Σάββατο, 27 Ιουλίου 2013

ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ-ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΑΚΟΜΗ ΜΙΑ ΚΟΡΟΪΔΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΑΙΓΜΟΣ ΣΤΟΥΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΥΣ

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4172 (ΦΕΚ Α 167 23.7.2013)

 Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και

του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις.

 Άρθρο 90

 Διαθεσιμότητα

...Δ. Κατ' εξαίρεση της παραγράφου 2 δεν τίθεται σε διαθεσιμότητα:

 αα) υπάλληλος που είναι ανάπηρος σε ποσοστό τουλάχιστον 67% ή πολύτεκνος κατά την έννοια
των παραγράφων 1 έως 3 του άρθρου πρώτου του ν. 1910/1944 (Α' 229), όπως τροποποιήθηκε
με το άρθρο 6 του ν. 3454/2006 (Α' 75), εφόσον τα τέκνα, που ορίζονται στις προαναφερόμενες
διατάξεις του ν. 1910/1944, συνοικούν με αυτόν και ανήκουν στην κατηγορία των εξαρτώμενων
μελών σύμφωνα με τον Κ.Φ.Ε., όπως ισχύει,....

ΣΧΟΛΙΟ:Δεν αναφέρεται πουθενά για τριτέκνους

Άρθρο 91

 Κινητικότητα

2. Η περίπτωση 4 της υποπαραγράφου Ζ.1 της παρ. Ζ' του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012
αντικαθίσταται ως εξής:

........Οι τρίτεκνοι υπάλληλοι μετατάσσονται ή μεταφέρονται κατά προτεραιότητα. Με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης καθορίζονται εισοδηματικά ή άλλα κριτήρια, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης.

Η ΠΕΣΠΟ3Τ ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΕ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΚΑΙ Η ΟΠΟΤΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΕΝΤΑΧΘΟΥΝ ΟΙ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΣΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ.

ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΨΗΦΙΣΜΕΝΟ ΔΕΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙ ΤΙΣ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΜΑΣ.
ΕΜΕΙΣ ΛΕΜΕ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙ ΑΥΤΗΝ ΄΄ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑ΄΄


ΕΑΝ ΓΙ ΑΥΤΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΝΗΓΥΡΗΣΟΥΜΕ ΤΟΤΕ ΜΑΛΛΟΝ ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΕΑΥΤΟΥΣ ΜΑΣ


ΠΕΣΠΟ3Τ


Δεν υπάρχουν σχόλια: