Πέμπτη, 19 Σεπτεμβρίου 2013

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΕΠΙ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΥΠ ΔΜ&ΗΔ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ  ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ
(2θμιο σωματείο με Απόφ. Πρωτοδικείου 125/2010) 
115 22  Μακρυνίτσης 9,ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ   ΑΘΗΝΑΙ
                      Τηλ.:6944161115  e-mail:pespo3t@yahoo.gr 
                                                                  Αθήναι 19-9-2013   
     
Η ΠΕΣΠΟ3Τ,ζήτησε διευκρίνηση από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης,μετά
από αρκετά ερωτήματα τριτέκνων επί της υποπαραγράφου:στ) παραρτήματος εγκυκλίου
ΥΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΦΕΚ 2208Β 6ΣΕΠ2013 ΒΛ9ΚΧ-ΨΩΨ 
΄΄-Στην περίπτωση των ενήλικων άγαμων τέκνων:
...
- που σπουδάζουν για 2 χρόνια μετά το πέρας των σπουδών τους και μέχρι 27 ετών, απαιτείται βεβαίωση της σχολής και βεβαίωση του ΟΑΕΔ, υπογεγραμμένη από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας υπηρεσίας του, ότι κατά την ημερομηνία θέσης σε διαθεσιμότητα του υπαλλήλου, το τέκνο ήταν εγγεγραμμένο στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.΄΄

Η απάντηση-διευκρίνηση(από κα Χωριανοπούλου Μ. Δντρια Γραφείου Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης κου Μητσοτάκη Κυριάκου και νομικού Συμβούλου) είναι:

΄΄Αφορά το τέκνο που έχει τελειώσει τις πρώτες σπουδές του σε ΑΕΙ-ΤΕΙ Ή ΑΛΛΕΣ 
ΣΠΟΥΔΕΣ και συνεχίζει σε επόμενες σπουδές(πχ επόμενο πτυχίο, μεταπτυχιακό, διδακτορικό) διαρκείας 2 ετών είτε μετρούν έως 2 έτη, να μην υπερβαίνει το 27 έτος της ηλικίας και να είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα
ανέργων του ΟΑΕΔ που να πιστοποιείται με βεβαίωσητου ΟΑΕΔ.΄΄


Το ΔΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: