Σάββατο, 22 Δεκεμβρίου 2012

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΥΠ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Η τροπολογία που πολύ την προέβαλε ο κ. Υπουργός Παιδείας είναι η παρακάτω:
Ποια είναι η έννοια το εισόδημα στα 6000 ευρώ/κεφαλή;
 Για την οικογένεια το μέγιστο εισόδημα είναι 12000 ευρώ(Δύο οι ΄΄κεφαλές΄΄ για εισόδημα στην οικογένεια) εάν εργάζονται και οι δύο γονείς;
Εάν εργάζεται ένας γονέας και έχει εισόδημα 6500 ευρώ, το τέκνο του δεν θα είναι δικαιούχος;
Είναι ασαφής η έννοια ΄΄κατά κεφαλήν΄΄
Επίσης εάν δεχθούμε την περίπτωση ότι είναι 6000 ευρώ για κάθε μέλος της οικογένειας,αυτό σημαίνει για τρίτεκνη οικογένεια 30000 ευρώ το μέγιστο.
Για μονογονεϊκή με ένα τέκνο είναι 24000 ευρώ, για 2 τέκνα 36000 ευρώ ή τέσσερα μέλη το εισόδημα γίνεται 48000 ευρώ.
Πάλι εδώ εμφανίζεται η ιδιαίτερη περιποίηση των τριτέκνων.Αυτό λέγεται σωστή μελέτη και σχεδίαση.

΄΄Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις΄΄

……

Άρθρο 35
Αναγνώριση μαθημάτων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση