Πέμπτη, 6 Δεκεμβρίου 2012

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥΠρος το Μονομελές Πρωτοδικείο Έδεσσας
Α Ι Τ Η Σ Η
          Του Συλλόγου με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΕΔΕΣΣΑΣ» με τον διακριτικό τίτλο «ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ» που εδρεύει και λειτουργεί στην Έδεσσα και εκπροσωπείται νόμιμα

          Με την υπ’ αριθμ. 36/2006 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Έδεσσας αναγνωρίσθηκε ο Σύλλογος με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΕΔΕΣΣΑΣ» με τον διακριτικό τίτλο «ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ» που εδρεύει στην Έδεσσα και εγκρίθηκε το καταστατικό του, στη συνέχεια δε γράφηκε στο τηρούμενο δημόσιο βιβλίο  του Πρωτοδικείου Έδεσσας με Α.Μ. 1252, στην σελίδα 1380, στις 9-3-2006  και  με τη μορφή αυτή λειτουργεί μέχρι σήμερα.
          Με την από  1/ 15-2-2012 απόφαση της Γ.Σ. των μελών του Συλλόγου αυτού, που ελήφθη νόμιμα, αποφασίσθηκε η τροποποίηση του 3ου άρθρου του καταστατικού, το οποίο έχει ως εξής:
«Άρθρο 3ο
Μέσα
Την εκπλήρωση των παραπάνω σκοπών του συλλόγου θα επιδιώκει με κάθε νόμιμο και πρόσφορα μέσο όπως:
α. Με την προβολή των σκοπών και των προβλημάτων του δια των μέσων μαζικής ενημέρωσης και επικοινωνίας.
β. Με παραστάσεις στους αρμόδιους παράγοντες της πολιτείας για την διεκδίκηση και θέσπιση ευεργετικών διατάξεων και νόμων, προκειμένου να βελτιωθεί το βιοτικό επίπεδο των οικογενειών με τρία τέκνα, μέχρι την εξομοίωσή τους με τους πολύτεκνους.
γ. Με την έκδοση περιοδικών, βιβλίων, καθώς με διαλέξεις, σεμινάρια και εκδρομές, ημερολογίων, εντύπων ψυχαγωγικού ενδιαφέροντος.
δ. Με πολιτιστικές, καλλιτεχνικές, ψυχαγωγικές και μουσικοχορευτικές εκδηλώσεις.
ε. Με την διενέργεια λαχειοφόρων αγορών, χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων σε οικογένειες με τρία τέκνα και την μέριμνα για την ανεύρεση εργασίας σε ανέργους τριών τέκνων και των τέκνων τους.
στ. Με την αποδοχή οικονομικών επιχορηγήσεων από διάφορα υπουργεία, κρατικά λαχεία, Εκκλησία της Ελλάδος, Μητροπόλεις ή Ιερές Μονές, μεμονωμένους πολίτες, ευεργέτες και δωρητές προς το σύλλογο.»
Τροποιείται και έχει ως εξής:
«Άρθρο 3ο
Μέσα
Την εκπλήρωση των παραπάνω σκοπών του συλλόγου θα επιδιώκει με κάθε νόμιμο και πρόσφορα μέσο όπως:
α. Με την προβολή των σκοπών και των προβλημάτων του δια των μέσων μαζικής ενημέρωσης και επικοινωνίας.
β. Με παραστάσεις στους αρμόδιους παράγοντες της πολιτείας για την διεκδίκηση και θέσπιση ευεργετικών διατάξεων και νόμων, προκειμένου να βελτιωθεί το βιοτικό επίπεδο των οικογενειών με τρία τέκνα, μέχρι την εξομοίωσή τους με τους πολύτεκνους.
γ. Με την έκδοση περιοδικών, βιβλίων, καθώς με διαλέξεις, σεμινάρια και εκδρομές, ημερολογίων, εντύπων ψυχαγωγικού ενδιαφέροντος.
δ. Με πολιτιστικές, καλλιτεχνικές, ψυχαγωγικές και μουσικοχορευτικές εκδηλώσεις.
ε. Με την διενέργεια λαχειοφόρων αγορών, χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων σε οικογένειες με τρία τέκνα και την μέριμνα για την ανεύρεση εργασίας σε ανέργους τριών τέκνων και των τέκνων τους.
στ. Με την αποδοχή οικονομικών επιχορηγήσεων από διάφορα υπουργεία, κρατικά λαχεία, Εκκλησία της Ελλάδος, Μητροπόλεις ή Ιερές Μονές, μεμονωμένους πολίτες, ευεργέτες και δωρητές προς το σύλλογο.
ζ. Με την άσκηση φιλανθρωπικής δραστηριότητας και τη συμμετοχή σε αντίστοιχα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως δωρεάν διανομή τροφίμων στα άπορα μέλη του Συλλόγου κ.λ.π.
η) Συμμετοχή σε δράσεις πολιτών και σε Ευρωπαϊκά Εθνικά Προγράμματα στήριξης των άπορων τρίτεκνων και των οικογενειών τους, όπως ενδεικτικά εθελοντική και κοινωνική εργασία, βοήθειας στο σπίτι, κατασκηνώσεις κ.λ.π.
Επειδή η παραπάνω τροποποίηση, που έγινε στο καταστατικό είναι νόμιμη, τηρήθηκαν δε όλες οι νόμιμες διατυπώσεις και συμπεριλήφθηκαν όλες στο κωδικοποιημένο καταστατικό που υποβάλλεται.
Επειδή η αίτησή μας είναι νόμιμη και βάσιμη.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ  Ζ Η Τ Ο Υ Μ Ε:
Να γίνει δεκτή η παρούσα αίτηση.
Να εγκριθεί η τροποποίηση του καταστατικού, που έγινε με απόφαση της Γ.Σ. και να διαταχθούν τα παραπέρα νόμιμα.
Έδεσσα 30-4-2012        
         Ο  Πληρεξούσιος  ΔικηγόροςΔεν υπάρχουν σχόλια: