Κυριακή, 4 Αυγούστου 2013

Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης Δόµησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις

ΔΕΝ ΓΙΝΟΤΑΝ ΚΑΙ ΕΔΩ ΠΑΛΙ ΑΚΡΙΤΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΙΜΩΡΙΑ ΣΤΟΥΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΥΣ

ΠΑΛΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ
ΕΝΩ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ
ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟ ΕΚΑΝΕ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
ΟΧΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑ

Ψηφισθέν Νομοσχέδιο

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από τα επίσηµα Πρακτικά της Ζ΄, 1 Αυγούστου 2013,
Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία
ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης Δόµησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις

Άρθρο 17
Μειώσεις προστίµων σε ειδικές οµάδες πληθυσµού

……
5. Πολύτεκνοι, για την υπαγωγή στο άρθρο 8 του παρόντος της κύριας κατοικίας τους καταβάλλουν ποσοστό 20% του ενιαίου ειδικού προστίµου, όπως υπολογίζεται σύµφωνα µε το Παράρτηµα Α΄ του παρόντος και υποβάλλουν επιπλέον τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τη συνδροµή των ανωτέρω προϋποθέσεων. Πολύτεκνοι, για την υπαγωγή στο άρθρο 8 του παρόντος της δευτερεύουσας κατοικίας τους, υπό την προϋπόθεση ότι αυτή δεν είναι άνω των 80 τ.µ, καταβάλλουν ποσοστό 50% του ενιαίου ειδικού προστίµου, όπως υπολογίζεται σύµφωνα µε το Παράρτηµα Α΄ του παρόντος και υποβάλλουν επιπλέον τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τη συνδροµή των ανωτέρω προϋποθέσεων.

6. Τρίτεκνοι, µε ατοµικό εισόδηµα έως είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) ευρώ ή οικογενειακό εισόδηµα έως σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ, για την υπαγωγή στο άρθρο 8 του παρόντος της κύριας κατοικίας τους καταβάλλουν ποσοστό 30% του ενιαίου ειδικού προστίµου, όπως υπολογίζεται σύµφωνα µε το Παράρτηµα Α΄ του παρόντος και υποβάλλουν επιπλέον τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τη συνδροµή των ανωτέρω προϋποθέσεων.


ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΟΙ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ 2ΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 

Δεν υπάρχουν σχόλια: