Δευτέρα, 12 Αυγούστου 2013

Καθορισμός της διαδικασίας επιλογής των προς μετάταξη ή μεταφορά υπαλλήλων

Απόφαση του Υπουργού ΔΜ&ΗΔ


Υπουργική Απόφαση για τον καθορισμό της διαδικασίας επιλογής των προς μετάταξη ή μεταφορά υπαλλήλων, των κριτηρίων επιλογής και κατάταξής τους καθώς και του τρόπου μοριοδότησής τους υπέγραψε ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κυριάκος Μητσοτάκης.
Σκοπός της απόφασης αυτής είναι η ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων σχετικών με:

α) τη διαδικασία επιλογής των προς μετάταξη ή μεταφορά των υπαλλήλων που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα,

β) τα αναγκαία δικαιολογητικά,

γ) τα επιμέρους κριτήρια μοριοδότησης και

δ) τον αριθμό των μορίων που αντιστοιχούν στα επιμέρους κριτήρια.

Η Απόφαση αυτή, όπως και εκείνη της 2ας Αυγούστου 2013, που προβλέπει τον καθορισμό της διαδικασίας επιλογής των υπαλλήλων που τίθενται σε κινητικότητα, βασίζεται σε τέσσερις αρχές:

Αξιοκρατία στον τρόπο εισαγωγής του υπαλλήλου στο Δημόσιο,
αξιοσύνη σε σχέση με τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα,
αυστηρότητα στον έλεγχο αρνητικής συμπεριφοράς στην υπηρεσία, αλλά και
εμπιστοσύνη στη νέα γενιά των δημοσίων υπαλλήλων.

Δεν υπάρχουν σχόλια: