Τρίτη, 30 Σεπτεμβρίου 2014

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΘΕΣΕΩΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι έχουν ήδη πραγματοποιήσει την εγγραφή τους στο Τμήμα εισαγωγής τους:
 

Από 9 έως 17 Οκτωβρίου 2014
να υποβάλουν αίτηση μεταφοράς θέσης εισαγωγής μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής της Διεύθυνσης Λειτουργικής Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Δεν υπάρχουν σχόλια: