α)    ο (η) σύζυγος, εφόσον δεν έχει ίδια φορολογητέα εισοδήματα οποιασδήποτε πηγής,
β)    άγαμα τέκνα, εφόσον:
- είναι ανήλικα έως 18 ετών ή ,
- είναι ενήλικα έως 25 ετών και φοιτούν σε σχολές ή σχολεία ή ινστιτούτα επαγγελματικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή,
- είναι ενήλικα έως 25 ετών και είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα ανέργων του Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) ή υπηρετούν τη στρατιωτική θητεία τους,
γ)    τα παρακάτω φυσικά πρόσωπα με ποσοστό νοητικής ή σωματικής αναπηρίας τουλάχιστον 67%, εφόσον είναι άγαμα, διαζευγμένα ή σε χηρεία:
τέκνα του φορολογούμενου,
αδελφοί και αδελφές  των δύο συζύγων.
δ)    ανιόντες,
ε)    ανήλικα ορφανά από πατέρα και μητέρα που έχουν έως τρίτου βαθμού συγγένεια με το φορολογούμενο ή τον/τη  σύζυγο.
2.    Τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις (β), (δ), και (ε) της παραγράφου 1 δεν θεωρούνται εξαρτώμενα μέλη, εάν το ετήσιο εισόδημά τους υπερβαίνει το ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ και εφόσον συνοικούν με το φορολογούμενο.  Τα φυσικά πρόσωπα της περίπτωσης γ) της παραγράφου 1, δεν θεωρούνται εξαρτώμενα μέλη, εάν το ετήσιο εισόδημά τους υπερβαίνει το ποσό των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ.
 3. Κατά την εφαρμογή της παραγράφου 2, δεν λαμβάνονται υπόψη οι  παρακάτω κατηγορίες εισοδήματος:
α)    διατροφή που καταβάλλεται στο ανήλικο τέκνο με δικαστική απόφαση ή με συμβολαιογραφική πράξη, 
β)  εξωϊδρυματικό επίδομα ή προνοιακά επιδόματα αναπηρίας που χορηγούνται από το κράτος.
 4.    Το εισόδημα των ανήλικων τέκνων προστίθεται στα εισοδήματα και φορολογείται στο όνομα του γονέα που ασκεί τη γονική μέριμνα. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζεται για τις ακόλουθες κατηγορίες εισοδημάτων σχετικά με τα οποία το ανήλικο τέκνο υπέχει δική του φορολογική υποχρέωση:
α) το εισόδημα που αποκτά το ανήλικο από εργασιακή σχέση σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 12,

β) συντάξεις που περιήλθαν στο ανήλικο τέκνο λόγω θανάτου του πατέρα ή της μητέρας του. 
Αθήνα, 9 Ιουλίου 2013
                                               ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                                        ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ                                     ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ                   ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ                          ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ                              ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ      ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ - ΑΔΩΝΙΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ                                                  ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ              ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ                                                                  ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ                                                              ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ                                        ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ                                   ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΄΄

Δεν υπάρχουν σχόλια: